کد مطلب:  4 
701 نظر
701 نظر
زمان مطالعه: 14 دقیقه
اسم های دخترانه ایرانی

اسم های دخترانه ایرانی

اسم های دخترانه ایرانی و فارسی ، اسم های دخترانه ایرانی و اصیل ، و انتخاب اسم برای والدینی که فرزند دخترشان تازه متولد شده است ، اهمیت دارد.
زمان مطالعه: 14 دقیقه
سرفصل های این مطلب:[بستن]

اسم های دخترانه ایرانی ، خصوصا جهت آگاهی والدینی که فرزند دخترشان تازه متولد شده اهمیت دارد. لیست زیر در آسمونی شامل نام های دخترانه اصیل ایرانی و دارای ریشه پارسی (فارسی) می باشند. بسیاری از نامهای حال حاضر دخترهای ایران عربی است که در این لیست نگنجاندیم. اسم های دخترانه ایرانی و اصیل زیر با مرور تاریخ و نظرها به صورت دوره ای تکمیل تر می شود. اسم های دخترانه ایرانی به ترتیب حروف الفبا مرتب شده و به همراه معنی می باشند.

اسم های دخترانه ایرانی حرف الف

آبنوس :                          آبگینه

آترا :                              آذر - آتش - نام یکی از ماههای پاییز

آتریسا :                          آذرگون مانند آتش - دختری با چهره ای زیبا و برافروخته مرکب از آتری(تغییر یافته آذر-آتر-آتری)

آتش :                             آتش

آتوسا :                           نام یک شاهزاده ایرانی (دختر کورش همسر داریوش)

آذر :                                نهمین ماه ایرانی

آذرافروز :                         نام پسر مهرنوش پسر اسفندیار

آذرخش :                         صاعقه، نام روز نهم از ماه آذر

آذرگون :                          نام گلی است برنگ سرخ

آذرنوش :                         پاکدین

آرا :                                مخفف آراینده آرایشگر - زیور زینت

آراگل :                             آراینده گلها - زیبا کننده گلها

آراسته :                          آن که دارای صفتهای خوب اخلاقی است، آنچه آرایش شده و زینت و زیور داده شده است

آرام :                               آهسته ، ساکت ، سنگینی و وقار مکان خلوت

آرامش :                          (اسم مصدر از آرامیدن و آرمیدن)، فراغت، راحت، آسایش، صلح، آشتی، ایمنی، امنیت، سنگینی، وقار و طمأنینه

آرمینا :                            دختر همیشه پیروز - بانوی مقتدر - الهه زیبایی

آرایه :                             آرایش زیبایی

آرتمیس :                        زن هنرمند، نخستین زن دریانورد ، فرمانده نیروی دریایی خشایارشاه درنبرد با سربازان اسپارت

آرتینا :                            عاقل و زیرک (مونث آرتین)

آرزو :                              آرزو

آرشیدا :                         بانوی درخشان آریایی - بانوی آراسته و درخشان - مرکب از آر + شید + الف تانیس - آر به دومعنی به کار می رود اول

آرشین :                         نام یکی از زنان دوره هخامنشی می باشد که به کاردانی مشهور بوده و هم به معنای دوست داشتنی نیز می باشد

آرنیکا :                           آریایی ، نیک خو

آروشا :                           درخشان ، نورانی باهوش ، نام دختر داریوش سوم

آزاده :                             آزاد، رها

آزیتا :                              نام یک شاهزاده ایرانی

آزین :                              زینت آلات

آسا :                              مانند

آسمان :                           فضای بالای سر ما که آبی رنگ به نظر می رسد، نام روز بیست و هفتم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام کوهی در نزدیکی بندر نخیلو در ساحل خلیج فارس

آفرین :                             تشویق

آلاله :                               نام گلی

آناهیتا :                            الهه آب

آنیتا :                               آراستگی، مهربانی، خوشرویی (دوشیزه بسیار زیبا در اوستا)

آوا :                                 صدا

آویزه :                              آویز

آهو :                               آهو

اختر :                              ستاره، نام گلی

ارانوس :                           سیاره ارانوس

ارغوان :                            نام درختی که گل و شکوفه سرخ رنگ می دهد

ارکیده :                            رنگ ارغوانی روشن، نام گلی

ارمغان :                            هدیه

ارنواز :                              دارنده سخن سزاوار، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دو دختر جمشید پادشاه پیشدادی

افسار :                            تاج

افسانه :                          افسانه

افسون :                           طلسم و جادو

افشان :                           پاشیدن

الناز :                             الهه ناز

انوشه :                           خوشبخت

ایران :                             نام کشور ایران

ایران دخت :                      دختر ایران  

اسم های دخترانه ایرانی حرف ب

باران :                             قطره های آب که بر اثر مایع شدن بخار آب موجود در جوّ زمین ایجاد می شود و بر زمین می ریزد

بانو :                               خانم، متشخص زن مجرد

بلور :                               کریستال

بنفشه :                           گل بنفشه

بوبک :                             دختر و دوشیزه هدهد، نام مرغ حضرت سلیمان

بوسه :                            بوس، بوسیدن

بهار :                              فصل بهار

بهارک :                           بهار کوچک

بهاره :                            آورنده بهار

بهناز :                            بهترین ناز

بهرخ :                            بهترین صورت

بیتا :                              منحصر بفرد  

اسم های دخترانه ایرانی حرف پ

پدیده :                           پدیده، جدید

پردیس :                         فردوس ، باغ، بستان

پرستو :                          اسم یک پرنده

پرند :                             ابریشم

پری :                              پری

پری رو :                          دارای صورتی همچون پری

پریا :                              جمع پری

پریچهر :                          دارای صورتی همچون پری

پریزاد :                            زاده پری

پریسا :                           مانند پری

پریوش :                          دارای صورتی همچون پری

پرتو :                              پرتو

پروانه :                           پروانه

پروین :                           نام یک صور فلکی

پگاه :                            سپیده دم

پوپک :                           نوعی پرنده

پوران :                           موفق

پوران :                           یکی از شخصیت های شاهنامه

پوران دخت :                    -

پوری :                           موفق

پونه :                            نام گلی

پیمانه :                         جام شراب

پیوند :                           ارتباط  

اسم های دخترانه ایرانی حرف ت

تارا :                             ستاره

ترانه :                           آهنگ، نغمه

ترسا :                          ترسنده ، مسیحی (تلفظ: tarsa)

ترمه :                           نوعی پارچه با نقشهای بته جقه یا اسلیمی

توران :                          نام کشور دشمن ایران در شاهنامه

توکا :                           نوعی پرنده

تهمینه :                        یکی از شخصیتهای شاهنامه

تیدا :                            دختر خورشید ، زاییده خورشید ، دهتر زیبارو ، مرکب از تی به معنای خورشید و دا به معنای زاییده (اوستایی)

تینا :                            سفال  

اسم های دخترانه ایرانی حرف ث

ثریا :                            نام یک صور فلکی  

اسم های دخترانه ایرانی حرف ج

جانان :                         معشوق، محبوب؛ خوب، زیباروی

جوانه :                         جوان، گل جوانه  

اسم های دخترانه ایرانی حرف چ

چیستا:                         فرشته دانش و معرفت (دختر زرتشت)

چلیپا :                          زلف معشوق  

اسم های دخترانه ایرانی حرف خ

خاطره :                        یاد، یادگاری

خندان :                        خندان

خجسته :                      -

خورشید :                      آفتاب  

اسم های دخترانه ایرانی حرف د

دری :                           ستاره ای درخشان که مانند گوهر می درخشد

دلسا :                          همچو دل و قلب ، دارای احساس و عاطفه

دلارام :                         آرام دل

دلبر :                           ملیح، خوش قلب

دلکش :                        جذاب

دریا :                           دریا

دنیا :                           جهان

دیدار :                         ملاقات، دیدن، چهره، صورت  

اسم های دخترانه ایرانی حرف ر

رامش :                        آرامش

رسا :                          پرمعنی

رکسانه (رکسانا) :         روشنایی، نام شاهزاده ایرانی که اسکندر بخاطر او تخت جمشید را نابود کرد.

روان :                          روح، روان

رودابه :                        یک از شخصیت های شاهنامه، مادر رستم

روشنک :                      نور کوچک

رها :                            نجات یافته، آزاد  

اسم های دخترانه ایرانی حرف ز

زری :                          حریر، زربافت

زرین :                          طلایی

زرین دخت :                   دختر طلایی

زویا :                           -

زهره :                         سیاره زهره ونوس

زیبا :                           زیبا، قشنگ  

اسم های دخترانه ایرانی حرف ژ

ژاله :                          شبنم

ژیلا :                          تگرگ  

اسم های دخترانه ایرانی حرف س

سارینا :                      خالص ، پاک

ساغر :                       جام شراب

ساناز :                       نام گلی

سایه :                       سایه، تاریکی

سپتا :                        خوب ، خوبی

سپیده :                      نور اول صبح، سفید روی

ستاره :                       ستاره

ستایش :                     سپاس خداوند، ستودن، تعریف و تمجید

ستیا :                         جهان ، هستی ،  دنیا ، روزگار- بانوی نجیب و بلندمرتبه - لقب حضرت معصومه - کلمه گیتی در فارسی معاصر تغییر یافته همین اسم است (ریشه اوستایی)

سُرنا :                         به ضم سین و سکون ر ، نوعی ساز بادی چوبی از خانواده نی که در نقاره خانه ها و روزهای جشن و سرور می نوازند

سروناز :                      زن زیبا، درخت سروناز

سروین :                     شبیه سرو، مانند سرو

سمن :                       یاسمن

سمیلا :                       -

سمیرا :                      هدیه ی دریا

سنا :                          -

سودابه :                      یکی از شخصیت های شاهنامه

سوری :                        رز قرمز

سوزان :                        شعله ور، درحال سوختن، سوزاننده

سوسن :                       نام گلی

سوگند :                        قسم خوردن

سیما :                          صورت، رخ

سیمین :                        نقره ای  

اسم های دخترانه ایرانی حرف ش

شادان :                         شاد

شادی :                         شادی، خوشحالی

شاهین :                        سلطنتی

شبنم :                          شبنم ژاله

شراره :                          جرقه

شعله :                          شعله، آتش

شکوفه :                         شکوفه

شکوه :                          جلال، زرق و برق

شوکا :                           نوعی آهو

شکیبا:                            صبور و بردبار

شهربانو :                        بانوی شهر

شهرزاد :                         زاده شهر

شهرناز :                          عشق شهر

شهزاده :                         شاهزاده

شهلا :                            زن سیاه چشم

شهناز :                           عشق شاه

شیدا :                             عاشق، شیفته، دلداده

شیده :                            آفتاب، درخشان

شیرین :                           ظریف، شیرین شیرین

بانو :                      زن شیرین و حساس

شیفته :                           افسون شده

شیلان :                            چیلان، عناب

شیوا :                             فریبا  

اسم های دخترانه ایرانی حرف ط

طلا :                              طلا  

اسم های دخترانه ایرانی حرف ع

عسل :                          عسل  

اسم های دخترانه ایرانی حرف غ

غزال :                            آهوی کوهی

غزاله :                            آهوی کوهی

غمزه :                            طنازی

غنچه :                            غنچه گل  

اسم های دخترانه ایرانی حرف ف

فرانک :                            یکی از شخصیتهای شاهنامه

فرحناز :                           خوشی

فرخنده :                          شاد

فرزانه :                            عاقل

فرشته :                           فرشته، پری

فرناز :                             عشوه گر

فرنگیس :                         یکی از شخصیت های شاهنامه

فروزان :                           درخشان

فروزنده :                          درخشان

فروغ :                             روشنی

فریبا :                             ملیح

فریما :                            زیبا و دوست داشتنی

فریده :                            پرارزش

فرین :                             ستوده

فیروزه :                           فیروزه

فیلا :                             عاشق  

اسم های دخترانه ایرانی حرف ق

قاصدک :                         گل قاصدک

قدسی :                         مقدس، فرشته  

اسم های دخترانه ایرانی حرف ک

کتایون :                           یکی از شخصیت های شاهنامه

کیمیا :                            ماده ای که مس را به طلا تبدیل می کند

کتایون :                            نام زن کی گشتاسب در شاهنامه

کشور :                            سرزمینی دارای مرزهای مشخص
 
کیانا :                              طبیعت

 

اسم های دخترانه ایرانی حرف گ

گردآفرید :                         یکی از شخصیت های شاهنامه

گردیا :                             یکی از شخصیت های شاهنامه

گلاره :                            چشمان

گلبانو :                            بانویی زیبا چون گل

گلبو :                              آن که بوی گل می دهد،از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی از همراهان رستم هرمزان پادشاه ساسانی

گلبرگ :                           هر یک از اجزای پوششی گل، چهره و رخسار

گلبهار :                           گل فصل بهار

گلپری :                          -

گلشن :                         باغ گل

گلنار :                            گل انار، به زیبایی گل

گلنسا :                          -

گلی :                            رنگ قرمز گل رز

گیتا :                             نوعی آهنگ

گیتی :                          جهان، دنیا

گیسو :                          موی بلندسر  

اسم های دخترانه ایرانی حرف ل

لبخنده :                          لبخنده

لادن :                            نام گلی

لاله :                             گل لاله گلی است به شکل جام و سرخ رنگ، گونه سرخ و گلگون

لیلا :                             شبانه

لیلی :                           نام گلی  

اسم های دخترانه ایرانی حرف م

مانا :                            مانند

ماندانا :                         نام یک شاهزاده (مادر کوروش بزرگ)

مانی :                          نقاشی که خود را پیامبر معرفی کرد

ماه آفرین :                     آفریننده ماه، نام یکی از پهلوانان هم زمان با بابک خرم دین، نام همسر فتحعلی شاه قاجار

ماهدخت :                      وجوه ماه

ماهرخ :                         کسی که صورتش مانند ماه باشد

ماه‎گل:                           آن که چون ماه و گل زیباست، زیبا روی

مرجان :                         مرجان

مرجانه :                         مرجان

مرمر :                            مرمر

ملکه :                            ملکه

منیژه :                           یکی از شخصیتهای شاهنامه

مروارید :                         مروارید

مریم :                            بسیار عبادت کننده، گل مریم (گلی سفید و خوشبو و دارای عطر بادوام)، نام مادر عیسی(ع)، نام سوره ای در قرآن

مژده :                           خبر خوش

مژگان :                          مژه ها

مستانه :                        مست

میشا :                           همیشه بهار، همیشه جوان

مونا :                             نام یک الهه

مهتا :                            همتای ماه، زیبا و درخشان چون ماه

مهتاب :                          مثال ماه

مهدیس:                          شبیه ماه، بسیار زیبا و سفید

مهدیسا:                           منسوب به مهدیس ، مانند ماه ، دختر زیبا ، بانویی با چهره ای درخشنده چون ماه مهر

انگیز :                       مهر انگیز

مهر آذین:                        مرکب از مهر (خورشید) + آذین (آرایش)

مهر آسا :                         مانند خورشید

 مهرسانا :                         مانند خورشید

مهر آفرین :                       آفریننده ی مهر و محبت و دوستی

مهر آگین :                        همراه با محبت

مهر آیین :                        دارای مهر و محبت و دوستی

مهربان :                          دارای محبت و عاطفه

مهرناز :                           نور آفتاب

مهرنوش :                        شنونده محبت، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از چهار پسر اسفندیار پسر گشتاسپ پادشاه کیانی

مهری :                           خورشید، مهربان

مهسا :                           ماه، مهتاب

مهستی :                        درخت گل یاس

مهشید :                         (= ماه شید)، پرتو ماه، ماهتاب، ماه روشن و درخشان

مهلا :                              دوستانه، آهسته

مهناز :                            نور ماه، شکوه ماه

مهنوش :                         دارای زیبایی دائمی ، بسیار زیبا و ماندگار ، همچنین زیبا و شیرین

مهوش :                          مثال ماه، زیبایی

مهین :                            دختر ماه

میترا :                             نام یک الهه

میهن :                            وطن، زادگاه

مینا :                              ﮔﻠﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎ ﮔﻠﭽﻪ ﻫﺎﻯ ﮔﻠﺒﺮﮔﯽ، ﭘﺮﻧﺪﻩ اﻯ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎر ﺑﺎ ﭘﺮﻫﺎﻯ رﻧﮕﺎرﻧﮓ

مینو :                              آﺳﻤﺎﻥ، ﺑﻬﺸﺖ  

اسم های دخترانه ایرانی حرف ن

نازآفرین :                         شوق آفرین

نازگل :                            دختری که مانند گل زیبا و لطیف و ناز است

نازنین :                           خوش قلب

نازی :                              زیبا

نازیلا :                             زیبا

ناژین :                             نام یک درخت

ناهید :                            ونوس، ستاره زهره

ندا :                               صدا

نرگس :                          نام گلی خوشبو و زینتی با گلبرگهای سفید و زرد

نسترن :                          نام گلی شبیه رز به رنگهای صورتی، سفید و زرد

نسرین :                          رز وحشی

نفس :                           مایه زندگی - عمل دو بازدم را گویند - کسی که وجودش مانند نفس کشیدن برای زندگی لازم است

نغمه :                            ترانه، آهنگ

نگار :                            خوش قلب ، نقش، تصویر، زیور، زینت، دختر یا زن زیباروی

نگاه :                            نگاه

نگین :                           سنگ یا فلزی زینتی و قیمتی که بر روی انگشتر، گوشواره، گردن بند و جواهرات کار می گذارند

نوا :                              نوا نوش

آفرین :                          شادی خلق

نوشین :                         شیرین

نهال :                            درخت یا درختچه نورس که تازه نشانده شده است

نیایش :                          دعا ، عبادت، راز و نیاز

نیکو :                            خوب، زیبا

نیکی :                          خوبی

نیلا :                             به رنگ نیل، نیلی

نیلسا :                          شبیه به نیل

نیلوفر :                          نام گلی زنبق آبی

نیلیا :                            به زنگ نیلی ، منسوب به نیلی ، مرکب از نیلی و الف نسبت

نیوشا :                         شنونده  

اسم های دخترانه ایرانی حرف و

ونوشه :                        گل بنفشه

ویدا :                            آشکار  

اسم های دخترانه ایرانی حرف ه

هدیه :                          هدیه

هستی :                       وجود

هما :                           پرنده ای افسانه ای

همتا :                          نظیر، مانند

هنگامه :                       حیرت انگیز  

اسم های دخترانه ایرانی حرف ی

یاس :                          گل یاس

یاسمن :                       گل یاس

یاسمین :                     یاسمن

یاسمینا :                      یاس و مینا گلی به رنگهای سفید، زرد، و کبود

یسنا :                          حمد و ستایش خداوند - نام یکی از بخش های اوستا است

یکتا :                           تنها، یگانه

یگانه :                          تنها، یگانه

یلدا :                           بلندترین شب سال

اسم های دخترانه ایرانی - اختصاصی آسمونی

: برای دریافت مشاوره درباره اسم های دخترانه ایرانی فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «اسم های دخترانه ایرانی» در کادر زیر بنویسید :
2 + 7 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید
نمایش نظرات بیشتر