در بخش زیر می توانید آمار پورتال آسمونی ( https://www.asemooni.com ) را به طور مستقیم و در وبسایت های معتبر جهانی مشاهده نمایید :  


بررسی رتبه دامین (DR) در سایت معتبر Ahrefs.com متعلق به شرکت Ahrefs Pte

https://ahrefs.com/website-authority-checker

بررسی اعتبار صفحات (PA) و اعتبار دامین (DA) در سایت معتبر Moz.com متعلق به شرکت Moz

https://analytics.moz.com/pro/link-explorer/overview?site=www.asemooni.com&target=domain

https://www.checkmoz.com

بررسی عمر دامین‎ها در سایت معتبر Archive.org متعلق به شرکت Wayback Machine

https://web.archive.org/web/20040701000000*/asemooni.com

https://web.archive.org/web/20040801000000*/asemoni.com

بررسی رتبه در سایت معتبر checkpagerank.net

https://checkpagerank.net/index.php

ارزیابی سرعت در سایت معتبر GTmetrix.com متعلق به شرکت Carbon60

https://gtmetrix.com

بررسی رتبه کشوری و جهانی در سایت معتبر Alexa.com متعلق به شرکت Amazon

https://www.alexa.com/siteinfo/asemooni.com