زمان مطالعه: 6 دقیقه
اسامی گلها

اسامی گلها

هر گل معنی خاص خود را دارد و انتخاب آن ها برای اسم فرزندتان بهترین گزینه پیش روی شماست

آشنایی با اسامی گل ها در خرید و نگهداری آن ها بسیار اهمیت دارد. هم چنین می توانید نام یکی از گل ها را برای فرزند دختر، اسم برای پیج گل و گیاه،اسم گل برای برند یا شرکت، اسم گل برای گروه و یا اسم گل فروشی، آرایشگاه و مغازه خود انتخاب کنید.

زیباترین اسم گل ایرانی و بطور کلی اسم گل های معروف را در این بخش از آسمونی مشاهده می کنید.

اسم گل با الف

آبشار طلا

آبشار طلای آتناتا

آبشار طلای آشبی

آبشار طلای باکستری

آبشار طلای بنتامیانا

آبشار طلای کوکسینه

آذربو

آرمانتوس گرد

آرنیکای کوهی

آقونیطون

آکالیفا برگ مسی

آکالیفا

آلاله

آلبالو زمینی

آلبالوی زمستانی

آهار کالیفرنیایی

آهار مکزیکی

آهار

ابریشم

آستخوان سگ

استخوان گرگ

افتخار چین

افتخار هند

اقاقیا

انگور کوهی

انگور مقدس چینی

اوباطریوس

آبشار طلای اریسی فولیا

آبشار طلای باری

ابریشم هندی

آبوتیلون

آتش وحشی

اشک فرشته

آشفته هلندی

آفتابگردان فرنگی پاکوتاه

انگور چسبناک

آکانیتوم

آگاو

اورکیده

آلموندین

آهار عنکبوت قرمز

ابرون

اشک خونین

انگور اورگون  اورسینوم

 

اسم گل با ب

باران طلا

بال فرشته

بامبو

بداغ جنگلی

بداغ ژاپنی

بداغ کله بزرگ

بدبو

برگ بوی معمولی

برگ نمدی

بوداغ

بودینه

 

بیلبرگیا ساندرانا

بداغ برگ ریز

 

بداغ گلوله برفی

بمبایی

 

بگونیا

بداغ مانسین  

بیلبرگیا

بیلبرجیا  

 

اسم گل با پ

پاپبتال آرگونته

پاپیتال

پاپیتال ایرانی

پاپیتال نقره

پاپیتال هایبرنیک

پاپیتال هلیکس قلب طلایی

پامچال باغی

پامچال چینی

پامچال زرد

پامچال گوشی

پامچال هفت رنگ

پای شیر

پیچ کانگورو

پیچک ایرانی

 

پاپیتال بالتیک

پاپیتال برگ طلایی

 

پالایشگاه

پامچال  

پامچال سرمادوست

پامچال گل درشت  

پای شیر زمخت

پلنگ کش  

پیش پیشی

پیر مکزیکو  

 

اسم گل با ت

تاج الملوک صورتی

تاج الملوک قفقازی

تاج الملوک ناپل

تاج خروس

تاج خروسی

تاکسیر

تله مگس ونوس

توتون کوهی

توری ملکه

تاج الملوک

تاج خروس تابستانه

 

تکمه

تگمه  

توری

ثعلب آناتولی  

 

اسم گل با ث

ثعلب معطر

ثعلب میمونی

ثعلب

 

اسم گل با ج

جاوید

جعده

جعفری

جعفری فرانسوی

جعفری قرنفل

جعفری گل سرخ

جنتیاتا

جنتیانای چتری

جنتیانای رومی

جعفری ایرانی

جعفری پرپر

جعفری لژیون افتخار

جور

جاروی زینتی

جل

 

اسم گل با چ

چپقک

چتر درختی

چسب آپارتمان

چشم گاو

چلیپا

حسرت

چای زینتی

چشم خروس

چشم قرقاول

حسن یوسف

حشیشه الجرب

 

 

اسم گل با ح

حسرت

حسن یوسف

حنظل

حشیشه الجزایر

حنا

حنای سلطانی

حنظل آلبا

حشیشه الجرب

 

 

اسم گل با خ

ختمی درختی

ختمی درختی الوان

ختمی درختی چتری

خرزهره

خرفه

خشخاش

خنجری آمریکایی

خنجری پری

خورشیدی

خنجری آبی

ختمی زینتی

خنجری

ختمی درختی چینی

   

 

اسم گل با د

دانه برفی

داوودی

دیفن باخیا

داوودی الکساندرا

داوودی درختی

داوودی سه رنگ باریج

دراسینا

درخت اژدها

درخت اژدهای ماداگاسکار

درخت ستاره شیلی

درخشنده

دکمه

دم روباهی

دم زهره

دم گربه ای

دورنج

دورونج

دورونج ابری

دورونج خانم میسون

دیسنترا

 

داوودی کونتس

دراسنا

 

درخت چتر

درخت دوک

 

دم اسب

دم اسب دشتی

 

دم گربه ای سرخ سوخته

دوای جگر

 

دورونج الوند

دورونج پاردالین

 

دیونی

ذرت آبی

 

 

اسم گل با ذ

ذرت سنجاب

ذلیل

ذنب الخیل

ذرت آبی

ذنب الخیل معمولی 

 

 

اسم گل با ر

رودبکی تابستان هندی رودبکی روضه آتشین

راز هندی آلمانی

راز هندی چسبناک

راز هندی کوتوله

ربوتیا

ربوتیا ناروائز

رز پنبه ای

رز زرد

رز کره ای

رزک

رعنای زیبا

رعنای گل درشت

رعنای کوتوله

ریش قوش

راز هندی

 

راژنی

راسن

 

رز تابستانی

رز خزه ای

 

رعنای پر پر

رعنای پر قرمز

 

 

اسم گل با ز

زبان در قفا پشمالو

زبان در قفا زاگرس

زنبق

زبان در قفا

زبان در قفای آسیایی

زراوند درشت

زرد ژاپنی آلیسا

زرد ژاپنی

زرشک

زنبق رشتی برونی

زنبق رشتی

 

زراوند ظریف

زراوند

 

زعفران پائیزی

زنبق رشتی برلینی

 

زنجبیل شامی

زنگوله آبی

 

 

اسم گل با ژ

ژاکوبسی

ژوبا

ژوبای ظریف

ژیپسوفیلای بازرگانی

ژیپسوفیلای پرشیا

ژیپسوفیلای ژاپنی

ژینورا

ژیپسوفیلی

ژیمنوکالیسیوم

ژیپسوفیلا

ژیپسوفیلای ایرانی

 

 

اسم گل با س

سیکلمن

ساعت

ساق عروس

سدوم

سدوم اسپانیایی

سدوم خوشرنگ

سدوم کاذب

سدوم کوتوله

سرخس

سرخس بوستون

سرخس پیچ

سرخس درختی آمریکایی

سرخس کریسمس

سرخس مقدس گل

سرخس نیویورک

سوسن چشم مشکی

سوسن سفید

سوسن سفید

سیسوس

سیکلامن

 

سبزی یوحنا

ستاره در ستاره

 

سدوم رونده

سدوم ظریف

 

سرخس انگوری

سرخس بانو

 

سرخس ساقه بلند

سرخس سلطنتی

 

سرعصایی

سرور پائیزی

 

سوسن شیپوری

سوسی

 

سیکلمن ایرانی

سیکلمن پرسیکوم

 

 

اسم گل با ش

شاهزاده کریمسون

شاهی هندی

شب بو

شرابی

شفق شمال

شقایق

شبه تاک

شراب

شمشاد

شقایق نعمانی

شمشاد

شقایق نعمانی

 

اسم گل با ص

صلیب آهنی

صدتومانی ویتمانیانا

صدتومانی درختی

صدتومانی

صدتومانی الماسی

 

صابونی

صبار

 

 

اسم گل با ط

طاووسی

طناب هندی

طوسک

طوسک کاکاسیسا

 

 

 

اسم گل با ظ

ظریف کوتوله

 

اسم گل با ع

عاطفه

عبایی

عبایی راه شیری

عسلی

عسلی آبی

عشقه آسیایی

علف چای

علف چای جذاب

علف چای دوقلو

علف عقرب

علف چای دوقلو 

 

عرقیه الراهب

عروسک پشت پرده

 

عشقه انگلیسی

علف آهو

 

علف چای صورتی

علف عطسه

 

 

اسم گل با غ

فرزیا

غار انگلیسی

غار گیلاسی

غاسول

غافث

غافث فارسی

غده انگشتی

غده انگشتی سایه پسند

 

غار معمولی

غاز کانادایی

 

غافث نو ظهور

غاوت

 

فرزی

فراموشم مکن

 

 

اسم گل با ف

فوماریا

قرنفل

فراموشم مکن

فرش ایران

فرش منجوقی

فلوکس

فنجانی سلیمان

فنجانی کوتوله

فوچسیا

فرزی

فرزیا

 

فنجانی

فنجانی خزنده

 

 

اسم گل با ق

قره دون

قطره گوش طلایی

قلب ارغوانی

قنطوریون

قهرکن

کاغذی

قرنفل

قلب مریم

 

قلب خونین

کاکنج

 

کاکتوس

 

 

 

اسم گل با ک

کوریدالیس

کریستال سفید

کاغذی

کالاتیا

کالادیوم

کالیستمون

کتاب جیبی

کرمانسیس

کروتون

کریا

کریای ژاپنی

 

کلارکیا

کلماتیس

 

کاکتوس

کاکنج

 

کاملیا

کاملیای هندی

 

کروتون مادر

کروتون مالزیایی

 

کفشک

کفشک مکزیکی

 

کوکب کوهی

کیش

 

 

اسم گل با گ

گالاردیا

گاو پنبه

گچ دوست

گردی زبره

گردی نرمه

گل آویز

گل پاسیون

گل پتو

گل پرطاووسی

گل چنگ

گل خدیجه

گل خروسک

گل شگفتی

گل قیصر

گل کبوتر

گل گندم ایرانی

گل گندم سلطنتی

گل گندم سیانوس

گل گوینه

گل مرموز

گل مغربی

گل میمون

گل نفس

گل نوروز

گودتیا

گوش فیلی

گوش فیلی دو رنگ

گوشوارک

گیاه بی رقیب

 

گیاه مخملی

گیاه حساس 

 

گرتی

گردی

 

گلایول

گل بی صبر

 

گل پلیکان

گل جاسوزنی

 

گل سپاس

گل شب تاب

 

گل گندم

گل گندم اورینتال

 

گل گندم صخره ای

گل گندم کروی

 

گل موم

گل میترا

 

گل هزار تاج

گل واکس

 

گوشواره

گوشواره آتشین

 

گیاه قرن

گیاه گچی

 

 

اسم گل با ل

لوتر

لبدیسی جنوبی

لادن

لادن درخشان

لاله

لاله خونین

لاله سرنگون دلقک

لاله سرنگون کله ماری

لاله گریان

لبدیسی بوته ای

لبدیسی پرسپولیس

 

لبدیسی گسترده

لبدیسی منگوله ای

 

لادن آلاسکایی

لادن جواهر

 

لاله سرنگون

لاله سرنگون آریانا

 

لاله واژگون

لبدیسی

 

لبدیسی رونده

لبدیسی شیرازی

 

لیویستونا

لیویستونای چینی

 

 

اسم گل با م

مارچوبه

مامیسا

ماهونی

ماهونی رونده

ماهونی ژاپنی

ماهونی گوشواره ای

مجله اروپایی

مجله زگیل

مجله ژاپنی

مجله مخملی

مجله نعنا

مروارید گل

مشکانیه

مروارید سفید

مصفا

ملامپودا

ملکه بنفش

مومی

میموسا

مینا

 

ماهونی برگ راجی

ماهونی تاکه دا

 

ماهونی یوماری

مجله

 

مجله طلایی

مجله گندمک

 

مروارید خوشه ای

مروارید سرخ

 

مگس خوار

مگنولیا

 

موی چسب

میخک

 

 

اسم گل با ن

نیلوفر آبی پایگما

نیلوفر آبی سفید

نارگیل

ناز درشت دوقلو

ناز ساعت آفتابی

ناز قیصر

نخل

نخل زینتی

نخل شیلی

نخل کلم پیچ استرالیایی

نخل مرداب

نرگس

نرگس شیرازی

نرگس مسکین

نگونسار

نگونسار گیگانستوم

نیلوفر آبی

نیلوفر آبی بزرگ

نیلوفر آبی سوئدی

نیلوفر آبی معطر

نیلوفر آبی زرد

ناز

ناز درشت

 

نازک سرخ

نازنین

 

نخل عسلی

نخل فانتزی چینی

 

نرگس شهلا

نرگس شیرازی

 

نگونسار پاپیلو

نگونسار پلین

 

 

اسم گل با ه

هیدرانژه رونده

هیدرانژه ماکروفیلا

هیدرانژه هفت پوست

هلنی باغی

هلنی بولاندر

هلنی پائیزه

هلنی سپتامبر

هلنی سلطنتی

هلنی مریم

همیشه بهار

هندبای جبلی

هوفاریقون

هویای بلا

هیدرانژه

 

هدرا

هفت کول

 

هلنی حلقه روشن

هلنی روزیلا

 

هلنی کارنئو

هلیون

 

هویا

هویا کارنوزا

 

 

اسم گل با و

واتسون

واتسون حاشیه دار

وریزا

وریزا شمشیر آتشین

ونک

 

ویژلیای قرمز جاوه

وریزا زامورنسیس

 

وریزا جواهر

ویژلیای قرمز

 

ویژلیا فلوریدا

ویژلیا  

 

اسم گل با ی

یاس خوشه ای جسیکا

یاس خوشه ای معمولی

یاس رازقی

یاسمن چمپا

یاسمن زرد

یاسمن زمستانی

یاسمین

یامابوکی

یخ

یاسمن

یاسمن پر گل

 

یاسمن صورتی

یاسمن عربی

 

یونجه باغی

یونجه تاجی

 

 

ارزیابی مهاجرت
نظر خود را درباره «اسامی گلها» در کادر زیر بنویسید :
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید

دسته بندی های وب سایت آسمونی

آسمونی شامل بخش های متنوعی است که هر کدام از آنها شامل دنیایی از مقالات و اطلاعات کاربردی می باشند، شما با ورود به هر کدام از دسته بندی های مجله اینترنتی آسمونی می توانید به زیردسته های موجود در آن دسترسی پیدا کنید، برای مثال در دسته فیلم و سینما؛ گزینه هایی مثل نقد فیلم، معرفی فیلم ایرانی، فیلم بین الملل، انیمیشن و کارتون و چندین بخش دیگر قرار دارد، یا بخش سلامت وب سایت شامل بخش هایی همچون روانشناسی، طب سنتی، نکات تغذیه و تناسب اندام می باشد.