کد مطلب: 58636 درج نظر
اسکیزوفرنی چیست؟

اسکیزوفرنی چیست؟

اسکیزوفرنی یک بیماری روانی مزمن و جدی است که دلیل مشخصی ندارد و محققین عوامل ژنتیکی و زیستی و محیطی  را در بروز آن موثر می دانند.
زمان مطالعه: 1 دقیقه

بنام یگانه عالم


یکی از اختلالهای جدی روانی است که به اختصاربه آن میپردازیم . یک بیماری روانی مزمن و جدی است که دلیل مشخصی ندارد و محققین عوامل ژنتیکی و زیستی و محیطی  را در بروز اسکیزوفرنی موثر می دانند.اسکیزوفرنی روی تفکر، احساس و رفتار فرد مبتلا تاثیر بسزایی می‌گذارد. این بیماری مانند دیگر بیماری‌ها ،شایع نیست ولی اگر کسی دچار این اختلال شود در انجام تمام کارهای خود ناتوانمیشود وهمین مسئله برخانواده فرد مبتلا تاثیر مستقیم میگذارد
افراد مبتلادارای هذیان هستندیعنی باورهای غلطی دارندکه بر آنها اصرار میورزند و با دلیل نیز نمی‌توان آنها را قانع کرد.
این افراد دارای توهم شنیداری و دیداری و رفتار آشفته هستند.
یکی دیگرازمشخصه های آنها گفتار درهم برهم است زیرا فرد مبتلانمیتواند به راحتی هدف ومنظور خودرا بیان کند این افراد بی احساس هم هستند و چون تواناییهای خود را از دست میدهند به انسانهایی گوشه گیر تبدیل میشوند فرد مبتلا به اسکیزوفرنی ارتباط خودش رابا واقعیت از دست می‌دهد.


(سارافلاحی-کارشناس ارشد روانشناسی)

معرفی نویسنده:

ثبت نظر درباره «اسکیزوفرنی چیست؟»

دیدگاه خود را در کادر زیر بنویسید

6 - 2 = ?