کد مطلب: 9518 درج نظر
زمان مطالعه: 2 دقیقه
واکسن ها را چه کسانی و در چه زمانی ساختند ؟

واکسن ها را چه کسانی و در چه زمانی ساختند ؟

برای اولین بار در سال 1796 ادوارد جنر درجهت واکسیناسیون اصولی برعلیه آبله فعالیت کرد . گرچه وی اولین کسی بود...
زمان مطالعه: 2 دقیقه

vaccine-discovery

برای اولین بار در سال 1796 ادوارد جنر درجهت واکسیناسیون اصولی برعلیه آبله فعالیت کرد .

گرچه وی اولین کسی بود که مفید ترین واکنش متقابل را شناسایی کرد وان را بکاربرد اما تصوری از جزئیات اصول ایمونولوژی امروزی نداشت . درواقع یک قرن کامل گذشت تا پاستور ماراقادر کرد تا به درک واکسیناسیون نزدیک شویم او نه تنها منشا بیماریهای عفونی را کشف کرد بلکه ثابت کرد که محافظت در مقابل آنها از طریق تزریف میکروب های ضعیف شده که ایجاد بیماری خفیفی می کنند ، امکان پذیر است .

نتیجه این کار یک ایمنی فعال قابل اعتماد و طولانی خواهد بود .

بااین وجود قدم قطعی در ایمن سازی انسان در سال 1885 برداشته شد زمانی که پاستور در برخورد با ژوف مایستر جوان که توسط سگی به شدت گاز گرفته شده بود برای درمان بعدا زتماس ( برای اولین بار درتاریخ ) از واکسنی که در نخاع خرگوش کشت داده بود و تاثیر مثبت آن در سگ ها قبلا به اثبات رسیده بود استفاده کرد .

درسال 1986 رایت اولین واکسن کشته شده برعلیه تیفوئید رادرانسان به کار برد درسال 1915 ویدال استفاده از یک واکسن سه سه گانه را که شامل باسیل ابرت و پارایتفوئید AوBپیشنهاد کرد .

درسال 1884 کخ ویبریوکلرا ( باسیل وبا ) راکشف کرد و درسال 1892 فران وبه دنبال او هافکین تلاش کردند تا ایمن سازی را باباسیل زنده انجام دهند .

اولین نتایج واکسیناسیون سیاه سرفه در سال 1923 توسط مادسون گزارش شد پس از وی رامون- توکسوئید دیفتری و به دنبال آن توکسوئید کزاز را کشف کرد . همزمان با این دو کالمت و گرین واکسن سل را کشف کردند

برای اولین بارد رسال 1937 استفاده از واکسن انفولزا همزمان با واکسن تب زرد گزارش شد بعد از آن واکسن های دیگری ساخته شد ولی تنها درسال 1939 بودکه اندرشن ، ولرو به امید پید اکردن روش پیشگیری ضد ویروسی برای اولین بار ویروس را برروی سلولهای میمون یا انسان کشت .

سال شمار تاریخ کشف واکسن های مورد استفاده انسان

اولین کشفیات

1721 واریوسیون در بریتانیای کبیر انجام شد

1798 انشار کتاب جنر

1885 کشف واکسن هاری توسط پاستور و درمان بعد از تماس توسط ژوزف مایسنر

واکسن میکروبی

1892 واکسن وبا توسط هافکین

1986 واکسن حصبه توسط رایت

1913 ایمن سازی علیه دیفتری – توکسن ، توکسوئید توسط بهرینگ

1921 واکسن سل توسط کالمت و گرین

1923 توکسوئید دیفتری توسط رامسون و گلنی

1923 واکسن سیاه سرفه توسط مادسون

1927 توکسوئید کزاز توسط رامسون و زولر

1923 واکسن تب زرد توسط سلارد و لیگرت

واکسن های ویروسی که قبل از تکامل تکنیک های کشت بافتی کشت شدند

1932واکسن 175 تب زرد توسط تیلر ( اولین واکسنی درمحیط تخم جوجه جنینی تهیه شد )

1937 اولین واکسن غیر فعال آنفلونزا توسط سالک

1949 واکسن اوریون توسط اسمورودنیستیو ( واکسن زنده ضعیف شده )

واکسن های ویروسی کشف شده بعد از تکامل تکنیک های کشت بافتی

1949 وکسن بافتی ویروس فلج اطفال ( پولیو میلیت ) ( ادرس – را بینز وولر)

1954 واکسن غیر فعال فلج اطفال توسط سالک

1957 واکسن زنده ضعیف شده خوراکی فلج اطفال توسط سابین

1960 واکسن های سرخک

اول ادمونستون B(اندرسن ) سپس شوارتز

1962 واکسن سرخجه ( ولر ، نوا و پارکمن )

1966 واکسن اوریون ( ویبل یویناخ هیلمن و بعد تاکاهاشی )

1967 واکسن هار ی که برروی سلون های دیپلوئید انسانی کشت داده شد ( ویکتوز )

1972 واکسن آبله مرغان ( تاکاهشی )

1967 اولین واکسیناسیون برعلیه هپاتیت B (مویاس و سپس هیلمن )

واکسن های پلی ساکاریدی

1968 واکسن مننگوکک С(گوتشلیخ )

1971 واکسن مننگوککА(گوتشلیخ )

1978 واکسن علیه عفونت پنوموککی

1980 واکسن علیه هموفیلوس آنفلونزا تیپ Ь

1982 واکسن حصبه پلی ساکارید iV

واکسن سه گانه ( کزار – دیفتری – سیاسرفه ) D.P.T

کزاز Tetanus

دیفتری diphteria

سیاه سرفه Pertusis

ب- ث – ژ bacillus Calmat and green

فلج اطفال polio

هپاتیت ب hepatitis

سرخک measles

سرخچه Mumps

معرفی نویسنده:

پروفایل روابط عمومی آسمونی که موضوعات و مطالب آن توسط جمعی از همکاران دپارتمان های مختلف آسمونی نگارش و ویراستاری می شود، که بیشتر حول و محور موضوعات عمومی و روزانه می باشد

ثبت نظر درباره «واکسن ها را چه کسانی و در چه زمانی ساختند ؟»

دیدگاه خود را در کادر زیر بنویسید

6 - 4 = ?