زمان مطالعه: 3 دقیقه
پیش شماره تلفن های ثابت خراسان جنوبی

پیش شماره تلفن های ثابت خراسان جنوبی

پیش شماره تلفن های ثابت استان خراسان جنوبی به ترتیب حروف الفبا میباشد.

آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان خراسان جنوبی به مرکزیت شهر بیرجند به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود. در طرح هم کدسازی پیش شماره تلفن ها، برای تمام شهرها روستاها و توابع استان خراسان جنوبی جهت تماس بین شهری کد یکسان اختصاص داده شد.

پیش شماره تلفن های ثابت خراسان جنوبی

شهر کد استان پیش شماره استان

آبیز

2562 056

آسفیچ

23315

056

آسو

1229

056

آفریز

25463

056

آنیک نوغاب

23394

056

آواز

2335

056

آیسک

2824

056

اردکول

2571

056

استند

25694

056

اسدآباد

2629

056

اسدیه

2322

056

اسفاد

2568

056

اسفدن

2565

056

اسفشاد

2543

056

اسلام آباد

2537

056

افضل آباد

15237

056

افین

2549

056

اوجان

1242

056

باراز/کلاته سعید

25385

056

بارنجگان

2572

056

بجد

15213

056

براندود

23395

056

برکوک

25254

056

بزن آباد

25583

056

بسطاق

2831

056

بسکاباد

2527

056

بصیران

2434

056

بغداده

2829

056

بمرود

2566

056

بندان

2628

056

بورنگ

2334

056

بویک

12274

056

بهدان

12434

056

بهمن آباد

25693

056

بیچند

2626

056

بیدخت

15215

056

بیدسک منند

23396

056

بیرجند

1

056

بیژائم

23634

056

بیناباج

2551

056

بیهود

25383

056

پخت

2365

056

پهنائی

2536

056

پیش بر

2557

056

تخته جان

23313

056

تقاب /معصوم آباد

2423

056

تیغاب

25533

056

تیغدر

25523

056

جوان

26635

056

چاچ

1236

056

چاه حسن سموری

26275

056

چاه داشی

2623

056

چاه دراز

26653

056

چاه عباس اردنی

26276

056

چاهشند

26274

056

چاهک موسویه

2532

056

چرمه

2828

056

چنشت

23633

056

چهارفرسخ

2632

056

حاجی آباد/زیرکوه

2563

056

حاجی آباد/مود

22387

056

خراشاد

15233

056

خشک

2544

056

خضری

2534

056

خنگ

1237

056

خوان

23393

056

خوان شرف

26253

056

خور

2427

056

خوسف

2422

056

خونیک سفلی

26226

056

خونیکسار

22326

056

درح

23643

056

درخش

2323

056

درمیان

2324

056

دستگرد

2329

056

دوحصاران

2833

056

دوست آباد

2834

056

دهشک

2542

056

دهک

26633

056

دهنو

26316

056

رزق

22385

056

روم

25253

056

رومه

26318

056

زنگوئی

2835

056

زول

2529

056

زهان

25483

056

زیدر

2367

056

ساقدر

15214

056

ساقی

15234

056

سده بیرجند

2533

056

سرایان

2822

056

سربیشه

2362

056

سرچاه تازیان

1342

056

سورگ

12433

056

سه قلعه

2826

056

سهل آباد

26654

056

سیدال

26314

056

سیوجان

2424

056

شاخن

1226

056

شاهرخت

2564

056

شوسف

2662

056

شوشود

15216

056

شهرستانک /عیلکی

24255

056

شهرک /صنعتی /بیرجند

1251

056

شهرک /قدس

2545

056

شهرک /هاشمیه

25534

056

شیرگ ججک

22328

056

شیرگ سارجین

2556

056

طارق

2664

056

طبس مسینا

23253

056

طبسین

26273

056

عباس آباددشت

25255

056

غیوک

15238

056

فخران

25485

056

فدشک

2426

056

فلارگ

12353

056

فندخت

2567

056

فنود

22386

056

فورخاص

23318

056

فورگ

2332

056

فیض آباد

23255

056

قائن

2522

056

قومنجان

2531

056

کبودان

2555

056

کجه

4223

053

کرغند

25473

056

کروه

25384

056

کریمو

2832

056

کلاته سیدعلی

26258

056

کلاته نصیر

25382

056

کوشکک

23316

056

گازار

12273

056

گرماب

25584

056

گریمنج

2559

056

گز

22384

056

گزیک

2326

056

گسک

2239

056

گل

24253

056

گوگچین

15236

056

گیت

23317

056

گیو

2366

056

لانو

23645

056

ماژان

2428

056

محمدآباد/پسکوه

25524

056

محمدآبادعلم

2539

056

مختاران

22383

056

مرک

15218

056

مزداب

1232

056

مسک

2337

056

مشوکی

23646

056

مصعبی

2827

056

معدن قلعه زری

2433

056

مود

2222

056

مولید

15217

056

مهموئی

1228

056

میریک

1531

056

میغان

26313

056

نازدشت

23648

056

نصرالدین

2343

056

نقنج

1241

056

نگینان

23312

056

نوده

15212

056

نوزاد

2328

056

نوغاب بیرجند

2327

056

نوغاب پسکوه

2554

056

نوغاب حاجی آباد

2535

056

نوغاب زیرگ

15235

056

نوفرست

1224

056

نهبندان

2622

056

نیگ

25465

056

واشان

1244

056

ورزگ

2528

056

هریوند

22388

056

همراه روستائی /بیرجند

2

056

همراه روستائی /فردوس

0535

056

همراه روستائی /نوغاب زیرگ

1235

056

همراه روستائی /نوغاب زیرگ

12359

056

هندوالان

2338

056

کاربر گرامی اگر شما در خراسان جنوبی ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود

ارزیابی مهاجرت
نظر خود را درباره «پیش شماره تلفن های ثابت خراسان جنوبی» در کادر زیر بنویسید :
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید

دسته بندی های وب سایت آسمونی

آسمونی شامل بخش های متنوعی است که هر کدام از آنها شامل دنیایی از مقالات و اطلاعات کاربردی می باشند، شما با ورود به هر کدام از دسته بندی های مجله اینترنتی آسمونی می توانید به زیردسته های موجود در آن دسترسی پیدا کنید، برای مثال در دسته فیلم و سینما؛ گزینه هایی مثل نقد فیلم، معرفی فیلم ایرانی، فیلم بین الملل، انیمیشن و کارتون و چندین بخش دیگر قرار دارد، یا بخش سلامت وب سایت شامل بخش هایی همچون روانشناسی، طب سنتی، نکات تغذیه و تناسب اندام می باشد.