زمان مطالعه: 5 دقیقه
دادسرای عمومی و انقلاب تهران

دادسرای عمومی و انقلاب تهران

دادسرای عمومی و انقلاب تهران در چندین شعبه که هر کدام مسئول جرائم خاصی هستند دایر شده اند. آسمونی در این بخش...

دادسرای عمومی و انقلاب تهران در چندین شعبه که هر کدام مسئول جرائم خاصی هستند دایر شده اند. آسمونی در این بخش به معرفی دادسرای عمومی و انقلاب تهران می پردازد.دادسرای عمومی و انقلاب تهران

دادسرا یا در فارسی افغانستان سارنوالی محلی‌است در دادگستری و حوزه قضائی هر شهرستان که در معیت دادگاه‌های عمومی جزائی انجام وظیفه می‌کند و عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی و اعلام جرم از جنبه حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و نیز رسیدگی به امور حسبی بر اساس مقررات قانونی است که به ریاست دادستان اداره و به تعداد لازم دارای معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری می‌باشد و در جرائمی که جنبه خصوصی دارد دادسرا با شکایت شاکی خصوصی شروع به تعقیب و تحقق می‌نماید.

در حوزه قضائی بخش (دادگاه بخش) وظیفه دادستان را دادرس علی‌البدل بر عهده دارد.

این نهاد در قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاکم شرعیه و حکم صلحیه تحت نام «پارکه» (از واژه parquet در زبان فرانسوی) آمده بود که در سال 1318 بر اساس قانون فرهنگستان به دادسرا تغییر نام داد.

اجزاء دادسرا

در نظام قضائی کنونی جمهوری اسلامی ایران برای قضات دادسراها عناوین و مشاغل قضائی زیر پیش بینی شده‌است:

دادستان: دادستان، یا مدعی‌العموم، صاحب منصبی است که برای حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری مجرمین و بزهکاران مطابق قوانین جاریه انجام وظیفه می‌نماید و ریاست دادسرا را نیز عهده‌دار می‌باشد.

وظایف دادستان:

بر اساس قوانین و مقررات حاکم دادستان در حوزة قضائی مربوط دارای وظایف و تکالیف مانند موارد زیر است:  • کشف جرم و شروع به تعقیب کیفری بزهکاران و مجرمین
  • اعلام جرم در مواردی که جنبه حق‌اللهی و عمومی دارد
  • نظارت بر انجام تحقیقات مقدماتی و دادن تعلیمات لازم به بازپرس
  • موافقت یا عدم موافقت با قرارهای صادره از ناحیه دادیار یا بازپرس
  • ضبط وثیقه و اخذ وجه التزام و وصول وجه الکفاله
  • اجرای احکام کیفری و جزائی
  • پیشنهاد آزادی مشروط
  • لغو تعلیق اجرای حکم
  • ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند.

معاون دادستان: معاون دادستان صاحب منصبی است که تحت نظارت دادستان قسمتی از وظایف دادسرا را انجام داده و در غیاب دادستان به جانشینی او عمل می‌کند.

دادیار: دادیار، صاحب منصبی است که به نمایندگی از طرف دادستان انجام وظیفه می‌نماید و معمولاً در جرائم غیر مهمه اقدام به انجام تحقیقات مقدماتی و جمع‌آوری دلایل له و علیه متهم می‌نماید

بازپرس: بازپرس، یا مستنطق، صاحب منصبی است که تحقیقات مقدماتی جرائم مهمه و جمع‌آوری دلایل له و علیه متهم بر عهده او می‌باشد و تحت نظارت دادستان وظایف قانونی خود را انجام می‌دهد.

دادیار و بازپرس پس از ارجاع پرونده از سوی دادستان یا معاون او تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهند و دلایل را جمع‌آوری می‌کنند و در نهایت یکی از قرارهای نهائی (قرار موقوفی تعقیب، قرار منع تعقیب، قرار مجرمیت) را صادر می‌نمایند. این قرارها برای اظهارنظر (موافقت یا عدم موافقت) به دادستان یا معاون او یا دادیار ارسال می‌گردد. اگر از نظر دادستان یا معاون او قرارهای صادر شده صحیحاً صادر شده باشد، موافقت خود را و چنانچه از نظر ایشان قرارهای صادره صحیح نبوده باشد عدم موافقت خود را اعلام می‌کنند. در صورت عدم موافقت دادستان چنانچه قرار صادره از سوی دادیار صادر شده باشد دادیار مکلف به تبعیت از نظر دادستان است. اما اگر قرار مزبور از سوی بازپرس صادر شده باشد و بین ایشان و دادستان توافق عقیده نباشد (مثلاً یکی عقیده به مجرمیت و دیگری عقیده به منع تعقیب داشته باشد) و هر کدام بر نظر خویش اصرار ورزند، حل اختلاف بر حسب مورد به توسط دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است.

دادسرای عمومی و انقلاب تهران
دادسرای عمومی و انقلاب تهران

آشنایی با دادسرای عمومی و انقلاب تهران

با توجه به تأثیر سوء برخی جرایم مثل تجاوز به عنف، سرقت­ های مسلحانه و شرارت­ ها بر احساسات عمومی افراد در جامعه، مقتضی است در مبارزه با این گونه جرایم به شرح آتی اقدام گردد:

1- از این پس کلیه پرونده­‌های مربوط به شرارت­ ها و مجرمین خطرناک به دادسرای شهید مقدس تهران ارسال گردد؛

2- پرونده­ هایی به دادسرای امنیت ارسال ­شوند که اولاً از پرونده­ های قدیمی آن دادسرا نباشد؛ ثانیاً سرپرست محترم دادسرای شهید مقدس، ضرورت رسیدگی در آن دادسرا را احراز نماید. بنابراین پرونده­ هایی که از دادسرای شهید مقدس به لحاظ عدم شمول در این بخشنامه اعاده می­ گردد، در دادسرای محل وقوع جرم رسیدگی گردد؛

3- در مورد این‌گونه جرایم، سرعت در رسیدگی، عدم اغماض، صدور قرارهای متناسب مورد تاکید است؛

4- در جرایم دارای جنبه­ی عمومی مانند چاقوکشی، پرونده با رضایت شاکی مختومه نشود و برای مجازات مجرم از جنبه­ ی عمومی به دادگاه ارسال شود؛

5- اطلاع رسانی در این نوع­ پرونده­ ها، به صورت متمرکز در دادستانی تهران انجام خواهد شد و سرپرستان محترم نواحی، وقوع این‌گونه جرایم را بلافاصله به دادستان تهران اطلاع دهند؛

6- با تشکیل جلسات با نیروی انتظامی در حوزه­ ی آن دادسرا، اقدامات پیشگیرانه از طریق حضور ملموس پلیس مورد توجه قرار گیرد؛

7- پس از صدور کیفرخواست، نمایندگان دادستان با مطالعه دقیق پرونده در دادگاه حضور به هم رسانده و از کیفرخواست دفاع نمایند. ضمناً اعلام نتیجه­‌ی رسیدگی به سرپرست ناحیه یا حسب مورد دادستان تهران ضروری است؛

8- پلیس برای کلیه مجرمان خطرناک و افرادی که شرارت می­‌کنند، شناسنامه­‌ی اطلاعاتی تهیه نماید و با اخذ سوابق کیفری آن‌ها و انجام تحقیقات اولیه، پرونده را به داسرای شهید مقدس ارسال گردد.

9- در خصوص پرونده­‌های موجود، سرپرستان نواحی با ریاست محترم دادگاه­‌های تهران یا رئیس مجتمع قضایی مربوطه هماهنگی نمایند تا شعب خاصی برای رسیدگی به این نوع جرایم تعیین شود و این گونه پرونده­‌ها به شعب تعیین شده ارسال گردد؛

10- از معاونین سرپرستان محترم دادسراها انتظار می­رود با مدیریت و پی­گیری­‌های لازم، هزینه­‌های مربوط به جرم را برای مجرمان افزایش داده تا از این طریق به کنترل مجرمان در سطح منطقه نایل آیند؛

11- پلیس مکلف است کلیه طرح­های راجع به اشرار را از طریق هماهنگی با سرپرست دادسرای شهید مقدس اجرا نماید؛

12- مدیر کل زندان­‌های استان تهران ترتیبی اتخاذ نماید که این گونه متهمان و محکومان در بندهای ویژه نگه­ د‌‌‌‌‌‌‌اری و طبقه­ بندی لازم رعایت شود؛

13- سرپرستان نواحی ترتیبی اتخاذ نمایند که احکام صادره پس از قطعیت سریعاً اجرا و نتیجه به دادستانی تهران اعلام شود؛

14- در مواردی که سرپرستان موضوعات خاصی را قابل طرح در ستاد پیشگیری از جرایم خاص دادستانی تهران می­دانند، مراتب را کتباً به دبیرخانه ستاد اعلام نمایند؛

15-کلیه سرپرستان در حوزه­ی ماموریت خود، آمار جرایم ارتکاب یافته به ویژه سرقت­‌های باندی و مسلحانه، جرح با چاقو، آدم­‌ربایی، مزاحمت بانوان و کودک­‌آزاری را مورد توجه قرار داده و چنان­‌چه در این رابطه­‌ها با مشکل روبه­‌رو شوند، مراتب به دادسرای تهران اعلام گردد.

خط ارتباطی شما با دادسرای تهران

روابط عمومی: 35051111

تلفکس: 33948887

مدیر سایت: 35051321

آدرس: میدان ارک دادسرای عمومی و انقلاب تهران

پست الکترونیک: info@dadsara.ir

ارزیابی مهاجرت
نظر خود را درباره «دادسرای عمومی و انقلاب تهران» در کادر زیر بنویسید :
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید

دسته بندی های وب سایت آسمونی

آسمونی شامل بخش های متنوعی است که هر کدام از آنها شامل دنیایی از مقالات و اطلاعات کاربردی می باشند، شما با ورود به هر کدام از دسته بندی های مجله اینترنتی آسمونی می توانید به زیردسته های موجود در آن دسترسی پیدا کنید، برای مثال در دسته فیلم و سینما؛ گزینه هایی مثل نقد فیلم، معرفی فیلم ایرانی، فیلم بین الملل، انیمیشن و کارتون و چندین بخش دیگر قرار دارد، یا بخش سلامت وب سایت شامل بخش هایی همچون روانشناسی، طب سنتی، نکات تغذیه و تناسب اندام می باشد.