زمان مطالعه: 4 دقیقه
دعای سحر ماه رمضان

دعای سحر ماه رمضان

دعای سحر ماه رمضان یکی از دعاهای پرفیض این ماه مبارک است که خواندن آن توصیه شده است.

دعای سحر ماه مبارک رمضان یکی از دعاهایی است که ما از دوران کودکی خود شنیده‌ایم و به گوشمان آشنا است. این دعا هنگام سحر از تلویزیون و رادیو پخش می‌شود و پس از آن اذان صبح اعلام می‌شود. آسمونی متن و ترجمه دعای سحر ماه رمضان را برای شما عزیزان فراهم کرده است. ما را از دعای خیر خود بی نصیب نگذارید.

 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ بَهَائِکَ بأَبْهَاهُ وَ کُلُّ بَهَائِکَ بَهِیٌّ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ ببَهَائِکَ کُلِّهِ

خدایا از تو درخواست می‏‌کنم به حق زیباترین مرتبه از زیبایی‏‌ات و همه مراتب زیبایی‏ ات زیباست. خدایا از تو درخواست می‌‏کنم به حق همه‏ مراتب زیبایی‌‏ات.

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ جَمَالِکَ بأَجْمَلِهِ وَ کُلُّ جَمَالِکَ جَمِیلٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بجَمَالِکَ کُلِّهِ

خدایا از تو درخواست می‏‌کنم به حق نیکوترین مرتبه از جمالت و همه مراتب جمال تو نیکوست. خدایا از تو درخواست‏ می‏‌کنم به حق همه مراتب جمالت.

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ جَلالِکَ بأَجَلِّهِ وَ کُلُّ جَلالِکَ جَلِیلٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بجَلالِکَ کُلِّهِ

خدا از تو درخواست می‌‏کنم به حق برجسته‏‌ترین مرتبه از جلالت و همه مراتب جلال تو برجسته است‏. خدایا از تو درخواست می‌‏کنم به حق همه مراتب جلالت.

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عَظَمَتِکَ بأَعْظَمِهَا وَ کُلُّ عَظَمَتِکَ عَظِیمَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بعَظَمَتِکَ کُلِّهَا

خدایا از تو درخواست می‏‌کنم به حق بالاترین مرتبه از عظمتت و همه مراتب‏ عظمتت عظیم است. خدایا از تو درخواست می‌‏کنم به حق همه مراتب عظمتت.

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ نُورِکَ بأَنْوَرِهِ وَ کُلُّ نُورِکَ نَیِّرٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بنُورِکَ کُلِّهِ

خدایا از تو درخواست می‏‌کنم به حق نورانی‌‏ترین‏ مرتبه از نورت و همه مراتب نور تو نورانی است. خدایا از تو درخواست می‌‏کنم به حق همه مراتب نورت.

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ رَحْمَتِکَ بأَوْسَعِهَا وَ کُلُّ رَحْمَتِکَ وَاسعَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ برَحْمَتِکَ کُلِّهَا

خدایا از تو درخواست می‏‌کنم به حق گسترده‌‏ترین‏ مرتبه از رحمتت و همه مراتب رحمتت گسترده است. خدایا از تو درخواست می‌‏کنم به حق همه مراتب رحمتت.

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ کَلِمَاتِکَ بأَتَمِّهَا وَ کُلُّ کَلِمَاتِکَ تَامَّةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بکَلِمَاتِکَ کُلِّهَا

خدایا از تو درخواست‏ می‌‏کنم به حق کامل‌‏ترین مرتبه از مراتب کلماتت و همه مراتب کلماتت کامل است. خدایا از تو درخواست می‌‏کنم به حق همه مراتب کلماتت.

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ کَمَالِکَ بأَکْمَلِهِ وَ کُلُّ کَمَالِکَ کَامِلٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بکَمَالِکَ کُلِّهِ

خدایا از تو درخواست می‌‏کنم به حق کامل‌‏ترین مرتبه از کمالت و همه مراتب کمالت کامل است. خدایا از تو درخواست می‌‏کنم به حق همه مراتب کمالت.

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ أَسْمَائِکَ بأَکْبَرِهَا وَ کُلُّ أَسْمَائِکَ کَبیرَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بأَسْمَائِکَ کُلِّهَا

خدایا از تو درخواست می‏‌کنم به حق بزرگ‌‏ترین مرتبه از نام‌هایت و همه مراتب نام‌هایت بزرگ است. خدایا از تو درخواست می‏‌کنم به حق همه مراتب نام‌هایت‏.

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عِزَّتِکَ بأَعَزّهَا وَ کُلُّ عِزَّتِکَ عَزیزَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بعِزَّتِکَ کُلِّهَا

خدایا از تو درخواست می‌‏کنم به حق عزیزترین مرتبه از عزّتت و همه مراتب عزّتت عزیز است‌.  خدایا از تو درخواست می‏‌کنم به حق همه مراتب عزتت.‏

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مَشیَّتِکَ بأَمْضَاهَا وَ کُلُّ مَشیَّتِکَ مَاضِیَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بمَشیَّتِکَ کُلِّهَا

خدایا از تو درخواست می‌کنم به حق نافذترین مرتبه اراده‏‌ات و همه مراتب اراده‌ات نافذ است. خدایا از تو درخواست می‌کنم به حق همه مراتب اراده‏‌ات‏.

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ قُدْرَتِکَ بالْقُدْرَةِ الَّتِی اسْتَطَلْتَ بهَا عَلَی کُلِّ شَیْ‏ءٍ وَ کُلُّ قُدْرَتِکَ مُسْتَطِیلَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بقُدْرَتِکَ کُلِّهَا

خدایا از تو درخواست می‌کنم به حق قدرتت که بر همه موجودات احاطه دارد و همه قدرتت بر تمام موجودات احاطه دارد. خدایا از تو درخواست می‌‏کنم به حق همه مراتب قدرتت.

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عِلْمِکَ بأَنْفَذهِ وَ کُلُّ عِلْمِکَ نَافِذٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بعِلْمِکَ کُلِّهِ

 خدایا از تو درخواست می‏‌کنم به حق نافذترین مرتبه از مراتب علمت و همه مراتب علمت نافذ است. خدایا از تو درخواست می‏‌کنم به حق همه مراتب علمت.

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ قَوْلِکَ بأَرْضَاهُ وَ کُلُّ قَوْلِکَ رَضِیٌّ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بقَوْلِکَ کُلِّهِ

 خدایا از تو درخواست می‏‌کنم به حق پسندیده‌‏ترین مرتبه از گفتارت و همه مراتب گفتار تو پسندیده است‏. خدایا از تو درخواست می‏‌کنم به حق همه مراتب گفتارت.

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مَسَائِلِکَ بأَحَبّهَا إِلَیْکَ وَ کُلُّهَا [وَ کُلُّ مَسَائِلِکَ‏] إِلَیْکَ حَبیبَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بمَسَائِلِکَ کُلِّهَا. 

خدایا از تو درخواست می‏‌کنم به حق محبوب‌ترین مرتبه از خواسته‌‏هایت نزد تو و همه مراتب خواسته‌‏هایت محبوب است.‏ خدایا از تو درخواست می‏‌کنم به حق همه مراتب خواسته‏‌هایت.

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ شَرَفِکَ بأَشْرَفِهِ وَ کُلُّ شَرَفِکَ شَرِیفٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بشَرَفِکَ کُلِّهِ

خدایا از تو درخواست می‏‌کنم به حق شریف‌‏ترین مرتبه از شرفت و همه مراتب شرف‏ تو شریف است. خدایا از تو درخواست می‏‌کنم به حق همه مراتب شرفت.

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ سُلْطَانِکَ بأَدْوَمِهِ وَ کُلُّ سُلْطَانِکَ دَائِمٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بسُلْطَانِکَ کُلِّهِ

خدایا از تو درخواست می‏‌کنم به حق پایدارترین مرتبه از سلطنتت‏ و همه مراتب سلطنت تو پایدار است. خدایا از تو درخواست می‏‌کنم به حق همه مراتب سلطنتت.

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مُلْکِکَ بأَفْخَرِهِ وَ کُلُّ مُلْکِکَ فَاخِرٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بمُلْکِکَ کُلِّهِ

 خدایا از تو درخواست می‌‏کنم به حق باافتخارترین مرتبه از فرمانروایی‌‏ات و همه مراتب فرمانروایی‏‌ات با افتخار است. خدایا از تو درخواست می‏‌کنم به حق همه مراتب فرمانروایی‏ات.

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عُلُوِّکَ بأَعْلاهُ وَ کُلُّ عُلُوِّکَ عَالٍ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بعُلُوِّکَ کُلِّهِ

 خدایا از تو درخواست می‏‌کنم به حق‏ برترین مرتبه از برتری‏‌ات و همه مراتب برتری‌‏ات برتر است. خدایا از تو درخواست می‏‌کنم به حق همه مراتب برتر‌ی‌‏ات.

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مَنِّکَ بأَقْدَمِهِ وَ کُلُّ مَنِّکَ قَدیمٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بمَنِّکَ کُلِّهِ

خدایا از تو درخواست می‏‌کنم به حق دیرینه‌‏ترین‏ مرتبه از کرمت و همه مراتب کرمت دیرینه است. خدایا از تو درخواست می‌‏کنم به حق همه مراتب کرمت.

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ آیَاتِکَ بأَکْرَمِهَا وَ کُلُّ آیَاتِکَ کَرِیمَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بآیَاتِکَ کُلِّهَا

خدایا از تو درخواست می‏‌کنم به حق گرامی‌‏ترین‏ مرتبه از نشانه‌‏هایت و همه مراتب نشانه‌‏هایت گرامی است. خدایا از تو درخواست می‏‌کنم به حق همه مراتب نشانه‌‏هایت.

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بمَا أَنْتَ فِیهِ مِنَ الشَّأْنِ وَ الْجَبَرُوتِ وَ أَسْأَلُکَ بکُلِّ شَأْنٍ وَحْدَهُ وَ جَبَرُوتٍ وَحْدَهَا

خدایا از تو درخواست می‌‏کنم به حق‏ آنچه از جاه و جبروت که در آنی و از تو می‏‌خواهم به حق هر جاه به تنهایی و به حق هر جبروت به تنهایی،

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بمَا تُجِیبُنِی [بهِ‏] حِینَ أَسْأَلُکَ

 خدایا از تو درخواست می‏‌کنم به حق آنچه اجابت می‏‌کنی مرا به آن هنگامی که از تو درخواست می‌‏کنم

فَأَجِبْنِی یَا اللَّهُ. 

 پس مرا اجابت کن ای خدا.

آن گاه هر حاجت که داری‏ از خدا بخواه که به یقین برآورده خواهد شد.

ارزیابی مهاجرت
نظر خود را درباره «دعای سحر ماه رمضان» در کادر زیر بنویسید :
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید

دسته بندی های وب سایت آسمونی

آسمونی شامل بخش های متنوعی است که هر کدام از آنها شامل دنیایی از مقالات و اطلاعات کاربردی می باشند، شما با ورود به هر کدام از دسته بندی های مجله اینترنتی آسمونی می توانید به زیردسته های موجود در آن دسترسی پیدا کنید، برای مثال در دسته فیلم و سینما؛ گزینه هایی مثل نقد فیلم، معرفی فیلم ایرانی، فیلم بین الملل، انیمیشن و کارتون و چندین بخش دیگر قرار دارد، یا بخش سلامت وب سایت شامل بخش هایی همچون روانشناسی، طب سنتی، نکات تغذیه و تناسب اندام می باشد.