زمان مطالعه: 3 دقیقه
اسم های پسرانه کردی

اسم های پسرانه کردی

کردی یکی از اصیل ترین گویش ها در ایران است که زیباترین نام ها بین آن ها وجود دارد.

نام های زیر در آسمونی، اسم های پسرانه اصیل کردی می باشند، که به ترتیب حروف الفبا مرتب نموده ایم. اگر شما نیز نامی را میدانید که در این لیست قرار ندارد به ما اطلاع دهید.

حرف ئ :

 • ئابا
 • ئاراز (آراز: اَرَس)
 • ئاسو (افق)
 • ئاسوس
 • ئاکار
 • ئاکام (عاقبت، سرانجام)
 • ئاکو (قلهٔ کوه)
 • ئاگرین (آتشین، نام یک کوهستان)
 • ئالان بلند، با حرمت، سخن دلنشین (نام کوهستانی در کردستان)
 • ئاوات (امید)
 • ئارتین ( شعله و گرمای آتش)
 • ئارمین ( منسوب به آرام-پسر کیقباد)
 • ئازا ( دلاور، همریشه با آزاد)
 • ئەگید ( دلاور، اصل این واژه ترکی است)
 • ئەلەند ( تیغ آفتاب، نخستین پرتو بامدادی خورشید)
 • ئەردەلان ( اردلان)
 • ئەردەوان ( اردوان)
 • ئەژدەر ( اژدر)
 • ئەویندار ( عاشق)
 • ئاهورا

 

--> حرف آ :

 • اروان
 • آران (ئاران - قشلاق)
 • آریوان: آتشه وان (آری: به معنی آتشه، وان: نام شهری در ترکیه)
 • آمانج (هدف، مقصد)
 • آمیار
 • آوات
 • افران
 • اورامان
 • اردلان
 • آرتین (حرارت آتش،گرمای آتش)
 • آرژین (آتش زندگی،گرمای زندگی)
 • آسو (افق)
 • آرشین (دوست داشتنی)
 • آکار (خلق و خو، اخلاق)
 • آکام (سرانجام،نتیجه کار)
 • آنیموس (بی نیاز - بخش ناهشیار یا خود درونیِ راستینِ هر فرد)
 • آوات (امید و آرزو)

 

--> حرف ب :

 • بریار (عهد و پیمان)
 • باگرو ( تندباد)
 • باهوز ( گردباد)
 • بەلین ( پیمان)
 • بەهیز ( نیرومند)
 • بەرزان ( بلندپایه)
 • بەرهەم ( ثمرە)
 • بەتین ( آتشین)
 • بهنوش (گوارا، بهترین نوش دارو)
 • بلیسه ( شعله، اخگر)
 • بلیمەت ( دلاور)
 • بروسک ( جرقه)
 • بروا ( ایمان)
 • بریار ( تصمیم)
 • بوران ( بوران)

 

--> حرف پ :

 • پارسیا (اهالی پارس)
 • پەژار (افسردەدل)
 • پەشیو (هراسان و افسردەدل «همریشه با پژمان»)
 • پشتیوان (پشتیبان)
 • پشکو (شکوفە)
 • پیشەنگ

 

--> حرف ت :

 • توفیق

 

--> حرف ج:

 • جوانرو (زیبا رو)
 • جوتیکار

 

--> حرف چ:

 • چیا (کوهستان بلند)

 

--> حرف خ :

 • خوشناو (نامدار،نیک نام)

 

--> حرف د :

 • داژیار (روزی ،قدرت)
 • داوین (دامنه کوه)
 • دالاهو (برگرفته از کوهی در کرمانشاه)
 • دانیار (بخشندە)
 • دارا
 • دەرسیم (برگرفته از منطقه درسیم در ترکیه)
 • دیار (دیار، پیدا)
 • دیاری
 • دیاکو (بنیانگذار ایران و اولین پادشاه مادها که شهر هگمتانه (همدان) را بنا نهاد و آنرا پایتخت ایران کرد- مشهور است که در عدالت بسیار دقیق بود)
 • دیلمان (برگرفته از سرزمینی که مابین مازندران قرار دارد)
 • دیمەن (چشم‌انداز)

 

--> حرف ر :

 • راژور (جایی بالا،حاکم)
 • رامیار (اهل سیاست، سیاستمدار)
 • راویژ (تدبیر)
 • روژیار (آفتاب،زمانه)
 • روژمان (اندیشه نورانی،مانند روز)
 • روژهات (روزها)
 • راژان
 • راویژ (تدبیر)
 • روژند (نور خورشید)
 • رامان (در شگفت )
 • ریبوار (رهگذر)
 • ریوان (رهگذر)
 • ریباز (راه و شیوه)
 • ریناس (رهشناس)
 • ریبین (رهشناس، دورنگر، راهبین، دوراندیش، آینده نگر)
 • ریبین (دورنگر، راهبین)
 • ریکەوت (کردی)
 • ریزان (وارد، ماهر)
 • رزگار (رستگار، آزاد)
 • روژان
 • روژهلات (شرق)
 • روهات

 

--> حرف ز :

 • زاگروس (زاگرس اصل این واژه یونانی است.)
 • زال (حکمران، چیره)
 • زانا (دانا)
 • زانکو (دانشگاه)
 • زانیار (دانشور، دانا، دانشمد)
 • زمناکو (نام کوهستانی در کردستان)
 • زیلان (کردی)
 • زوران (تلاش، کشتی)
 • زوراب (کردی)
 • زریان (نام یک نوع باد، تندر، طوفان)
 • زیبار
 • زەردەشت

 

--> حرف ژ :

 • ژاکان (پژمرده ، اسم نیست مصدر فعل است)
 • ژیار (زندگی شهرنشینی)
 • ژیکان (قطره ی باران)
 • ژیوار (زندگی)
 • ژاوەرو (ژاورود)
 • ژوان (گفتگوی عاشقانە)
 • ژیر (هوشمند، همریشه با واژه «زیرک»)
 • ژیلوان (کوهنورد)
 • ژیلەمو (اخگر)
 • ژیوار (تمدن)
 • ژیوان (نگهبان زندگی)
 • ژیهات (کاردان، ماهر، شایسته، لایق)

 

--> حرف س :

 • ساکو (کوه بدون گیاه،ساده و بی آلایش)
 • سامران (نامی محلی، بلند و سر فراز)
 • سایمان (مانند سایه)
 • سوران (نام یکی از منطقه های وسیع کردستان همچنین با اضافه شدن+ی=سورانی ؛نام یکی از لهجه های معروف در کردی)
 • سیپان (بلندی مانع باد، نام دوکوه در کردستان)
 • سارو
 • ساکار (پاک و ساده)
 • سامال
 • سانیار (حامی و پشتیبان ، نام یکی از قبایل کرد)
 • سه یوان(کوهی در ایلام)
 • سامرەند
 • سەردار (سردار)
 • سەنگاو
 • سەرکەوت (پیروز)
 • سەرکو
 • سیامه ند
 • سیروان (نام رودی در منطقه هورامان تخت - کردستان)
 • سوران (نام نوعی لهجه ی مادری کردی سورانی - کرد سوران)
 • سردشت (به مکانی رویایی گفته میشود همانند بهشت سرسبز،نام شهری کردنشین در آذربایجان غربی)
 • سَیوان (هاله، اطراف ماه، سایبان، چادر)
 • سیروان

 

--> حرف ش :

 • شالیار (همدم شاه )
 • شاهو
 • شیروان
 • شمِال
 • شیرکو
 • شورش
 • شیوان
 • شوان
 • شڤان

 

--> حرف ک :

 • کاردوخ (نامی برای قوم کرد)
 • کاروان
 • کاویار (مراد،آرزو)
 • کژوان (کوهنورد)

 

--> حرف ل :

 • لاهور (یکتا)

 

  --> حرف م :

 • ماردین (نام منطقه ای کرد نشین در ترکیه)
 • ماژان (بزرگان، همچنین مکانی در شهرستان بیرجند)

 

--> حرف ن :

 • نیهاد (نهاد،هدف و مسیری)

 

--> حرف و :

 • وانیار (باسواد)
 • وارو (رهگذر)
 • وفران (در زبان کوردی ایلامی به معنای برف)

 

--> حرف ه :

 • هامون
 • هکار
 • هژار (بینوا، فقیر، تنگ دست)
 • هژیان (ارزنده، شایان ارزش)
 • هاوری ( همراه)
 • هاوراز (همراز)
 • هەلمەت (هجوم ناگهانی، دگرگون‌شده واژه عربی حَملة)
 • هەژار (ندار و فقیر)
 • هەلکەوت (فراز-رونده، چیره)
 • هەلگورد
 • هەلو (آله، عقاب)
 • هەردی
 • هەورام (برگرفته از اورامانی، نام مردمی از سرزمین دیلمان که به غرب ایران مهاجرت نمودەاند)
 • هەوراز ( فراز و نشیب)
 • هیژا ( گرامی، محترم)
 • هیرش (یورش)
 • هورام (زیبا رو، خوش رام ، خنده رو ، ﻣﺮدﻡ ﻣﻨﻄﻖةاوراﻣﺎﻥ ، ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻃﻠﻮﻉ آﻓﺘﺎﺏ)
 • هوزان (آوازەخوان)
 • هومەر
 • هیدی (آرام،ساکت)
 • هەندرین ( نام کوهستانی در کردستان)
 • هوگر ( علاقەمند)
 • هیرش (یورش، هجوم و حمله)
 • هیژا (گرامی، محترم)
 • هیوا (امید)
 • هیمن (آرام ، صبور ، متین، نجیب)

 

--> حرف ی :

 • یَل کورد : پهلوان کرد
 • یَلکاک : برادر پهلوان

 

برای مشاهده نام های دخترانه کردی اینجا کلیک کنید

: برای دریافت مشاوره درباره اسم های پسرانه کردی فرم زیر را تکمیل کنید

هزینه مشاوره ۶۰ هزار تومان می باشد

پاسخ مشاوره شما ظرف 1 روز کاری در پنل شما درج می شود و پیامک دریافت می کنید

ارزیابی مهاجرت
نظر خود را درباره «اسم های پسرانه کردی» در کادر زیر بنویسید :
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید
نمایش نظرات بیشتر

دسته بندی های وب سایت آسمونی

آسمونی شامل بخش های متنوعی است که هر کدام از آنها شامل دنیایی از مقالات و اطلاعات کاربردی می باشند، شما با ورود به هر کدام از دسته بندی های مجله اینترنتی آسمونی می توانید به زیردسته های موجود در آن دسترسی پیدا کنید، برای مثال در دسته فیلم و سینما؛ گزینه هایی مثل نقد فیلم، معرفی فیلم ایرانی، فیلم بین الملل، انیمیشن و کارتون و چندین بخش دیگر قرار دارد، یا بخش سلامت وب سایت شامل بخش هایی همچون روانشناسی، طب سنتی، نکات تغذیه و تناسب اندام می باشد.