"Escapism" اهنگی از خواننده بریتانیایی ری و رپر امریکایی 070 شیک است.با آسمونی همراه شوید تا متن و ترجمه این موسیقی را بررسی کنیم.

اهنگ ESCAPISM

Sleazin' and teasin', I'm sittin' on him

سست شدن، اذیت کردن، من روی اون نشستم

All of my diamonds are drippin' on him

همه الماس های من روی اون افتاده

I met him at the bar, it was 12 or somethin'

من اونو تو بار دیدم، ساعت دوازده و خورده ای بود

I ordered two more wines, 'cause tonight, I want him

دوتا دیگه مشروب سفارش دادم چون من امشب اونو میخوام

A little context if you care to listen

یه داستان کوتاه اگه دوست داری که بشنوی

I find myself in a shit position

خودمو تو یه موقعیت گه پیدا کردم ( تو گه گیر کردم )

The man that I love sat me down last night

مردی که دوسش داشتم دیشب منو له کرد

And he told me that it's over, dumb decision

و بهم گفت رابطمون تمومه، تصمیمه احمقانه ای بود

And I don't wanna feel how my heart is rippin'

نمیخوام حس کنم که قلبم چجوری داره پاره پوره میشه

In fact, I don't wanna feel, so I stick to sippin'

در واقع اصلا نمیخوام چیزی حس کنم، پس میچسبم به مشروبم

And I'm out on the town with a simple mission

بخاطر یه ماموریت کوچیک اومدم بیرون

In my little black dress, and this shit is sittin'

پیراهن مشکی کوتاه پوشیدم

Just a heart broke b***h, high heels, six inch

یه دختر با قلب شکسته، کفش پاشنه بلند، 15 سانتی متر

In the back of the nightclub, sippin' champagne

پشت کلاب شامپاین میزنم

I don't trust any of these b***hes I'm with

به هیچکدوم از این عوضیا که باهاشون هستم اعتماد نمیکنم

In the back of the taxi, sniffin' cocaine

تو تاکسی کوکائین میکشم

Drunk calls, drunk texts, drunk tears, drunk sex

تماس های مست، پیام های مست، اشک های مست، رابطه مست (اشاره به کارهایی داره که در زمان مستی انجام داده)

I was lookin' for a man who was on the same page

دنبال مردی میگشتم که باهم توافق داشته باشیم

Now it's back to the intro, back to the bar

الان دوباره به اولش رسیدم، برگشتم به بار

To the Bentley, to the hotel, to my old ways

دوباره کسی شدم که به حرف بقیه اهمیت نمیدم، (برگشتم) به هتل، به راه های قدیمیم برگشتم (برگشته به خود قدیمیش)

'Cause I don't wanna feel how I did last night

چون نمیخوام حس کنم دیشب چه حالی بودم

I don't wanna feel how I did last night

نمیخوام حس کنم دیشب چه حالی بودم

Doctor, doctor, anything, please

دکتر، دکتر، یه چیزی برسون

Doctor, doctor, have mercy on me, take this pain away

دکتر، دکتر، بهم رحم کن، این درد رو از بین ببر

You're asking me my symptoms, doctor, I don't wanna feel

داری ازم علائمم رو میپرسی، دکتر، نمیخوام چیزی حس کنم

Toke this joint how I'm blowin' this steam

این مفصلو بچسب دارم این بخار و میدمم

Back to my ways like 2019

بازگشت به راه های گذشتم مثل 2019

Not 24 hours since my ex did dead it

24 ساعت از مرگ دوست پسر سابقم نگذشته بود

 got a new man on me, it's about to get sweaty

که یه مرد جدید رومه، داره عرق میریزه

Last night really was the cherry on the cake

دیشب یکی از بهترین شب ها بود

Been some dark days lately and I'm finding it crippling

اخیرا روز های تاریکی سپری شده که فلج کننده بودن

Excuse my state, I'm as high as your hopes

ببخشید من به انداره امید های شما بالا هستم ( اشاره به نئشه بودنش داره)

That you'll make it to my bed, get me hot and sizzling

اینکه به تخت من برسی، داغم میکنه

If I take a step back to see the glass half full

اگه یه قدم به عقب برگردم تا نیمه پر لیوان ببینم

At least it's the Prada two-piece that I'm trippin' in

حداقل این پرادا دو تیکه هست که دارم توش سفر میکنم (پرادا:یک برند لاکچری، trippin in:حالت نئشه بودن

و سفر توهم امیز که توسط مواد مخدر ایجاد را توصیف میکند)

?And I'm already actin' like a d**k, know what I mean

به همین زودی شروع کردم مثل عوضیا رفتار کردن، میفهمی چی میگم؟

So you might as well stick it in

پس شاید تو هم یهش بچسبی

'Cause I don't wanna feel like I felt last night

چون نمیخوام حس کنم دیشب چه حالی بودم

I don't wanna feel like I felt last night

نمیخوام حس کنم دیشب چه حالی بودم

Be at peace with the things you can't change (last night)

با چیزهایی که نمیتونی تغییرشون بدی در صلح و ارامش باش

I'll be naked when I leave and I was naked when I came, yeah

وقتی برم لخت خواهم بود و وقتی هم که اومدم لخت بودم

Out of reach, out of touch, too numb, I don't feel no way

دور از دسترس، دور از تماس، بی حس، هیچ چیزی احساس نمیکنم

Toast up, so what? Street small, but it go both ways

تست شده، که چی؟ خیابون کوچیکه، ولی دو طرفس

So you'll run, yeah, but you'll never escape

پس تو خواهی دوید ولی هیج وقت فرار نمیکنی

Sunset in the maze (you're asking me my symptoms, doctor, I don't wanna feel)

غروب افتاب تو یه هزار تو ( ازم علائمم رو میپرسی، دکتر، نمیخوام چیزی حس کنم )

Mm, lipstick smudged like modern art

رژ لبم مثل هنر مدرن لک شده (پخش شده)

I don't know where the f**k I am or who's drivin' the f**kin' car

نمیدونم کدوم قبرستونی ام یا کی داره ماشین کوفتیو میرونه

Speedin' down the highway, sippin'

با سرعت در بزرگراه در حال حرکت

Mixin' pills with the liquor 'cah f**k these feelings

قرص ها رو با مشروب قاطی کردم لعنت به این احساسات

I left everyone I love on read (uh-huh)

همه کسایی که دوسشون داشتمو ول کردم

Spilling secrets to the stranger in my bed (uh-huh)

لو دادن حقیقت های زندگیم به یه غریبه که باهاش رو تختم

I remember nothing, so there's nothing to regret (uh-huh)

هیچی یادم نمیاد، پس یعنی هیچی اتفاق نیوفتاده

ارزیابی مهاجرت
نظر خود را درباره «متن و ترجمه اهنگ Escapism از Raye» در کادر زیر بنویسید :
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید

دسته بندی های وب سایت آسمونی

آسمونی شامل بخش های متنوعی است که هر کدام از آنها شامل دنیایی از مقالات و اطلاعات کاربردی می باشند، شما با ورود به هر کدام از دسته بندی های مجله اینترنتی آسمونی می توانید به زیردسته های موجود در آن دسترسی پیدا کنید، برای مثال در دسته فیلم و سینما؛ گزینه هایی مثل نقد فیلم، معرفی فیلم ایرانی، فیلم بین الملل، انیمیشن و کارتون و چندین بخش دیگر قرار دارد، یا بخش سلامت وب سایت شامل بخش هایی همچون روانشناسی، طب سنتی، نکات تغذیه و تناسب اندام می باشد.