زمان مطالعه: 3 دقیقه
پاس پنجه در والیبال چیست؟

پاس پنجه در والیبال چیست؟

تکنیک پنجه والیبال را میتوان دقیق ترین و مهمترین تکنیک والیبال محسوب کرد. یادگیری این تکنیک در بقیه عملکردهای بازی تاثیر بسزایی خواهد داشت.

تکنیک پنجه در ورزش والیبال یکی از موثرترین تکینک هایی که بر بازی بازیکن و همچنین بر موفقیت تیم تاثیر می گذارد. اگر بازیکنی این تکنیک را به خوبی فرا گیرد در فاکتورهایی مانند تعیین مسیر توپ، سرعت توپ، محل فرود توپ، هدف گیری دقیق و... بسیار موفق خواهد بود. شاید به نظر برسد فقط افرادی که در زمین نقش پاسوری را به عهده دارند می بایست در تکنیک پنجه والیبال مهارت بالایی داشته باشند، ولی فراگیری درست و مهارت در این تکنیک به بازیکنان حمله ای و حتی لیبروها کمک بسیار شایان توجهی می نماید. البته یاد آوری این نکته ضروریست که مهارت دراین تکنیک دیرتر از مهارت در دیگر تکنیک های والیبال حاصل میشود و به حوصله ی بیشتری هم نیاز دارد. در ادامه مطلب آسمونی درباره آموزش پنجه والیبال و جزئیات چگونگی این تکنیک محوری توضیحات بیشتری ارائه می شود.

مراحل اصلی آموزش تکنیک پنجه

 •  مرحله اول: وضعیت عمومی بدن

اگر به گارد پنجه با دقت نگاه کرده باشید متوجه خواهید شد که تفاوتهایی با گارد ساعد در حالت متوسط وجود دارد.

 1. در گارد ساعد پاها به اندازه تقریبی 5/1 برابر عرض شانه ها باز میشدند حال آنکه در پنجه پاها به اندازه عرض شانه ها (نه بیشتر) از هم فاصله میگیرند
 2. درگارد ساعد باسن بیشتر از گارد پنجه به سمت عقب متمایل می شود
 3. دستها نیز بالاتر از سطح شکم قرار میگیرند
 4. در گاردهای ساعد گفته شده بود بازیکن در حال آموزش پای دلخواه را درجلو قرار دهد ولی در تکنیک پنجه قرار دادن پای راست در جلو الزامی است.
 •  مرحله دوم: وضعیت دستها

 1. انگشتان دستها بایستی کاملا باز بوده و حالتی کروی به خود بگیرند (دقیقا به اندازه و قالب توپ)
 2. انگشتان شست که با کنار هم قرارگرفتن یک خط را میسازند بایستی موازی ابروها و درفاصله مناسب از سر و صورت قرار بگیرند.
 3. انگشتان نشانه هم در کنار هم قرارگرفته و با انگشتان شست یک مثلث را تشکیل میدهند

نکته مهم:

برای اینکه بدانیم وضعیت دستها نسبت به سر (ازلحاظ فاصله) درحالت مناسب قراردارد یا نه می توان تست زیر را انجام داد.

هنگام پنجه زدن دقیقا قبل از عمل ضربه به توپ، دستها را ازهم دورکنید تا توپ از درون مثلث پنجه عبور کند و همزمان با این عمل، سر هیچگونه حرکتی نداشته باشد، اگر توپ درست به محلی که فوتبالیستها تکنیک هدزدن را انجام میدهند برخورد کرد یعنی فاصله دستها درست قرار گرفته است.

البته پس از کسب مهارت سطح تماس انگشتان با توپ کاسته میشود و انگشتان کوچک دیگر هنگام ضربه با توپ تماس نخواهند داشت.

 • مرحله سوم: دریافت و ارسال

مرحله دریافت و ارسال درمدت زمان بسیار کوتاهی انجام میشوند بگونه ای که شاید نتوان مرزی بین آنها در عمل قائل شد اما برای آموزش میتوان آنها را بصورت مجزا توضیح داد.

مرحله دریافت 

پس از رسیدن به محل مناسب (زیر و پشت توپ) با استفاده از گامهای درست و اتخاذ گارد مناسب، برای تکنیک پنجه آماده میشویم. در این حالت دستها کاملا به سمت توپ کشیده شده و حالت کروی خود را دارند (آرنجها کاملا کشیده شده اند). بدون آنکه تماسی بین دستها با توپ وجود داشته باشد، دستها به اسقبال توپ میروند و توپ را تا نزدیک شدن به سر همراهی میکنند. در این حالت توپ به نزدیکترین فاصله با دستها و سر رسیده و حالت کروی دستها دقیقاً توپ را احاطه کرده اند.

مرحله ارسال 

هنگامی که توپ در مناسبترین مکان از نظر فاصله با سرقرارگرفت و بدن نیز در حال تعادل و ثبات مناسب بود عمل ضربه زدن به توپ انجام میشود (زمان ضربه) و دستها دوباره توپ ارسالی به سمت هدف را دنبال می کند تا کشیدگی کامل دستها (البته در پاسهای کوتاه فقط مچ دست نیرو را به توپ وارد میکند و نیازی به باز شدن مابقی مفاصل دست نیست). 

انواع پنجه در والیبال

 1. گارد ایستاده
 2. گارد متوسط
 3. گارد نشسته
 4. پنجه در حال پرش
 5. پاس پنجه پشت
 6. پاس پنجه از پهلو

گرفتن حالت برای زدن پاس پنجه

 1. به سمت توپ حرکت کرده و پشت و زیر توپ قرار بگیرید.
 2. پاها را به اندازه عرض شانه باز کرده و پای اصلی قدری جلوتر قرار گیرد.
 3. حالت آماده بگیرید، زانوها را کمی خم کنید، بدین صورت باسن به سمت عقب می رود.

حالت دست قبل از دریافت پاس پنجه در والیبال

 1. دست به صورت کشیده به سمت توپ می رود.
 2. انگشتان شصت بهم چسبیده و موازی با ابروها و انگشتان اشاره با فاصله کم از یکدیگر باشند.
 3. حالت انگشتان شصت و اشاره به شکل مثلث می شود.
 4. حالت آرنج ها به صورت باز و حالت پروانه ای می شود.
 5. توپ را بدون تماس تا نزدیکی پیشانی دنبال کنید، طوری که اگر توپ را رها کنید به وسط پیشانیتان می خورد.
ارزیابی مهاجرت
نظر خود را درباره «پاس پنجه در والیبال چیست؟» در کادر زیر بنویسید :
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید

دسته بندی های وب سایت آسمونی

آسمونی شامل بخش های متنوعی است که هر کدام از آنها شامل دنیایی از مقالات و اطلاعات کاربردی می باشند، شما با ورود به هر کدام از دسته بندی های مجله اینترنتی آسمونی می توانید به زیردسته های موجود در آن دسترسی پیدا کنید، برای مثال در دسته فیلم و سینما؛ گزینه هایی مثل نقد فیلم، معرفی فیلم ایرانی، فیلم بین الملل، انیمیشن و کارتون و چندین بخش دیگر قرار دارد، یا بخش سلامت وب سایت شامل بخش هایی همچون روانشناسی، طب سنتی، نکات تغذیه و تناسب اندام می باشد.