زمان مطالعه: 1 دقیقه
حروف الفبای عربی به ترتیب

حروف الفبای عربی به ترتیب

الفبای عربی حروف نوشتاری خط و زبان عربی است. الفبای عربی دارای حروف 28 گانه می‌باشد. الفبای فارسی از آن گرفته شده و چهار حرف (واج) از آن بیشتر دارد.

زبان عربی به زبان فارسی شباهت بسیاری دارد به جز در چند حرف گ چ پ ژ که این چهار حرف در زبان عربی وجود ندارد. به همین دلیل یادگیری زبان عربی بسیار راحت تر از زبان دیگر است. پورتال آسمونی برای آن دسته از کسانی که قصد یادگیری زبان عربی را دارند، حروف الفبای عربی به همراه مطالب مفیدی در همین مورد تهیه کرده است که در ادامه می خوانید.

حروف الفبای فارسی به ترتیب

شماره حرف تلفظ
1 ا اَلِف
2 ب با
3 ت تا
4 ث ثا
5 ج جیم
6 ح حا
7 خ خا
8 د دال
9 ذ ذال
10 ر را
11 ز زا
12 س سین
13 ش شین
14 ص صاد
15 ض ضاد
16 ط طا
17 ظ ظا
18 ع عِین
19 غ غِین
20 ف

فا

21 ق قاف
22 ک کاف
23 ل لام
24 م میم
25 ن نون
26 ه ها
27 و واو
28 ی یا

شکل حروف عربی: مانند فارسی است ؛ به جز سه حرف:

  • حرف« تاء » (تـ ت ـة ة)
  • حرف « کاف » (ک  ک )
  • حرف « یاء» به شکل های(یـ  ی) و دو شکل دیگر می باشد که قابل تایپ کردن نیست
نظر خود را درباره «حروف الفبای عربی به ترتیب» در کادر زیر بنویسید :
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید
ارزیابی مهاجرت
: برای دریافت مشاوره درباره حروف الفبای عربی به ترتیب فرم زیر را تکمیل کنید

هزینه مشاوره ۳۰ هزار تومان می باشد

پاسخ مشاوره شما ظرف 1 روز کاری در پنل شما درج می شود و پیامک دریافت می کنید