زمان مطالعه: 1 دقیقه
یک نکته طلایی برای زندگی مشترک

یک نکته طلایی برای زندگی مشترک

بسیاری از زوجین عزیز تا چند سال اول پرشورونشاط هستند و بعد کم کم دچار روزمرگی و یکنواختی در زندگی می شوند.

بسیاری از زوجین عزیز تا چند سال اول پرشورونشاط هستند و بعد کم کم دچار روزمرگی و یکنواختی در زندگی می شوند وبرای اینکه دوباره مثل روز اول پرشور باشد بجای حل مشکل شروع به غر زدن ،شکایت کردن ،تهدیدکردن قضاوت کردن وکارهایی اینچنینی میپردازند به این کارهایی که به آن چنگ میزنید کنترل بیرونی گفته میشود ونه تنها جواب نمی دهد بلکه برعکس هم عمل میکند.

بطور مثال :اگر خانمی بخواهد که شبها باهمسرش شام بخورد وهمسر شرایط شغلی دارد که نمیتواند تا ان ساعت محل کار خودرا ترک کند نباید غر بزند ،بهانه بگیرد ویا تهدید وقهر و....انجام دهد بلکه باید باهم صحبت کنند تابه یک نتیجه واحدی برسند درواقع هم کاراقا به خطر نیفتد وهم خانم بتواند درکنارهمسرش شام بخورد اگر گفتگو بصورت صحیح وبالغانه باشد به این نتیجه میرسند که یک یا دوشب درکنار هم درهفته شام میل کنندوزمانیکه هردوطرف راضی وخشنود هستند این شادی ورضایت زندگی را شادتر وزیباتر میکند وآقا سعی میکند تاروزهای بیشتری را به موقع به منزل برسد تا درکنارهمسروفرزندانشان شام بخورند.

ارزیابی مهاجرت
نظر خود را درباره «یک نکته طلایی برای زندگی مشترک» در کادر زیر بنویسید :
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید

دسته بندی های وب سایت آسمونی

آسمونی شامل بخش های متنوعی است که هر کدام از آنها شامل دنیایی از مقالات و اطلاعات کاربردی می باشند، شما با ورود به هر کدام از دسته بندی های مجله اینترنتی آسمونی می توانید به زیردسته های موجود در آن دسترسی پیدا کنید، برای مثال در دسته فیلم و سینما؛ گزینه هایی مثل نقد فیلم، معرفی فیلم ایرانی، فیلم بین الملل، انیمیشن و کارتون و چندین بخش دیگر قرار دارد، یا بخش سلامت وب سایت شامل بخش هایی همچون روانشناسی، طب سنتی، نکات تغذیه و تناسب اندام می باشد.