هایپ

هایپ مشکی (MFP Energy) که رنگ  آن زرد است و شامل تورین، گوارانا، جینسینگ و کافئین می باشد.