دالگونا

تاریخچه ی قهوه دالگونا در اصل به یک نوشیدنی از استان راجاسان هند برمی گردد که چندی بعد بازیگر معروف کره ایی، جونگ ایل وو این قهوه را در یک برنامه تلویزیونی مطرح می کند که منجر به وایرال شدن و به دنبال آن ترند شدن این قهوه می شود. این نوع قهوه که به تازگی معروف شده است، در مناطق توریستی کره کنار خیابان و کافه ها به فروش می رسد و این روز ها هم به ترند اینستاگرام تبدیل شده است.