کد مطلب: 55114 درج نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه
برای داشتن زندگی مشترک موفق باید چند نکته را بیاد داشته باشید...

برای داشتن زندگی مشترک موفق باید چند نکته را بیاد داشته باشید...

قبل ازازدواج باید معیارها وتوقعات وخواسته هایتان را اززندگی مشترک مشخص کنید بعد طبق معیارها وخواسته هایتان قدم برداریدباید بدانید
زمان مطالعه: 1 دقیقه

به نام یگانه عالم 

قبل ازازدواج باید معیارها وتوقعات وخواسته هایتان را اززندگی مشترک مشخص کنید بعد طبق معیارها وخواسته هایتان قدم برداریدباید بدانید که توقعات‌تان واقع‌بینانه باشند اولین نکته در زندگی که بسیار حائز اهمیت است وتمام زندگی را به نوعی تحت تاثیر قرارمیدهد صداقت است .

صداقت خود را نشان دهید و مبنای زندگی خودرا برپایه صداقت بنا کنید.چون بعد از صداقت اعتماد ایجاد میشود واین اعتماد هرگز المثنی نداردشریک زندگی‌تان باید به «شما»، بیشتر از هر فرد دیگری در دنیا اعتماد داشته باشد. هرگز کاری نکنید که این اعتماد به خطر بیفتد.  

هم کفو بودن زوجین یعنی مانند دو کفه ی ترازو  هم سان و معتدل بودن. البته کفویت اقتصادی و امور مادی در مقایسه با کفویت در فرهنگ و اعتقادات، کم رنگ و نوعأ تحت الشّعاع قرار می گیرد.

باورهای قلبی زوجین  مبنای تشخیص و تعیین ارزشها و ضد ارزشها می شود و موجب تفاهم یا عدم تفاهم می گردد.

عشق را باید در زندگیتان زنده نگهدارید.

باید در زندگی برای هم وقت بگذارید واگر جایی قصوری صورت گرفته به ترمیم وبازسازی وجبران بپردازید.

یادتان باشد همسرتان باید نفر اول زندگیتان باشد .

 

 

نوشته ازسارافلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

ثبت نظر درباره «برای داشتن زندگی مشترک موفق باید چند نکته را بیاد داشته باشید...»

دیدگاه خود را در کادر زیر بنویسید

2 + 6 = ?