کد مطلب:  21172 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 197 دقیقه
دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در کنکور و آزمون سراسری 1396

دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در کنکور و آزمون سراسری 1396

فهرست مندرجات دفترچه راهنماعنوان صفحه1- مقدمه و نکات مهم 23- تعاریف 44- شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان...
زمان مطالعه: 197 دقیقه

فهرست مندرجات دفترچه راهنما عنوان صفحه 1- مقدمه و نکات مهم 2 3- تعاریف 4 4- شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان 5 5- سهمیه ها 6 6- مراحل آزمون 7 8- 10 ( آزمون های عمومی و اختصاصی گرو ههای آزمایشی و جدول زیرگروه ه ا (جداول شماره 1 تا 6 منابع آزمون اختصاصی گروه های آزمایشی 11 11- تذکرات مهم، تکالیف داوطلبان برای ثبت نام، مدارک لازم، ثبت نام و نحوه تکمیل تقاضانامه ثبت نام 17 توصیه ها و تذکرات مهم 17 18-33 ( جدول استان ، شهرستان ، بخ ش و کد بخش (جدول شماره 7 33 ( نام و کد محل فارغ التحصیلی داوطلبان خارج از کشور (جدول شماره 8 34 ( جدول کد و نام سازما ن، مؤسسات و وزارتخانه ها (جدول شماره 9 34 ( جدول گروه بندی عناوین دیپل مها (جدول شماره 10 34 ( جدول گروه بندی عناوین مدارک پی شدانشگاهی (جدول شماره 11 پیوست ها: 1. مقررات وظیفه عمومی 2. شرایط و ضوابط ثب تنام اتباع خارجی 35 36 ،« شبانه » 3. شرایط و ضوابط اختصاصی پذیرش دانشجو در دوره های مختلف تحصیلی (روزانه، نوبت دوم نیم هحضوری، پردیس خودگردان، مجازی، دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی 36-39 4. پذیرش دانشجو در دانشگاه های اطلاعات و امنیت ملی (وابسته به وزارت اطلاعات)، علوم انتظامی امین (وابسته به نیروی انتظامی)، امام صادق (ع )، علوم پزشکی بقیه ا...(عج) و علوم قضایی و خدمات اداری (دادگستری) - شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران - شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی (وابسته به وزارت اطلاعات) - شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در دانشگاه علوم انتظامی امین (وابسته به نیروی انتظامی) - شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در دانشگاه امام صادق (ع) 39 40 41 41 42 5. فرم ها فرم شماره 2 (فرم گواهی تحصیلی) فرم شماره 3 (فرم انصراف) فرم پی شنویس تقاضانامه ثبت نام اینترنتی 43 44 45 داوطلبان لازم است: شماره سریال 12 رقمی مندرج در سریال اعتباری ثبت نام، شماره پرونده و کد پیگیری ثبت نام خود را برای انجام امور بعدی (مشاهده و کنترل اطلاعات ثبت نامی، مشاهده کارنامه مرحله اول، انتخاب رشته، مشاهده کارنامه نهایی و ...) آزمون به دقت نزد خود نگهداری نمایند. منحصراً محتوای دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون سراسری سال 1396 مورد تأیید این سازمان می باشد www.sanjesh.org : مندرج در سایت اولین قدم برای موفقیت در آزمون، انجام ثبت نام دقیق است اول: مطالعه دقیق دفترچه، بعد: مراجعه به سایت و انجام ثب تنام دفترچه راهنمای ثب تنام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396 صفحه 1 باسمه تعالی مقدمه با حمد و سپا س به درگاه خداوند متعال ، بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی و به منظور انتخا ب شایسته ترین افراد، توزی ع مناسب پذیرفته شدگان در رشته های تحصیلی مورد نیاز کشور، ایجاد شرایط مناسب برای شرکت کنندگان ، هدایت داوطلبان به رشته های تحصیلی و تخصیص امکانات آموزش عالی به افراد مستعد و با بهره گیری از تجارب گذشته ، شرایط و ضوابط ثب ت نام در آزمون سراسری سال 1396 به شرح ذیل اعلام می گردد. ابتدا خلاص های از نکات مهم: نکات مهم: 1396 از طریق سازمان سنجش آموزش کشور انجام - -1 ثبت نام و پذیرش رشت ه محل های آزمونی دانشگاه آزاد اسلامی برای سال تحصیلی 97 خواهد گرفت و دانشگاه آزاد اسلامی برای این سال تحصیلی ثبت نام و آزمون مجزایی نخواهد داشت. لذا داوطلبان علاق ه مند به تحصیل در رشته های دانشگاه آزاد اسلامی، لازم است در آزمون سراسری سال 1396 ثبت نام و در تاریخ مقرر در آزمون شرکت نمایند. 1396 و یا دارا بودن دیپلم نظام قدیم و یا مدرک /6/ -2 دارا بودن مدرک پیش دانشگاهی و یا اخذ مدرک پیش دانشگاهی حداکثر تا تاریخ 31 کاردانی (فوق دیپلم ) برای کلیه داوطلبان الزامی است. -3 دارندگان دیپلم فنی و حرفه ای و کاردانش که فاقد مدارک پیش دانشگاهی و یا کاردانی م یباشند حق ثب تنام در آزمون سراسری سال 1396 را ندارند و در صورت ثبت نام در آزمون بعنوان متخلف شناخته شده و برابر ضوابط با آنان برخورد خواهد شد. 1395 می باشد. ثبت نام منحصراً از طریق سایت اینترنتی /11/ 1395 لغایت روز پنج شنبه 28 /11/ -4 زمان شروع ثبت نام از روز سه شنبه 19 انجام می پذیرد. داوطلبان می بایست قبل از اقدام به ثب ت نام به مطالعه www.sanjesh.org : سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی دقیق دفترچه راهنما (متون، جداول و پیوست ها) و آگاهی از شرایط و ضوابط آزمون، مبادرت به ثبت نام نموده و ثبت نام خود را در اولین روزها انجام دهند و از موکول نمودن آن به روزهای آخر، خودداری نمایند. -5 نظر به اینکه سوابق تحصیلی دیپلم های شاخه نظری (نظام سالی واحدی) شامل رشته های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی که از سال 1384 به بعد (سال 1384 لغایت سال 1395 )، دیپلم خود را اخذ نموده اند در آزمون آنان اعمال خواهد شد . لذا داوطلبان برای ثبت نام در آزمون، پس از ورود به صفحه ثبت نام آزمون سراسری سال 1396 و انتخاب یکی از گزینه ها به شرح ذیل با توجه به سال اخذ مدرک دیپلم خود، وارد محیط ثبت نام می شوند. الف) در مرحله اول ثب تنام داوطلب می بایست با علامتگذاری یکی از گزینه های ذیل وضعیت دیپلم خود را مشخص نماید: 1) آن دسته از دیپلمه های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی که دیپلم خود را طی سا ل های 1384 لغایت 1395 اخذ نموده اند نسبت به انتخاب گزینه 1 اقدام نمایند. تبصره: داوطلبان دارای مدرک پی شدانشگاهی ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و هنر که مدرک دوره پیش دانشگاهی خود را از سال 1391 الی 1395 اخذ کرده اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، می بایست همان فرآیند مشاهده سوابق تحصیلی برای دیپلمه های سال های 1384 لغایت 1395 ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی را طی نمایند، و دانش آموزان پیش دانشگاهی سال تحصیلی جاری که در خرد اد ماه 1396/4/ سال 1396 فارغ التحصیل می شوند، لازم است برای اطلاع از نحوه اقدام به اطلاعیه پرینت کارت شرکت در آزمون در تاریخ 5 مراجعه نمایند. دیپلمه سال 1384 و بعد از آن و یا دیپلمه » 1-1 ) پس از ورود به سایت سازمان و انتخاب یکی از گزینه های مورد 1 و 2 در قسمت مربوط به با علامتگذاری « سال 1383 و قبل از آن در رشته های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی هستم و تایید وارد مرحله دوم م یشود. « دارای دیپلم فنی و حرفه ای و یا کاردانش؛ و دانشجو یا فارغ التحصیل مقطع کاردانی هست م » تبصره: آن دسته از داوطلبانی که گزینه 3 را انتخاب نمایند وارد مرحله تکمیل تقاضانامه ثب تنام می شوند. ب) در مرحله دوم داوطلب م یبایست وضعیت مدرک پیش دانشگاهی خود را به شرح موارد ذیل مشخص نماید: 2 و یا 3 را انتخاب می نمایند، حسب مورد اطلاعات سوابق دیپلم یا سوابق پیش دانشگاهی ، 1-2 ) آن دسته از داوطلبانی که یکی از گزینه های 1 آنان نمایش داده می شود. 95 ) نسبت به /11/ 95 لغایت 28 /11/ 1-3 ) بعد از مراحل فوق به بخش ثبت نام آزمون سراسری سال 1396 مراجعه و در مهلت مقرر ( 19 ورود شماره 12 رقمی سریال اعتباری ثبت نام و کد سوابق تحصیلی اقدام تا صفحه مربوط به تقاضانامه ثبت نام در اختیار وی قرار بگیر د . بدیهی است اطلاعات و سوابق تحصیلی که به تأیید داوطلب نیز رسیده قابل رؤیت بوده و داوطلب امکان هیچگونه تغییری در این اطلاعات را ندارد و تنها بایستی نسبت به تکمیل سایر قسم تهای تقاضانامه مطابق توضیحات مندرج در صفحات 11 الی 17 اقدام نماید. که در سال 1384 و پس از آن فارغ التحصیل شده ام. « علوم و معارف اسلامی » یا « ادبیات و علوم انسانی » ،« علوم تجربی » ،« ریاضی فیزیک » دارای دیپلم  که سال 1383 و قبل از آن فارغ التحصیل شده ام. « علوم و معارف اسلامی » یا « ادبیات و علوم انسانی » ،« علوم تجربی » ،« ریاضی فیزیک » دارای دیپلم  هستم. « دانشجو یا فارغ التحصیل مقطع کاردانی » یا « دیپلم تطبیقی امور بین الملل و غیرایرانی » ،« کاردانش » ،« فنی و حرفه ای » دارای دیپلم  فارغ التحصیل نظام قدیم هستم.  دارای مدرک پیش دانشگاهی که در سال 1391 تا 1395 فارغ التحصیل شده ام.  مدرک پیش دانشگاهی خود را تا تاریخ 31 شهریور 1396 دریافت می کنم.  دارای مدرک پیش دانشگاهی که سال 1390 و قبل از آن فارغ التحصیل شده ام.  هستم. « در ستون نمره کتبی کارنامه فارغ التحصیلی نمره درج نشده » و یا « مدرک پیش دانشگاهی تطبیقی امور بین الملل و غیرایرانی » دارای  دانشجو یا فارغ التحصیل مقطع کاردانی هستم ولی مدرک پی شدانشگاهی ندارم.  در صورت تأیید سال اخذ دیپلم ( 83 و قبل از آن) یا ( 84 و بعد از آن) به غلط در ابتدای ثبت نام، داوطلب به عنوان متخلف شناخته خواهد شد. دفترچه راهنمای ثب تنام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396 صفحه 2 1-4 ) آن دسته از داوطلبانی که مشمول اعمال سوابق تحصیلی می باشند پس از مشاهده اطلاعات سوابق تحصیلی می بایست صحت اطلاعات خود را تایید نمایند و در صورت مشاهده مغایرت، باید گزینه مغایرت دارد را انتخاب نموده که در این صورت با عدم تایید اطلاعات 95/11/ خود می بایست برای پیگیری موضوع مغایرت اطلاعات (مغایرت های مربوط به دیپلم و یا پی شدانشگاهی) حداکثر تا تاریخ 28 به سامانه جم ع آوری اطلاعات و سوابق تحصیلی داوطلبان آزمون سراسری ورود به دانشگا ه ها وزارت آموزش و پرورش به مراجعه و نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام نماید. ضمناً برای پیگیری موضوع مغایرت به منطقه http://dipcode.medu.ir : نشانی 95/11/ آموزش و پرورش محل اخذ مدرک تحصیلی خود مراجعه نماید و پس از رفع مغایرت برای ثبت نام در مهلت تعیین شد ه ( 19 95 ) اقدام نماید. /11/ لغایت 28 -6 چون اغلب داوطلبان ثب تنام خود را از طریق مراجعه به کافی نت ها انجام می دهند، رعایت موارد به شرح ذیل در زمان ثب تنام از سوی داوطلبان الزامی است: الف) قبل از مراجعه به کافی نت، نسبت به تکمیل پیش نویس تقاضانامه، تهیه فایل عکس با رعایت توضیحات داده شده در بند (ج) صفحه  13 ) و درج نام و نام خانوادگی خود بر روی کار تهای اعتباری اقدام نمایند. ) ب ) در زمان ورود اطلاعات حضور داوطلب برای کنترل اطلاعات و عکس، الزامی است و قبل از تایید نهایی ، اطلاعات باید از سوی  داوطلب کنترل و در صورت نیاز به اصلاح، اقدام لازم در این خصوص صورت پذیرد و در پایان ثب ت نام تهیه یک برگ پرینت اطلاعات برای کنترل و نگهداری در پرونده شخصی داوطلب الزامی است. ج ) در پایان مراحل ثبت نام اینترنتی، دریافت شماره پرونده 7 رقمی و کد پیگیری 16 رقمی از سیستم الزامی است . بدیهی است عدم  دریافت شماره پرونده و کد پیگیری بمنزله عدم ثبت نام نهایی و کامل داوطلبان م یباشد. د ) اطلاعات کارت و یا کار تهای اعتباری را تا پایان کلیه مراحل آزمون (پائیز سال 1396 ) نزد خود نگهداری نمائید.  جدول زمان بندی مراحل مختلف آزمون سراسری سال 1396 موضوع تاریخ 95/11/ 95 لغایت 28 /11/19 ثبت نام آزمون سراسر ی سا ل 1396 95/11/ 95 لغایت 28 /11/ استقرار اطلاعات ثبت نامی داوطلبان بر روی سایت سازمان برای مشاهده یا ویرایش 19 1396/4/ 1396 و 12 /4/ انتشار اطلاعیه توزیع اینترنتی کارت و برگزاری آزمون در نشریه پیک سنجش و سایت سازمان 5 توزیع اینترنتی کارت شرکت در آزمون 12 تا 14 / تیر / 1396 برگزاری آزمون سراسری سا ل 15 1396 و 16 / تیر / 1396 اعلام نتایج اولیه بصورت کارنامه از طریق سایت اینترنتی سازمان دهه دوم / مرداد / 1396 انتخاب رشته اینترنتی منحصراً از طریق سایت اینترنتی سازمان دهه دوم / مرداد / 1396 اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری سا ل 1396 نیمه دوم / شهریور / 1396 استقرار کارنامه نهایی آزمون سراسری سال 1396 بر روی سایت سازمان دهه سوم / شهریور / 1396 به داوطلبان توصیه می شود تا پایان مراحل مختلف آزمون سراسری سال 1396 مطالب نشریه پیک سنجش را مطالعه و پیگیری نمایند. تذکرات مهم: به کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام در آزمون سراسری سال 1396 اکیداً توصیه می شود که به نکات ذیل توجه لازم را مبذول داشته و در رعایت آنها دقت بفرمایند. -1 با توجه به اینکه ثبت نام در آزمون سراسری سال 1396 منحصراً به روش اینترنتی انجام می پذیرد، لذا کلیه داوطلبان لازم است شماره سریال ثبت نام (شماره 12 رقمی مندرج در سریال اعتباری ثبت نام)، و همچنین شماره پرونده و کد پیگیری ثبت نام خود را برای انجام امور بعدی (مشاهده و کنترل اطلاعات ثبت نامی، مشاهده کارنامه مرحله اول، انتخاب رشته، مشاهده کارنامه نهایی و ...) آزمون به دقت نزد خود نگهداری نمایند. ضمناً داوطلبان لازم است پس از تکمیل فرم اینترنتی تقاضانامه ثبت نام، شماره پرونده و کد پیگیری خود را نیز یادداشت نمایند. شماره پرونده و کد پیگیری ثبت نام، پس از پایان مراحل مختلف ثبت نام توسط سیستم به داوطلبان ارائه خواهد ش د . به داوطلبان توصیه م یشود از تقاضانامه ثبت نامی نهایی خود که بر روی آن شماره پرونده و کدپیگیری ثبت نام درج شده، پرینت تهیه نمایند. -2 آن دسته از داوطلبان ی که علاقه مند ب ه شرکت در گزینش دانشگاه پیام نور و یا مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی نیز می باشند، 102 (یکصد و دو هزار) ریال را تهیه و بند مربوط را علامتگذاری نمایند. / باید سریال اعتباری به مبلغ 000 تذکر: با توجه به اینکه مقرر گردیده در مراحل مختلف فرآیند این آزمون خدماتی از طریق ارسال پیام کوتاه به داوطلبان ارائه شود، داوطلبانی 5 (پنج هزار) ریال به عنوان هزینه استفاده از / که تمایل به استفاده از خدمات پیام کوتاه دارند با انتخاب گزینه مربوط و پرداخت مبلغ 000 خدمات پیام کوتاه، م یتوانند از این خدمات استفاده نمایند. -3 چنانچه پس از پایان مراحل ثبت نام (دریافت شماره پرونده 7 رقمی و کد پیگیری 16 رقمی ثبت نام) و یا اتمام مهلت ویرایش اطلاعا ت ، متوجه شدید که اشکالی در اطلاعات ثبت نامی شما وجود دارد، مقتضی است از انجام ثبت نام مجدد و یا مکاتبه با این سازمان جداً خودداری (95/11/ 95 لغایت 28 /11/ نموده و با مراجعه به بخش ویرایش اطلاعات در سایت این سازمان در محدوده زمانی ثبت نام و ویرایش ( 19 نسبت به تصحیح اطلاعات خود اقدام نمایید. بدیهی است به تقاضاهای کتبی واصله، ترتیب اثر داده نخواهد شد. تبصره: در صور ت وجود ثبت نام های تکراری، سازمان بر اساس ضوابط اقدام خواهد نمود و اعتراضی در این خصوص پذیرفته نخواهد شد. اول: مطالعه دقیق دفترچه، بعد: مراجعه به سایت و انجام ثبت نام دفترچه راهنمای ثب تنام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396 صفحه 3 تعاریف مفاهیم بعضی از اصطلاحاتی که در این دفترچه راهنما بکار می رود. 1) گروه آزمایشی : رشته های مختلف تحصیلی آموزش عالی با توجه به مواد امتحانی آزمون سراسری به پنج گروه آزمایشی : ( 1) علوم ریاضی و 5 و 6 تقسیم می شوند. ،4 ،3 ، فنی ، ( 2) علوم تجربی ، ( 3) علوم انسانی ، ( 4) هنر و ( 5) زبان های خارجی مطابق جداول شماره 2 2) مقاطع تحصیلی : مقاطع تحصیلی نشانگر طو ل مدت تحصیل و مدرک اعطایی در پایان تحصیل است و عبارتند از: ( 1) کاردانی (فوق دیپلم )، 2) کارشناسی (لیسانس )، ( 3) کارشناسی ارشد پیوسته (فوق لیسانس)، ( 4) دکترای عمومی (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی)، ( 5) دکتر ای ) حرفه ای (دامپزشکی) و ( 6) دکترای پیوسته تخصصی. 3) فارغ التحصیل دوره آموزش عالی: کسی است که به دریافت مدرک تحصیلی با ارز ش کاردانی (فوق دیپلم ) و یا بالاتراز آ ن نائل آمده است . 4) دانشجو: کسی است که در یک ی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولت ی و یا غیردولت ی پذیرفته و ثبت نام شده باشد. 5 ) دانشجوی اخراجی : کسی است که قبلاً در یک ی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به تحصیل اشتغال داشته و ب ه دلایلی از ادامه تحصیل محروم شده است . 1395 ترک تحصیل قطعی کرده و فرم مخصو ص /12/ 6) دانشجوی انصرافی : دانشجویی است که حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 1 شماره 3 مندرج در صفحه 44 این دفترچه را تکمیل و ب ه تأیید مراجع ذیصلاح رسانده باشد. 1362 شورای عالی انقلاب فرهنگی (ستاد انقلاب فرهنگی وق ت )، دانشجویان دوره روزانه دانشگا ه ها و /8/ بر اساس مصوبه جلسه مورخ 4 مؤسسات آموزش عالی، در صورتی می توانند در آزمون سراسری سال 96 ثبت نام و شرکت نمایند که : اولاً واجد شرایط عمومی و اختصاصی 95 نسبت به انصراف قطعی از تحصیل اقدام نمایند. بدیهی است /12/ مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون باشند و ثانیاً حداکثر تا تاریخ 1 داوطلبان مذکور در صورت عدم انصراف قطعی از تحصیل تا تاریخ تعیین شده، در صورت موفقیت و قبولی در آزمون، به عنوان متخلف محسوب شده و مجاز به ثبت نام و ادامه تحصیل در رشته قبولی جدید خود نمی باشند. تبصره 1- دانشجویانی که در دوره روزانه آزمون سراسری سال 1395 (اعم از رشته های متمرکز و یا نیمه متمرکز) پذیرفته شد ه اند، منحصراً برای شرکت در گزینش رشته های تحصیلی دوره های غیرروزانه (نوبت دوم (شبانه)، نیمه حضوری، مجازی (الکترونیکی)، پیام نور، غیرانتفاعی، 95 نسبت به انصراف از تحصیل قطعی اقدام /12/ ظرفیت مازاد و پردیس خودگردان) آزمون سراسری سال 1396 ، می بایست تا تاریخ 1 نموده و در صورت داشتن سایر شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه راهنما (خصوصاً مقررات وظیفه عموم ی برای برادرا ن ) نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. 1396 فارغ التحصیل می شوند، برای ثبت نام و /6/ تبصره 2- دانشجویان شاغل به تحصیل دوره های کاردانی (فوق دیپلم) که حداکثر تا تاریخ 31 شرکت در این آزمون نیاز به انصراف ندارند. 7) کارنامه فارغ التحصیلی دوره متوسطه: کارنامه ای است که کلیه نمرات و سوابق تحصیلی از بدو ورود به دوره تحصیلی متوسطه تا هنگام فارغ التحصیلی را شامل می شود و پس از فار غالتحصیلی برای دان شآموز صادر می گردد. 8) دانش آموز دوره پیش دانشگاهی: به کسی اطلاق می شود که دیپلم متوسطه نظام جدید آموز ش متوسطه را اخذ نموده و ه ماکنون در دوره پیش دانشگاهی به صورت روزانه، بزرگسالا ن یا داوطل ب آزاد مشغول به تحصیل بوده و حداکثر تا پایا ن شهریورماه 1396 دوره پیش دانشگاهی را با موفقیت خواهد گذرانید و موفق به اخذ گواهینامه دوره پیش دانشگاهی خواهد شد. 9 ) فارغ التحصیل دوره پیش دانشگاهی : کسی است که پس از دریافت دیپلم نظام جدید آموز ش متوسطه ، دوره پیش دانشگاهی را گذرانید ه و موفق به اخذ گواهینامه دوره پیش دانشگاهی شده است . 10 ) فارغ التحصیل دوره چهار ساله متوسطه و یا شش ساله متوسطه: کسی است که دوره چهارساله و یا ش ش ساله (سیکل اول و دوم ) سنوات قبل نظام قدیم آموزش متوسطه را با موفقیت به پایان رسانیده و دارا ی دیپلم کامل متوسطه نظام قدیم آموزش متوسطه می باشد. 11 ) کد دانش آموزی: منظور از کد دانش آموزی شمار های 8 تا 10 رقمی می باشد (در نظام ترمی واحدی (نظام جدید) 8 رقمی لحاظ شده و در نظام سالی واحدی (نظام فعلی) متوسطه آموزش و پرورش 9 یا 10 رقمی می باشد). این شماره بر روی کارنامه تحصیلی سالانه یا کارنامه فارغ التحصیلی دوره متوسطه و یا پیش دانشگاهی درج شده است. 12 ) کد مناطق و نواحی اخذ دیپلم : منظور از کد منطقه و یا ناحیه اخذ دیپلم عددی چهار رقمی است که دانش آم وز نظام جدید آموزش متوسطه در آن منطقه یا ناحیه فارغ التحصیل شده است. این کد در کادر بالای برگ کارنامه فارغ التحصیلی، مقابل منطقه/ناحیه درج شده است. 13 ) نمرات امتحانات کتبی نهایی: نمراتی است که دانش آموزان با شرکت در امتحانات کتبی نهایی پایه سوم متوسطه آموز ش متوسطه نظام سالی واحدی در حوز ههای امتحانی کسب می کند. این نمرات در ستون آخر کارنامه فار غالتحصیلی درج م یشود. 14 ) سال و دوره فارغ التحصیلی: سال تحصیلی و مقطع زمانی است که دان شآموز در آن، دوره متوسطه را به پایان رسانیده است . این سال و دوره در گوشه سمت راست بالای کارنامه فار غالتحصیلی مشخص شده است. 15 ) شاخه تحصیلی: دانش آموزان دوره متوسطه در یکی از شاخه های نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش فارغ التحصیل می شوند. عنوان شاخه در کادر بالای کارنامه مشخص شده است. شایان ذکر است تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری صرفاً شامل شاخه نظری م یشود. 16 ) رشته تحصیلی : عنوان رشته ای است که دانش آموز در آن فار غالتحصیل شده است. این عنوان رشته در کادر بالای کارنامه درج گردیده است. 17 ) معدل کتبی : نمره ای است که از میانگین وزنی (حاصلضرب تعداد واحدهای دروس نهایی در نمره کتبی مأخوذه ، تقسیم بر تعداد کل واحدهای دروس نهایی) نمرات امتحانات نهایی پایه سوم متوسطه به دست می آید. این نمره در کادر پایین سمت چپ کارنامه با عنوان معدل کتبی نهایی مشخص شده است. این نمره برای داوطلبان نظام جدید که دیپلم خود را در یکی از سال های 1384 تا 1395 دریافت داشته اند و اطلاعات سجلی و سوابق تحصیلی خود را به تأیید رسانده اند، در بند 17 فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی آنها درج شده است . لازم است داوطلبان در درج دقیق و صحیح معدل کتبی دیپلم اهتمام ورزند. منحصراً براساس معدل مدرک ،« پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی » * تذکر مهم: با توجه به اینکه پذیرش دانشجو در رشته های تحصیلی و « معدل کتبی دیپل م » تحصیلی دیپلم داوطلبان صورت خواهد گرفت، لذا فارغ التحصیلان نظام قدیم آموزش متوسطه نیز بایستی فارغ التحصیلان دوره های فنی و حرفه ای و یا کاردانش که با توجه به دارا بودن مدرک پیش دانشگاهی و یا کاردانی پیوسته، در آزمون خود را در تقاضانامه ثب تنام درج نمایند. « معدل کل دیپلم » سراسری ثبت نام و شرکت م ینمایند و فاقد معدل کتبی می باشند، بایستی 18 ) دانش آموزان ترمی واحدی: به دانش آموزانی اطلاق می شوند که از نظام ترمی واحدی نظام جدید آموزش متوسطه فارغ التحصیل شد ه اند . این فار غالتحصیلان مشمول تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری نمی باشند. دفترچه راهنمای ثب تنام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396 صفحه 4 19 ) سوابق تحصیلی: با توجه به ابلاغ قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگا ه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1395 میزان و /8/ 1395/2/26 مجلس محترم شورای اسلامی و براساس مصوبه هفتمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 9 نحوه تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 1396 همانند آزمون سراسری سال 1395 و به صورت زیر خواهد بود: الف) آن دسته از دیپلمه های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی که دیپلم خود را از سال 1384 به بعد اخذ نمود هاند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم (سال سوم آموزش متوسطه) به میزان حداکثر 25 درصد به نسبت سوا بق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمر هکل نهایی آنان لحاظ می شود. ب) داوطلبان دارای مدرک پیش دانشگاهی ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و هنر که مدرک دوره 1390 به بعد اخذ کرده اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری و - پیش دانشگاهی خود را از سال تحصیلی 91 کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دوره پیش دانشگاهی (صرفاً نمرات دروسی که به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است) به میزان حداکثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ می شود. تبصره: برای داوطلبان مشمول سوابق تحصیلی بندهای الف و ب، هر دو مورد اعمال خواهد شد. تذکر: اعمال تأثیر مثبت سوابق تحصیلی بدان معناست که اگر سوابق تحصیلی (دییلم یا پیش دانشگاهی)، باعث افزایش نمره کل نهایی در هر زیرگروه گردد، اعمال خواهد شد و در غیراینصورت، نمره کل آزمون به عنوان نمره کل نهایی در هر زیرگروه در نظر گرفته م یشود. 20 ) کارت های اعتباری: می باشد. « سریال اعتباری ثب تنام » -1 سریال اعتباری اصلی ثب تنام: این کارت حاوی یک سریال 12 رقمی با عنوان -2 سریال اعتباری اعلام علاقه مندی به شرکت در گزینش رشته های دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی: این کارت حاوی می باشد. « سریال اعتباری علاقه مندی » یک سریال 10 رقمی با عنوان * داوطلبان توجه نمایند که سریال های اعتباری ثبت نام و علاقه مندی، منحصراً از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور قابل خریداری است. 21 ) شماره پرونده: شماره پرونده یک عدد 7 رقمی می باشد که پس از پایان مراحل ثب تنام، از طریق سایت به هر داوطلب داده م یشود. 22 ) کد پیگیری: کد پیگیری شامل یک کد 16 رقمی می باشد که پس از پایان مراحل ثبت نام از طریق سایت به هر داوطلب داده م یشود. شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان داوطلبان لازم است دارای شرایط عمومی و اختصاصی به شرح ذیل بوده و برادران از لحاظ مقررا ت وظیفه عمومی (پیوست شماره 1) منعی نداشته باشند. -1 شرایط عمومی الف ) اعتقاد به اسلام و یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ب) ملتزم بودن به احکام عملی اسلام (انجام دادن واجبات و پرهیز کردن از محرمات). تبصره 1- ملاک وضع کنونی داوطلب در هنگام ثب تنام است. تبصره 2- اقلیت های دینی (ادیان رسمی) مندرج در قانون اساسی، از این شرط مستثنی هستند (به شرط عدم تجاهر به نقض احکام اسلام). ج) عدم احراز عناد (نه اعتراض) نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران. تبصره - در صورتی که داوطلب سابقاً با نظام جمهوری اسلامی عناد داشته، باید تغییر نظر او احراز شود. د) نداشتن سابقه عضویت در ساواک و فراماسونری و اعقاب آن بر اساس استعلا مهای انجام شده. ه ) عدم احراز فساد اخلاقی. و) عدم اشتهار به ارتکاب اعمال خلاف شئون شغلی و تحصیلی در طول تحصیل یا زمان اشتغال (در صورت اشتغال قبلی). ز) برخورداری از توانای ی جسمی به تناسب رشته انتخابی و عدم اعتیاد به مواد مخد ر. -2 شرایط اختصاص ی 1396/6/ الف) داشتن دیپلم دوره چهار ساله متوسطه نظام قدیم آموزش متوسطه و یا گواهینامه دوره پیش دانشگاهی که حداکثر تا تاریخ 31 اخذ شود و یا داشتن مدرک کاردانی (فوق دیپلم ). تبصره 1- دارندگان مدرک کاردانی (فوق دیپلم) دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و دارندگان مدرک کاردانی پیوسته آموزشکده های فنی و 1396 در مقطع کاردانی (فوق دیپل م ) /6/ حرفه ای وزارت آموزش و پرورش و همچنین آن دسته از داوطلبان مذکور که حداکثر ت ا 31 فارغ التحصیل می شوند، حق ثبت نام در آزمون سراسری را خواهند داش ت. تبصره 2- فارغ التحصیلان دوره کاردانی رشته های تحصیلی گروه آموزشی پزشکی به شرطی می توانند در آزمون سراسری سال 1396 شرکت 1396 به پایان برسانند. بدیهی است این قبیل از فارغ التحصیلان در /11/ 1396 و یا 30 /6/ نمایند که خدمات قانونی مقرر را تا تاری خ 31 صورت موفقیت، ب ه هنگام ثبت نام در رشته قبولی باید گواهی پایان طرح نیروی انسانی را ارائه نمایند. 1396 به شرطی می توانند در /6/ تبصره 3- فارغ التحصیلان دوره کاردانی رشته های تحصیلی گروه های آموزشی غیر پزشکی حداکثر تا 31 آزمون سراسری سال 1396 شرکت نمایند که تعهدات و خدما ت قانونی را انجام داده باشند. ب) دانشجوی دوره روزانه (بجز دانشجویان مشمول تبصره های 2 و 3 بند الف) دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی نباشد. تبصره 1- دانشجویان ورودی قبل از سال 1395 دوره روزانه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی (بجز دانشجویان مشمول تبصر ههای 2 و 3 بند 95 از تحصیل /12/ الف) چنانچه واجد دیگر شرایط مندر ج در این دفترچه (مخصوصاً مقررات نظام وظیفه ) باش ند و حداکثر تا تاریخ 1 انصراف قطعی حاصل نمایند، حق ثبت نام و شرکت در این آزمون را دارند. تبصره 2- دانشجویان اخراجی آموزشی موضوع موارد مرتبط آیین نامه آموزشی و همچنین دانشجویان دوره کارشناسی که مدرک معادل کاردانی (اعم از کاردانی عمومی و یا کاردانی ) را اخذ نموده اند نیز مانند مقررات مربوط به دانشجویان انصرافی پس از تسویه حساب کامل با مؤسسه ذیربط و همچنی ن اداره کل امور دانشجویان داخل و صندوق رفاه دانشجویان وزارت ذیربط و در صورت نداشتن مشکل نظام وظیفه (برای برادران ) حق ثبت نام داشته و محدودیتی در انتخاب رشته ندارند. بدیهی است این دسته از داوطلبان می توانند کلیه تعهدات مربوط را پس از اتمام تحصیلات خود ب ه صورت یکجا ب ه انجام برسانند. 95 در سایت سازمان سنجش /11/ 95 لغایت 28 /11/ مشاهده، کنترل و ویرایش اطلاعات ثبت نامی، 19 دفترچه راهنمای ثب تنام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396 صفحه 5 1362 شورای عالی انقلاب فرهنگی (ستاد انقلاب فرهنگی وق ت )، متقاضیانی که از سال تحصیلی /12/ ج ) بر اساس مصوبه جلسه مورخ 6 1363-64 به بعد، دو نوبت در آزمون های ورودی (دوره های روزانه ) رشته های تحصیلی متمرکز و یا نیمه متمرکز پذیرفته شده باش ند، حق ثبت نام در آزمون سراسری سال 1396 را نخواهند داشت. د ) پذیرفته شده دوره های روزانه آزمون سراسری سال 1395 (اعم از رشته های متمرکز و یا نیم ه متمرکز )، در صورت ثب ت نام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396 ، منحصراًً مجاز به انتخاب رشته در دوره های غیرروزانه (نوبت دوم (شبانه)، نیمه حضوری، پیام نور، غیرانتفاعی، ظرفیت مازاد، پردیس خودگردان و مجازی) بوده و فقط در این دوره ها گزینش خواهند شد. ضمن اینکه بر اس اس توضیحات بند 6 بخش 95/12/ تعاریف مندرج در صفحه 3 همین دفترچه راهنما، ضمن تکمیل فرم شماره 3 (فرم انصراف مندرج در صفحه 44 ) بایستی تا تاریخ 1 انصراف قطعی خود را از تحصیل اعلام نموده و مورد مربوط در بند 32 فرم تقاضانامه ثبت نام را نیز علامتگذاری نمایند. ه ) دانشجویان دوره های نوبت دوم (شبانه)، نیمه حضوری، مجازی، ظرفیت مازاد و پردیس خودگردا ن دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عال ی ، دانشگاه پیا منور و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی و ... (به شرط نداشتن مشکل نظام وظیفه برای برادرا ن )، می توانند بدون انصراف از تحصیل در آزمون سراسری سال 1396 ثبت نام و شرکت نمایند. بدیهی است این دسته از داوطلبان در صورت موفقیت و قبل از ثبت نام در رشته قبولی جدید، لازم است از رشته قبولی قبلی خود انصراف قطعی حاصل نموده و گواهی مربوط (فرم انصراف قطعی از تحصیل) را به مؤسسه ذیربط ارائه نمایند. لازم به توضیح است که این دسته از داوطلبان حق بازگشت و ادامه تحصیل در رشته محل قبولی قبلی خود را ندارند. تبصره: دانشجویان دوره های فوق که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند، به منظور ثبت نام و شرکت مجدد در آزمون سراسری لازم است به ضوابط مربوط به مقررات وظیفه عمومی توجه و بر اساس آن ضوابط اقدام نمایند. 1383 ، با توجه به محدودیت امکانات دانشگاه ها و /12/ و ) بر اساس مصوبه چهل و چهارمین جلسه کمیته مطالعه و برنامه ریزی کنکور مورخ 3 مؤسسات آموزش عالی دولتی و لزوم توزیع عادلانه فرص تهای موجود بین تمامی متقاضیان، پذیرش آن دسته از داوطلبانی که قبلاً با استفاده از امکانات دولتی (آموزش رایگان) تحصیلات خود را در رشته ای به اتمام رسانیده اند، در همان مقطع قبولی قبلی و در همان دوره (روزانه ) امکان پذیر نمی باشد. این قبیل از داوطلبان در صورت تمایل می توانند برای دورة نوبت دوم (شبانه ) در همان مقطع متقاضی شوند و یا در صورت قبولی در دورة روزانه، می توانند با پرداخت شهریه همانند دانشجویان دورة نوبت دوم (شبانه)، در رشته مربوط ادامه تحصیل دهند. همچنین در خصوص رشت ههای پزشکی، رعایت موارد ذیل الزامی م یباشد: 1) لزوم گذراندن طرح نیروی انسانی برای دان شآموختگان مقاطع کاردانی و بالاتر که مشمول گذراندن طرح نیروی انسانی م یباشند. 2) نداشتن هرگونه تعهد خدمت به ارگا نها و یا دستگاه های اجرایی و نداشتن تعهد خدمت استفاده از سهمیه مناطق محروم. 3) انجام تعهد آموزش رایگان و یا پرداخت هزینه های استفاده از آموزش رایگان در مقطع تحصیلات دانشگاهی قبلی. سهمیه ها هر داوطلب می تواند بر اساس شرایط خود، متقاضی یکی از سهمیه های مصوب مندرج در بندها ی ذیل شود. * سهمیه مناطق: 1369 شرکت کنندگان در آزمون سراسری ، بر اساس /2/ بر اساس مصوبه دویست و سیزدهمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 11 2 و یا 3 محسوب می گردن د. داوطلبان متقاضی ، بخش محل اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر دوره متوسطه جزو یکی از سهمیه های مناطق 1 سهمیه مناطق باید قسمت مربوط در بند 26 فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی را علامتگذاری نمایند. تبصره 1 - بر اساس مصوبه سی و پنجمین جلسه کمیته مطالعه و برنامه ریزی کنکور سراسر ی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ، فارغ التحصیلان و دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی بر اساس بخش محل اخذ مدر ک تحصیلی دوره پ یش دانشگاهی و دو سا ل آخر 2 ، دبیرستان و یا هنرستان (سال دوم و سوم دبیرستان یا هنرستان های فنی و حرف های و یا کاردان ش) جزو یک ی از سهمی ههای مناطق 1 و یا 3 محسوب می شوند. تبصره 2 - فارغ التحصیلان دوره های کاردانی پیوسته آموزشکده های فنی و حرف ه ای وزارت آموزش و پرورش که دوره پی ش دانشگاهی را گذرانده اند، در آزمون سراسری سال 1396 بر اساس بخش محل اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر دوره دبیرستان و یا هنرستا ن 2 و یا 3 محسوب می شوند. ، (سال اول ، دو م و سوم دبیرستان و یا هنرستا ن)، که تحصیل نمود هاند جزو یک ی از سهمیه های مناطق 1 * سهمیه رزمندگان، ایثارگران و خانواده شهدا: ذیل « ج » تا « الف » هر یک از داوطلبان متقاضی سهمیه رزمندگان، ایثارگران و خانواده شهدا می توانند براساس شرایط خود که در بندها ی آمده است ، متقاضی این سهمیه شوند. الف) سهمیه رزمندگان: -1 الف) رزمندگانی که براساس ماده 1 و تبصره های چهارگانه ماده مذکور در آیین نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و 1367 حداقل شش ( 6) ماه متوالی /6/ 1359 لغایت 31 /6/ جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از تاریخ 31 یا متناو ب داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه های نبرد ح ق علیه باطل حضور داشته اند، لازم است ضمن مراجعه به ارگان ذیربط (سازمان بسیج مستضعفین یا وزارت جهاد کشاورزی) نسبت به تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان اقدام نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط سازمان بسیج مستضعفین یا وزارت جهادکشاورزی مورد تائید نهایی قرار گیرد و در صورت تأیید نهایی توسط ارگان های ذیربط در سهمیه رزمندگان گزینش م یگردند. تذکر مهم: داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان ارگان سازمان بسیج مستضعفین و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، لازم است پس از تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان نسبت به دریافت کد رهگیری 12 رقمی از واحد مربوطه اقدام و آن را در زمان ثبت نام در محلی که در تقاضانامه اینترنتی در نظر گرفته شده درج نمایند. تبصره 1: داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان (سازمان بسیج مستضعفین و وزارت جهاد سازندگی) در صورت عدم تایید سهمی ه و درج سهمیه مناطق بر روی کارت شرکت در آزمون، ب ه واحدهای تابعه شهرستان های محل تشکیل پرونده مراجعه نمایند. داوطلبان می توانند پس از مطالعه دقیق این دفترچه در صورت نیاز برای کسب راهنمایی همه روزه در ساعا ت اداری با 021 به طور مستقیم با روابط عمومی سازمان سنجش و یا با ستاد پاسخگویی ثبت نام آزمون سراسری - شماره تلفن : 42163 سال 1396 ، از طریق شماره تلف نهایی که در سایت سازمان درج شده است، تما س حاصل نمایند. دفترچه راهنمای ثب تنام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396 صفحه 6 تبصره 2: کد رهگیری 12 رقمی سازمان بسیج مستضعفین و یا نیروهای مسلح برای هر آزمون در هر سال متفاوت م ی باشد . لذا داوطلبان ضرورت دارد برای ثبت نام در هر آزمون با مراجعه به واحد مربوط نسبت به دریافت کد رهگیری 12 رقمی مخصوص همان آزمون اقدام کنند. تبصره 3: مناطق عملیاتی براساس مصوبات شورای عالی دفاع تعیین می شود. تبصره 4: مدت حضور یا خدمت در جبهه موظفی سربازان و پاسداران وظیفه و همچنین تعهدات و مأموریت های خدمتی پرسنل وزارتخانه ها، سازمان ها و ارگان های نظامی در جبهه و نیز طرح 6 ماهه دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ، حضور داوطلبان ه تلقی نمی شود. تبصره 5: نیروهای فعال بسیجی و بسیجیان عادی پایگا ههای مقاومت بسیج مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نم یشوند. تبصره 6: فرزندان و همسران رزمندگانی که منحصراً مدت حضور در جبهه دارند، مشمول استفاده از این سهمیه نخواهند بود. 1359/6/ -2 الف) آن دسته از پرسنل کادر ثابت، پیمانی و وظیفه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علاوه بر میزان موظفی، که از تاریخ 31 1367 حداقل 6 ماه پیوسته و یا 9 ماه ناپیوسته شرکت در عملیات به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم حضور داشته اند، با تأیید /6/ تا 31 بالاترین مقام هریک از نیروهای مسلح (ستاد کل نیروهای مسلح، ستاد کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران می توانند از مزایای ای ن قانون (« ناجا » نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ،« ودجا » وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،« آجا » استفاده نمایند. این قبیل افراد می توانند ابتدا به سازمان های تابعه مراجعه و فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان در آزمون مربوط را تکمیل و کد رهگیری 12 رقمی دریافت نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید نهایی قرار گیرد. این قبیل داوطلبان لازم است بند مربوط به سهمیه خود را در تقاضانامه ثبت نامی علامتگذاری و نسبت به درج کد 12 رقمی پیگیری در محل مربوط اقدام نمایند و در صورت تأیید نهایی توسط ارگان ذیربط در سهمیه رزمندگان گزینش م یگردند. لازم است برای دریافت ک د رهگیری 12 رقمی به نشانی اینترنت ی : « آج ا » تبصره: داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان مراجعه نمایند. www.aja.ir تبصره 1: بر اساس تبصره 2 ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه ها 1367 هیأت محترم وزیران، آن دسته از داوطلبان ی که با استفاده از سهمیه شاهد و ایثارگر، /11/ و مؤسسات آموزش عالی مصوب 30 یک بار در رشته های تحصیلی دوره های روزان ه آزمون سراسری (برای پذیرفت ه شدگان رزمنده از سال 1368 به بعد و برای پذیرفته شدگان سهمیه شاهد از سال 1376 به بعد) پذیرفته شد هاند، اعم از اینکه از رشته قبولی انصراف داده و یا در رشته قبولی ثبت نام کرده و یا نکرده باشند، حق استفاده مجدد از سهمیه مذکور را در آزمون سراسری نخواهند داشت. تبصره 2: بر اساس مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه کمیته مطالعه و برنامه ریزی کنکور، آن دسته از داوطلبان سنوات قبل که با استفاده از سهمیه های شاهد و ایثارگر در ردیف پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی غیرروزانه (دوره های شبانه و نیم ه حضوری دانشگا ه ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور، مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی و یا دور ه های مجازی و بی ن الملل ) قرار گرفته اند، در صورت انصراف از رشته قبولی خود فقط یک بار، مجاز به استفاده مجدد از سهمی ههای مربوط در این آزمون خواهند بود. تذکر مهم: داوطلبان واجد شرایط که با استفاده از سهمیه رزمندگان در آزمو ن سراسری سنوات گذشته شرکت کرده اند لازم است برای استفاده از سهمیه رزمندگان در این آزمون طبق توضیحات فوق عمل نمایند. ب) سهمیه ایثارگران: جانبازان (با هر درصد جانبازی)، همسر و فرزند جانبازان 25 % و بالاتر ، آزادگان و فرزندان و همسران آنا ن و همچنین فرزندان و همسران شهدا، برای استفاده از سهمیه ایثارگران بایستی نسبت به تکمیل بند مربوط در تقاضانامه ثبت نامی اقدام نمایند و نیازی به مراجعه به سایت اینترنتی ایثار ندارند و در این آزمون در صورت تأیید نهایی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران، در سهمیه ایثارگران گزینش می گردند. ج) سهمیه خانواده شهدا: خانواده معظم شهدا (پدر، مادر، خواهر و برادر شهید) برای استفاده از سهمیه مزبور بایستی نسبت به تکمیل بند مربوط در تقاضانامه ثبت نامی اقدام نمایند و نیازی به مراجعه به سایت اینترنتی ایثار ندارند و در این آزمون در صورت تأیید نهایی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران، در سهمیه خانواده شهدا گزینش می گردند. * سهمیه بهیاران : - بهیاران دارنده دیپلم نظام قدیم و یا نظام جدید (کاردانش) مورد تأیید وزار ت آموزش و پرورش که به حرفه بهیاری اشتغال دارند، م ی توانند با تهیه گواهی لازم از سازمان متبوع و نگهداری آن نزد خود منحصراً برای ورود ب ه رشته پرستاری از سهمی ه بهیاران استفاده نمایند. 1396- 1395 شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، سهمیه ویژه بهیاران از سال تحصیلی 97 /8/ تبصره 1- مطابق رأی جلسه 175 مورخ 16 به مدت سه ( 3) سال به میزان 5% ظرفیت در قالب ظرفیت های موجود، پذیرش مقطع کارشناسی پیوسته رشته پرستاری ، بر حسب تعداد متقاضی در هر استان تمدید گردید. تبصره 2- دارا بودن مدرک پیش دانشگاهی برای دارندگان مدرک دیپلم بهیاری نظام جدید (کاردانش ) و یا اشتغال به تحصی ل در دوره 1396 الزامی است. /6/ پیش دانشگاهی به شرط فراغت از تحصیل تا تاریخ 31 در استان محل خدمت، الزامی است. « بهیار » تبصره 3- دارا بودن سه سال سابقه خدمت اعم از دولتی و غیردولتی به عنوان تبصره 4- داوطلبانی که با توجه به ضوابط فوق علاقه مند به استفاده از سهمیه بهیاران در رشته پرستاری می باشند، لازم است علاوه بر انتخا ب یکی از سهمیه ها (بند 26 )، برحسب مورد وضعیت خود را با علامتگذاری قسمت مربوط در بند 31 فرم تقاضانامه ثب ت نام اینترنتی مربوط تعیین نموده و همچنین استان محل خدمت (استان محل اشتغال به حرفه بهیاری) خود را در بند 35 فرم تقاضانامه ثب ت نام اینترنتی درج نمایند و مدار ک لازم را نیز تهیه کنند تا از اولویت اختصاص داده شده برای رشت ه ذیربط استفاده نمایند. مراحل آزمون 1395 انجام خواهد ش د . داوطلب ان /11/ 1395 لغایت 28 /11/ -1 ثبت نام: ثبت نام از متقاضیان آزمون سراسری سال 1396 از تاریخ 19 ثبت نام در این آزمون لازم است با مطالعه دقیق این دفترچه و اطلاع کامل از مندرجات و ضوابط آن و در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط مربوطه، نسبت به ثب تنام از طریق سایت اینترنتی سازمان اقدام نمایند. اولین قدم برای موفقیت در آزمون، انجام ثبت نام دقیق است. دفترچه راهنمای ثب تنام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396 صفحه 7 -2 مشاهده و کنترل اطلاعات ثبت نامی: مشاهده و کنترل اطلاعات داوطلبانی که در آزمون سراسری سال 1396 ثبت نام کرده و دارای 95 و از طریق سایت اینترنتی سازمان ، امکان پذیر /11/ 95 لغایت 28 /11/ شماره پرونده و کد پیگیری 16 رقمی می باشند، از تاریخ 19 خواهد بود که داوطلبان لازم است با مراجعه به سایت مذکور نسبت به مشاهده و کنترل اطلاعات ثب تنامی خود اقدام نمایند. 96 برای پرینت توسط داوطلبان، /4/ -3 توزیع اینترنتی کارت شرکت در آزمون: کارت شرکت در جلسه آزمون داوطلبان از روز دوشنبه 12 قرار داده م یشود؛ تا داوطلبان بر اساس اطلاعیه این www.sanjesh.org : بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی سازمان نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون خود اقدام نمایند. لازم به توضیح است به داوطلب در صورت ی اجازه ورود ب ه جلسه آزمون داده خواهد شد که کارت شرکت در آزمون را همراه داشته باشد. اطلاعات لازم دیگر دربار ه آزمون ورودی و نحو ه پاسخگویی به سؤالا ت بعداً از طریق اطلاعیه های سازمان به داوطلب ارائه می شود. محل دقیق حوزه های رفع نقص کارت شرکت در آزمون ، از طریق نشریه پیک 1396 و نیز از طریق سایت اینترنتی سازمان به اطلاع داوطلبان خواهد رسید. /4/ سنجش روز دوشنبه 5 1396 و جمعه /4/ -4 برگزاری آزمون: آزمون سراسری سال 1396 برای داوطلبان گروه های آزمایشی پنج گانه در روزهای پنج شنبه 15 1396/4/16 بطور همزمان در حوزه های سراسر کشور برگزار خواهد شد. اطلاعات لازم در مورد برگزاری آزمون از طریق نشری ه پیک 1396 و نیز از طریق سایت اینترنتی سازمان به اطلاع داوطلبان خواهد رسید. /4/ سنجش روز دوشنبه 5 -5 اعلام نتایج اولیه آزمون: نتایج اولیه آزمون داوطلبان به صورت کارنامه و بر اساس نمرات علمی اکتسابی توسط هر داوطلب و با لحاظ شرایط و مقررات مصوب در نیمه دوم مرداد ماه سال 1396 از طریق سایت اینترنتی سازمان در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت. -6 دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری سال 1396 (دفترچه شماره 2): این دفترچه که حاوی شرایط و ضوابط آزمون، سهمیه ها، توزیع ظرفیت، بومی گزینی و نواحی بومی، شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در هر یک از گرو ه های آزمایشی، مقاطع تحصیلی، جنس پذیرش، نوبت پذیرش، و سایر اطلاعات مورد نیاز داوطلبان م یباشد در مرداد ماه سال 1396 در اختیار داوطلبان قرار می گیرد. -7 انتخاب رشته: انتخاب رشته توسط داوطلبان از طریق سایت اینترنتی سازمان در نیمه دوم مرداد ماه سال 1396 انجام خواهد ش د . داوطلبانی که بر اساس کارنامه اولیه مجاز به انتخاب رشته می شوند، لازم است با توجه به نتایج مندرج در کارنامه مذکور، شرایط و ضوابط اعلام شده در دفترچه های راهنمای شماره 1 و 2 آزمون و اطلاعیه های رسمی سازمان که از طریق نشریه پیک سنجش و سایت اینترنتی سازمان منتشر می گردد، در مدت زمانی که تعیین م یشود اقدام به تکمیل فرم انتخاب رشته اینترنتی نمایند. تذکر مهم: به داوطلبانی که در 2 یا 3 گروه آزمایشی ثبت نام و در آزمون آنها شرکت کرده اند، در صورتیکه بر اساس کارنامه نتایج اولیه در هر 2 یا 3 گروه آزمایشی مجاز به انتخاب رشته شوند، نیز همانند سایر داوطلبانی که در یک گروه آزمایشی شرکت کرده و مجاز به انتخاب رشته شده اند، منحصراً یک فرم انتخاب رشته ارائه خواهد شد و این داوطلبان می بایست کلیه کدرشته های مورد علاقه خود را از هر یک از گروه های آزمایشی که مجاز به انتخاب رشته در آنها شده اند، انتخاب و بر اساس علاقه در اولویت های مورد نظر در فرم انتخاب رشته درج نمایند. -8 روش پذیرش دانشجو: در آزمون سراسری، پذیرش دانشجو در رشته های تحصیلی دانشگا ه ها و مؤسسات آموزش عالی به دو روش متمرکز و نیم همتمرکز صورت می پذیرد. -8 روش گزینش متمرکز: روشی است که منحصراً نمرات آزمون و سوابق تحصیلی داوطلبان واجد شرایط ملاک و مبنای پذیرش قرار -1 می گیرد که توضیحات کام ل آن در دفترچه راهنمای انتخاب رشته (دفترچه شماره 2) درج خواهد شد. تبصره: در روش متمرکز پذیرش در بعضی از رشته ها به صورت شرایط خاص صورت م یپذیرد. رشته های دارای شرایط خاص رشت ه هایی هستند که در پذیرش آنها شرایط خاصی از قبیل: مصاحبه، معاینه، آزمون عملی و یا علمی جداگان ه ای اعمال م ی شود و اسامی پذیرفته شدگان نهایی این رشته ها، با اعمال نتایج مراحل فوق، به همراه سایر رشت ههای متمرکز اعلام م یشود. * تذکر مهم: در آزمون سراسری سال 1396 پذیرش دانشجو در رشته های تحصیلی: آهنگسازی، ادبیات نمایشی، ارتباط تصویری، بازیگری، طراحی پارچه، طراحی صحنه، طراحی صنعتی، طراحی لباس، عکاسی، کاردانی هنرهای تجسمی، کتابت و نگارگری، مجسمه ساز ی ، نقاشی، نمایش عروسکی، نوازندگی موسیقی ایرانی و نوازندگی موسیقی جهانی در گروه آزمایشی هنر بصورت متمرکز و با شرایط خاص و همراه با آزمون عملی صورت می پذیرد. کلیه داوطلبان علاقه مند به رشته های ذیربط می بایست برای اطلاع از شرایط و نحوه و تاریخ آزمون های عملی به اطلاعیه های مربوط که در زمان پرینت کارت شرکت در آزمون، از سوی این سازمان منتشر می شود توجه نمایند. -8-2 روش گزینش نیمه متمرکز: روشی است که اسامی پذیرفت هشدگان نهایی به صورت قطعی در یک مرحله اعلام نم ی شود . که توضیحات آن بطور کامل در دفترچه راهنمای انتخاب رشت ههای تحصیلی (دفترچه شماره 2) درج خواهد شد. -9 اعلام نتایج نهایی: گزینش علمی داوطلبان آزمون سراسری سال 1396 بعد از اتمام مدت زمان انتخاب رشته، بر اساس نمرات علمی اکتسابی هر یک از آنان، شرایط و ضوابط مربوطه، انتخاب رشته هر داوطلب و با توجه به سایر شرایط و مقررات اعلام شده، انجام و نتایج نهایی در دهه سوم شهریورماه سال 1396 از طریق سایت اینترنتی سازمان منتشر خواهد شد. تذکر: اعلام نتایج معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های نیمه متمرکز به منظور انجام مراحل مصاحبه، معاینه و آزمون عملی در نیمه اول مهرماه سال 1396 خواهد بود. اولین قدم برای موفقیت در آزمون، انجام ثبت نام دقیق است. داوطلبان لازم است: شماره سریال 12 رقمی ثبت نام مندرج در سریال اعتباری ثبت نام، شماره پروند ه و کد پیگیری ثبت نامی خود را برای انجام امور بعدی (مشاهده و کنترل اطلاعات ثبت نامی، مشاهده کارنامه مرحله اول، انتخاب رشته، مشاهده کارنامه نهایی و ...) آزمون به دقت نزد خود نگهداری نمایند. دفترچه راهنمای ثب تنام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396 صفحه 8 آزمون های عمومی و اختصاصی و جدول زیرگروه ها -1 آزمون عمومی : آزمون عمومی برای داوطلبان نظام جدید و نظا م قدیم آموزش متوسطه به منظور تشخیص میزان آمادگی داوطلبان در زمینه دروس عمومی و در حدود اطلاعا ت علمی کتب نظام جدید آموزش متوسطه سالی واحدی مشخص شده می باشد. مواد آزمو ن عمومی و ضرایب آن و همچنین کتب منابع سؤال در هر یک از دروس برای کلیه داوطلبان اعم از داوطلبان نظام جدید (ترمی واحدی و یا سالی واحدی ) و نظا م قدیم آموزش متوسطه برای کلیه گرو ههای آزمایشی به شرح جدول ذیل می باشد. جدول شماره 1 مواد آزمون عمومی و ضرایب آن آزمون ضریب کتب منابع طرح سؤال زبان و ادبیات فارسی 4 دوره پیش دانشگاهی و سال های سوم و دوم دبیرستان نظا م جدید سالی واحدی آموزش متوسطه. زبان عربی 2 سا لهای سوم و دوم دبیرستان نظام جدید سالی واحدی آموزش متوسطه. فرهنگ و معارف اسلام ی * 3 دوره پیش دانشگاهی و سال های سوم و دوم دبیرستان نظا م جدید سالی واحدی آموزش متوسطه. زبا نخارجی (انگلیسی ، آلمانی ، فرانسه ، روسی ، ایتالیای ی) 2 دوره پیش دانشگاهی و سا ل سوم دبیرستان نظام جدید سالی واحدی آموزش متوسطه. * چنانچه داوطلبان اقلی تهای مذهبی (کلیمی، مسیحی، زرتشتی)، بخواهند به سؤالات معارف غیراسلام پاسخ دهند، ضمن علامتگذاری در بند 25 تقاضانامه ثبت نام اینترنتی باید به سؤالات اقلیت های دینی که از مشترکات همه ادیان رسمی و اعتقاد دینی آنها که در دوران تحصیل آموزش می بینند، بر حسب مورد پاسخ دهند. -2 آزمون اختصاصی : آزمون اختصاصی برای داوطلبان نظام جدید (اعم از سالی واحدی و یا ترمی واحدی) و نظام قدیم آموزش متوسطه به منظور تعیین میزان آشنایی علمی آنان با پایه های اساسی و اصولی رشته های موجود در هر گروه آزمایشی و در حدود اطلاعات علمی کتب نظام جدید سال ی - واحدی آموزش متوسطه برگزار می گردد. 4 و 5 در شرایط اختصاص ی هر گروه به ترتیب در بخش منابع ،3 ،2 ، مواد آزمون اختصاصی هر یک از دروس امتحانی گروه های آزمایشی 1 آزمون های اختصاصی در صفحه 11 این دفترچه راهنما درج شده است . تذکر مهم: فهرست کتب مأخذ سؤالات اختصاصی در نشری ه پیک سنجش (نشریه خبری و اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور) برای اطلاع بیشتر داوطلبان چاپ شده است. ( جدول شماره 2 زیرگروه های آزمایشی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی (گروه آزمایشی 1 زیرگروه مجموعه رشته هایی که دروس امتحانی آنها دارای ضرایب یکسان می باشند 1 مقطع دکتری): دکترای پیوسته بیوتکنولوژی، دکترای پیوسته فیزیک. مقطع کارشناسی ارشد): کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی، کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و ارشاد. مقطع کارشناسی): آمار و سنجش آموزشی، آمار و کاربردها، آموزش ابتدایی، آموزش ریاضی، آموزش علوم ورزشی، آموزش فیزیک، آموزش کودکان استثنایی، ادیان و مذاهب، اقتصاد اسلامی، اقتصاد کشاورزی، الکترونیک و مخابرات دریایی، امنیت اطلاعات، امنیت اقتصادی، امنیت بین الملل، امنیت نرم، ایمنی صنعتی، پژوهشگری امنیت، تاریخ اسلام، تاریخ و تمدن ملل اسلامی، تربیت مروج سیاسی، جهانگردی، حسابداری، حفاظت اطلاعات، روان شناسی، ریاضیات و کاربردها، زبان و ادبیات عربی، شیعه شناسی، ضد تروریسم، علم اطلاعات و دانش شناسی، علوم اقتصادی، علوم انتظامی، علوم تربیتی، علوم سیاسی، عل وم فنی امنیت، علوم قرآن و حدیث، علوم قضایی، علوم کامپیوتر، علوم مهندسی، علوم ورزشی، علوم و مهندسی آب، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق شافعی، فقه و حقوق مذاهب اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی، فلسفه و عرفان اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، فیزیک، فیزیک مهندسی، مددکاری اجتماعی، مدیریت اطلاعات و ارتباطات، مدیریت امور بانکی، مدیریت امور گمرکی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت بیمه اکو، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت فرهنگی هنری، مدیریت کسب و کارهای کوچک، مدیریت مالی، مدیریت و بازرگانی دریایی، مربیگری عقیدتی، مربیگری ورزشی، مطالعات امنیتی، معارف اسلامی، معارف اسلامی و علوم تربیتی، معماری داخلی، مهندسی اپتیک و لیزر، مهندسی انرژی، مهندسی برق، مهندسی پزشکی، مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما، مهندسی حمل و نقل ریلی، مهندسی خط و سازه های ریلی، مهندسی دریا، مهندسی دریانوردی، مهندسی راه آهن، مهندسی شهرسازی، مهندسی صنایع، مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر، مهندسی کشتی، مهندسی ماشین آلات دریایی، مهندسی ماشین های ریلی، مهندسی ماشین های صنایع غذایی، مهندسی معماری، م هندسی مکانیک، مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، مهندسی مواد و متالورژی، مهندسی نساجی، مهندسی نقشه برداری، مهندسی هوافضا، هتلداری، هنرهای چند رسان های، هوانوردی. مقطع کاردانی): کاردانی آمار، کاردانی آموزش ریاضی، کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی، کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات، کاردانی امور بانکی، کاردانی امور دولتی، کاردانی امور مالی و مالیاتی، کاردانی بهینه سازی مصرف انرژی، کاردانی بیمه، کاردانی تربیت معلم قرآن کریم، کاردانی تعمیر و نگهداری هواپیما، کاردانی تکنولوژی آبیاری، کاردانی تکنولوژی ماشین های کشاورزی، کاردانی جهانگردی، کاردانی حسابداری، کاردانی سخت افزار کامپیوتر، کاردانی علم اطلاعات و دانش شناسی، کاردانی علوم انتظامی، کاردانی علوم ورزشی، کاردانی فراوری مواد معدنی، کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات، کاردا نی فنی خط و ابنی ه، کاردانی فنی کشتی، کاردانی مخابرات، کاردانی مخابرات هواپیما، کاردانی مدیریت بازرگانی، کاردانی مدیریت صنعتی، کاردانی مدیریت گمرکی، کاردانی مراقبت پرواز، کاردانی معماری، کاردانی مکانیزاسیون کشاورزی، کاردانی نر مافزار کامپیوتر، کاردانی هتلداری. .( مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها: ریاضی (با ضریب 4)، فیزیک (با ضریب 3 ) و شیمی (با ضری ب 2 2 مقطع کارشناسی): شیمی کاربردی، مهندسی ایمنی، مهندسی پلیمر، مهندسی شیمی، مهندسی معدن، مهندسی نفت. مقطع کاردانی): کاردانی فنی مواد. .( مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها: ریاضی (با ضریب 4)، فیزیک (با ضریب 3) و شیمی (با ضری ب 3 3 مقطع کاردانی): کاردانی الکترونیک هواپیمایی، کاردانی اویونیک هواپیما، کاردانی شهرسازی، کاردانی عملیات پالایش، کاردانی فنی برق، کاردانی فنی صنایع، کاردانی فنی صنایع شیمیایی، کاردانی فنی عمران، کاردانی فنی عملیات پتروشیمی، کاردانی فنی معدن، کاردانی فنی مکانیک. .( مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها: ریاضی (با ضریب 3)، فیزیک (با ضریب 2 ) و شیمی (با ضری ب 3 داوطلبان گرامی، آوردن تلفن همراه (حتی به صورت خاموش)، ماشین حساب و هرگونه برگه یا یادداشت، در جلسه آزمون ممنوع است. تهیه پرینت از اطلاعات ثبت نامی، را فراموش نکنید دفترچه راهنمای ثب تنام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396 صفحه 9 ( جدول شماره 3 زیرگروه های آزمایشی گروه آزمایشی علوم تجربی (گروه آزمایشی 2 زیرگروه مجموعه رشته هایی که دروس امتحانی آنها دارای ضرایب یکسان می باشند 1 مقطع دکتری): دکترای پیوسته بیوتکنولوژی، پزشکی، دامپزشکی، دندانپزشکی. مقطع کارشناسی): آموزش ابتدایی، آموزش زیست شناسی، آموزش کودکان استثنایی، اتاق عمل، اعضای مصنوعی، بهداشت مواد غذایی، بهداشت و بازرسی گوشت، بینایی سنجی، پرستاری، تکنولوژی پرتودرمانی، تکنولوژی پرتوشناسی، روان شناسی، زیست شناسی، زیست شناسی جانوری، زیست شناسی دریا، زیست شناسی سلولی و مولکولی، زیست شناسی گیاهی، زیست فناوری، ساخت پروتزهای دندانی، شنوایی شناسی، علوم آزمایشگاهی، علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، علوم تربیتی، علوم تغذیه، علوم و صنایع غذایی، فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتار درمانی، مامایی، هوشبری. مقطع کاردانی): کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی، کاردانی اتاق عمل، کاردانی بهورزی، کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی، کاردانی تکنسین سلامت دهان، کاردانی تکنولوژی پرتودرمانی، کاردانی تکنولوژی رادیولوژی دهان- فک و صورت، کاردانی دامپزشکی، کاردانی علوم آزمایشگاهی، کاردانی فوریت های پزشکی، کاردانی مامایی، کاردانی هوشبری. مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها: زمین شناسی (با ضریب 0 )، ریاضی (با ضریب 2 )، زیست شناسی (با ضریب 4 )، فیزی ک (با ضریب 2 ) و شیم ی (با ضریب 3 ). * تذکر مهم: برای بهیاران شاغل، نمره درس بهیاری با ضریب 4 برای رشته پرستاری با تأثیر مثبت در نظر گرفته می شود. 2 مقطع دکتری): داروسازی. مقطع کارشناسی): آموزش شیمی، بهداشت عمومی، بیولوژی و کنترل ناقلین بیمار یها، تکنولوژی پزشکی هسته ای، شیمی کاربردی، شیمی محض، فناوری اطلاعات سلامت، مهندسی بهداشت حرف های، مهندسی بهداشت محیط. مقطع کاردانی): کاردانی بهداشت حرفه ای، کاردانی بهداشت عمومی (کلیه گرای شها)، کاردانی بهداشت محیط، کاردانی شیمی آزمایشگاهی. مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها: زمین شناسی (با ضریب 1 )، ریاضی (با ضریب 3 )، زیست شناسی (با ضریب 4 )، فیزی ک (با ضریب 2 ) و شیمی (با .( ضریب 4 3 مقطع کارشناسی): اقیانوس شناسی، زمین شناسی. مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها: زمین شناسی (با ضریب 4 )، ریاضی (با ضریب 3 )، زیست شناسی (با ضریب 2 )، فیزیک (با ضریب 2 ) و شیمی (با .( ضریب 2 4 مقطع کارشناسی ارشد): کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی، کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و ارشاد. مقطع کارشناسی): ادیان و مذاهب، اقتصاد اسلامی، امنیت اقتصادی، تاریخ اسلام، تاریخ و تمدن ملل اسلامی، جهانگردی، حسابداری، زبان و ادبیات عربی، شیعه شناسی، علم اطلاعات و دانش شناسی، علوم اقتصادی، علوم انتظامی، علوم قرآن و حدیث، علوم قضایی، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق شافعی، فقه و حقوق مذاهب اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی، فلسفه و عرفان اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت اطلاعات و ارتباطات، مدیریت امور بانکی، مدیریت امور گمرکی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت بیمه اکو، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت فرهنگی هنری، مدیریت کسب و کارهای کوچک، مدیریت مالی، مدیریت و بازرگانی دریایی ، معارف اسلامی، معارف اسلامی و علوم تربیتی، هتلداری. مقطع کاردانی): کاردانی امور بانکی، کاردانی بیمه، کاردانی امور دولتی ، کاردانی امور مالی و مالیاتی، کاردانی تربیت معلم قر آن کریم ، کاردانی جهانگردی ، کاردانی حسابداری، کاردانی علم اطلاعات و دانش شناسی، کاردانی علوم انتظامی، کاردانی مدارک پزشکی، کاردانی مدیریت بازرگانی، کاردانی مدیریت صنعتی، کاردانی مدیریت گمرکی، کاردانی هتلداری. مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها: زمین شناسی (با ضریب 1 )، ریاضی (با ضریب 4 )، زیست شناسی (با ضریب 2 )، فیزی ک (با ضریب 3 ) و شیمی (با .( ضریب 2 5 مقطع کارشناسی): آموزش علوم ورزشی، اقتصاد کشاورزی، امنیت اطلاعات، امنیت بین الملل، امنیت نرم، پژوهشگری امنیت، تربیت مروج سیاسی، ترویج و آموزش کشاورزی پایدار، حفاظت اطلاعات، ضد تروریسم، علوم سیاسی، علوم فنی امنیت، علوم ورزشی، علوم و مهندسی باغبانی، علوم و مهندسی جنگل، علوم و مهندسی خاک، علوم و مهندسی شیلات، علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)، علوم و مهندسی محیط زیست، کتابداری در شاخه پزشکی، گیاه پزشکی، مددکاری اجتماعی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مربیگری عقیدتی، مربیگری ورزشی، مطالعات امنیتی، مهندسی آبادانی طبیعت، مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی، مهندسی صنایع مبلمان، مهندسی علوم دامی، مهندسی فضای سبز. مقطع کاردانی): کاردانی امور اراضی، کاردانی امور زراعی و باغی، کاردانی تکنولوژی تولیدات دامی، کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی، کاردانی تکنولوژی جنگلداری، کاردانی تکنولوژی چوب، کاردانی تکنولوژی شیلات، کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی، کاردانی تکنولوژی محیط زیست، کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری، کاردانی تکنولوژی مواد غذایی، کاردانی تولید و فراوری خرما، کاردانی پرورش اسب، کاردانی پرورش زنبور عسل، کاردانی تولی د و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر، کاردانی علوم ورزشی، کاردانی نوغان داری. مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها: زمین شناسی (با ضریب 1 )، ریاضی (با ضریب 3 )، زیست شناسی (با ضریب 2 )، فیزی ک (با ضریب 2 ) و شیم ی (با .( ضریب 2 ( جدول شماره 4 زیرگروه های آزمایشی گروه آزمایشی علوم انسانی (گروه آزمایشی 3 زیرگروه مجموعه رشته هایی که دروس امتحانی آنها دارای ضرایب یکسان می باشند 1 مقطع کارشناسی ارشد): کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی، کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و ارشاد، کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق. مقطع کارشناسی): آموزش الهیات و معارف اسلامی، آموزش زبان و ادبیات عربی، آموزش زبان و ادبیات فارسی، ادیان و مذاهب، ایران شناسی، تاریخ و تمدن ملل اسلامی، تبلیغ و ارتباطات، تربیت مروج سیاسی، حقوق، زبان و ادبیات ترکی آذری، زبان و ادبیات عربی، زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات کردی، شیعه شناسی، علوم قرآن و حدیث، علوم قضایی، فرهنگ و معارف اسلامی، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق شافعی، فقه و حقوق مذاهب اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فلسفه، فلسفه و حکمت اسلامی، فلسفه و عرفان اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی، مترجمی زبان عربی، مربیگری عقیدتی، مطالعات امنیتی، معارف اسلامی، معارف اسلامی و تاریخ، معارف اسلامی و علوم تربیتی، معارف اسلامی و علوم قرآنی، معارف اسلامی و کلام. مقطع کاردانی): کاردانی آموزش دینی و عربی، کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسی، کاردانی امور تربیتی، کاردانی امور دولتی، کاردانی تربیت معلم قر آن کریم، کاردانی حقوق قضایی. مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها: ریاضی (با ضریب 2)، اقتصاد (با ضریب 1 )، زبان و ادبیا ت فارس ی (با ضریب 4)، زبان عربی (با ضر یب 4)، تاریخ و .( جغرافیا (با ضریب 1 )، علو م اجتماعی (با ضریب 1 )، فلسفه و منطق (با ضریب 3) و روا نشناسی (با ضریب 1 2 مقطع کارشناسی): آموزش علوم اجتماعی، امنیت اطلاعات، امنیت بی نالملل، امنیت نرم، برنامه ریزی اجتماعی و تعاون، پژوهشگری اجتماعی، پژو هشگری امنیت، جامعه شناسی، حفاظت اطلاعات، روزنامه نگاری، ضد تروریسم، علوم ارتباطات اجتماعی، علوم فنی امنیت، مددکاری اجتماعی، مردم شناسی. مقطع کاردانی): کاردانی آموزش مطالعات اجتماعی. مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها: ریاضی (با ضریب 4 )، اقتصاد (با ضریب 2)، زبان و ادبیات فارسی (با ضریب 2)، زبان عربی (با ضریب 1 )، تاریخ و .( جغرافیا (با ضریب 1)، علوم اجتماع ی (با ضریب 3)، فلسفه و منطق (با ضریب 1 ) و روا نشناسی (با ضریب 2 3 مقطع کارشناسی): اقتصاد اسلامی، امنیت اقتصادی، جهانگردی، حسابداری، روابط عمومی، علوم اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت اطلاعات و ارتباطات، مدیریت امور بانکی، مدیریت امور گمرکی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت بیمه اکو، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت فرهنگی هنری، مدیریت کسب و کارهای کوچک، مدیریت مالی، مدیریت و بازرگانی دریایی، مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات، هتلداری. مقطع کاردانی): کاردانی اشتغال، کاردانی اقتصاد کار و بهره وری، کاردانی امور بانکی، کاردانی امور مالی و مالیاتی، کاردانی بیمه، کاردانی جهانگردی، کاردانی حسابداری، کاردانی روابط کار، کاردانی مدیریت بازرگانی، کاردانی مدیریت صنعتی، کاردانی مدیریت گمرکی، کاردانی هتلداری. مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها: ریاضی (با ضریب 4 )، اقتصاد (با ضریب 3)، زبان و ادبیا ت فارس ی (با ضریب 2 )، زبان عربی (با ضریب 1 )، تاریخ و .( جغرافیا (با ضریب 1)، علوم اجتماعی (با ضریب 2)، فلسفه و منطق (با ضریب 1 ) و روا نشناسی (با ضریب 1 دفترچه راهنمای ثب تنام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396 صفحه 10 ( ادامه جدول شماره 4 زیرگروه های آزمایشی گروه آزمایشی علوم انسانی (گروه آزمایشی 3 زیرگروه مجموعه رشته هایی که دروس امتحانی آنها دارای ضرایب یکسان می باشند 4 مقطع کارشناسی): آماد، آموزش تاریخ، آموزش جغرافیا، باستان شناسی، تاریخ، تاریخ اسلام، جغرافیا، زبان شناسی، علوم انتظامی، علوم سیاسی. مقطع کاردانی): کاردانی باستان شناسی، کاردانی علوم انتظامی. مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها: ریاضی (با ضریب 3)، اقتصاد (با ضریب 2 )، زبان و ادبیا ت فارس ی (با ضریب 2 )، زبان عربی (با ضریب 1 )، تاریخ و .( جغرافیا (با ضریب 3)، علو م اجتماعی (با ضریب 2)، فلسفه و منطق (با ضریب 2 ) و روا نشناسی (با ضریب 3 5 مقطع کارشناسی): آموزش ابتدایی، آموزش راهنمایی و مشاوره، آموزش علوم ورزشی، آموزش کودکان استثنایی، روان شناسی، علم اطلاعات و دانش شناسی، علوم تربیتی، علوم ورزشی، مربیگری ورزشی، مشاوره، مطالعات خانواده. مقطع کاردانی): کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی، کاردانی آموزش و پرورش کودکان استثنایی، کاردانی خدمات پرورشی ، کاردانی علم اطلاعات و دانش شناسی، کاردانی علوم ورزشی، کاردانی مربی کودک. مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها: ریاضی (با ضریب 3)، اقتصاد (با ضریب 2 )، زبان و ادبیا ت فارسی (با ضریب 2 )، زبان عربی (با ضریب 1 )، تاریخ و .( جغرافیا (با ضریب 1)، علوم اجتماعی (با ضریب 3)، فلسفه و منطق (با ضریب 2 ) و روا نشناسی (با ضری ب 3 تذکر مهم: برای دانش آموزان و فارغ التحصیلان دوره پیش دانشگاهی نظام جدید آموز ش متوسطه رشته علوم و معارف اسلامی ، کد گواهینامه پیش دانشگاهی 18 (برابر جدول شماره 11 )، نمره درس اصول عقاید و فقه با ضری ب 3 برای رشته های متناسب با نوع گواهینامه مربوطه با تأثیر مثبت در نظر گرفته می شود. ( جدول شماره 5 زیرگروه های آزمایشی گروه آزمایشی هنر (گروه آزمایشی 4 زیرگروه مجموعه رشته هایی که دروس امتحانی آنها دارای ضرایب یکسان می باشند 1 مقطع کارشناسی): * آموزش ارتباط تصویری، * ارتباط تصویری، تلویزیون و هنرهای دیجیتالی، چاپ، صنایع دستی، * طراحی پارچه، * طراحی صحنه ، * طراحی لباس، * عکاسی، فرش، * کتابت و نگارگری، * مجسمه سازی، * نقاشی، هنرهای تجسمی، هنرهای صناعی. مقطع کاردانی): کاردانی عکاسی خبری، کاردانی فرش دستباف، کاردانی گرافیک، کاردانی گرافیک رایانه، کاردانی هنر سفالگری، * کاردانی هنرهای تجسمی ، کاردانی هنرهای سنتی. مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها: درک عمومی هنر (با ضریب 4)، درک عمومی ریاضی - فیزی ک (با ضری ب 1)، ترسیم فنی (با ضری ب 1)، خلاقیت .( تصویر ی و تجسمی (با ضری ب 4)، خلاقیت نمایشی (با ضریب 1)، خلاقیت موسیقی (با ضریب 1 ) و خوا ص مواد (با ضری ب 1 2 مقطع کارشناسی): باستان شناسی، * طراحی صنعتی، مرمت بناهای تاریخی، مرمت و احیای بناهای تاریخی، هنر اسلامی. مقطع کاردانی): کاردانی باستان شناسی، کاردانی طراحی صنعتی. مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها: درک عمومی هنر (با ضریب 3)، درک عمومی ریاضی - فیزی ک (با ضری ب 3)، ترسیم فنی (با ضری ب 2)، خلاقیت .( تصویر ی و تجسمی (با ضری ب 4)، خلاقیت نمایشی (با ضریب 1)، خلاقیت موسیقی (با ضریب 1 ) و خوا ص مواد (با ضری ب 1 3 مقطع کارشناسی): مرمت آثار تاریخی، موزه. مقطع کاردانی): کاردانی حفاظت و مرمت آثار تاریخی، کاردانی موزه. مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها: درک عمومی هنر (با ضریب 3)، درک عمومی ریاضی - فیزیک (با ضری ب 1)، ترسیم فنی (با ضری ب 2)، خلاقیت .( تصویر ی و تجسمی (با ضری ب 2)، خلاقیت نمایشی (با ضریب 1)، خلاقیت موسیقی (با ضریب 1 ) و خوا ص مواد (با ضری ب 1 4 مقطع کارشناسی): * ادبیات نمایشی، * بازیگری، سینما، کارگردانی تلویزیون، * نمایش عروسکی. مقطع کاردانی): کاردانی انیمیشن، کاردانی هنرهای نمایشی. مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها: درک عمومی هنر (با ضریب 3)، درک عمومی ریاضی - فیزی ک (با ضری ب 1)، ترسیم فنی (با ضری ب 1)، خلاقیت .( تصویر ی و تجسمی (با ضری ب 2)، خلاقیت نمایشی (با ضریب 4)، خلاقیت موسیقی (با ضریب 1 ) و خوا ص مواد (با ضری ب 1 5 مقطع کارشناسی): * آهنگسازی، موسیقی نظامی، * نوازندگی موسیقی ایرانی، * نوازندگی موسیقی جهانی. مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها: درک عمومی هنر (با ضریب 3)، درک عمومی ریاضی - فیزیک (با ضری ب 1)، ترسیم فنی (با ضری ب 1)، خلاقیت .( تصویر ی و تجسمی (با ضری ب 1)، خلاقیت نمایشی (با ضریب 1)، خلاقیت موسیقی (با ضریب 4 ) و خوا ص مواد (با ضری ب 1 * پذیرش دانشجو در رشته های تحصیلی: آموزش ارتباط تصویری، ارتباط تصویری، طراحی پارچه، طراحی صحنه، طراحی لباس، عکاسی، کاردانی هنرهای تجسمی، کتابت و نگارگری، مجسمه سازی و نقاشی (از زیرگروه یک)، طراحی صنعتی (از زیرگروه دو )، ادبیات نمایشی، بازیگر ی و نمایش عروسکی (از زیرگروه چهار)، آهنگسازی، نوازندگی موسیقی ایرانی و نوازندگی موسیقی جهانی (از زیرگروه پنج) در آزمون سراسری سال 1396 به صورت متمرکز و با شرایط خاص صورت می پذیرد. لذا داوطلبان علاقه مند به رشته های ذیربط به توضیحات تذکر مهم ذیل بند 8 از بخش مراحل آزمون (روش پذیرش دانشجو) مندرج در صفحه 7 همین دفترچه راهنما توجه نمایند. ( جدول شماره 6 زیرگروه های آزمایشی گروه آزمایشی زبان های خارجی (گروه آزمایشی 5 زیرگروه مجموعه رشته هایی که دروس امتحانی آنها دارای ضرایب یکسان می باشند 1 مقطع کارشناسی): آموزش زبان انگلیسی، زبان و ادبیات انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی. مقطع کاردانی): کاردانی آموزش زبان انگلیسی، کاردانی مترجمی زبان انگلیسی. مواد آزمون عمومی و اختصاصی و ضرایب آنها: زبا ن و ادبیات فارسی (با ضریب 4)، زبان عربی (با ضری ب 2)، فرهنگ و معارف اسلام ی (با ضریب 3 )، زبان .( خارجی (با ضریب 2)، زبان تخصصی انگلیسی (با ضریب 4 2 مقطع کارشناسی): زبان آلمانی، مترجمی زبان آلمانی. مواد آزمون عمومی و اختصاصی و ضرایب آنها: زبان و ادبیات فارسی (با ضریب 4)، زبان عربی (با ضریب 2)، فرهنگ و معارف اسلامی (با ضریب 3)، زبان .( خارجی آلمانی (با ضریب 2)، زبان تخصصی آلمانی (با ضریب 4 3 مقطع کارشناسی): زبان و ادبیات فرانسه، مترجمی زبان فرانسه. مواد آزمون عمومی و اختصاصی و ضرایب آنها: زبان و ادبیات فارسی (با ضریب 4)، زبان عربی (با ضریب 2)، فرهنگ و معارف اسلامی (با ضریب 3)، زبان .( خارجی فرانسه (با ضریب 2)، زبان تخصصی فرانسه (با ضریب 4 4 مقطع کارشناسی): زبان ایتالیایی، زبان چینی، زبان روسی، زبان و ادبیات اردو، زبان و ادبیات ارمنی، زبان و ادبیات اسپانیایی، زبان و ادبیات ترکی استانبولی، زبان و ادبیات ژاپنی. مواد آزمون عمومی و اختصاصی و ضرایب آنها: زبان و ادبیات فارسی (با ضریب 4)، زبان عربی (با ضریب 2)، فرهنگ و معارف اسلامی (با ضریب 3)، زبان .( خارجی (با ضریب 4 اول: مطالعه دقیق دفترچه، بعد: مراجعه به سایت و انجام ثب تنام دفترچه راهنمای ثب تنام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396 صفحه 11 منابع آزمون های اختصاصی گروه های آزمایشی -1 گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی: الف) از کلیه شرکت کنندگان فارغ التحصیل و دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی نظام جدید آموز ش متوسطه و همچنین کلیه فارغ التحصیلان نظام قدیم آموزش متوسطه این گروه آزمایشی دروس ریاضیات ، فیزیک و شیم ی در حدود اطلاعا ت علمی کتب دوره پیش دانشگاهی و سال های سوم و دو م دبیرستان رشته ریاضی فیزیک نظام جدید سال ی واحدی آموزش متوسطه امتحان بعمل خواهد آمد. تبصره - علاوه بر دروس فوق ، در در س فیزیک از کتاب فیزیک 1 و آزمایشگاه سالی واحدی نیز سؤال طرح خواهد شد. ب ) رشته های تحصیلی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در جدو ل شماره 2 این دفترچه درج شده است . -2 گروه آزمایشی علوم تجربی: الف ) از کلیه شرکت کنندگان فارغ التحصیل و دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی نظام جدید آموز ش متوسطه و همچنین کلیه فارغ التحصیلان نظام قدیم آموزش متوسطه این گروه آزمایشی دروس زمین شناسی ، ریاضی ، زیست شناسی ، فیزیک و شیمی در حدود اطلاعات علمی کتب دوره پیش دانشگاهی و سا لهای سوم و دو م دبیرستان رشته علوم تجربی نظام جدید سال ی واحدی آموزش متوسطه امتحان بعمل خواهد آمد. تبصره 1 - سؤالات درس زمین شناسی منحصراً از کتب دوره پیش دانشگاهی و سا ل سوم طرح خواهد شد. تبصره 2 - علاوه بر دروس فو ق، در در س فیزیک از کتاب فیزیک 1 و آزمایشگاه سالی واحدی نیز سؤال طرح خواهد شد. ب ) منحصراً برای دارندگان دیپلم بهیاری (کدرشته تحصیلی 15 جدول شماره 10 ) که به حرفه بهیاری نیز اشتغال دارند، برای استفاده از سهمیه بهیاران در رشته پرستاری، درس بهیاری شامل دروس مراقبت های بهیاری (دستگاه گوارش، دستگاه عضلانی، اسکلتی، پوست، دستگاه تولید مثل، دستگاه ادراری، بیماری های گوش و حلق و بینی و چش م ، دستگاه قل ب و عروق و خو ن و دستگاه تنف س )، تغذیه و رژی م های درمانی، زیست شناسی اختصاصی، بهداشت روانی، بهداشت عمومی، اخلاق و مقررات بهیاری و فن بهیاری (دستورالعمل مقدماتی )، علاوه بر دروس اختصاصی فوق پیش بینی شده است . ج) رشته های تحصیلی گروه آزمایشی علوم تجربی در جدول شماره 3 این دفترچه درج شده است . 3 - گروه آزمایشی علوم انسانی: الف ) از کلیه شرکت کنندگان فارغ التحصیل و دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی نظام جدید آموزش متوسطه و همچنین کلیه فارغ التحصیلان نظام قدیم آموزش متوسطه این گروه آزمایشی دروس ریاضی ، اقتصاد، زبان و ادبیات فارسی ، زبان عربی ، تاریخ و جغرافیا، علوم اجتماعی ، فلسفه و منطق و همچنی ن روان شناسی در حدود اطلاعات علمی کتب مشخص شده رشته ادبیات و علوم انسانی نظام جدید سال ی واحدی آموزش متوسطه به شرح تبصره زیر، امتحان بعمل خواهد آمد. تبصره - ریاضیات (کتب پیش دانشگاهی و سال های سوم، دوم و اول )، اقتصاد (کتاب سال دوم )، زبان و ادبیا ت فارسی (کتب پیش دانشگاهی و سال های سوم و دوم )، زبان عربی (کتب پیش دانشگاهی و سا لهای سوم و دو م)، تاری خ و جغرافیا (کتب پیش دانشگاهی و سا ل های سوم و دوم )، علو م اجتماعی (کتب پیش دانشگاهی ، سال های دوم و سوم )، فلسفه و منطق (فلسفه براساس کتب پیش دانشگاهی و سال سوم و منطق براساس کتاب سال سوم ) و روان شناسی (کتاب سال سوم ). ب ) منحصراً برای دانش آموزان و دارندگان مدرک تحصیلی پیش دانشگاهی علوم و معار ف اسلامی (ردیف 18 جدول شماره 10 ) درس اصول عقاید و فق ه در سطح اطلاعات علمی دارندگان گواهینامه دوره پیش دانشگاهی رشته مذکور، علاوه بر دروس اختصاصی فوق پیش بین ی شده است . ج ) رشته های تحصیلی گروه آزمایشی علو م انسانی در جدو ل شماره 4 این دفترچه درج شده است. -4 گروه آزمایشی هنر: الف ) از کلیه شرکت کنندگان و دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی نظام جدید و همچنی ن کلیه فارغ التحصیلان نظام قدیم آموزش متوسطه این گروه آزمایشی بر اساس اطلاعات و در ک عمومی هنر برا ی شناسایی استعداد و توانائ یهای هنری امتحان بعمل خواهد آمد. تبصره - آن دسته از داوطلبا ن گروه های آزمایشی 1 یا 2 یا 3 و یا 5 که علاقه مند ب ه انتخاب رشته های تحصیلی گروه آزمایشی هنر نی ز باشند، باید علاقه مندی خود را ب ه شرکت در گروه آزمایشی هنر با علامتگذاری بند 38 در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی، مشخص و در آزمون عمومی و اختصاصی گروه آزمایشی مذکور نیز شرکت نمایند. ب ) از شرکت کنندگان اعم از داوطلبان نظا م جدید و نظا م قدیم آموزش متوسطه این گروه آزمایشی بر اساس اطلاعات و در ک عمومی هنر برای شناسایی استعداد و توانایی های هنری ، آزمون های درک عمومی هنر، درک عمومی ریاضی - فیزیک ، ترسیم فنی ، خلاقی ت تصویری و تجسمی ، خلاقیت نمایشی، خلاقیت موسیقی و خواص مواد امتحان بعمل خواهد آمد. 594 )، سیر هنر در تاری خ 1 / ج ) بخشی از سؤال های تخصصی گروه آزمایشی هنر از کتاب های : کارگاه هنر 1 (کد 594 )، کارگاه هنر 2 (کد 1 ،(594/ 594 )، آشنای ی با میراث هنری و فرهنگ ی ایران (کد 6 / 594 )، انسان ، فضا، طراحی (کد 7 / 594 )، سیر هنر در تاری خ 2 (کد 8 / (کد 3 492 )، خط در / 489 )، آشنایی با بناهای تاریخی (کد 6 / 359 )، طراحی 2 (کد 9 / 358 )، طراحی 1 (کد 92 / مبانی هنرهای تجسم ی (کد 21 ،(497/ 358 و 6 / 496 )، عکاسی 1 (کد های 15 / 359 )، کارگاه نقاشی (کد 3 / 491 )، ترسیم فنی و نقش هکشی (کد 78 / گرافیک (کد 6 450 )، آشنایی با صنایع دستی ایران / 359 )، حجم سازی 1 (کد 3 / 494 )، کارگاه طراحی نقوش سنتی (کد 77 / طراحی اندام و لباس (کد 8 359 ) و مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی (کد 331 ) طراحی خواهد شد. / 1 (کد 30 د ) رشته های تحصیلی گروه آزمایشی هنر در جدو ل شماره 5 این دفترچه درج شده است. -5 گروه آزمایشی زبان های خارجی : الف) کلیه شرکت کنندگان و علاقه مندان به انتخاب رشته های تحصیلی گروه آزمایشی زبان های خارجی مانند دیگر گروه ها ی آزمایشی باید لزوماً در این گروه آزمایشی ثبت نام و در آزمون عمومی و اختصاصی آن شرکت نمایند. 3 و 4 که علاقه مند ب ه انتخاب رشته های تحصیلی گروه آزمایشی 5 (رشته های زبان های ،2 ، ب ) آن دسته از داوطلبان گروه های آزمایشی 1 خارجی ) نیز باشند، باید علاقه مندی خود را به شرکت در گروه آزمایشی زبان های خارجی (گروه آزمایشی 5)، با علامتگذاری بند 39 در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی، مشخص نموده و در آزمو ن عمومی و اختصاصی گروه آزمایشی ذیربط شرکت نمایند. ج ) از شرکت کنندگان ، اعم از داوطلبان نظام جدید و نظام قدیم آموزش متوسطه این گروه آزمایشی که زبان خارجی امتحانی آنان انگلیسی ، آلمانی و یا فرانسه می باشد از در س زبان خارجی تخصصی (با ضری ب 4) امتحان بعمل خواهد آمد. د ) رشته های تحصیلی گروه آزمایشی زبان های خارجی در جدو ل شماره 6 این دفترچه درج شده است . دفترچه راهنمای ثب تنام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396 صفحه 12 * تذکرات مهم: -1 مندرجات فرم تقاضانامه باید دقیق و صادقانه تکمیل شود. -2 مسؤولیت صحت کلیه مندرجات تکمیل شده (مندرجات فرم تقاضانامه) به عهده داوطلب خواهد بود. -3 پس از پایان مهلت های مقرر ثبت نام و ویرایش، اعمال هیچگونه تغییری در مندرجات فرم تقاضانامه ثبت نام امکان پذیر نم ی باشد ، بنابراین داوطلب باید در زمان تکمیل اطلاعات تقاضانامه نهایت دقت را بکار گیرد. -4 هر موقع مشخص شود که داوطلب، حقایقی را کتمان نموده یا واجد یکی از شرایط و ضوابط مندر ج در این دفترچه راهنما نمی باشد، در هر مرحله ای از آزمو ن (ثبت نام ، شرکت در آزمو ن، پذیرفته شدن ، حی ن تحصیل در دانشگاه و ...) محروم خواهد شد. تکالیف ، مدارک لازم و مراحل ثبت نام اینترنتی الف) تکالیف داوطلبان برای ثبت نام و شرکت در آزمون : داوطلب متقاضی ثبت نام در آزمون باید یکایک اقدامات زیر را به موقع و در مهل ت مقرر انجا م دهد. . -1 مطالعه دفترچه راهنمای ثب تنام (دفترچه شماره 1) در آزمون سراسری سال 1396 .www.sanjesh.org : -2 خرید سریال اعتباری ثبت نام از پایگاه اطلا عرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی -3 مراجعه به سامانه جم ع آوری اطلاعات و س وابق تحصیلی داوطلبان آزمون سراسری ورود به دانشگا ه ها به نشان ی : برای دریافت کدهای سوابق تحصیلی ذیل: http://dipcode.medu.ir -1-3 کد سوابق تحصیلی برای دیپلمه های سال 1384 تا سال 1395 و با عنوان رشته های تحصیلی ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. -2-3 کد سوابق تحصیلی برای داوطلبان دارای مدرک پیش دانشگاهی ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و هنر که مدرک دوره پی شدانشگاهی خود را از سال تحصیلی 1391 تا 1395 اخذ نمود هاند. تبصره: دارندگان مدرک پیش دانشگاهی سال های 1391 تا 1395 می بایست طبق بند 3 فوق اقدام نموده و دانش آموزان پیش دانشگاهی سال تحصیلی جاری که در خرداد ماه سال 1396 فارغ التحصیل می شوند، لازم است برای اطلاع از نحوه اقدام به اطلاعیه پرینت کارت شرکت در 1396 مراجعه نمایند. /4/ آزمون در تاریخ 5 تذکر مهم: داوطلبانی که مشمول اعمال سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی (هر دو مورد) هستند، توجه داشته باشند می بایست از سامانه فوق دو کد سوابق تحصیلی دریافت نمایند. .(95/11/ 95 لغایت 28 /11/ -4 ثبت نام از طریق سایت اینترنتی سازمان در زمان مقرر ( 19 95 و مشاهده، کنترل و ویرایش اطلاعات ثبت نامی. /11/ 95 لغایت 28 /11/ -5 مراجعه به سایت سازمان از تاریخ 19 در موعد www.sanjesh.org : -6 پرینت کارت شرکت در آزمون، با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشان ی .(96/4/ 96 لغایت 14 /4/ مقرر ( 12 -7 حاضر شدن در محل و حوزة امتحانی تعیین شده ، شرکت در آزمون و پاسخ دادن به سؤالات. -8 آن دسته از داوطلبانی که دیپلم خود را بر اساس نظام جدید آموزش متوسطه از سال 1384 لغایت سال 1395 اخذ نموده و یا می نمایند در صورتی که اطلاعات آنان در بانک اطلاعاتی ارائه شده از سوی مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش وجود نداشته باشد و یا ناقص بوده جهت تکمیل اطلاعات خود مراجعه نمایند. بدیهی است در صورت تأیید http://dipcode.medu.ir : باشد می بایست به آدرس اینترنتی 95 با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به /11/ اطلاعات آنان از سوی آموزش و پرورش، می توانند تا تاریخ 28 ثبت نام خود در آزمون سراسری سال 1396 اقدام نمایند. : ب) ثبت نام در آزمون سراسری سال 1396 ثبت نام برای ورود به کلیه دوره های دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی سال 1396 که در این دفترچه راهنما درج ش ده، منحصراً از طریق امکان پذیر است. لذا داوطلبان لازم است برای ثب ت نام بر www.sanjesh.org : سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی اساس توضیحات زیر اقدامات لازم را بعمل آورند. www.sanjesh.org : -1 مراجعه به سایت اینترنتی سازمان به نشانی -2 دریافت دفترچه راهنمای ثب تنام (دفترچه شماره 1) از طریق سایت سازمان. -3 با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور انجام م یشود، داوطلبان لازم است به وسیله کارت های عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال م ی باشد، با مراجعه به سایت سازمان و 200 (دویست هزار) ریال به عنوان وجه ثبت نام در آزمون، نسبت به دریافت شماره سریال اعتباری ثبت نام اقدام / پرداخت مبلغ 000 نمایند. تبصره 1- با توجه به اینکه مقرر گردیده در مراحل مختلف فرآیند این آزمون خدماتی از طریق ارسال پیام کوتاه به داوطلبان ارائه شود، 5 (پنج هزار) ریال به عنوان / داوطلبانی که تمایل به استفاده از خدمات پیام کوتاه دارند با انتخاب گزینه مربوط و پرداخت مبلغ 000 هزینه استفاده از خدمات پیام کوتاه، م یتوانند از این خدمات استفاده نمایند. 200 (دویست / تبصره 2- چنانچه داوطلبی متقاضی ثبت نام در 2 و یا 3 گروه آزمایشی می باشد، لازم است به ازای هر گروه آزمایشی مبلغ 000 هزار) ریال دیگر نیز از همین طریق پرداخت و اطلاعات سریال اعتباری را دریافت دارد. تبصره 3- منظور از ثبت نام در 2 و یا 3 گروه آزمایشی بدین صورت می باشد، که داوطلب می تواند علاوه بر انتخاب گروه آزمایشی اصلی (علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی) در گروه آزمایشی هنر و زبان های خارجی نیز متقاضی شود. به دیگر سخن هیچ داوطلبی نمی تواند بطور همزمان، در گرو ههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی شرکت نماید. تبصره 4- چنانچه داوطلبی علاقه مند به شرکت در گزینش رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی 102 (یکصد و دو هزار) ریال دیگر نیز از همین طریق، اقدام و اطلاعات سریال اعتباری / باشد، لازم است نسبت به پرداخت مبلغ 000 را دریافت نماید. -4 آماده نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای ثب تنام. پس از مطالعه دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون و آشنایی با کلیه شرایط و ضوابط آزمون داوطلب باید با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان نسبت به ثبت نام اقدام نماید. لازم به توضیح است که دفترچه راهنمای شماره 1 www.sanjesh.org : سنجش آموزش کشور به نشانی (یک) آزمون سراسری و همچنین نحوة ورود به سایت برای ثب تنام و اقدامات لازم برای انجام ثب تنام اینترنتی در سایت سازمان آمده است. دفترچه راهنمای ثب تنام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396 صفحه 13 ج ) مدارک لازم برای ثبت نام: مدارکی که داوطلب برای ثبت نام به آن نیازمند است به شرح ذیل م یباشد: -1 فایل عکس اسکن شده: داوطلب می بایست یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر اسکن نموده و فایل آن را برای ارسال از طریق برنامه ثبت نام اینترنتی آماده نماید. 6 که در سال جاری گرفته شده باشد (عکس تمام رخ). × 3 یا 4 × -1-1 عکس 4 باشد. JPG -1-2 عکس اسکن شده فقط باید با فرمت 200 باشد. × 300 پیکسل و حداقل 300 × -1-3 اندازه عکس اسکن شده باید حداکثر 400 -1-4 تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد. -1-5 حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از 70 کیلو بایت بیشتر باشد. -1-6 حاشیه های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد. -1-7 حتی الامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد. تبصره 1: اسکن عکس از روی کارت های شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و ... ) قابل قبول نم یباشد و داوطلبان لازم است از اصل عکس مطابق توضیحات فوق اقدام نمایند. تبصره 2: عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد. تبصره 3: در صورت ارسال عکس غیرمعتبر، ثب تنام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب م یگردد. تذکر خیلی مهم: با توجه به مشکلات به وجود آمده در آزمو نهای قبلی، در خصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان که این موضوع اکثراً به وسیله داوطلبانی که در کافی نت ثبت نام می کنند، رخ داده است تأکید می گردد چنانچه ثبت نام خود را توسط کافی نت ها انجام می دهید، علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت نامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلبی به جای عکس شما ارسال نگردد. -2 سریال های اعتباری: 1) سریال اعتباری ثبت نام که دارای یک شماره سریال 12 رقمی م یباشد. 2) سریال اعتباری علاقه مندی به شرکت در گزینش رشته های دانشگاه پیام نور و مؤسسات غیرانتفاعی که دارای یک شماره سریال 10 رقمی م یباشد (خریداری این سریال ها منحصراً از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور امکان پذیر می باشد). -3 فرم شماره 2: دانش آموزان سال آخر متوسطه و دیپلمه های سنوات قبل نظام قدیم آموزش متوسطه ، فار غ التحصیلان و دانش آموز ان دوره پیش دانشگاهی نظام جدید آموزش متوسطه شرکت کننده در آزمون سراسری سال 1396 ، لازم است فرم شماره 2 مندرج در صفحه 43 این دفترچه را پس از تکمیل و تأیید کلیه مندرجات فرم مذکور توسط دبیرستان یا هنرستان و یا مرکز پیش دانشگاهی محل تحصیل و یا نواحی و مناطق وزارت آموزش و پرور ش آن را برای اقدامات بعدی نزد خود نگهداری نمایند. تبصره 1 - در فرم فوق لازم است دقیقاً نام استان ، شهرستان و بخش محل تحصیل سه سال آخر دوره متوسطه توسط دیپلم ه های نظام قدیم آموزش متوسطه و نا م استان ، شهرستا ن و بخش محل تحصیل دوره پیش دانشگاهی و دو سا ل آخر دبیرستا ن یا هنرستا ن توسط فارغ التحصیلان و دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی نظام جدید آموزش متوسطه با توجه به جدول شماره 7 این دفترچه تکمیل و توسط رؤسای دبیرستان یا هنرستان و یا مرکز پیش دانشگاهی محل تحصیل و یا نواح ی و مناطق وزارت آموزش و پرور ش تأیید گردد. تبصره 2 - دیپلمه های نظام قدیم آموزش متوسطه که محل اخذ دیپلم و یا یکی از دو سال ما قب ل دیپلم آنها و همچنی ن فارغ التحصیلان و دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی نظام جدید آموزش متوسطه در صورتی که محل اخذ مدرک پیش دانشگاهی و یا یک ی از دو سال آخر دبیرستان آنها یک ی از بخش های مرکزی شهرستان های : اصفهان ، تبریز، تهران ، شمیرانات ، شیراز و مشهد (مطابق جدول استان ، شهرستان و بخش مندرج در جدول شماره 7 این راهنما) می باشد، نیازی به تهیه این فرم ندارند. توضیح : آن دسته از دانش آموزانی که در سا ل سوم نظام جدید آموزش متوسطه به تحصیل اشتغال دارند و همچنین آن دسته از دارندگان دیپل م نظام جدید آموزش متوسطه که وارد دوره پیش دانشگاهی نشده اند و یا ب ه صورت داوطلب ، برا ی دوره پیش دانشگاهی ثبت نام ننموده اند، چنانچه در آزمون ثبت نام و شرکت نمایند به عنوان متخلف تلقی و برابر قانون تقلب و تخل ف با آنان رفتار خواهد شد. تذکرات مهم: کلیه دیپلمه های نظام قدیم آموزش متوسطه سنوات قبل و همچنین دانش آموزان و فارغ التحصیلان دوره پیش دانشگاهی (بجز داوطلبا ن مشمول لازم است فرم گواهی عنوان رشته تحصیلی و محل تحصیل سه سال آخر دوره متوسطه (فرم شماره 2) را با توجه به جد اول («3» تبصره 2 بند 10 و 11 این دفترچه تکمیل و ب ه شرح زیر برا ی تأیید به یکی از مراج ع ذیل مراجعه نمایند. ، شماره 7 1) فارغ التحصیلان سنوات قبل به دبیرستان و یا هنرستان ی که از آنجا فار غالتحصیل شده اند. ) 2) فارغ التحصیلانی که مدارس آنان منحل گردیده و همچنین دیپلمه های متفرقه سنوات قبل به ادارات آموزش و پرور ش مربوط. ) 3) فارغ التحصیلانی که در شهرستان یا استانی غیر از محل اخذ دیپلم متوسطه سکونت دارند با در دست داشتن اصل کارنامه های سال دوم ، ) سوم و چهار م متوسطه نظام قدیم به نزدیکترین اداره آموزش و پرور ش محل سکونت . 4) دیپلمه های سنوات قبل فارغ التحصیل مناطق جنگی کشور از دبیرستا ن یا هنرستا ن محل تحصیل و در صورت عدم وجود مدار ک در ) دبیرستان یا هنرستان مربوط از ادارات آموزش و پرور ش ذیربط. 5) کلیه دانش آموزان و فارغ التحصیلان دوره پیش دانشگاهی نظام جدیدآموزش متوسطه لازم است فرم عنوان رشته تحصیلی و محل تحصیل ) 10 و 11 این دفترچه تکمیل ، دوره پیش دانشگاهی و دو سا ل آخر دوره دبیرستان یا هنرستان (فرم شماره 2) را با توجه به جداول شماره 7 و ب ه تأیید رئیس مؤسسه محل تحصیل دوره پیش دانشگاهی برسانند. تبصره: داوطلبانی که از سهمیه بورسیه بهیاران استفاده م یکنند لازم است، گواهی مربوط را از مراجع ذیربط دریافت و نزد خود نگهداری نمایند. -4 فرم انصراف : دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور برا ی ثبت نام در آزمون سراسری سال جاری لازم است حداکثر تا پایا ن 1395 انصراف قطعی از تحصیل حاصل نمایند، ضمناً این داوطلبان بایستی اصل فرم مخصوص انصراف /12/ وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1 از تحصی ل (فرم شماره 3) را که به تأیید مؤسسه آموزش عالی و مراجع ذیربط رسید ه است (فرم مخصوص در صفحه 43 این دفترچ ه درج شده است ) تهیه و برای سایر اقدامات نزد خود نگهداری نمایند. * تذکر مهم: بر اساس ضوابط دانشجویان دوره روزانه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، در صورتی م یتوانند در آزمون سراسری سال 96 ثبت نام و شرکت نمایند که: اولاً واجد شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون باشند و ثانیاً حداکثر 95 نسبت به انصراف قطعی از تحصیل اقدام نمایند. بدیهی است داوطلبان مذکور در صورت عدم انصراف قطعی /12/ تا تاریخ 1 از تحصیل تا تاریخ تعیین شده، در صورت موفقیت و قبولی در آزمون، به عنوان متخلف محسوب شده و مجاز به ثبت نام و ادامه تحصیل در رشته قبولی جدید خود نم یباشند. دفترچه راهنمای ثب تنام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396 صفحه 14 تبصره 1- دانشجویانی که به منظور شرکت در آزمون های سراسری سنوات قبل (آزمون سراسری سال 95 و قبل از آن )، از تحصیل انصراف قطعی حاصل نموده اند و فرم مخصوص انصراف قطعی از تحصیل را تکمیل نموده اند، در صورتیکه مجدداً بازگشت به تحصیل نداشته اند، به منظور ثبت نام در آزمون سال جاری نیاز به تهیه فرم مخصوص انصراف قطعی مجدد ندارند و منحصراً لازم است که با علامتگذاری مورد مربوط در بند 32 تقاضانامه ثبت نام اینترنتی، انصراف قطعی خود را اعلا م نمایند. تبصره 2- دانشجویانی که در دوره روزانه آزمون سراسری سال 1395 (اعم از رشته های متمرکز و یا نیمه متمرکز) پذیرفته شد ه اند، منحصراً برای شرکت در گزینش رشته های تحصیلی دوره های غیر روزانه (نوبت دوم (شبانه)، نیمه حضوری، پیام نور، غیرانتفاعی، ظرفیت مازاد، 95 نسبت به انصراف از تحصیل قطعی اقدام /12/ پردیس خودگردان و مجازی) آزمون سراسری سال 1396 ، نیز می بایست تا تاریخ 1 نموده و با علامتگذاری مورد مربوط در بند 32 تقاضانامه ثبت نام اینترنتی، انصراف خود را به این سازمان اعلام نمایند. توجه : 1) داوطلب باید در زمان ورود اطلاعات و تکمیل فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی، اطلاعات مندرج در فرم تقاضانامه را کنترل نماید و مطمئن شود که اطلاعات مندرج در فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی، از هر جهت کامل بوده است. 2) چون موکول کردن ثبت نام به آخرین روزهای مهلت ثبت نام ، اشکالات اجرایی بوجود م یآورد، لذا از داوطلبا ن تقاضا می شود پ س از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای آزمون سراسری و کسب اطلاعات لازم در خصوص نحوه ثبت نام اینترنتی و اطمینان از صح ت تکمیل مدارک و اطلاعات مورد نیاز، در اولی ن فرصت برای ثبت نام اقدام نمایند. د) توضیحات مهم دیگر: - هر داوطلب می تواند بدون توجه به نوع دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه و یا نو ع گواهینامه دوره پیش دانشگاهی نظام جدید آموزش متوسطه و تنها بر اساس میزان علاقه مندی خود به رشته های تحصیلی ، منحصراً در یکی از پنج گروه آزمایشی 1 (علو م ریاضی و فنی) ، 2 (علوم تجربی ) ، 3 (علوم انسانی) ، 4 (هنر) و یا 5 (زبان های خارجی) ثبت نام و در آزمو ن مربوط برابر ضوابط شرکت نماید. 4 و یا 5 در صورت تمایل به شرکت در گزینش رشته های تحصیلی دانشگاه پیا م نور ،3 ، 2 ، تبصره 1- داوطلبان هر یک از گروه های آزمایشی 1 (آموزش از راه دور) و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی می توانند ضم ن علامتگذاری در قسمت مربوط در تقاضانامه ثبت نام ، متقاضی شرکت در گزینش این مراکز آموزشی شوند. ضوابط و شرایط تحصیل و رشته های تحصیلی این مراکز در پیوست شماره 2 هم ین دفترچه راهنما درج شده است. تبصره 2- داوطلبان هر یک از گروه های آزمایشی: 1 (علوم ریاضی و فنی )، 2 (علوم تجربی )، 3 (علوم انسانی ) و 5 (زبان های خارج ی ) با علامتگذاری در بند 36 تقاضانامه و انتخاب یک گروه آزمایشی، در صورت تمایل به انتخاب رشته های تحصیلی گروه آزمایشی 4 (هنر )، می توانند ضمن علامتگذاری بند 38 تقاضانامه ثبت نام اینترنتی، متقاضی انتخاب رشته های تحصیلی گروه آزمایشی هنر نی ز شوند . لازم به ، ذکر است که این دسته از داوطلبان علاوه بر شرکت در آزمون عمومی و اختصاصی گروه آزمایشی انتخابی (یکی ازگروه های آزمایشی 1 3 و یا 5) باید در آزمون عمومی و اختصاصی گروه آزمایشی هنر ب ه منظور انتخا ب رشته های گروه آزمایشی هنر نیز شرکت کنند. ،2 3 و یا 4 با علامتگذاری در بند 36 تقاضانامه و انتخاب یک گروه آزمایشی، در صورت ،2 ، تبصره 3- داوطلبان هریک از گروه های آزمایشی 1 تمایل برای شرکت در گروه آزمایشی زبان های خارجی (گروه 5)، می توانند ضمن علامتگذاری بند 39 تقاضانامه ثبت نام اینترنتی ، متقاضی شرکت در گروه آزمایشی زبان های خارجی (گروه 5) به منظور انتخاب رشته های تحصیلی زبان های خارجی شوند. لازم به توضیح است که این دسته از داوطلبان لازم است علاوه بر شرکت در آزمون عمومی و اختصاص ی گروه آزمایشی اصلی خود (یکی از گروه های آزمایشی 3 و یا 4) در آزمون مربوط ب ه گروه آزمایشی 5 (گروه آزمایشی زبان های خارجی ) نیز شرکت نمایند. ،2 ،1 تذکر مهم: طبق ضوابط هیچیک از داوطلبان نمی توانند در بیش از یک نوبت در آزمون ثبت نام نمایند و چنانچه خواستار اصلاح اطلاعات ثبت نامی خود باشند، لازم است بر اساس جدول زمانی مراحل مختلف آزمون سراسری سال 1396 که در صفحه دوم این دفترچه راهنما درج گردیده است، نسبت به اصلاح اطلاعات ثبت نامی خود اقدام نمایند و همچنین ثب تنام همزمان در بیش از یک گروه آزمایشی اصلی (علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی) خلاف ضوابط بوده و پرونده ثبت نامی داوطلبان خاطی باطل خواهد شد. 2 و 3 در صورت علاقه مندی به شرکت در گزینش رشته های تحصیلی دانشگاه اطلاعا ت و ، تبصره 4- داوطلبان هریک از گروه های آزمایشی 1 امنیت ملی (وابسته به وزارت اطلاعات)، دانشگاه علوم انتظامی امین (وابسته به نیروی انتظامی )، دانشگاه امام صادق (ع ) ، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم می توانند با توجه به ضوابط و شر ایط تحصیل در مؤسسات ذیربط که در سایت اینترنتی مؤسسات مزبور درج شده است در آزمون سراسری سال 1396 ثبت نام و شرکت نمایند و فرم درخواست شرکت در گزینش دانشگاه های ذیربط را که در سایت اینترنتی هر یک از دانشگاه های مذکور درج شده است، 1396 به آدرس مؤسسات یاد شده ارسال نمایند. /12/ تکمیل و فرم چاپی تکمیل شده آن را حداکثر تا تاریخ 29 تبصره 5- داوطلبانی که برابر ضوابط آموزش و پرورش بیش از یک دیپلم اخذ نموده اند برای ثب تنام در آزمون سراسری، منحصراً دیپلم مرتبط با گروه آزمایشی داوطلب مورد استناد خواهد بود. در فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی به کلماتی مانند کد عنوان دیپلم ، کد بخش ، نام و شماره منطقه یا ناحیه آموزش و پرورش ، محل اخذ مدر ک پیش دانشگاهی و مدارک تحصیلی سال سوم دبیرستان و یا سال دوم دبیرستان اشاره شده است ، داوطلب باید قب ل از اقدام به تکمیل فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی مفاهیم این کلمات را کاملاً بداند. ال ف) کد رشته تحصیلی متوسطه : در جدول شماره 10 این دفترچه راهنما نام انواع دیپلم ها که قابل پذیرش است درج شده است و در مقابل است و برا ی جلوگیری از پی ش آمدن اشتباه در شناخت « کد رشته تحصیلی متوسطه » هر کدام یک شماره دو رقمی نوشته شده که در واقع عناوین دیپلم ها به کار رفته است . داوطلبان دیپلمه سال 1383 و قبل از آن، برای درج نوع دیپلم خود (کدرشته تحصیلی متوسطه ) در تقاضانامه ثبت نام ، باید با مراجعه به جدول شماره 10 این دفترچه راهنما، عنوا ن کامل دیپلم خود و کد آن را پیدا کرده و با دقت آن را در بند 12 فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی بنویسد. ب ) کد مناطق یا نواحی آموزش و پرورش محل اخذ دیپلم : داوطلبان دیپلمه سا ل 1383 و قبل از آن، با توجه به منطقه یا ناحیه آموزش و پرورش محل اخذ دیپلم، کد مربوط را که عددی 4 رقمی است، در بند 13 تقاضانامه ثبت نامی درج نمایند. لازم به ذکر است این کد، در کارنامه فار غالتحصیلی در کادر بالای برگ کارنامه، مقابل منطقه/ناحیه نیز درج شده است. تذکرمهم: اطلاعات مربوط به برخی از بندهای 1 تا 30 فرم تقاضانامه ثبت نام برای آن دسته داوطلبان دیپلمه سال 1384 و بعد از آن، که اطلاعات سجلی و سوابق تحصیلی خود را مشاهده و تأیید نموده اند، عیناً در تقاضانامه ثبت نامی آنان درج خواهد شد و این داوطلبان مجاز به درج و یا ویرایش اطلاعات بندهای مذکور در فرم تقاضانامه ثبت نام نم یباشند. کد » ج) کد بخش: عیناً به دلائل مندر ج درباره کد دیپلم (کد رشت ه تحصیلی متوسطه )، برا ی هر بخش نیز یک شماره 4 رقمی که در واقع ا ست در نظر گرفته شده ، که در جدول شماره 7 درج شده است . داوطلب باید با توجه به بخش محل تولد در شناسنامه ، بخش محل « بخش تحصیل سال دوم دبیرستان، بخش محل تحصیل سال سوم دبیرستان و بخش محل تحصیل سال آخر متوسطه (دیپلم نظام قدیم یا دوره 15 و 23 تقاضانامه ثبت نام اینترنتی آزمون سراسری سال 1396 را تکمیل و کدهای مربوطه را با ،14 ، پیش دانشگاهی ) خود، بندهای 9 اقتباس دقیق از جدو ل شماره 7 این دفترچه ، در مقاب ل هر یک از بندهای مذکور درج نماید. دفترچه راهنمای ثب تنام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396 صفحه 15 الف 24 24 / الف 574896 نحوه درج اطلاعات و تکمیل تقاضانامه ثبت نام اینترنتی: به داوطلبان توصیه می شود مطابق دستورالعمل ذیل، ابتدا فرم پیش نویس تقاضانامه مندرج در صفحه 45 این دفترچه راهنما را تکمیل نموده و نسبت به ورود اطلاعات لازم بر اساس بندهای www.sanjesh.org : سپس بر اساس فرم پی شنویس، با مراجعه به سایت سازمان به نشانی برنامه نرم افزاری ثبت نام اقدام نمایند. ضمناً راهنمای جامع نحوه تکمیل فرم در برنامه نرم افزاری ثبت نام اینترنتی موجود بوده و داوطلبان برای کسب اطلاع بیشتر م یتوانند به این راهنما مراجعه نمایند. 1) پس از ورود به صفحه ثبت نام آزمون سراسری سال 1396 در سایت سازمان، در مرحله اول ثبت نام داوطلب می بایست با علامتگذاری یکی از گزینه های ذیل وضعیت دیپلم خود را مشخص نماید: 1-1 ) آن دسته از دیپلمه های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی که دیپلم خود را طی سا لهای 1384 لغایت 1395 اخذ نموده اند نسبت به انتخاب گزینه 1 اقدام نمایند. تبصره: داوطلبان دارای مدرک پی شدانشگاهی ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و هنر که مدرک دوره پیش دانشگاهی خود را از سال 91 الی 95 اخذ کرده اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، می بایست همان فرآیند مشاهده سوابق تحصیلی برای دیپلمه های سال های 1384 لغایت 1395 ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی را طی نمایند، و دانش آموزان پیش دانشگاهی سال تحصیلی جار ی که در خرد اد ماه سال 1396 1396 مراجعه /4/ فارغ التحصیل می شوند، لازم است برای اطلاع از نحوه اقدام به اطلاعیه پرینت کارت شرکت در آزمون در تاریخ 5 نمایند. دیپلمه سال 1384 و بعد از آن و یا دیپلمه سال 1383 و قبل از آن در » 2-1 ) با انتخاب یکی از گزینه های مورد 1 و 2 در قسمت مربوط به با علامتگذاری و تایید وارد مرحله دوم م یشود. « رشته های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی هستم « دارای دیپلم فنی و حرفه ای و یا کاردانش؛ و دانشجو یا فارغ التحصیل مقطع کاردانی هست م » تبصره: آن دسته از داوطلبانی که گزینه 3 را انتخاب نمایند لازم است نسبت به درج شماره سریال 12 رقمی ثبت نام در محل مربوطه و همچنین برابر دستورالعمل نحوه تکمیل تقاضانامه اقدامات لازم را بعمل آورد. 2) در مرحله دوم داوطلب م یبایست وضعیت مدرک پی شدانشگاهی خود را به شرح موارد ذیل مشخص نماید: 2 و یا 3 را انتخاب می نمایند، حسب مورد اطلاعات سوابق دیپلم یا سوابق پیش دانشگاهی ، 2-1 ) آن دسته از داوطلبانی که یکی از گزینه های 1 آنان نمایش داده م یشود. 95 ) نسبت به /11/ 95 لغایت 28 /11/ 2-2 ) بعد از مراحل فوق به بخش ثبت نام آزمون سراسری سال 1396 مراجعه و در مهلت مقرر ( 19 ورود شماره 12 رقمی سریال اعتباری ثبت نام و کد سوابق تحصیلی اقدام تا صفحه مربوط به تقاضانامه ثبت نام در اختیار وی قرار بگیر د . بدیهی است اطلاعات و سوابق تحصیلی که به تأیید داوطلب نیز رسیده قابل رؤیت بوده و داوطلب امکان هیچگونه تغییری در این اطلاعات را ندارد و تنها بایستی نسبت به تکمیل سایر قسم تهای تقاضانامه مطابق توضیحات مندرج در صفحات 11 الی 17 اقدام نماید. 2-3 ) آن دسته از داوطلبانی که مشمول اعمال سوابق تحصیلی می باشند پس از مشاهده اطلاعات سوابق تحصیلی می بایست صحت اطلاعات خود را تایید نمایند و در صورت مشاهده مغایرت، باید گزینه مغایرت دارد را انتخاب نموده که در این صورت با عدم تایید اطلاعات 95/11/ خود می بایست برای پیگیری موضوع مغایرت اطلاعات (مغایرت های مربوط به دیپلم و یا پی شدانشگاهی) حداکثر تا تاریخ 28 به سامانه جم ع آوری اطلاعات و سوابق تحصیلی داوطلبان آزمون سراس ری ورود به دانشگا ه ها وزارت آموزش و پرورش به مراجعه و نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام نماید. ضمناً برای پیگیری موضوع مغایرت به منطقه http://dipcode.medu.ir : نشانی 95/11/ آموزش و پرورش محل اخذ مدرک تحصیلی خود مراجعه نماید و پس از رفع مغایرت برای ثبت نام در مهلت تعیین شد ه ( 19 95 ) اقدام نماید. /11/ لغایت 28 * نحوه تکمیل تقاضانامه اینترنتی: تذکر مهم: برخی از بندهای 1 الی 30 تقاضانامه برای داوطلبان دیپلمه سال های 1384 و بعد از آن، در صورت تأیید اطلاعات عیناً در تقاضانامه ثبت نام درج خواهد شد. به دیگر سخن این دسته از داوطلبان، مجاز به درج و یا ویرایش بندهای مذکور نبوده و بایستی سایر بندهای فرم تقاضانامه را تکمیل نمایند. لذا توضیحات ذیل برای برخی از ردیف های 1 الی 30 مخصوص داوطلبان دیپلمه سال های 1383 و قبل از آن می باشد. 2 و 3: داوطلب باید در محل مورد نظر نام خانوادگی ، نام و نام پدر خود را مطابق با شناسنامه بطور کامل وارد نماید (از به کار بردن ، در ردیف های 1 هرگونه علامت غیر از حروف الفباء و همچنین تکرار حروف به دلیل داشتن تشدید خودداری شود). در ردیف 4: داوطلب باید بر حسب اینکه ، زن یا مرد می باشد دایره مربوط را علامتگذاری نماید. در ردیف 5: داوطلب باید از سمت چپ به راست فقط شماره شناسنامه خود را در محل مربوطه درج نماید و از درج حروف، ممیز و یا خط تیره که در بعضی شناسنامه ها درج گردیده خودداری نماید. در ردیف 6: داوطلب باید شماره سری و سریال شناسنامه خود را که به رنگ قرمز در حاشیه بالای صفحات ش ناس نامه درج شده است، در ای ن قسمت وارد نماید. مثال: 574896 که به صورت: در تقاضانامه ثبت نام درج می شود. در ردیف 7: داوطلب باید تاریخ تولد خود را بطور دقیق (روز، ماه و سال) در محل مربوط درج نماید (دو رقم اول سال تولد یعنی 13 درج گردیده است). که در سال 1384 و پس از آن فارغ التحصیل شده ام. « علوم و معارف اسلامی » یا « ادبیات و علوم انسانی » ،« علوم تجربی » ،« ریاضی فیزیک » دارای دیپلم  که سال 1383 و قبل از آن فارغ التحصیل شده ام. « علوم و معارف اسلامی » یا « ادبیات و علوم انسانی » ،« علوم تجربی » ،« ریاضی فیزیک » دارای دیپلم  هستم. « دانشجو یا فارغ التحصیل مقطع کاردانی » یا « دیپلم تطبیقی امور بین الملل و غیرایرانی » ،« کاردانش » ،« فنی و حرفه ای » دارای دیپلم  فارغ التحصیل نظام قدیم هستم.  دارای مدرک پیش دانشگاهی، که در سال 1391 تا 1395 فارغ التحصیل شده ام.  مدرک پیش دانشگاهی خود را تا تاریخ 31 شهریور 1396 دریافت می کنم.  دارای مدرک پیش دانشگاهی که سال 1390 و قبل از آن فارغ التحصیل شده ام.  هستم. « در ستون نمره کتبی کارنامه فارغ التحصیلی نمره درج نشده » و یا « مدرک پیش دانشگاهی تطبیقی امور بین الملل و غیرایرانی » دارای  دانشجو یا فارغ التحصیل مقطع کاردانی هستم ولی مدرک پیش دانشگاهی ندارم.  دفترچه راهنمای ثب تنام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396 صفحه 16 در ردیف 8: داوطلب باید شماره ملی خود را که ده رقم م یباشد از چپ به راست در محل مربوط درج و از درج ممیز و یا خط تیره خودداری نماید. در ردیف 9: داوطلب باید کد بخش محل تولد خود را در این محل درج نماید. جدول شماره 7 کد بخش به تفکیک هر استان در صفحات 18 تا 33 این دفترچه راهنما درج شده است. در ردیف 10 : داوطلب باید کد منطقه و یا ناحیه آموزش و پرورش محل اخذ مدرک دیپلم خود را در این بند درج نماید. در ردیف 11 : داوطلبان نظام جدید، بخصوص داوطلبانی که دیپلم خود را در یکی از سال های 1384 تا 1395 دریافت نمود ه اند، لازم است کد دانش آموزی مقطع دیپلم خود را، در این قسمت درج نمایند. در ردیف 12 : داوطلب باید کد عنوان دیپلم (سال سوم نظام جدید) و یا دیپلم نظام قدیم خود را که یک عدد دو رقمی می باشد از جدول شماره 10 مندرج در صفحه 34 این دفترچه راهنما استخراج و در این بند درج نماید. لازم به ذکر است داوطلبان دیپلم دوره های آموزشی فنی و حرف ه ای و کاردانش که فاقد مدرک پی شدانشگاهی و یا مدرک کاردانی م یباشند، حق ثب تنام در این آزمون را ندارند. در ردیف 13 : داوطلبان نظام جدید آموزش متوسطه لازم است سال اخذ مدرک دیپلم (سال سوم دبیرستان) و داوطلبان نظام قدیم سال اخذ مدرک دیپلم خود را در این محل درج نمایند. در ردیف 14 : داوطلب باید کد بخش محل اخذ مدرک ماقبل دیپلم (سال دوم دبیرستان) خود را در این محل درج نماید. جدول کد بخش به تفکیک هر استان در صفحات 18 تا 33 این دفترچه راهنما موجود می باشد. در ردیف 15 : داوطلب باید کد بخش محل اخذ مدرک دیپلم (سال سوم دبیرستان) خود را در این محل درج نماید. جدول کد بخش به تفکیک هر استان در صفحات 18 تا 33 این دفترچه راهنما موجود می باشد. در ردیف 16 : داوطلب باید معدل کل دیپلم نظام جدید و یا دیپلم نظام قدیم خود را در این محل درج نماید (به صورت اعداد صحیح و اعشار). در ردیف 17 : داوطلبان باید معدل کتبی نهایی دیپلم (سال سوم دبیرستان نظام جدید) و یا دیپلم نظام قدیم خ ود را در این محل درج نمایند (به صورت اعداد صحیح و اعشار). ضمناً ملاک عمل گواهی پایان دوره متوسطه صادره از آموزش و پرورش م یباشد. در ردیف 18 : داوطلبان باید وضعیت دان شآموزی و یا فار غالتحصیلی خود را، با علامتگذاری در یکی از قسمت های این بند مشخص نمایند. در ردیف 19 : داوطلب باید کد منطقه و یا ناحیه آموزش و پرورش محل اخذ مدرک پیش دانشگاهی خود را در این بند درج نماید. در ردیف 20 : داوطلبان نظام جدید، بخصوص داوطلبانی که مدرک پیش دانشگاهی خود را در یکی از سال های 1391 تا 1396 دریافت نمود ه و یا می نمایند، لازم است کد دانش آموزی مقطع پیش دانشگاهی خود را، در این قسمت درج نمایند. در ردیف 21 : داوطلب باید کد عنوان مدرک پیش دانشگاهی خود را که یک عدد دو رقمی م یباشد از جدول شماره 11 مندرج در صفحه 34 این دفترچه راهنما استخراج و در این بند درج نماید. لازم به ذکر است داوطلبان دیپلم دور ههای آموزشی فنی و حرفه ای و کاردانش که فاقد مدرک پیش دانشگاهی و یا مدرک کاردانی م یباشند، حق ثب تنام در این آزمون را ندارند. در ردیف 22 : داوطلب باید سال اخذ مدرک دوره پیش دانشگاهی خود را در این بند درج نماید. داوطلبانی که هم اکنون مشغول به تحصی ل در دوره پیش دانشگاهی بوده و در سال 1396 فارغ التحصیل خواهند شد، باید سال اخذ مدرک دوره پی شدانشگاهی خود را سال 96 درج نمایند. در ردیف 23 : داوطلب باید کد بخش محل اخذ مدرک دوره پیش دانشگاهی (محل اخذ مدرک دیپلم برای داوطلبان نظام قدیم) خود را در این محل درج نماید. جدول کد بخش به تفکیک هر استان در صفحات 18 تا 33 این دفترچه راهنما موجود می باشد (داوطلبان نظام قدیم چهار ساله کد محل اخذ مدرک دیپلم خود را در این محل درج نمایند). در ردیف 24 : داوطلب باید معدل کل دوره پیش دانشگاهی خود را در صورت فارغ التحصیلی (به صورت اعداد صحیح و اعشا ر ) در این محل درج نماید. در ردیف 25 : داوطلبان اقلی تهای مذهبی چنانچه به سؤالات معارف غیر اسلام پاسخ م یدهند، بایستی یکی از ادیان مورد نظر را انتخاب نمایند. در ردیف 26 : هر یک از داوطلبان لازم است با مشخص نمودن یکی از موارد این بند، سهمیه خود را مشخص نمایند. در صورتیکه سهمیه پذیرش شما غیر از مناطق می باشد، حسب مورد بند مربوطه را علامتگذاری و همچنین اگر ارگان تأیید کننده سهمیه شما ستاد مشترک سپاه و یا ستاد کل نیروهای مسلح می باشد، بند 27 تقاضانامه (کد پیگیری 12 رقمی ایثارگران) را نیز تکمیل نمایید. در ردیف 27 : چنانچه ارگان تأیید کننده سهمیه شما ستاد مشترک سپاه پاسداران و یا ستاد کل نیروهای مسلح می باشد، لازم است برای دریافت کد پیگیری به نواحی محل اعزام خود مراجعه نموده و پس از دریافت کد پیگیری 12 رقمی، آن را در این بند درج نمایی د (کد پیگیری 12 رقمی ایثارگران برای هر آزمون متفاوت م یباشد). 12 و 13 از بند 26 تقاضانامه ثبت نام) که بصورت داوطلبانه در جبه ه های ، در ردیف 28 : داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان (موارد 11 در این بند تکمیل نمایند. « ماه » نبرد حق علیه باطل حضور داشت هاند، لازم است مدت حضور در جبهه خود را به در ردیف 29 : داوطلبان نابینا، کم بینا، ناشنوا، کم شنوا و معلول جسمی و حرکتی و یا جانبازان عزی زی که دارای یکی از معلولی ت های ذکر شده می باشند، باید با علامتگذاری در دایره های این ردیف وضعیت جسمانی خود را مشخص نموده و همچنین با علامتگذاری یکی از موارد ذکر شده در همین بند اعلام نمایند که با توجه به نوع و میزان معلولیت، برای شرکت در جلسه آزمون و پاسخگویی به سؤالات نیاز به منشی د ارند و یا ندارند. بدیهی است این سازمان فقط برای داوطلبانی که نیاز خود به منشی را با علامتگذاری بند مربوط به این سازمان اعلام نمایند، در جلسه آزمون منشی در نظر خواهد گرفت و در این خصوص مسؤولیتی متوجه این سازمان نخواهد بود. لازم به یادآوری است این دسته از داوطلبان باید برای دریافت فرم مخصوص معلولین به سازمان بهزیستی و یا بنیاد شهید و امور ایثارگران محل اقامت خود م ر اجعه و نسبت به دریافت فرم 95 با مراجعه به لینک مربوطه (که در زمان تکمیل /11/ مخصوص اقدام و سپس نسبت به بارگذاری تصویر فرم دریافتی حداکثر تا تاریخ 30 تقاضانامه در اختیار آنان قرار خواهد گرفت) اقدام نمایند. در غیر این صورت بند معلولیت آنان حذف خواهد شد. در ردیف 30 : داوطلبان اتباع خارجی که بر اساس توضیحات ارائه شده در صفحه 36 همین دفترچه راهنما مجاز به ثبت نام در آزمون م ی باشند بر حسب ملیت خود یکی از گزینه ها را علامتگذاری نموده و کد پیگیری 13 رقمی خود را در محل مخصوص درج نمایند. در ردیف 31 : داوطلبان با وضعیت: بهیار شاغل و یا داوطلب با وضعیت چپ دست (ویژه داوطلبانی که متقاضی استفاده از صندلی مخصوص داوطلبان چپ دست در جلسه آزمون م یباشند)، لازم است وضعیت خود را با علامتگذاری در محل مربوطه مشخص نمایند. در ردیف 32 : داوطلبان با وضعیت تحصیلی: دانشجویان انصرافی، دانشجویان دوره روزانه و دانشجویان دوره غیرروزانه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، لازم است با علامتگذاری در محل مربوط وضعیت تحصیلی خود را مشخص نمایند. بر اساس ضوابط دانشجویان دوره روزانه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در صورتی می توانند در آزمون سراسری سال 96 ثبت نام و شرکت 95 نسبت به /12/ نمایند که: اولاً واجد شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون باشند و ثانیاً حداکثر تا تاریخ 1 انصراف قطعی از تحصیل اقدام نمایند. بدیهی است داوطلبان مذکور در صورت عدم انصراف قطعی از تحصیل تا تاریخ تعیین شده، د ر صورت موفقیت و قبولی در آزمون، به عنوان متخلف محسوب شده و مجاز به ثب تنام و ادامه تحصیل در رشته قبولی جدید خود نم یباشند. در ردیف 33 : داوطلبانی که در دوره کاردانی فارغ التحصیل شده اند، لازم است معدل کل فارغ التحصیلی مقطع کاردانی خود را به صورت اعداد صحیح و اعشار در این محل درج نمایند. دفترچه راهنمای ثب تنام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396 صفحه 17 در ردیف 34 : داوطلب شاغل باید کد محل اشتغال به کار خود را از جدول شماره 9 (مندرج در صفحه 34 ) استخراج و در محل مربوطه درج نماید. در ردیف 35 : داوطلبان بهیار شاغل باید کد استان محل خدمت خود را از جدول شماره 7 (مندرج در صفحات 18 الی 33 ) استخراج و در این محل درج نماید. در ردیف 36 : داوطلب باید منحصراَ یکی از گروه های آزمایشی را انتخاب نماید و چنانچه به غیر از گروه آزمایشی اصلی (یکی از گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی) متقاضی گروه آزمایشی هنر و زبان های خارجی می باشد باید حسب مورد گزینه های مربوط را در بندهای 38 و 39 تقاضانامه ثبت نام اینترنتی تکمیل نماید. ضمناً داوطلب باید برای ثبت نام و شرکت در آزمون گروه آزمایشی هنر و یا زبان های 200 ریالی) نیز تهیه نماید. / خارجی، سریال اعتباری جداگانه ( 000 در ردیف 37 : داوطلب باید با انتخاب منحصراً یک مورد، زبان امتحانی خود را انتخاب نماید. شایان ذکر است چنانچه داوطلب علاوه بر شرکت در یکی از گروه های آزمایشی اصلی (علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی) علاقه مند به شرکت در گروه آزمایشی هنر یا زبان های خارجی باشد، زبان امتحانی وی همان زبان امتحانی گروه آزمایشی اصلی می باشد. 200 (دویست هزار) ریال / در ردیف 38 : داوطلبان علاقه مند به شرکت در گروه آزمایشی هنر لازم است نسبت به خرید سریال اعتباری به مبلغ 000 برای شرکت در گروه آزمایشی هنر اقدام و این بند را در تقاضانامه ثب تنام علامتگذاری نمایند. 200/ در ردیف 39 : داوطلبان علاقه مند به شرکت در گروه آزمایشی زبان های خارجی لازم است نسبت به خرید سریال اعتباری به مبلغ 000 (دویست هزار) ریال برای شرکت در گروه آزمایشی زبا نهای خارجی اقدام و این بند را در تقاضانامه ثب تنام علامتگذاری نمایند. در ردیف 40 : داوطلبان متقاضی در گزینش رشته های دانشگاه پیام نور و مؤسسات غیرانتفاعی لازم است نسبت به خرید سریال اعتباری به مبلغ 102/000 (یکصد و دو هزار) ریال اقدام و سپس این بند را علامتگذاری نمایند. در ردیف 41 : داوطلبان علاقه مند به شرکت در گزینش رشته های تحصیلی دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی (وابسته به وزارت اطلاعا ت )، این بند را علامتگذاری نمایند (شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در این دانشگاه در صفحه 41 همین دفترچه راهنما درج شده است). در ردیف 42 : داوطلبان علاقه مند به شرکت در گزینش رشته های تحصیلی دانشگاه علوم انتظامی امین (وابسته به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران)، این بند را علامتگذاری نمایند (شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در این دانشگاه در صفحه 41 همین دفترچه راهنما درج شده است). در ردیف 43 : داوطلبان علاقه مند به شرکت در گزینش رشت ههای تحصیلی دانشگاه امام صادق(ع)، این بند را علامتگذاری نمایند . (شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در این دانشگاه در صفحه 42 همین دفترچه راهنما درج شده است). * تذکر مهم: داوطلبان توجه نمایند، اعلام علاقه مندی به شرکت در گزینش رشته های تحصیلی دانشگاه امام صادق(ع) در این بند، به منزله ثب ت نام قطعی آنان در این دانشگاه نبوده و متقاضیان لازم است برای تکمیل مراحل ثبت نام، به پایگاه اینترنتی دانشگاه مزبور مراجعه و پس از اطلاع از شرایط و ضوابط دانشگاه، نسبت به تکمیل کاربرگ ثبت نام اقدام نمایند. ( در ردیف 44 : داوطلب باید کد استان و کد بخش محل اقام ت خود را برای تعیین حوزه امتحانی از جدول شماره 7 (مندرج در صفحات 18 الی 33 استخراج و از چپ به راست در محل مربوطه درج نماید. در ردیف 45 : داوطلبان مرد (برادران) باید وضعیت نظام وظیفه خود را با توجه به مقررات وظیفه عمومی مندرج در صفحه 35 همین دفترچه با یکی از کدهای 1 تا 12 مشخص نمایند. در ردیف 46 : داوطلب باید کدپستی دقیق خود را که یک عدد ده رقمی م یباشد در محل مربوط درج نماید و از درج ممیز و یا خط تیره خودداری نماید. در ردیف 47 : داوطلب باید منطقه شهرداری محل سکونت خود را که از 1 تا 22 می باشد در محل مربوط درج نماید و از درج ممیز و یا خط تیره خودداری نماید. این بند برای در نظر گرفتن نزدیکترین حوزه امتحانی به محل سکونت داوطلب در شهرهای بزرگ، پیش بینی شده است. در ردیف 48 : داوطلب باید شماره تلفن ثابت با کد شهر خود را در محل مربوط درج نماید. در ردیف 49 : برای استفاده از خدمات پیام کوتاه، شماره تلفن همراه خود را در این بند درج نمایید. تذکر: با توجه به اینکه مقرر گردیده در مراحل مختلف فرآیند این آزمون خدماتی از طریق ارسال پیام کوتاه به داوطلبان ارائه شود، داوطلبا نی که 5 (پنج هزار) ریال به عنوان هزینه / تمایل به استفاده از خدمات پیام کوتاه دارند در زمان ثبت نام با انتخاب گزینه مربوط و پرداخت مبلغ 000 استفاده از خدمات پیام کوتاه، م یتوانند از این خدمات استفاده نمایند. در ردیف 50 : داوطلب باید آدرس دقیق پستی خود را مطابق موارد درخواست شده در این ردیف درج نما ید (طی مراحل آزمون چنانچه آدرس داوطلب تغییر کند لازم است آدرس جدید خود را کتباً به سازمان سنجش آموزش کشور اطلاع دهد). می باشند، آدرس الکترونیکی خود را در این بند درج نمایند. (E-Mail) در ردیف 51 : آن دسته از داوطلبانی که دارای پست الکترونیکی در ردیف 52 : آن دسته از داوطلبانی که در آزمون سراسری سال 1395 ثبت نام نموده اند، این بند را علامتگذاری نمایند. توصیه های مهم: -1 قبل از تکمیل و درج اطلاعات در تقاضانامه اینترنتی، نخست کلیه مطالعات لازم انجام گیرد و پیش نویس دقیق تهیه شود (فرم پیش نویس در صفحه 45 این دفترچه راهنما درج شده است ) و سپس مندرجات آن بصورت دقیق در تقاضانامه ثب تنام اینترنتی درج گردد. -2 از تقاضانامه تکمیل شده اینترنتی که شماره پرونده و کدپیگیری بر روی آن درج شده، حتماً یک نسخه پرینت تهیه و در پرونده شخصی نگهداری کنید. -3 داوطلبانی که می خواهند در چند گروه آزمایشی (گروه آزمایشی اصلی بعلاوه علاقه مندی در گروه یا گرو ه های آزمایشی هنر و زبا ن های خارجی) ثبت نام نمایند، می بایست در یک نوبت نسبت به ثب تنام اقدام نمایند. تذکرات: -1 در صورتیکه داوطلبان در هنگام تکمیل تقاضانامه ثبت نام اینترنتی برای گروه آزمایشی اصلی خود ، سریال اعتباری برای ثب ت نام در گروه آزمایشی هنر یا زبا نهای خارجی یا هر دو این گروه ها و همچنین اعلام علاقه مندی به شرکت در گزینش رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور و مؤسسات غیردولتی و غیرانتفاعی تهیه نکرده اند، می توانند ثبت نام خود را تکمیل کرده و پس از تهیة سریال اعتباری مورد نیاز، در مهلت ثبت نام مجدداً به سایت سازمان مراجعه و از قسمت قبلاً ثب تنام کرد هام (منوی سمت راست) و با وارد کردن شماره پرونده و کد رهگیری، نسبت به اضافه کردن گروه های آزمایشی مورد نظر خود یا اعلام علاق همندی به رشته های مؤسسات مذکور اقدام نمایند. -2 داوطلبان توجه داشته باشند پس از تکمیل تقاضانامه ثبت نام و ارسال عکس و پس از دریافت شماره پرونده 7 رقمی و کد پیگیری 16 رقمی ثبت نام خود م یتوانند در قسمت مشاهده و چاپ اطلاعات ثب تنامی، اطلاعات خود را مشاهده و از آن پرینت تهیه نمایند. داوطلبان می توانند پس از مطالعه دقیق این دفترچه در صورت نیاز برای کسب راهنمایی همه روزه در ساعا ت اداری با 021 به طور مستقیم با روابط عمومی سازمان سنجش و یا با ستاد پاسخگویی ثبت نام آزمون سراسری - شماره تلفن : 42163 سال 1396 ، از طریق شماره تلف نهایی که در پایگاه اطلاع رسانی سازمان درج شده است، تما س حاصل نمایند. دفترچه راهنمای ثب تنام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396 صفحه 18 جدول شماره 7 نام و کد استان، نام شهرستان و نام و کد بخش ( استان آذربایجان شرقی (کد 10 شهرستان بخش و کد بخش دهستان ها نقاط شهری آذرشهر حومه گوگان ممقان 1001 1002 1003 شیرامین، قبله داغی، قاضی جهان، ینگجه دستجرد، تیمورلو شهرک آذرشهر گوگان، تیمورلو ممقان اسکو ایلخچی مرکزی 1004 1005 شورکات جنوبی، جزیره باویل ، گنبر، سهند ایلخچی اسکو، شهر جدید سهند اهر مرکزی هوراند 1006 1007 گویجه بل، اوچ هاچا، بزکش، آذغان ، قشلاق، ورگهان چهاردانگه، دودانگه، دیکله اهر هوراند بستان آباد تیکمه داش مرکزی 1008 1009 عباس غربی، عباس شرقی، اوجان شرقی، سهندآباد مهرانرود مرکزی ، اوجان غربی، قوریگل، مهرانرود جنوبی، شبلی تیکمه داش بستان آباد بناب مرکزی 1010 بناجو ی شمالی، بناجوی شرقی، بناجوی غربی بناب تبریز خسروشاه مرکزی 1011 1012 تازه کند، لاهیجان آجی چای، اسپران، میدان چای، سردصحرا خسروشاه سردرود، باسمنج، تبریز جلفا سیه رود مرکزی 1013 1014 دیزمارغرب ی، نوجه مهر ارسی، شجاع ، داران سیه رود جلفا، هادیشهر چاراویماق شادیان مرکزی 1015 1016 چاراویماق جنوبشرقی، چاراویماق شرقی چاراویماق مرکزی ، چاراویماق جنوبغربی، ورقه ، قوری چای شرقی قره آغاج خداآفرین گرمادوز مرکزی منجوان 1043 1025 1044 گرمادوز شرقی، گرمادوز غربی کیوان، بسطاملو منجوان شرقی، منجوان غربی، دیزمار شرقی خمارلو سراب مرکزی مهربان 1017 1018 آغمیون، رازلیق، حومه ، صائین، ابرغان، ملایعقوب آلان برآغوش ، اردلان، شربیان سراب مهربان، شربیان، دوزدوزان شبستر تسوج صوفیان مرکزی 1019 1020 1021 چهرگا ن، گونی غربی چله خانه، میشوجنوبی، رودقات گونی مرکزی ، گونی شرقی، سیس تسوج صوفیان شرفخانه، خامنه، شندآباد، شبستر، سیس، وایقان، کوز هکنان عجب شیر قلعه چای مرکزی 1022 1023 دیزجرود شرقی ، کوهستان دیزجرود غربی ، خضرلو جوان قلعه عجب شیر کلیبر آبش احمد مرکزی 1024 1026 آب شاحمد، سیدان ، قشلاق میشه پاره ، ییلاق، مولان، پیغان چایی آبش احمد کلیبر مراغه سراجو مرکزی 1027 1028 سراجوی شرقی ، قوری چای غربی ، سراجوی جنوبی سراجوی شمالی ، سراجوی غربی ، قره ناز خداجو مراغه مرند مرکزی یامچی 1029 1030 بنا ب، دولت آباد، میشا ب شمالی ،کشکسرای ، زنوزق ، هرزندات شرقی ، هرزندات غربی ذوالبی ن، یکانات زنوز، مرند، کشکسرای، بناب مرند یامچی ملکان لیلان مرکزی 1031 1032 لیلان جنوبی، لیلان شمالی گاودول شرقی، گاودول غربی، گاودول مرکزی لیلان ملکان، مبارک شهر میانه ترکمانچای کاغذکنان کندوان مرکزی 1033 1034 1035 1036 اوچ تپه غربی ، بروانا ن مرکزی، بروانا ن شرقی ، بروانان غربی کاغذکنان شمالی ، کاغذکنان مرکزی، قافلانکوه شرقی تیرچائی، کندوان، گرمه شمالی شیخ درآباد، کله بوزغربی ، کله بوزشرقی ، قافلانکوه غربی ، اوچ تپه شرقی ، گرمه جنوبی ، قزل اوزن ترکمانچای آقکند ترک میانه، آچاچی ورزقان خاروانا مرکزی 1037 1038 ارزیل ، جوشین ، دیزمار مرکزی ازومدل جنوبی ، ازومدل شمالی ، بکرآباد، سینا خاروانا ورزقان هریس خواجه مرکزی 1039 1040 مواض ع خان شرقی، بدوستان غربی، مواضع خان شمالی خانمرود، بدوستان شرقی ، باروق خواجه هریس، زرنق، بخشایش، کلوانق هشترود مرکزی نظرکهریزی 1041 1042 قرانقو، کوهسار، سلوک ، علی آباد، چاراویماق شمالشرقی نظرکهریزی، آلمالو هشترود نظرکهریزی ( استان آذربایجان غربی (کد 11 شهرستان بخش و کد بخش دهستان ها نقاط شهری ارومیه انزل سیلوانه صومای برادوست مرکزی نازلو 1101 1102 1103 1104 1105 انزل شمالی، انزل جنوبی ترگور، مرگور، دشت صومای شمالی، صومای جنوبی، برادوست نازلوی جنوبی، روضه چای، بکشلوچای، ترکمان، باش قلعه، دول، باراندوز، باراندوزچای شمالی، باراندوزچای جنوبی طلاتپه، نازلو شمالی، نازلو چای قوشچی سیلوانه سرو ارومیه نوشین اشنویه مرکزی نالوس 1106 1107 دشت بیل، اشنویه شمالی اشنویه جنوبی، هق اشنویه نالوس بوکان سیمینه مرکزی 1108 1109 بهی دهبکری، آختاچی شرقی، آختاچی محالی ایل گورک، ایل تیمور، آختاچی، بهی فیض اله بیگی سیمینه بوکان پلدشت ارس مرکزی 1110 1111 گچلرات غربی ، گچلرات شرقی چایباسارشرقی، زنگبار نازک علیا پلدشت پیرانشهر لاجان مرکزی 1112 1113 لاهیجان شرقی، لاهیجان غربی منگور غربی، پیران، لاهیجان گردکشانه پیرانشهر تکاب تخت سلیمان مرکزی 1114 1115 احمدآباد، چمن، ساروق انصار، افشار، کرفتو تکاب چالدران دشت ک مرکز ی 1116 1117 آواجی ق شمالی، آواجیق جنوبی چالدرا ن شمالی، چالدران جنوبی، ببه جیک آواجی ق سی ه چشمه چایپاره حاجیلار مرکزی 1118 1119 حاجیلار جنوبی، حاجیلار شمالی چورس، بسطام قره ضیاءالدین خوی ایواوغل ی صفائیه قطور مرکز ی 1120 1121 1122 1123 ایواوغلی ، ولدیان الند، سکم ن آباد قطور، زری فیرور ق، رهال ، دیزج ، گوهران ، قره سو ایواوغلی زرآباد قطور فیرور ق، خوی، دیزج دیز دفترچه راهنمای ثب تنام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396 صفحه 19 ( ادامه جدول شماره 7 ادامه استان آذربایجان غربی (کد 11 شهرستان بخش و کد بخش دهستان ها نقاط شهری سردشت مرکز ی وزینه 1124 1125 گورک سردشت، آلان ، بریاجی ، باسک کولسه گور ک نعلین، ملکاری سردشت، ربط میرآباد سلماس کوهسار مرکزی 1126 1127 چهریق ، شناتال، شپیران لکستا ن، زولاچای، کره سنی، کنارپروژ تازه شهر، سلماس شاهین دژ کشاورز مرکز ی 1128 1129 کشاور، چهاردولی هولاسو، صفاخانه، محمودآباد کشاورز شاهی ن دژ، محمودآباد شوط قره قویون مرکزی 1130 1131 قره قویون جنوبی، چشمه سرا قره قویون شمالی، یولاگلدی مرگنلر شوط ماکو بازرگان مرکزی 1132 1133 چایباسارشمالی ، ساری سو چایباسارجنوبی ، قلعه دره سی، قره سو بازرگان ماکو مهاباد خلیفان مرکزی 1134 1135 کانی بازار، منگورشرقی آختاچی غربی، مکریان شرقی، مکریان غربی خلیفان مهاباد میاندوآب باروق مرحمت آباد مرکزی 1136 1137 1138 بارو ق، آجرلوی شرقی ، آجرلوی غربی مرحم ت آباد شمالی ، مرحم ت آباد میانی زرین هرودشمالی ، زرینه رودجنوبی، زرینه رود، مرحمت آباد، مکریان شمالی، مرحمت آبادجنوبی باروق چهاربرج میاندوآب نقده محمدیار مرکزی 1139 1140 المهدی، حسنلو سلدوز، بیگم قلعه محمدیار نقده ( استان اردبیل (کد 12 شهرستان بخش و کد بخش دهستان ها نقاط شهری اردبیل ثمرین مرکزی هیر 1227 1202 1203 غربی، دوجاق شرقی، کلخوران ، سردابه، بالغلو، ارشق شرقی فولادلوی شمالی ، فولادلوی جنوبی، هیر اردبیل هیر بیله سوار قشلاق دشت مرکزی 1204 1205 قشلاق شرقی ، قشلاق جنوبی انجیرلو، گوگ تپه جعفرآباد بیله سوار پارس آباد اسلا ماباد اصلاندوز تازه کند مرکزی 1228 1206 1207 1208 اسلا مآباد، شهرک اصلاندوز، قشلاق غربی محمودآباد، تازه کند اولتان، ساوالان اسلا مآباد اصلاندوز تازه کند پار سآباد خلخال خورش رستم شاهرود مرکزی 1209 1210 1211 خورش رستم شمالی ، خورش رستم جنوبی شاهرود، شال ، پلنگا خانندبیل شرقی، خانندبیل غربی، سنجبدشرقی هشتجین کلور خلخال سرعین سبلان مرکزی 1226 1201 ارجستان، سبلان آبگرم ، آلوارس سرعین کوثر فیروز مرکزی 1212 1213 زر ج آباد، سنجبدجنوبی سنجبدغربی، سنجبدشمالی گیوی گرمی انگوت مرکزی موران 1214 1215 1216 انگو ت شرقی، انگوت غربی، پائین برزند اجارودغربی ، اجارودمرکزی ، اجارودشمالی ، آنی اجارود شرق ی، آزادلو تاز هکند انگوت گرمی مشگین شهر ارشق قصابه مرادلو مرکزی مشگین شرقی 1217 1229 1218 1219 1220 ارشق مرکزی ، ارشق شمالی مشگین غربی، شعبان صلوات ، یافت ، ارشق غربی مشگین شرقی ، دشت قره سو، لاهرود، نقدی رضی قصابه مرادلو مشگین شهر لاهرود، فخرآباد نمین عنبران مرکزی ویلکیج 1221 1222 1223 میناباد، عنبران دول ت آباد، گرده ، ویلکیج شمالی ویلکیج جنوبی ، ویلکیج مرکزی عنبران نمین آبی بیگلو نیر کوراییم مرکزی 1224 1225 یورتچی شرقی ، یورتچی غربی ، مهماندوست دورسونخواجه ، رضاقلی قشلاق کوراییم نیر ( استا ن اصفهان (کد 13 شهرستان بخش و کد بخش دهستان ها نقاط شهری آران و بیدگل کویرات مرکزی 1301 1302 کویرات ، کویر سفیددشت ابوزیدآباد آرا نو بیدگل، نوش آباد، سفیدشهر اردستان زواره مرکزی 1303 1304 ریگستان ، سفلی برزاوند، گرمسیر، علیا، کچو، همبرا ت زواره اردستان، مهاباد اصفهان بن رود جرقویه سفلی جرقویه علیا جلگه کوهپایه مرکزی 1305 1306 1307 1308 1309 1310 گاوخون ی، رودشت شرقی جرقویه سفلی ، جرقویه وسطی جرقویه علیا، رامشه رودشت ، امامزاده عبدالعزیز جبل ، زفره ، تودشک ، سیستان براآن شمالی ، براآن جنوبی ، جی ، کرارج ، قهاب شمالی ، قهاب جنوبی ، محمودآباد ورزنه نیک آباد، محمدآباد، نصرآباد حسن آباد هرند، اژیه کوهپایه، سگزی، تودشک اصفهان، بهارستان، زیار، قهجاورستان برخوار حبیب آباد مرکزی 1311 1312 برخوار شرقی، شاپورآباد برخوار مرکزی، سین حبیب آباد، کمشجه، شاپورآباد دولت آباد، خورزوق، دستگرد، سین بویین میاندشت کرچمبو مرکزی 1348 1325 کرچمبو جنوبی، کرچمبو شمالی سردسیر، گرجی، ییلاق آفوس، بویین میاندشت تیران و کرون کرون مرکزی 1313 1314 کرون سفلی ، کرون علیا رضوانیه ، ورپشت عسگران تیران، رضوانشهر چادگان چنارود مرکزی 1315 1316 چنارود جنوبی، چنارود شمالی کبوترسرخ، کاوه آهنگر چادگان، رزوه خمینی شهر مرکزی 1317 ماربین علیا، ماربین وسطی ، ماربین سفلی درچه پیاز، خمینی شهر، کوشک، اصغرآباد خوانسار مرکزی 1318 چشمه سار، کوهسار، گلسار خوانسار خور و بیابانک مرکزی 1340 نخلستان ، جندق ، بیابانک خور، جندق، فرخی دهاقان مرکزی 1321 قمبوان، موسی آباد، همگین دهاقان ، گلشن دفترچه راهنمای ثب تنام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396 صفحه 20 ( ادامه جدول شماره 7 ادامه استان اصفهان (کد 13 شهرستان بخش و کد بخش دهستان ها نقاط شهری سمیرم پادنا دناکوه مرکزی وردشت 1319 1346 1320 1347 پادنا وسطی ، پادنا سفلی پادناعلیا، برآفتاب ونک ، حنا وردش ت، دره شور کمه سمیرم، حنا، ونک شاهین شهر و میمه مرکزی میمه 1322 1323 برخوارغربی ، مورچه خورت زرکان ، ونداده شاهین شهر، گزبرخوار، گرگاب وزوان، میمه، لای بید شهرضا مرکزی 1324 اسفرجان، منظریه، دشت، کهرویه شهرضا، منظریه فریدن زنده رود مرکزی 1349 1326 ورزق، قره بیشه دالانکوه ، زاینده رودشمالی ، ورزق جنوبی داران، دامنه فریدونشهر مرکزی 1327 پیشکو ه موگوئی ، پشتکوه موگوئی ، برف انبار، چشمه لنگان ، عشایر فریدونشهر، برف انبار فلاورجان پیربکران قهدریجان مرکزی 1328 1350 1329 گرکن شمالی ، سهرو فیروزان زازران، گلستان ابریشم ، اشترجان پیربکران، بهارانشهر قهدریجان، زازران کلیشادوسودرجان،ابریشم،فلاورجان،ایمانشهر کاشان برزک قمصر مرکزی نیاسر 1330 1331 1332 1333 باباافض ل، گلاب جوشقان قالی ، قهرود میاندشت ، کوهپایه ، خرم دشت نیاسر، کوه دشت برزک قمصر، جوشقان قالی، کامو و چوگان کاشان، مشکات نیاسر گلپایگان مرکزی 1334 جلگه ، نیوان ، کنار رودخانه گوگد، گلپایگان، گلشهر لنجان با غبهادران فولادشهر مرکزی 1335 1351 1336 زیرکو ه، چم رود، چم کوه آشیان شمالی، خرم رود آشیان جنوبی، کاریز باغ بهادران، چرمهین فولادشهر، باغشاد چمگردان ، ورنامخواست، زرین شهر، سد هلنجان، زاینده رود مبارکه گرکن جنوبی مرکزی 1337 1338 گرکن ، نورآباد دیزیچه ، کرکوند، طالخونچه زیباشهر مبارکه ، دیزیچه، طالخونچه، کرکوند نائین انارک مرکزی 1339 1341 چوپانا ن کوهستان ، بهارستان ، بافران ، لای سیاه انارک نائین، بافران نجف آباد مرکزی مهردشت 1342 1343 جوزدان ، صادقیه ، صفائیه حسی ن آباد، اشن نجف آباد،گلدشت،کهریزسنگ، جوزدان علویجه، دهق نطنز امامزاده مرکزی 1344 1345 امامزاده آقاعلی عباس ، خالدآباد طر ق رود، کرکس ، برزرود بادرود، خالدآباد نطنز ، طرق رود ( استان البرز (کد 40 شهرستان بخش و کد بخش دهستان ها نقاط شهری اشتهارد پلنگ اباد مرکزی 4011 4007 پلن گ اباد، جارو ایپک، صحت اباد اشتهارد ساوجبلاغ چندار چهارباغ مرکزی 4001 4002 4003 چندار ، برغان چهاردانگه، رامجین سعیدآباد، هیو کوهسار چهارباغ شهرجدید هشتگرد، هشتگرد، گلسار طالقان بالاطالقان مرکزی 4004 4005 کناررود، جوستان پایین طالقا ن، میان طالقان طالقان فردیس مرکزی مشکین دشت 4012 4013 وحدت، فردیس مشکین آباد، فرخ آباد فردیس مشکین دشت کرج آسارا مرکزی 4006 4008 آسارا، نساء، آدران گرمدره، محمدآباد، کمال آباد آسارا کرج،ماهدشت،محمدشهر،کمال شهر،گرمدره نظرآباد تنکمان مرکزی 4009 4010 تنکمان شمالی، تنکمان جنوبی احمدآباد، جمال الدین، نجم آباد تنکمان نظرآباد ( استان ایلام (کد 14 شهرستان بخش و کد بخش دهستان ها نقاط شهری آبدانان سرآب باغ کلات مرکزی 1401 1402 1403 سرآب باغ ، وچ کبود آب انار، مورموری ماسب ی، جابرانصار سرآب باغ مورموری آبدانان ایلام چوار سیوان مرکزی 1404 1422 1405 ارکوازی ، بولی میش خاص، علیشروان ده پایین ، کشوری چوار ایلام ایوان زرنه مرکزی 1406 1407 کلا ن، زرنه سراب ، نبوت زرنه ایوان بدره مرکزی هندمینی 1408 1423 دوستان، کلم هندمینی ، زرانگوش بدره دره شهر ماژین مرکزی 1409 1410 کولکنی، ماژین ارمو، زرین دشت ماژین دره شهر دهلران زرین آباد سراب میمه مرکزی موسیان 1411 1424 1412 1413 سیدناصرالدین ، سیدابراهیم تختان، گوراب اناران نهرعنبر، ابوغویر، دشت عباس پهله میمه دهلران موسیان سیروان کارزان مرکزی 1421 1414 کارزان، زنگوان لومار، رودبار لومار چرداول زاگرس شباب مرکزی هلیلان 1425 1426 1415 1416 بیجنوند، قلعه شباب، زنجیره آسما ن آباد هلیلان ، زردلان بلاوه شباب سرابله، آسمان آباد توحید ملکشاهی گچی مرکزی 1420 1419 گچی، کبیرکوه شوهان، چمزی دلگشا، مهر ارکواز مهران صالح آباد مرکزی 1417 1418 هجداندشت محسن آب صالح آباد مهران دفترچه راهنمای ثب تنام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396 صفحه 21 ( ادامه جدول شماره 7 استان بوشهر (کد 15 شهرستان بخش و کد بخش دهستان ها نقاط شهری بوشهر خارک مرکزی 1501 1502 حوم ه، انگالی خارک بوشهر، چغادک ، شهر جدید عالیشهر تنگستان دلوار مرکزی 1503 1504 دلوار، بوالخیر اهرم ، باغک دلوار اهرم، آباد جم ریز مرکزی 1505 1506 انارستان، تشان، ریز جم، کوری ریز، انارستان جم دشتستان آبپخش ارم بوشکان سعدآباد شبانکاره مرکزی 1523 1507 1508 1509 1510 1511 درواهی، دشتی اسماعیل خانی ارم ، دهرود پشتکوه ، بوشکان زیرراه ، وحدتیه شبانکاره دالکی ، حومه ، زیارت آبپخش تنگ ارم کلمه، بوشکان سعدآباد، وحدتیه شبانکاره برازجان، دالکی دشتی شنبه و طسوج کاکی مرکزی 1512 1513 1514 شنبه، طسوج کاکی ، چغاپور، کبگان مرکز ی، خورموج شنبه کاکی، بادوله خورموج دیر آبدان بردخون مرکزی 1524 1515 1516 آبدان بردخون ، آبکش اولی، حومه آبدان بردخون بندر دیر، بردستان، دوراهک دیلم امام حسن مرکزی 1517 1518 لیراوی جنوبی ، لیراوی میانی لیراوی شمالی ، حومه، سرمستان امام حسن بندردیلم عسلویه چاه مبارک مرکزی 1525 1519 نای بند، چاه مبارک عسلویه ، آخند عسلویه، نخل تقی کنگان مرکزی 1520 طاهر ی، حومه بندرکنگان، بنک، سیراف گناوه ریگ مرکزی 1521 1522 رودحله حیات داود بندرریگ بندرگناوه ( استان تهران (کد 16 شهرستان بخش و کد بخش دهستان ها نقاط شهری اسلامشهر احمدآباد مستوفی چهاردانگه مرکزی 1640 1601 1602 احمدآباد مستوفی ، چیچکلو چهاردانگه ، فیروزبهرام د ه عباس ، بهرا م آباد چهاردانگه اسلامشهر بهارستان بوستان گلستان 1610 1611 اسماعیل آباد، همدانک میمنت ، صال ح آباد نسیم شهر گلستان، صالحیه پاکدشت شری فآباد مرکزی 1603 1604 شری فآباد، کری م آباد، جما ل آباد حصارامیر، فرو ن آباد، فیلستان شری فآباد پاکدشت، فرون آباد پردیس بومهن جاجرود 1616 1617 گلخندان، کرشت جاجرود، سعیدآباد شهر جدید پردیس، بومهن پیشوا جلی لآباد مرکزی 1639 1633 جلی لآباد، طارند بالا پیشوا، عسگریه پیشوا تهران آفتاب کن مرکزی 1605 1606 1607 خلازیر، آفتاب سولقان سیاهرود تهران دماوند رودهن مرکزی 1608 1609 آبعلی ، مهرآباد تاررود، جمع آبرود، ابرشیوه رودهن، آبعلی دماوند، کیلان، آبسرد رباط کریم مرکزی 1612 منجی ل آباد، امامزاده ابوطالب ، وهن آباد رباط کریم، نصیرشهر، شهر جدید پرند ری خاوران فشاپویه قلعه نو کهریزک مرکزی 1637 1613 1641 1614 1615 خاوران شرقی، خاوران غربی حس ن آباد، کلین قلعه نو، چاله طرخان کهریزک غن یآباد، عظیمیه حسن آباد باقرشهر، کهریزک ری شمیرانات تجریش رودبارقصران لواسانات 1620 1621 1622 رودبارقصران لواسان بزرگ ، لواسان کوچک تجریش فشم، شمشک لواسان شهریار مرکزی 1624 جوقین ، رزکان ، فردوس ، قائ م آباد، مویز، سعیدآباد شهریار، شاهدشهر، وحیدیه، صباشهر، فردوسیه، شهر جدید اندیشه، باغستان فیروزکوه ارجمند مرکزی 1626 1627 قزقانچای ، دوبلوک شهرآباد، پشتکوه ، حبلرود ارجمند فیروزکوه قدس مرکزی 1623 دان ش، هفت جوی قدس قرچک مرکزی 1635 قشلاق جیتو، ولی آباد قرچک ملارد صفادشت مرکزی 1638 1625 ب یبی سکینه ، اخترآباد ملارد شمالی، ملارد جنوبی صفادشت ملارد ورامین جوادآباد مرکزی 1634 1636 بهنام عرب جنوبی ، بهنام وسط جنوبی بهنام پازوکی جنوبی ، بهنام وسط شمالی جوادآباد ورامین ( استان چهارمحال و بختیاری (کد 17 شهرستان بخش و کد بخش دهستان ها نقاط شهری اردل مرکزی میانکوه 1701 1702 پشتکو ه، دیناران میانکوه ، شلیل اردل، کاج، دشتک سرخون بروجن بلداجی گندمان مرکزی 1703 1704 1705 چغاخور، امامزاده حمزه علی گندمان ، دوراهان حومه بلداجی گندمان بروجن، فرادنبه، سفیددشت، نقنه بن شیدا مرکزی 1723 1706 زاینده رود جنوبی ، شیدا وردنجا ن، حومه بن، وردنجان سامان زاینده رود مرکزی 1724 1707 هوره ، زرین سامان ، چما سامان دفترچه راهنمای ثب تنام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396 صفحه 22 ( ادامه جدول شماره 7 ادامه استان چهارمحال و بختیاری (کد 17 شهرستان بخش و کد بخش دهستان ها نقاط شهری شهرکرد فرخ شهر لاران مرکزی 1725 1708 1709 دستگرد، قهفرخ لار، مرغملک حوم ه، طاقانک فر خ شهر سورشجان، سودجان، هارونی شهرکرد، هفشجان، کیان، طاقانک، نافچ فارسان باباحیدر جونقان مرکزی 1720 1721 1710 سراب بالا، سراب پایین جونقان، میزدج سفلی میزدج علیا بابا حیدر جونقان، پردنجان، چلیچه فارسان، گوجان کوهرنگ بازفت دوآب صمصامی مرکزی 1711 1719 1712 بازف ت پایین، بازفت بالا دوآب، شهریاری شورا ب تنگزی ، میانکوه موگوئی ، دشت زرین بازفت صمصامی چلگرد کیار مرکزی ناغان 1713 1714 کیارشرقی، کیارغربی مشایخ، ناغان دستناء، شلمزار، گهرو ناغان لردگان خانمیرزا رودشت فلارد مرکزی منج 1715 1722 1716 1717 1718 خانمیرزا، جوانمردی سردشت، دودراء فلارد، پشتکوه ریگ ، میلاس ، ارمند من ج، بارز آلونی سردشت لردگان مال خلیفه لردگان منج ( استان خراسان جنوبی (کد 18 شهرستان بخش و کد بخش دهستان ها نقاط شهری بشرویه ارسک مرکزی 1819 1810 ارسک، رقه علی جمال، کرند ارسک بشرویه بیرجند مرکزی 1802 القورات ، باقران ، فشارود، کاهشنگ ، شاخنات ، شاخن بیرجند خوسف جلگه ماژان مرکزی 1821 1801 جلگ ه ماژان ، براکوه ، قلعه زری خوسف ، خور خوسف، محمدشهر درمیان قهستان گزیک مرکزی 1803 1804 1805 قهستان، فخررود گزیک، طبس مسینا درمیان، میاندشت قهستان طبس مسینا، گزیک اسدیه زیرکوه زهان شاسکوه مرکزی 1812 1822 1813 افی ن، زهان بهناباد ، شاسکوه پترگان، زیرکوه زهان حاج یآباد سرایان آیسک سه قلعه 1807 1806 آیسک، مصعبی سه قلعه، دوکوهه آیسک، سرایان سه قلعه سربیشه درح مرکزی مود 1820 1808 1809 درح، لانو غیناب، مومن آباد مود، نهارجان سربیشه مود طبس دستگردان دیهوک مرکزی 1823 1824 1825 دستگردان ، کوه یخاب دیهوک، کویر گلشن ، منتظریه ، نخلستان ، پیرحاجات عشق آباد دیهوک طبس فردوس مرکزی 1811 باغستا ن، برون ، حومه اسلامیه، فردوس قائنات سده مرکزی نیمبلوک 1814 1815 1816 آفریز، پسکوه ، سده قائن ، پیشکوه ، مهیار کرغند، نیمبلوک آرین شهر قائن، اسفدن خضری دشت بیاض، نیمبلوک نهبندان شوسف مرکزی 1817 1818 شوس ف، عربخانه بندا ن، میغان ، نه شوسف نهبندان ( استان خراسان رضوی (کد 19 شهرستان بخش و کد بخش دهستان ها نقاط شهری باخرز بالاولایت مرکزی 1968 1908 بالاولای ت، آشتین مالین، دشت ارزنه باخرز بجستان مرکزی یونسی 1901 1902 بجستان، جزین یونسی، سردق بجستان یونسی بردسکن انابد شهرآباد مرکزی 1903 1904 1905 صحرا، درونه جلگه، شهرآباد کنار شهر، کوهپایه انابد شهرآباد بردسکن بینالود شاندیز طرقبه 1906 1907 شاندیز، ابرده جاغرق، طرقبه شاندیز طرقبه تایباد مرکزی میان ولایت 1909 1910 پایی ن ولایت ، کرات دشت تایباد، کوهسنگی تایباد، کاریز مشهدریزه تربت جام بوژگان پایین جام صالح آباد مرکزی نصرآباد 1913 1914 1915 1916 1917 دشت جام، هریرود زام، گل بانو صالح آباد، باغ کشمیر، جنت آباد، قلعه حمام جامرود، جلگه موسی آباد، میان جام بالاجام ، کاریزان نیل شهر، احمدآبادصولت صالح آباد تربت جام نصرآباد تربت حیدریه بایک جلگه رخ کدکن مرکزی 1918 1919 1921 1922 بای ک بالارخ ، پائین رخ ، میان رخ کدکن ، رقیچه بالا ولایت ، پایین ولایت بایک رباط سنگ کدکن تربت حیدریه جغتای مرکزی هلالی 1923 1924 جغتای، دستوران پایین جوین، میان جوین جغتای جوین عطاملک مرکزی 1925 1926 حک مآباد، زرین بالا جوین، پیراکوه نقاب چناران گلبهار مرکزی 1927 1928 بیزکی ، گلمکان چناران ، رادکان ، بق مج گلمکان، شهر جدید گلبهار چناران خلیل آباد ششطراز مرکزی 1929 1930 ششطراز، کویر رستاق، حومه کندر خلی لآباد دفترچه راهنمای ثب تنام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396 صفحه 23 ( ادامه جدول شماره 7 ادامه استان خراسان رضوی (کد 19 شهرستان بخش و کد بخش دهستان ها نقاط شهری خواف جلگه زوزن سلامی سنگان مرکزی 1931 1932 1933 1934 زوز ن، کیبر بالا خواف ، سلامی پایین خواف ، بستان میا ن خواف ، نشتیفان قاسم آباد سلامی سنگان خواف، نشتیفان خوشاب مرکزی مشکان 1941 1969 سلطان آباد، طبس، رباط جز مشکان، یام سلطان آباد داورزن باشتین مرکزی 1970 1942 باشتین، مهر مزینان، کاه داورزن درگز چاپشلو لطف آباد مرکزی نوخندان 1935 1936 1937 1938 قره باشلو، میانکوه دیباج ، زنگلانلو تکاب درونگر، شهرستانه چاپشلو لطف آباد درگز نوخندان رشتخوار جنگل مرکزی 1939 1940 جنگ ل، شعبه آستان ه، رشتخوار جنگل رشتخوار زاوه سلیمان مرکزی 1967 1920 سلیمان، ساق زاوه، صفائیه دولت آباد سبزوار روداب ششتمد مرکزی 1943 1944 1945 خواشد، فروغن ، کوه همایی بیهق ، تکاب کوه میش ، ربع شامات ، شامکان رباط، قصبه شرقی ، قصبه غربی ، کراب روداب ششتمد سبزوار سرخس مرزداران مرکزی 1946 1947 پل خاتون ، مرزداران ، گل بی بی تجن ، سرخس ، خانگیران مزدآوند سرخس فریمان قلندرآباد مرکزی 1948 1949 قلندرآباد، سفیدسنگ بالا بند، سنگ بست ، فریمان قلندرآباد، سفید سنگ فریمان، فرهادگرد فیروزه طاغنکوه مرکزی 1911 1912 طاغنکوه شمالی، طاغنکوه جنوبی تخت جلگه، فیروزه همت آباد فیروزه قوچان باجگیران مرکزی 1950 1951 دولتخان ه سودلانه ، شیرین دره ، دوغایی ، قوچان عتیق باجگیران قوچان کاشمر کوهسرخ مرکزی 1952 1953 بررود، برکوه ، تکاب بالا ولایت ، پایین ولایت ریوش کاشمر کلات زاوین مرکزی 1954 1955 پساکوه، زاوین کبودگنبد، هزارمسجد شهرزو کلات گناباد کاخک مرکزی 1956 1957 زیبد، کاخک پس کلوت ، حومه کاخک گناباد، بیدخت مشهد احمدآباد رضویه مرکزی 1958 1959 1960 پیوه ژن ، سرجام آبروان ، پایین ولایت ، میامی تبادکا ن، طوس ، کارده ، میان ولایت ، کنویست ، درزآب ملک آباد رضویه مشهد مه ولات شادمهر مرکزی 1961 1962 مه ولات شمالی، ازغند مه ولات جنوبی، حومه شادمهر فیض آباد نیشابور زبرخان سرولایت مرکزی میان جلگه 1963 1964 1965 1966 اردوغ ش، اسحق آباد، زبرخان سرولایت ، برزنون دربقاضی ، ریوند، فضل ، مازول ، بینالود بلهرا ت، عش ق آباد، غزالی درود، قدمگاه ، خرو چکنه نیشابور، بار عش قآباد ( استان خراسان شمالی (کد 20 شهرستان بخش و کد بخش دهستان ها نقاط شهری اسفراین بام وصف یآباد مرکزی 2001 2002 بام ، صفی آباد آذری ، دامنکوه ، زرق آباد، روئین ، میلانو صفی آباد اسفراین بجنورد گرمخان مرکزی 2004 2005 گیفان ، گرمخان آلاداغ ، باباامان ، بدرانلو حصارگرمخان بجنورد، چناران شهر جاجرم جلگه سنخواست جلگه شوقان مرکزی 2006 2007 2008 چهارده سنخواست ، دربند شوقان ، طبر میا ن دشت سنخواست شوقان جاجرم راز و جرگلان جرگلان غلامان مرکزی 2018 2019 2003 جرگلان، حصارچه غلامان، راستقان راز، باغلق راز شیروان سرحد قوشخانه مرکزی 2009 2010 2011 تکمران ، جیرستان قوشخانه بالا، قوشخانه پایین حوم ه، زیارت ، سیوکانلو، زوارم ، گلیان لوجلی قوشخانه شیروان، زیارت فاروج خبوشان مرکزی 2012 2013 تیتکانلو، حصار فاروج، سنگر، شاه جهان تیتکانلو فاروج گرمه مرکزی 2017 گلستان، بالادشت گرمه، درق، ایور مانه وسملقان سملقان مانه مرکزی 2014 2015 2016 قاضی ، آلمه اترک ، شیرین سو جیرانسو، حومه قاضی، آوا پیش قلعه آشخانه ( استان خوزستان (کد 21 شهرستان بخش و کد بخش دهستان ها نقاط شهری آبادان اروندکنار مرکزی 2101 2102 مینوبار، نوآباد، نصار بهمنشیر شمالی ، بهمنشیر جنوبی ، شلاهی اروندکنار آبادان، چوئبده آغاجاری جولکی مرکزی 2156 2121 سرجولکی، آب باران آغاجاری امیدیه جایزان مرکزی 2103 2104 جایزا ن آسیاب ، چاه سالم جایزان امیدیه اندیکا آبژدان چلو مرکزی 2105 2106 2107 آبژدان، کوشک چلو، للرکتک قلعه خواجه، شلال دشتگل آبژدان قلعه خواجه دفترچه راهنمای ثب تنام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396 صفحه 24 ( ادامه جدول شماره 7 ادامه استان خوزستان (کد 21 شهرستان بخش و کد بخش دهستان ها نقاط شهری اندیمشک الوارگرمسیری مرکزی 2108 2109 حسینیه ، قیلاب ، مازو حومه حسینیه، بیدروبه اندیمشک ،آزادی، چم گلک اهواز غیزانیه اسماعیلیه مرکزی 2157 2158 2112 غیزانیه ، مشرحات اسماعیلیه شمالی، اسماعیلیه جنوبی الهائی ، لامی اهواز، الهایی ایذه دهدز سوسن مرکزی 2113 2114 2115 دهدز، دنباله رود شمالی ، دنباله رود جنوبی سوسن شرقی، سوسن غربی حوم ه شرقی ، حومه غربی ، هلایجان ، مرغا، پیان دهدز ایذه باغ ملک صیدون مرکزی میداود 2116 2117 2118 صیدون شمالی ، صیدون جنوبی قلعه تل ، منگشت ، رودزرد، هپرو سرله، میداود صیدون باغ ملک، قلعه تل میداود باوی مرکزی ویس 2110 2153 ملاثانی ، عنافچه زرگان، ویس ملاثان ی ویس، شیبان بندرماهشهر بندرامام خمینی مرکزی 2119 2120 جراحی بندرامام خمینی بندرماهشهر، چمران بهبهان تشان زیدون مرکزی 2122 2123 2124 تشان شرقی، تشان غربی سردشت ، درونک حوم ه، دودانگه تشان سردشت بهبهان، منصوریه حمیدیه گمبوعه مرکزی 2159 2111 جهاد، طراح کرخه، دهکده حمیدیه خرمشهر مرکزی مینو 2125 2126 حوم ه شرقی ، حومه غربی ، غرب کارون جزیره مینو خرمشهر، مقاومت مینوشهر دزفول چغامیش سردشت شهیون مرکزی 2127 2128 2154 2129 چغامیش ، خیبر سردشت ، ماهور برنجی شهی ، سیدولی الدین ، امامزاده سیدمحمود، احمدفداله ، دره کاید شم س آباد، قبله ای چغامیش سالند، حمزه دزفول، صفی آباد، میانرود، شم سآباد، شهرامام، سیاه منصور دشت آزادگان بستان مرکزی 2130 2131 بستان ، سعیدیه حومه شرقی ، حومه غربی ، الله اکبر بستان سوسنگرد، کوت سیدنعیم، ابوحمیظه رامشیر مرکزی مشراگه 2132 2133 عبدلیه غربی، عبدلیه شرقی مشراگه، آزاده رامشیر مشراگه رامهرمز ابوالفارس رودزرد سلطان آباد مرکزی 2160 2161 2162 2134 ابوالفارس، سه تلون جره، ماماتین سلطا ن آباد، رستم آباد حوم ه شرقی ، حومه غربی رامهرمز شادگان خنافره دارخوین مرکزی 2155 2163 2135 ناصری، سالمی دارخوین، دریسیه آبشار، بوزی ، جفال ، حسینی خنافره دارخوین شادگان شوش شاوور فتح المبین مرکزی 2136 2137 2138 شاوور، آهودشت ، سیدعباس سرخه، چنانه ب ن معلی ، حسین آباد الوان، شاوور فتح المبین شوش، حر شوشتر شعیبیه مرکزی میان آب 2139 2140 2164 شعیبیه غربی، شعیبیه شرقی شهید مدرس ، سردار آباد میان آب شمالی، میان آب جنوبی گوریه شوشتر، شرافت، سرداران کارون سویسه مرکزی 2165 2166 سویسه، موران کوت عبدالله، قلعه چنعان کوت عبدالله گتوند عقیلی مرکزی 2141 2142 عقیلی شمالی، عقیلی جنوبی کیارس ، جنت مکان ترکالکی، سماله گتوند، صالح شهر، جنت مکان لالی حتی مرکزی 2143 2144 حتی، جاستون شهه دشت لالی، سادات لالی مسجد سلیمان عنبر گلگیر مرکزی 2167 2145 2146 عنبر، ذیلایی تل بزان، تمبی گلگیر جهانگیری ، جهانگیری شمالی گلگیر مسجد سلیمان هفتگل رغیوه مرکزی 2147 2148 گزین، رغیوه حومه هفتگل هندیجان چم خلف عیسی مرکزی 2149 2150 چم خلف عیسی، سورین هندیجان غربی، هندیجان شرقی زهره هندیجان هویزه مرکزی نیسان 2151 2152 هویزه جنوبی، هویزه شمالی بنی صالح، نیسان هویزه رفیع ( استان زنجان (کد 22 شهرستان بخش و کد بخش دهستان ها نقاط شهری ابهر مرکزی 2202 حومه ، دولت آباد، درسجین ، ابهررود، صائین قلعه ابهر، صائین قلعه، هیدج ایجرود حلب مرکزی 2203 2204 ایجرود پائین ایجرود بالا، گلابر، سعیدآباد حلب زرین آباد خدابنده افشار بزینه رود سجاس رود مرکزی 2205 2206 2207 2208 شیوانا ت، قشلاقات افشار بزینه رود، زرینه رود سجاس رود، آقبلاغ کرس ف، حومه ، سهرورد، خرارود گرماب زرین رود سجاس قیدار، سهرورد، نوربهار، کرسف خرمدره مرکزی 2209 خرمدره، الوند خرمدره زنجان زنجانرود قره پشتلو مرکزی 2210 2211 2212 زنجانرود پائین ، چایپاره بالا، چایپاره پائین ، غنی بیگلو قره پشتلو پائین، قره پشتلو بالا، سهرین ته م، بناب ، زنجانرود بالا، معجزات، قلتوق، بوغداکندی نیک پی ارمغانخانه زنجان سلطانیه باغ حلی مرکزی 2217 2201 گوزلدره، قره بلاغ سلطانیه، سنبل آباد سلطانیه دفترچه راهنمای ثب تنام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396 صفحه 25 ( ادامه جدول شماره 7 ادامه استان زنجان (کد 22 شهرستان بخش و کد بخش دهستان ها نقاط شهری طارم چورزق مرکزی 2213 2214 چورز ق، دستجرده آب بر، گیلوان ، درام چورزق آب بر ماه نشان انگوران مرکزی 2215 2216 انگوران ، قلعه جوق ماه نشان ، قزل گچیلو، اوریاد دندی ماهنشان ( استان سمنان (کد 23 شهرستان بخش و کد بخش دهستان ها نقاط شهری آرادان که نآباد مرکزی 2315 2309 که نآباد، فروان حسین اباد کردها ، یاتری کهن آباد آرادان دامغان امیرآباد مرکزی 2301 2302 قهاب رستاق ، قهاب صرصر، تویه دروار حومه ، دامنکوه ، رودبار امیریه دامغان، دیباج، کلاته سرخه سرخه 2303 لاسگرد، هفدر سرخه سمنان مرکزی 2304 حومه سمنان شاهرود بسطام بیارجمند مرکزی 2305 2306 2307 کلات ههای غربی ، خرقان بیارجمند، خوارتوران حوم ه، دهملا، طرود بسطام، مجن، کلاته خیج بیارجمند شاهرود، رودیان گرمسار ایوانکی مرکزی 2310 2311 ایوانکی حومه ، لجران ایوانکی گرمسار مهدی شهر شهمیرزاد مرکزی 2312 2313 پشتکوه، چاشم درجزین شهمیرزاد مهد یشهر، درجزین میامی کالپوش مرکزی 2314 2308 نردین ، رضوان فرومد، کلاته های شرقی ، میامی میامی ( استان سیستان و بلوچستان (کد 24 شهرستان بخش و کد بخش دهستان ها نقاط شهری ایرانشهر بزمان بمپور مرکزی 2401 2402 2403 بزما ن، آب رئیس بمپور شرقی ، بمپور غربی حومه ، ابتر، دامن بزمان بمپور، محمدان ایرانشهر چا ه بهار پلان دشتیاری مرکزی 2404 2405 2406 پلان نگور، باهوکلات ، سندمیرثوبان کمبل سلیمان ، پیرسهراب نگور چ ا ه بهار خاش ایرندگان مرکزی نوک آباد 2407 2408 2409 ایرندگان ، کهنوک سنگان ، پشتکوه ، کوه سفید، کارواندر، اسماعی ل آباد نازی ل، اسک ل آباد، تفتان جنوبی ، گوهرکوه خاش نوک آباد دلگان جلگه چاه هاشم مرکزی 2410 2411 چلگه چاه هاشم، چاه علی دلگان، هودیان، گنبد علوی گلمورتی زابل مرکزی 2414 بنجار زابل، بنجار زاهدان کورین مرکزی نصرت آباد 2417 2418 2420 شورو، کورین چشمه زیارت ، حرمک نصر ت آباد، دومک زاهدان نصرت آباد زهک جزینک مرکزی 2421 2422 جزینک، خمک خواجه احمد، زهک زهک سراوان بم پشت جالق مرکزی 2423 2424 2425 بم پشت ، کوهک اسفندک ، کشتگان جالق ، ناهوک ، کله گان حومه ، گشت سیرکان جالق سراوان، محمدی، گشت سرباز پارود پیشین سرباز مرکزی 2426 2427 2428 2429 پارود، مورتان پیشین ، زردبن سرباز،سرکور، کیشکور، مینان، نسکند راس ک و فیروزآباد، جکیگور پیشین سرباز راسک سیب سوران مرکزی هیدوچ 2430 2431 پسکوه، سیب و سوران هیدوچ، کنت سوران هیدوچ فنوج گتیج مرکزی 2412 2437 گتیج، محتر مآباد فنوج، مسکوتان فنوج قصرقند تلنگ ساربوک مرکزی 2413 2442 2438 تلنگ، شارک ساربوک، خمیری هلونچکان ، هیت قصرقند کنارک زرآباد مرکزی 2432 2433 زرآبادشرقی ، زرآبادغربی کهیر، جهلیان زرآباد کنارک مهرستان آشار مرکزی 2415 2416 آشار، ایرافشان بیرک، زابلی مهرستان میرجاوه ریگ ملک لادیز مرکزی 2443 2444 2419 ریگ ملک، تهلاب لادیز، تمین، جون آباد حومه، انده میرجاوه نیک شهر آهوران بنت لاشار مرکزی 2441 2436 2439 2440 چانف، کهیری بنت ، دستگرد، توتان و مهمدان لاشار شمالی ، لاشار جنوبی مخت ، هیچان ، چاهان ، مهبان بنت اسپکه نیک شهر نیمروز صابری مرکزی 2445 2446 قائم آباد، سفیدابه ادیمی، بزی ادیمی هامون تیمورآباد مرکزی 2447 2448 تیمورآباد، کوه خواجه محمدآباد، لوتک علی اکبر محمدآباد هیرمند قرقری مرکزی 2434 2435 قرقری، اکبرآباد جهان آباد، دوست محمد، مارگان دوست محمد دفترچه راهنمای ثب تنام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396 صفحه 26 ( ادامه جدول شماره 7 استان فارس (کد 25 شهرستان بخش و کد بخش دهستان ها نقاط شهری آباده مرکزی 2501 ایزدخواست ، بهمن ، بیدک ، سورمق آباده، صغاد، بهمن، ایزدخواست، سورمق ارسنجان مرکزی 2502 خبریز، شوراب ، عل ی آباد ملک ارسنجان استهبان رونیز مرکزی 2503 2504 رونیز، خیر ایج رونیز استهبان، ایج اقلید حسن آباد سده مرکزی 2505 2506 2507 حس ن آباد، احمدآباد، بکان سده ، دژکرد، آسپاس خنجشت ، شهرمیان، خسرو شیرین حسن آباد سده، دژکرد اقلید بوانات سرچهان مرکزی مزایجان 2508 2509 2578 سرچها ن، توجردی ، باغ صفا باغستان ، سیمکان سروستا ن، مزایجان کر های، حسامی بوانات مزایجان پاسارگاد پاسارگاد مرکزی 2511 2510 مادرسلیمان، ابوالوردی سرپنیران، کمین مادرسلیمان سعادت شهر جهرم خفر سیمکان کردیان مرکزی 2512 2513 2514 2515 خفر، سفیدار، راهگان ، عل ی آباد، گل برنجی پشت پر، پل به بالا، پل به پائین قط ب آباد، علویه جلگاه ، کوهک خاوران، باب انار دوزه قطب آباد جهرم خرامه کربال مرکزی 2534 2581 سفلی، دهقانان خیرآباد، کفدهک، معزآباد سلطان شهر خرامه خرم بید مرکزی مشهد مرغاب 2516 2517 قشلا ق، خرمی شهیدآباد صفاشهر قادرآباد خنج محمله مرکزی 2518 2519 باغان، محمله سیف آباد، تنگ نارک خنج داراب جنت رستاق فورگ مرکزی 2579 2520 2521 2522 قری هالخیر، قلعه بیابان رستاق ، کوهستان فورگ ، آبشور بالش ، پاسخن ، بختاجرد، فسارود، نصروان ، هشیوار جنت شهر فدامی، دوبرجی داراب رستم سورنا مرکزی 2523 2524 پشتکوه رستم، رستم سه رستم یک، رستم دو کوپن مصیری زرین دشت ایزدخواست مرکزی 2525 2526 ایزدخواس ت غربی، ایزدخواست شرقی زیرآب ، خسویه ، دبیران شهر پیر حاجی آباد، دبیران سپیدان بیضا مرکزی همایجان 2527 2528 2529 بانش ، بیضا، کوشک هزار خفری ، کمهر، شش پیر همایجان ، سرناباد بیضا اردکان هماشهر سروستان کوهنجان مرکزی 2530 2531 کوهنجان، مهارلو سروستان، شوریجه کوهنجان سروستان شیراز ارژن زرقان مرکزی 2532 2533 2536 دشت ارژن ، قر ه چمن ، کوهمره سرخی زرقان ، بندامیر، رحم ت آباد دراگ، بیدزرد، سیاخ دارنگون ، داریان ، قره باغ ، کفترک خانه زنیان زرقان، لپوئی داریان، شیراز، شهر جدید صدرا فراشبند دهرم مرکزی 2537 2538 دژگاه، دهرم آویز، نوجین دهرم فراشبند، نوجین فسا ششده وقره بلاغ شیبکوه مرکزی نوبندگان 2539 2540 2541 2542 قره بلاغ ، ششده میانده ، فدشکوئیه کوشک قاضی ، جنگل ، صحرارود نوبندگان ششده، قره بلاغ زاهدشهر، میان شهر فسا نوبندگان فیروزآباد مرکزی میمند 2543 2544 احمدآباد، جایدشت خواجه ای ، پرزیتون ، دادنجان فیروزآباد میمند قیروکارزین افزر مرکزی 2545 2546 افزر، زاخروئیه مبارک آباد، هنگام ، فتح آباد افزر قیر، کارزین، مبارک آباد، امام شهر کازرون جره و بالاده چنارشاهیجان خشت کنارتخته وکمارج کوهمره مرکزی 2547 2548 2577 2549 2550 2551 جر ه، دادین ، فامور سمغان، انارستان امامزاده محمد، بورکی کنارتخته ، کمارج کوهمره ، دشت برم بلیا ن، شاپور، دریس بالاده قائمیه خشت کنارتخته نودان کازرون کوار طسوج مرکزی 2582 2535 طسوج ، فتح آباد فرمشکان ، کوار کوار گراش ارد مرکزی 2583 2557 ارد، سبزپوش خلیلی، فداغ گراش لارستان اوز بیرم بنارویه جویم صحرای باغ مرکزی 2552 2554 2553 2555 2556 2558 بیدشهر، فیشور بیرم ، بالاده بنارویه، ده فیش جویم ، هرم صحرای باغ، عمادده دهکویه ، حومه ، درزوسایبا ن اوز بیرم بنارویه جویم عمادده لار، خور، لطیفی لامرد اشکنان چاه ورز علامرودشت مرکزی 2559 2584 2560 2561 اشکنان، کال چاه ورز، شیخ عامر خیرگو، علامرودشت حومه، سیگار اشکنان، اهل علامرودشت لامرد مرودشت درودزن سیدان کامفیروز کر مرکزی 2562 2563 2564 2580 2565 ابرج ، رامجرد دو، درودزن خفرک علیا، رحمت کامفیروز جنوبی ، خرم مکان کامفیروز شمالی ، گرمه محمدآباد، نقش رستم ، رامجردیک ، رودبال ، کناره ، مجدآباد رامجرد سیدان کامفیروز خانمین مرودشت ممسنی دشمن زیاری ماهورمیلاتی مرکزی 2566 2567 2568 دشمن زیاری ، مشایخ ماهور، میشان بکش یک ، جاوید ماهوری ، بکش دو، جوزار، فهلیان بابامنیر خومه زار، نورآباد دفترچه راهنمای ثب تنام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396 صفحه 27 ( ادامه جدول شماره 7 ادامه استان فارس (کد 25 شهرستان بخش و کد بخش دهستان ها نقاط شهری مهر اسیر گله دار مرکزی وراوی 2569 2570 2571 2572 اسیر، دشت لاله گله دار، فال ارودان، مهر وراوی، خوزی اسیر گله دار مهر وراوی، خوزی نی ریز آباده طشک پشتکوه قطرویه مرکزی 2573 2574 2575 2576 آباده طشک ، بختگان، حناء دهچاه، مشکان قطرویه ، ریزآب رستاق ، هرگان آباده طشک مشکان قطرویه نی ریز ( استان قزوین (کد 26 شهرستان بخش و کد بخش دهستان ها نقاط شهری آبیک بشاریات مرکزی 2601 2602 بشاریا ت غربی ، بشاریات شرقی زیاران ، کوهپایه شرقی ، کوهپایه غربی خاکعلی آبیک آوج آبگرم مرکزی 2605 2606 آبگرم ، خرقان شرقی حصارولیعصر، خرقان غربی ، شهیدآباد آبگرم آوج البرز محمدیه مرکزی 2603 2604 شریف آباد، حصارخروان پیریوسفیان، نصرت آباد بیدستان، محمدیه، شریفیه الوند بوئین زهرا دشتابی رامند شال مرکزی 2607 2608 2609 2610 دشتابی شرقی ، دشتابی غربی ابراهی م آباد، رامند جنوبی زی ن آباد، قلعه هاشم زهرای بالا، زهرای پائین ، سگزآباد ارداق دانسفهان شال بوئین زهرا، سگزآباد تاکستان اسفرورین خرمدشت ضیاءآباد مرکزی 2611 2612 2613 2614 اک ، خرم آباد رامند شمالی ، افشاریه دودانگه علیا، دودانگه سفلی قاقازان شرقی ، قاقازان غربی ، نرجه اسفرورین خرمدشت ضیاءآباد تاکستان، نرجه قزوین الموت شرقی الموت غربی طارم سفلی کوهین مرکزی 2615 2616 2617 2618 2619 الموت بالا، الموت پائین ، معلم کلایه رودبار شهرستان ، رودبار محمد زمانی، دستجرد چوقور، خندان ، نیارک ، کوهگیر ایلات قاقازان شرقی ، ایلات قاقازان غربی اقبال شرقی ، اقبال غربی معلم کلایه رازمیان سیردان کوهین قزوین، اقبالیه، محمو دآباد نمونه ( استان قم (کد 27 شهرستان بخش و کد بخش دهستان ها نقاط شهری قم جعفرآباد خلجستان سلفچگان مرکزی نوفل لوشاتو 2701 2702 2703 2704 2705 جعفرآباد دستجرد، قاهان راهجرد شرقی، نیزار قمرود، قنوات فردو، کهک جعفریه دستجرد سلفچگان قم، قنوات کهک ( استان کردستان (کد 28 شهرستان بخش و کد بخش دهستان ها نقاط شهری بانه آرمرده مرکزی نمشیر ننور 2801 2802 2803 2804 پش ت آربابا، بله که شوی نمه شیر، کانی سور، بوالحسن بوئین ، ننور آرمرده بانه کانی سور بوئین سفلی بیجار چنگ الماس کرانی مرکزی 2805 2806 2807 بابارشانی ، پیرتاج ، خسروآباد طغامین ، کرانی ، گرگین نجف آباد، خورخوره ، سیلتان ، حومه ، سیاه منصور بابارشانی، پیرتاج یاسوکند بیجار، توپ آغاج دهگلان بلبا نآباد مرکزی 2808 2809 ئیلاق جنوبی، سیس حومه دهگلان، قوری چای، ئیلاق شمالی بلبان آباد دهگلان دیواندره سارال کرفتو مرکزی 2810 2811 2812 سارال ، کوله اوباتو، زرینه ،کانی شیرین چهل چشمه ، حومه ، قراتوره زرینه دیواندره سروآباد اورامان مرکزی 2813 2814 اوراما ن تخت ، شالیار دزل ی، پایگلان ، رزآب ، بیساران ، ژریژه ، کوسالان اورامان تخت سروآباد سقز امام زیویه سرشیو مرکزی 2829 2815 2816 2817 امام، تیلکوه، خورخوره گل تپه ، صاحب ذوالفقار، چهل چشمه غربی ترجان ، سرا، تموغه ، میرده صاحب سقز سنندج حسی نآباد سیروان کلاترزان مرکزی 2828 2830 2818 2819 حسی نآباد جنوبی ، حسی ن آباد شمالی ژاورود شرقی، میانرود ژاورود غربی ، کلاترزان ، نگل آرندان ، حومه ، آبیدر، نران ، سراب قامیش شویشه سنندج قروه چهاردولی دلبران سریش آباد مرکزی 2820 2831 2821 2822 چهاردولی غربی ، چهاردولی شرقی دلبران، مالوجه قصلان ، لک ، یالغوزآغاج پنجه علی ، بدر، پنجه علی جنوبی دزج دلبران سریش آباد قروه کامیاران مرکزی موچش 2823 2824 بیلوار، شاهو، ژاورود امیرآباد، عوالان ، گاورود، سورسور کامیاران موچش مریوان خاو و میرآباد سرشیو مرکزی 2825 2826 2827 خاو و میرآباد سرشیو، گلچیدر زریوار، سرگل ، کوماسی برده رشه چناره مریوان، کانی دینار دفترچه راهنمای ثب تنام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396 صفحه 28 ( ادامه جدول شماره 7 استان کرمان (کد 29 شهرستان بخش و کد بخش دهستان ها نقاط شهری ارزوئیه صوغان مرکزی 2952 2901 صوغا ن، امیر آباد ارزوئیه ، دهسرد ، وکی ل آباد ارزوئیه انار انار 2915 بیاض، حسی ن آباد انار، امین شهر بافت خبر مرکزی 2953 2903 خبر، دشتاب بزنجان ، فت ح آباد، کیسکان ، گوغر بافت، بزنجان بردسیر گلزار لاله زار مرکزی نگار 2949 2904 2905 2950 گلزار، شیرینک قلعه عسکر، لاله زار کوه پنج ، مشیز نگار، نارپ گلزار لاله زار بردسیر، دشتکار نگار بم بروات مرکزی 2954 2908 روداب غربی، کرک و نارتیج حومه ، دهبکری بروات بم جیرفت اسماعیلی جبالبارز ساردوئیه مرکزی 2930 2910 2911 2912 اسماعیلی، حسین آباد، گنج آباد رضوان ، سغدر، مسکون دلفارد، ساردوئیه ، گور اسلام آباد، اسفندقه ، خاتون آباد، دول ت آباد، هلیل بلوک جبالبارز درب بهشت جیرفت رابر مرکزی هنزا 2902 2947 رابر، سیه بنوئیه جواران ، هنزا رابر هنزا راور کوهساران مرکزی 2913 2914 حرجند، هروز راور هجدک راور رفسنجان فردوس کشکوئیه مرکزی نوق 2916 2917 2918 2919 رضوان، فردوس راویز، شریف آباد، کشکوئیه آزادگان، اسلامیه، خنامان، دره دران، رزم آوران، سرچشمه، قاسم آباد، کبوترخان بهرمان صفائیه کشکوئیه رفسنجان، مس سرچشمه بهرمان رودبار جنوب جازموریان مرکزی 2920 2921 جازموریان، کوهستان نهضت آباد، رودبار زهکلوت رودبار ریگان گنبکی مرکزی 2922 2923 گنبکی، ناصریه ریگان، گاوکان گنبکی محمدآباد زرند مرکزی یزدان آباد 2924 2925 اسلام آباد، جرجافک ، خانوک ، حتکن ، دشت خاک ، سربنان ، محمدآباد، وحدت سیریز، یزدان آباد، شعبجره زرند، خانوک، ریحان یزدان شهر سیرجان بلورد پاریز زیدآباد گلستان مرکزی 2955 2926 2956 2951 2927 بلورد، چهارگنبد پاریز، سعادت آباد زیدآباد، محمودآباد سید ملک آباد، گلستان شری فآباد، نجف آباد بلورد پاریز، هماشهر زیدآباد خواجوشهر سیرجان، نجف شهر شهربابک دهج مرکزی 2928 2929 دهج، جوزم، خبر استبرق ، پاقلعه، خاتو ن آباد، خورسند، مدوارات ، میمند دهج، جوزم شهربابک، خورسند، خاتون آباد عنبرآباد جبالبارز جنوبی مرکزی 2931 2932 گرمسار، مردهک، نرگسان امجز، جهادآباد، علی آباد، محمد آباد مردهک عنبرآباد ، دوساری فاریاب حور مرکزی 2957 2943 حور، زهمکان گلاشکرد، مهروئیه فاریاب فهرج مرکزی نگین کویر 2907 2948 فهرج، برج اکرم چاهدگال، نگین کویر فهرج قلعه گنج چاه دادخدا مرکزی 2933 2934 چاه دادخدا، رمشک، مارز قلعه گنج، سرخ قلعه قلعه گنج کرمان چترود راین شهداد گلباف ماهان مرکزی 2935 2936 2937 2938 2939 2940 معزی ه، کویرات حسین آباد و گروه ، راین اندوهجرد، تکاب ، سیرچ جوشان ، کشیت قناتغستان ، ماهان اختیارآباد، باغین ، درختنگان ، زنگی آباد، سرآسیاب فرسنگی چترود، کاظم آباد راین شهداد، اندوهجرد گلباف ماهان، جوپار، محی آباد باغین، زنگی آباد، اختیارآباد، کرمان کوهبنان طغرالجرد مرکزی 2941 2942 طغرالجرد جور، خرم دشت کیانشهر کوهبنان کهنوج چاه مرید مرکزی 2958 2944 چاه ریگان، حومه زه، ده کهان، کوتک کهنوج منوجان آسمینون مرکزی 2945 2946 نودژ، بجگان قلعه ، نورآباد، کشمیران نودژ منوجان نرماشیر روداب مرکزی 2906 2909 روداب شرقی، مؤمن آباد پشت رود، عزیزآباد نظام شهر نرماشیر ( استان کرمانشاه (کد 30 شهرستان بخش و کد بخش دهستان ها نقاط شهری اسلام آباد غرب حمیل مرکزی 3001 3002 منصور ی، هرسم ، حمیل حومه شمالی ، حومه جنوبی ، حسن آباد، شیان حمیل اسلام آباد غرب پاوه باینگان مرکزی نوسود 3003 3004 3005 ماکوان ، شیوه سر هولی ، شمشیر سیروان باینگان، بانوره پاوه نودشه، نوسود ثلاث باباجانی ازگله مرکزی 3006 3007 ازگل ه زمکان ، دشت حر، خانه شور ازگله تاز هآباد جوانرود کلاشی مرکزی 3008 3009 کلاشی، شروینه پلنگانه ، بازان جوانرود دالاهو گهواره مرکزی 3010 3011 گوران ی، قلخانی حوم هکرند، بان زرده ، بیونیج گهواره کرند غرب ، ریجاب روانسر شاهو مرکزی 3012 3013 منصورآقایی، قوری قلعه بدر، زالوآب، حسن آباد، دولت آباد شاهو روانسر دفترچه راهنمای ثب تنام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396 صفحه 29 ( ادامه جدول شماره 7 ادامه استان کرمانشاه (کد 30 شهرستان بخش و کد بخش دهستان ها نقاط شهری سرپل ذهاب قلعه شاهین مرکزی 3031 3014 قلعه شاهین ، سراب قلعه شاهین حومه سرپل ، دشت ذهاب ، پشت تنگ ، بشیوه پاطاق، سرقلعه ، جیگران سرپل ذهاب سنقر کلیائی مرکزی 3015 3016 آگاهان ، کیونات ، سطر باوله ، سراب ، آب باریک ، گاورود، پارسینه سطر سنقر صحنه دینور مرکزی 3017 3018 دینور، حر، کندوله صحنه ، گاماسیاب ، خدابنده لو، هجر میان راهان صحنه قصرشیرین سومار مرکزی 3019 3020 سومار نصرآباد، الوند، فت ح آباد سومار قصرشیرین کرمانشاه بیلوار فیروزآباد کوزران ماهیدشت مرکزی 3030 3021 3022 3023 3024 پشت دربند، رازآور سرفیروزآباد، جلال وند، عثمان وند سنجابی ، هفت آشیان ماهیدشت ، چقانرگس میا ن دربند، قره سو، دورود فرامان ، بالا دربند هلشی کوزران رباط کرمانشاه کنگاور مرکزی 3025 گودین ، فش ، کرماجان ، خزل غربی ، قزوینه کنگاور، گودین گیلانغرب گوآور مرکزی 3026 3027 حیدری ه، گوآور دیر ه، چله ، حومه ، ویژنان سرمست گیلانغرب هرسین بیستون مرکزی 3028 3029 چم چمال ، شیزر حومه ، چشمه کبود بیستون هرسین ( استان کهگیلویه و بویراحمد (کد 31 شهرستان بخش و کد بخش دهستان ها نقاط شهری باشت بوستان مرکزی 3117 3115 تلخاب، بابوئی سرآب نیز، کوه مره خامی باشت بویراحمد لوداب کبگیان مارگون مرکزی 3101 3107 3102 3103 لوداب ، چین کبگیان ، چنار مارگون ، زیلائی سررود شمالی ، سررود جنوبی ، دشتروم ، سپیدار، کاکان گراب سفلی چیتاب مارگون یاسوج، مادوان بهمئی بهمئی گرمسیری مرکزی 3104 3105 بهمئ ی گرمسیری شمالی ، سرآسیاب یوسفی بهمئ ی گرمسیری جنوبی ، کفش کنان لیکک چرام سرفاریاب مرکزی 3112 3110 پشته ذیلائی، سرفاریاب چرام، الغچین سرفاریاب چرام دنا پاتاوه مرکزی 3106 3108 پاتاوه ، سادات محمودی دنا، توت نده پاتاوه س یسخت کهگیلویه چاروسا دیشموک سوق مرکزی 3109 3111 3118 3114 طیبی سرحدی شرقی ، طیبی سرحدی غربی بهمئی سرحدی غربی ، آجم ، بهمئی سرحدی شرقی راک، طیبی گرمسیری جنوبی دهدشت شرقی ، دهدشت غربی ، دشمن زیاری قلعه رئیسی دیشموک سوق دهدشت گچساران مرکزی 3116 لیشتر، بویراحمدگرمسیری ، امامزاده جعفر، بی بی حکیمه دوگنبدان لنده مرکزی موگرمون 3113 3119 طیبی گرمسیری شمالی، عالی طیب وحدت، شیتاب لنده ( استان گلستان (کد 32 شهرستان بخش و کد بخش دهستان ها نقاط شهری آزادشهر چشمه ساران مرکزی 3201 3202 چشم هساران ، خرمارود جنوبی نظام آباد، خرمارود شمالی نوده خاندوز آزادشهر، نگین شهر آق قلا مرکزی وشمگیر 3203 3204 آق التین ، شیخ موسی ، گرگان بوی مزرعه شمالی ، مزرعه جنوبی آق قلا انبارآلوم بندرگز مرکزی نوکنده 3205 3206 انزان غربی ، انزان شرقی بنفشه تپه ، لیوان بندرگز نوکنده ترکمن سیجوال مرکزی 3224 3208 قره سو شرقی ، قره سو غربی جعفربای جنوبی، فراغی بندرترکمن رامیان فندرسک مرکزی 3209 3210 فندرس ک شمالی ، فندرسک جنوبی دلند، قلعه میران خان ببین رامیان، دلند، تاتارعلیا علی آباد کمالان مرکزی 3211 3212 استرآباد، شیرنگ کتول ، زرین گل فاضل آباد علی آباد، مزرعه، سنگدوین کردکوی مرکزی 3213 چهارکو ه، سدن رستاق شرقی ، سدن رستاق غربی کردکوی کلاله پیشکمر مرکزی 3214 3215 زاوه کوه، عرب داغ آق سو، تمران ، کنگور فراغی کلاله گالیکش لوه مرکزی 3227 3222 قراولا ن، گلستان نیلکوه ، ینقاق گالیکش گرگان بهاران مرکزی 3216 3217 استرآباد شمالی ، قرق استرآباد جنوبی ، انجیرآب ، روشن آباد سرخنکلاته ، قرق گرگان، جلین گمیشان گ لدشت مرکزی 3225 3207 جعفربا ی شرقی ، قزل آلان جعفربا ی غربی ، نفتلیجه سیمین شهر گمیش تپه گنبد کاووس داشلی برون مرکزی 3218 3219 اترک ، کرند آ ق آباد، باغلی ماراما، فجر، سلطانعلی اینچه برون گنبد کاووس مراوه تپه گلی داغ مرکزی 3220 3221 گلی داغ، شلمی مراوه تپه، پالیزان مراوه تپه مینودشت کوهسارات مرکزی 3226 3223 سرگل، گرو چهل چای ، قلعه قافه مینودشت ( استان گیلان (کد 33 شهرستان بخش و کد بخش دهستان ها نقاط شهری آستارا لوندویل مرکزی 3301 3302 چلوند ، لوندویل حیرا ن، ویرمونی لوندویل آستارا دفترچه راهنمای ثب تنام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396 صفحه 30 ( ادامه جدول شماره 7 ادامه استان گیلان (کد 33 شهرستان بخش و کد بخش دهستان ها نقاط شهری آستانه اشرفیه کیاشهر مرکزی 3303 3304 دهگا ه، کیاشهر گورکا، کیسم ، دهشال ، چهارده کیاشهر آستانه اشرفیه املش رانکوه مرکزی 3305 3306 شبخوس لات ، سمام ، کجید املش شمالی ، املش جنوبی رانکوه املش بندرانزلی مرکزی 3307 چهارفریض ه، لیچارک ی حسن رود بندرانزلی رشت خشکبیجار خمام سنگر کوچصفهان لشت نشاء مرکزی 3308 3309 3310 3311 3312 3313 نوشر خشکبیجار، حاجی بکنده خشکبیجار چوکام ، کته سرخمام ، چاپارخانه سنگر، سراوان ، اسلام آباد بلسبنه ، لولمان ، کنارسر گفشه لشت نشاء، جیرهنده لشت نشاء، علی آباد زیباکنار لاکان ، پسیخان ، پیربازار، حومه خشکبیجار خمام سنگر کوچصفهان، لولمان لشت نشاء رشت رضوانشهر پره سر مرکزی 3314 3315 دیناچا ل، ییلاقی ارده گیل دولاب ، خوشابر پره سر رضوانشهر رودبار خورگام رحمت آبادوبلوکات عمارلو مرکزی 3316 3317 3318 3319 خورگام ، دلفک بلوکات ، دشتویل ، رحم ت آباد جیرنده ، کلیشم رست م آباد جنوبی ، کلشتر، رست م آباد شمالی بره سر توتکابن جیرنده رودبار، منجیل، لوشان، رستم آباد رودسر چابکسر رحیم آباد کلاچای مرکزی 3320 3321 3322 3323 اوشیا ن، سیاهکلرود شوئیل ، اشکورعلیا و سیارستاق ییلاق ، رحیم آباد، اشکورسفلی بی بالان ، ماچیان چینی جان ، رضامحله چابکسر رحیم آباد کلاچای، واجارگاه رودسر سیاهکل دیلمان مرکزی 3324 3325 دیلمان ، پیرکوه توتکی ، خرارود، مالفجان دیلمان سیاهکل شفت احمدسرگوراب مرکزی 3326 3327 چوبر، احمد سرگوراب ملاسرا، جیرده احمد سرگوراب شفت صومعه سرا تولم مرکزی میرزاکوچک جنگلی 3328 3329 3330 تولم ، هندوخاله طاهرگوراب ، ضیابر، کسماء گوراب زرمیخ ، مرکیه مرجقل صومعه سرا گوراب زرمیخ طوالش اسالم حویق کرگان رود مرکزی 3331 3332 3333 3334 اسال م، خاله سرا، خرجگیل حویق ، چوبر لیسار، خطبه سرا ساحل ی جوکندان ، طولارود، کوهستانی طالش اسالم حویق، چوبر لیسار هشتپر فومن سردار جنگل مرکزی 3335 3336 آلیان ، سردار جنگل گشت ، گوراب پس ، لولمان ، رودپیش ماسوله، ماکلوان فومن لاهیجان رودبنه مرکزی 3337 3338 رودبن ه، شیرجوپشت آهندان ، بازکیا گوراب ، لفمجان ، لیالستان ، لیل رودبنه لاهیجان لنگرود اطاقور کومله مرکزی 3339 3340 3341 لات لیل ، اطاقور مریدان ، دریاسر چاف ، گل سفید، دیوشل اطاقور کومله، شلمان چاف و چمخاله، لنگرود ماسال شاندرمن مرکزی 3342 3343 شاندرم ن، شیخ نشین ماسال ، حومه بازار جمعه ماسال ( استان لرستان (کد 34 شهرستان بخش و کد بخش دهستان ها نقاط شهری ازنا جاپلق مرکزی 3401 3402 جاپل ق غربی ، جاپلق شرقی پاچه لک غربی ، سیلاخور شرقی موم نآباد ازنا الیگودرز بربرود شرقی بربرود غربی بشارت ززوماهرو مرکزی 3428 3429 3403 3404 3405 بربرود شرقی ، فرسش بربرود غربی ، چشمه پر پیشکوه ذلقی ، ذلقی غربی ، ذلقی شرقی ززشرقی ، ززغربی ، ماهرو پاچه لک شرقی ، خمه شول آباد الیگودرز بروجرد اشترینان مرکزی 3406 3407 اشترینا ن، بردسره ، گودرزی والانجرد، هم ت آباد، شیروان ، دره صیدی اشترینان بروجرد پلدختر مرکزی معمولان 3408 3409 ملاو ی، جایدر، جلوگیر، میانکوه غربی معمولان ، افرینه ، میانکوه شرقی پلدختر معمولان خرم آباد پاپی بیرانوند زاغه مرکزی 3410 3411 3412 3413 کشور، سپیددشت ، چم سنگر،تنگ هفت ، گریت بیرانوند شمالی ، بیرانوند جنوبی زاغه ، قائدرحمت ، رازان رباط، کرگاه غربی ، ده پیر، ازنا، ده پیرشمالی ، کرگاه شرقی ، کاکاشرف سپیددشت بیرانشهر زاغه خر مآباد دلفان خاوه کاکاوند مرکزی 3430 3414 3415 خاوه شمالی ، خاوه جنوبی کاکاوند شرقی ، کاکاوند غربی ، ایتیوند جنوبی ، ایتیوند شمالی نورعلی ، میربگ شمالی ، میربگ جنوبی ، نورآباد هفت چشمه نورآباد دورود سیلاخور مرکزی 3416 3417 چالانچولا ن، سیلاخور دورود، ژان ، حشم ت آباد چالانچولان دورود دوره چگنی شاهیوند ویسیان 3418 3419 3420 تشکن، دوره کشکان شمالی، کشکان جنوبی شوراب، ویسیان سراب دوره ویسیان رومشکان سوری مرکزی 3431 3424 سوری، رومیانی رومشکان، بازوند چقابل سلسله فیروز آباد مرکزی 3421 3422 فیروزآباد، قلائی یوسف وند، هنام ، دوآب ، قلعه مظفری فیروزآباد الشتر کوهدشت درب گنبد طرهان کوهنانی مرکزی 3423 3425 3426 3427 بلوران، درب گنبد طرهان، طرهان غربی زیرتنگ، کوهنانی کوهدشت جنوبی، کوهدشت شمالی، گل گل در بگنبد گراب کوهنانی کوهدشت دفترچه راهنمای ثب تنام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396 صفحه 31 ( ادامه جدول شماره 7 استان مازندران (کد 35 شهرستان بخش و کد بخش دهستان ها نقاط شهری آمل امامزاده عبدالله دابودشت دشت سر لاریجان مرکزی 3547 3501 3551 3502 3503 بالا خیابان لیتکوه ، چلاو دابوی جنوبی ، دابوی میانی دشت سر شرقی، دشت سر غربی بالا لاریجان ، لاریجان سفلی پایین خیابان لیتکوه ، هرازپی جنوبی ، دشت سرسفلی امامزاده عبدالله دابودشت رینه، گزنک آمل بابل بابل کنار بندپی شرقی بندپی غربی گتاب لاله آباد مرکزی 3504 3505 3506 3507 3508 3509 بابل کنار، درازکلا سجادرود، فیروزجاه خوش رود، شهیدآباد گتاب شمالی ، گتاب جنوبی لال ه آباد، کاری پی فیضیه ، گنج افروز، اسبوکلا مرزی کلا گلوگاه خوش رودپی گتاب زرگرمحله بابل، امیرکلا بابلسر بهنمیر رودبست مرکزی 3510 3511 3512 بهنمیر، عزیزک خشکرود، پازوار بابلرود، ساحلی بهنمیر هادی شهر بابلسر بهشهر مرکزی یانه سر 3513 3514 کوهستان ، میان کاله، پنج هزاره شهدا، عشرستاق بهشهر، رستمکلا، خلیل شهر تنکابن خر مآباد مرکزی نشتا 3515 3517 3518 بلده، دوهزار، سه هزار گلیجان ، میرشمس الدین تمشکل، کترا خر مآباد تنکابن، شیرود نشتارود جویبار گیل خوران مرکزی 3519 3520 چپکرود، لاریم سیاهرود، حسن رضا کوهی خیل جویبار چالوس مرز نآباد مرکزی 3548 3522 کوهستا ن، بیرون بشم کلارستاق غربی ، کلارستاق شرقی مرز نآباد چالوس، هچیرود رامسر مرکزی 3523 چهل شهید، سخت سر، جنت رودبار، اشکور رامسر، کتالم و سادات شهر ساری چهاردانگه دودانگه رودپی رودپی شمالی کلیجان رستاق مرکزی 3524 3525 3549 3552 3526 3527 پشتکو ه، چهاردانگه ، گرماب بنافت ، فریم رودپی شرقی، رودپی غربی فرح آباد شمالی، فرح آباد جنوبی تنگه سلیمان، کلیجان رستاق علیا اسفیورد شورآب، کلیجان رستاق سفلی، میاندورود کوچک، مذکوره کیاسر فریم پایین هولار ساری سوادکوه زیرآب مرکزی 3553 3530 سرخکلا، کسلیان راستوپی ، ولوپی زیرآب پل سفید، آلاشت سوادکوه شمالی نارنجستان مرکزی 3554 3529 چایباغ، هتکه شرق و غرب شیرگاه، لفور شیرگاه سیمرغ تالارپی مرکزی 3555 3533 تالارپی، طور کیاکلا، دشت کنار کیاکلا عباس آباد سلمان شهر کلار مرکزی 3556 3546 3516 کلارآباد غربی کلار غربی، کلار شرقی لنگارود شرقی، لنگارود غربی سلمان شهر کلارآباد عبا سآباد فریدونکنار دهفری مرکزی 3531 3532 امامزاده عبداله جنوبی، امامزاده عبداله شمالی باریک رود شمالی، باریک رود جنوبی فریدونکنار قائم شهر مرکزی 3534 بیش ه سر، بالاتجن ، عل ی آباد، نوکندکلا، کوهساران قائ مشهر، ارطه کلاردشت مرکزی 3521 کلاردشت شرق ی، کلاردشت غربی کلاردشت گلوگاه کلباد مرکزی 3535 3536 کلباد شرقی، کلباد غربی توسکاچشمه، آزادگان گلوگاه محمودآباد سرخرود مرکزی 3537 3538 دابوی شمالی ، هرازپی شمالی اهلمرستاق شمالی ، اهلمرستاق جنوبی ، هرازپی غربی سرخرود محمودآباد میاندورود گهرباران مرکزی 3550 3528 گهرباران جنوبی، گهرباران شمالی کوهدشت شرقی، کوهدشت غربی ، میاندورود بزرگ سورک نکا مرکزی هزارجریب 3539 3540 پی رجه ، قره طغان ، مهروان زارم رود، استخرپشت نکا نور بلده چمستان مرکزی 3541 3542 3543 اوزرود، تتارستاق ، شیخ فضل اله نوری ناتلرستاق ، میانرود، لاویج میا ن بند، ناتل کنارسفلی ، ناتل کنارعلیا بلده چمستان رویان، نور، ایزدشهر نوشهر کجور مرکزی 3544 3545 پنجک رستاق ، توابع کجور، زانوس رستاق بلده کجور، خیرودکنار، کالج پول، کجور نوشهر ( استان مرکزی (کد 36 شهرستان بخش و کد بخش دهستان ها نقاط شهری اراک ساروق مرکزی معصومیه 3601 3602 3622 ساروق، مشهدالکوبه حاجی آباد، سه ده، مشهد میقان ، امیریه، امان آباد، شمس آباد، داودآباد مش کآباد، معصومیه ساروق اراک، داودآباد کارچان آشتیان مرکزی 3603 مزرعه نو، گرکان ، سیاوشان آشتیان تفرش مرکزی 3605 رودبار، بازرجان ، خرازان ، کوه پناه تفرش خمین کمره مرکزی 3606 3607 خرم دشت ، چهارچشمه آشناخور، رستاق ، حمزه لو، صالحان ، گله زن قورچی باشی خمین خنداب قره چای مرکزی 3608 3609 اناج، جاورسیان، سنگ سفید دهچال، خنداب جاورسیان خنداب دلیجان مرکزی 3610 دودهک ، هستیجان ، جاسب ، جوشق دلیجان، نراق زرندیه خرقان مرکزی 3611 3612 الویر، دوزج، علیشار حکیم آباد، خشکرود، رودشور رازقان پرندک، زاویه، مامونیه، خشکرود ساوه مرکزی نوبران 3613 3614 طراز ناهید، قره چای ، نورعلی بیک ، شاهسونکندی کوهپایه ، بیات ، آق کهریز ساوه، آوه غرق آباد، نوبران دفترچه راهنمای ثب تنام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396 صفحه 32 ( ادامه جدول شماره 7 ادامه استان مرکزی (کد 36 شهرستان بخش و کد بخش دهستان ها نقاط شهری شازند زالیان سربند قره کهریز مرکزی 3615 3616 3621 3617 زالیا ن، پل دوآب ، نهرمیان هندودر، مالمیر کوهسار، قره کهریز آستانه، کزاز توره، شهر جدید مهاجران هندودر شهباز آستانه، شازند فراهان خنجین مرکزی 3623 3604 خنجین، تلخ آب فرمهین، فشک خونجین فرمهین کمیجان مرکزی میلاجرد 3618 3619 اسفندان، وفس میلاجرد، خسروبیک کمیجان میلاجرد محلات مرکزی 3620 خورهه ، باقرآباد محلات، نیمور ( استان هرمزگان (کد 37 شهرستان بخش و کد بخش دهستان ها نقاط شهری ابوموسی تنب مرکزی 3701 3702 تن ب سیر ی ابوموسی بستک جناح کوخرد هرنگ مرکزی 3703 3704 3705 جناح ، فرامرزان کوخرد، هرنگ ده تل ، گوده ، فتویه جناح کوخرد هرنگ بستک بشاگرد گافر و پارمون گوهران مرکزی 3735 3736 3715 پارمون، گافر گوهران، درآبسر سردشت، جکدان گوهران سردشت بندرعباس تخت فین قلعه قاضی مرکزی 3706 3707 3708 3709 تخت، شمیل فین ، گهره قلعه قاضی، دهنو گچین ، ایسین ، تازیان ، سرخون، سیاهو تخت فین قلعه قاضی بندرعباس، تازیان پائین بندرلنگه شیبکوه کیش مرکزی مهران 3710 3711 3712 3738 مقام ، چارک کیش ، لاوان حومه ، مغویه مهرا ن، دژگان چارک کیش بندرلنگه، کنگ لمزان پارسیان کوشکنار مرکزی 3713 3714 کوشکنار، بهدشت بوچیر، مهرگان کوشکنار، دشتی پارسیان جاسک لیردف مرکزی 3716 3717 سورک، پی وشک جاسک ، کنگان ، گابریک بندرجاسک حاجی آباد احمدی فارغان مرکزی 3718 3719 3720 احمدی، کوه شاه فارغان، آشکارا درآگاه ، طارم سرگز فارغان حاجی آباد خمیر رویدر مرکزی 3721 3722 رویدر، رودبار خمیر، کهورستان رویدر خمیر رودان بیکاه جغین رودخانه مرکزی 3723 3724 3725 3726 بیکاه، برنطین جغین شمالی، جغین جنوبی رودخانه ، مسافرآباد، رودخانه بر آب نما، فاریاب ، راهدار بیکاه زیارتعلی دهبارز سیریک بمانی مرکزی 3727 3728 بمانی، شاهمردی سیریک، بیابان کوهستک سیریک، گروک قشم شهاب مرکزی هرمز 3729 3730 3731 سوزا، دولاب ، صلخ ، لارک ، هنگام حومه ، رمکان سوزا قشم، درگهان هرمز میناب بندزرک توکهور سندرک مرکزی 3737 3732 3733 3734 بندزر ک، کرگان توکهور، چراغ آباد درپهن ، سندرک ، بندر گوربند، حومه ، تیاب ، کریان هشتبندی سندرک میناب، تیرور ( استان همدان (کد 38 شهرستان بخش و کد بخش دهستان ها نقاط شهری اسدآباد پیرسلمان مرکزی 3824 3801 پیرسلیمان ، کلیائی چهاردولی ، سید جمال الدین ، دربندرود، جلگ ه آجین اسدآباد بهار صالح آباد لالجین مرکزی 3802 3803 3804 دیم کاران ، صال ح آباد سفالگران ، مهاجران سیمینه رود، آبرومند صالح آباد لالجین، مهاجران بهار تویسرکان قلقل رود مرکزی 3805 3806 قلق ل رود، میان رود، کمال رود کرزان رود، خرم رود، حیقوق نبی ، سید شهاب فرسفج تویسرکان، سرکان رزن سردرود قروه درجزین مرکزی 3807 3808 3809 سردرود علیا، سردرود سفلی ، بغراطی درجزین علیا، درجزین سفلی رزن ، خرقان دمق قروه درجزین رزن فامنین پیشخور مرکزی 3825 3822 پیشخور، زردشت مفتح، خرم دشت فامنین کبودرآهنگ شیرین سو گل تپه مرکزی 3810 3811 3812 شیرین سو، مهربان علیا گل تپه ، علی صدر، مهربان سفلی راهب ، حاجیلو، سبزدشت ، کوهین ، سرداران شیرین سو گل تپه کبودرآهنگ ملایر جوکار زند سامن مرکزی 3813 3814 3815 3816 تر ک غربی ، جوکار، المهدی کمازان سفلی، کمازان علیا، کمازان وسطی سامن ، سفیدکوه ، آورزمان ، حرم رودسفلی ترک شرقی، حر مرود علیا، موزاران ، جوزان ، کوه سرده ازندریان، جوکار زنگنه سامن ملایر دفترچه راهنمای ثب تنام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396 صفحه 33 ( ادامه جدول شماره 7 ادامه استان همدان (کد 38 شهرستان بخش و کد بخش دهستان ها نقاط شهری نهاوند خزل زرین دشت گیان مرکزی 3817 3818 3819 3820 خز ل شرق ی، سلگی فضل ، گرین گیان، سراب گاماسیا ب، شعبان ، طریق الاسلام فیروزان برزول گیان نهاوند همدان شراء مرکزی 3821 3823 جیحون دشت ، چاه دشت ، شوردشت گنبد، الوندکوه شرقی ، سنگستان ، هگمتانه ، الوندکوه غربی ، ابرو قهاوند مریانج، همدان، جورقان ( استان یزد (کد 39 شهرستان بخش و کد بخش دهستان ها نقاط شهری ابرکوه بهمن مرکزی 3901 3902 اسفندار، مهرآباد فراغه ، تیرجرد مهردشت ابرکوه اردکان خرانق عقدا مرکزی 3903 3904 3905 رباطات ، زرین نارستان ، عقدا محمدیه عقدا اردکان، احمدآباد بافق مرکزی 3907 سبزدشت ، مبارکه ، کوشک بافق بهاباد اسفیچ مرکزی 3921 3906 اسفیچ ، بنستان جلگه بهاباد تفت گاریزات مرکزی نیر 3922 3908 3909 کهدوئی ه، گاریزا ت پیشکوه ، شیرکوه ، علی آباد، نصرآباد، دهشیر بنادکوک ، سخوید، زردین تفت نیر خاتم مرکزی مروست 3910 3911 فت ح آباد، چاهک هرابرجان ، ایثار هرات مروست اشکذر خضرآباد مرکزی 3912 3913 کذاب رستاق خضرآباد اشکذر مهریز مرکزی 3917 تنگ چنار، خورمیز، میانکوه ، ارنان ، بهادران مهریز میبد بفروئیه مرکزی ندوشن 3914 3918 3915 سورک، بفروئیه شهداء صدرآباد، ندوشن بفروئیه میبد ندوشن یزد زارچ مرکزی 3919 3920 ال ه آباد، محمدآباد فجر، فهرج زارچ یزد، شاهدیه، ( جدول شماره 8 نام و کد محل تولد، فارغ التحصیلی و کشور اقامت داوطلبان خارج از کشور (کد 41 نام کشور کدکشور نام کشور کد کشور نام کشور کدکشور آذربایجان (باکو) 4101 پاکستان (اسلا مآباد) 4111 فرانسه (پاریس) 4124 آلمان (برلین) 4105 پاکستان (کویته) 4112 فیلیپین (مانیل) 4144 آلمان (فرانکفورت) 4106 تاجیکستان (دوشنبه) 4113 قرقیزستان (بیشکک) 4125 آلمان (هامبورگ) 4107 ترکمنستان (عشق آباد) 4139 قزاقستان (آستانه) 4126 اتریش (وین) 4136 ترکیه (استانبول) 4114 قطر (دوحه) 4127 ارمنستان (ایروان) 4102 ترکیه (آنکارا) 4141 کانادا (اُتاوا) 4128 ازبکستان (تاشکند) 4137 چین (پکن) 4115 کرواسی (زاگرب) 4129 اسپانیا (مادرید) 4103 روسیه (مسکو) 4116 کویت (کویت) 4130 افغانستان (کابل) 4104 زیمباوه (هراره) 4143 گرجستان (تفلیس) 4140 الجزایر (الجزیره) 4142 ژاپن (توکیو) 4117 لبنان (بیروت) 4131 امارات متحده عربی (دوبی ) 4108 ساحل عاج (یاموسوکرو) 4118 لیبی (طرابلس) 4132 انگلستان (لندن) 4109 سوئیس (برن) 4119 مالزی (کوالالامپور) 4133 اوکراین (کی یف) 4146 سوریه (دمشق) 4120 هندوستان (دهلی نو) 4134 ایتالیا (رم) 4110 عراق (بغداد) 4121 هلند (آمستردام) 4145 بحرین (منامه) 4135 عربستان سعودی (جده) 4122 سایر کشورهای خارجی 4199 بوسنی و هرزگوین (سارایوو) 4138 عربستان سعودی (ریاض) 4123 دفترچه راهنمای ثب تنام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396 صفحه 34 جدول شماره 10 جدول گروه بندی عناوین دیپلم ها کد رشته تحصیلی متوسطه (کددیپلم) عنوان رشت ه تحصیل ی متوسطه (عنوان دیپلم ) توضیحات 10 ریاضی فیزیک دیپلم ریاضی، ریاضی فیزیک . 11 علوم تجرب ی دیپلم طبیعی، علو م تجربی . 12 ادبیات و علوم انسان ی دیپلم فرهنگ و ادب ، فرهنگ و معارف اسلامی، اقتصاد ی و اجتماعی ، ادبیا ت و علوم انسانی. 13 دارندگان مدرک کاردانی و یا پیش دانشگاهی که نوع دیپلم آنها فنی و حرف های و یا کار دانش می باشد دارای مدرک دوره پیش دانشگاهی ریاضی فیزیک ، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی ، هنر و یا دارای مدرک کاردانی. 15 بهیاری * دیپلم بهیاری و بهدار روستا. 16 ماشین آلات کشاورزی دیپلم ماشین های کشاورزی ، کشاورزی ماشین آلات ، ماشین آلات کشاورزی ، مکانیک ماشی نآلات کشاورزی ، مکانیک ماشین های کشاورز ی و مکانیک کشاورز ی. 17 مدیریت روستایی و کشاورزی ، صنایع غذایی کشاورزی و کشاورزی عمومی دیپلم مدیریت روستایی و کشاورزی ، مدیریت روستای ی، مدیریت کشاورزی ، آب و خاک ، آب و خاک کشاورزی آبیاری ، آبیاری آبرسانی ، آبیاری و آبرسانی ، خاک و آبیاری ، مکانیک آب و خاک ، باغبانی ، طراحی پارک و فضای سبز، طراحی فضای سبز، ک شاورزی باغبانی ، کشاورزی (باغبانی )، دامپروری ، دامپروری و مرغداری ، فرآورده های دامی ، کشاورزی و دامپروری ، خاک شناسی ، حاصلخیزی خاک ، زراعت ، آبادانی و روستایی، کشاورزی زراعت ، مدیریت سازمان های روستایی، صنایع غذایی کشاورزی ، صنایع غذایی وکشاورزی ، صنایع روستایی، کشاورزی عمومی و کشاورزی. 18 علوم و معار ف اسلامی ** دیپلم علوم و معارف اسلامی. 20 سایر دیپلم ها * منحصراً برای بهیاران شاغل و دارنده دیپلم بهیاری، در گروه آزمایشی علوم تجربی، جهت استفاده از سهمیه بهیاران در رشته پرستاری، ع لا وه بر دروس اختصاصی گروه آزمایشی مذکور از درس بهیاری (مواد آزمون در صفحه 11 همین دفترچه راهنما درج شده است) نیز آزمون بعمل خواهد آمد. ** منحصراً برای دانش آموزان و دارندگان مدرک تحصیلی دوره پیش دانشگاهی علوم و معارف اسلامی در گروه آزمایشی علوم انسانی، علاوه بر دروس اختصاصی گروه آزمایشی مذکور از درس اصول عقاید و فقه در سطح اطلاعات علمی دارندگان گواهینامه دوره پیش دانشگاهی رشته مذکور آزمون بعمل خواهد آمد. جدول شماره 11 - جدول گروه بندی عناوین مدرک پیش دانشگاهی کد عنوان مدرک پیش دانشگاهی 10 ریاضی فیزیک 11 علوم تجربی 12 ادبیات و علوم انسانی 14 هنری 18 علوم و معارف اسلامی جدول شماره 9 نام و کد سازمان ها، مؤسسات و وزارتخانه ها نام سازمان ها، مؤسسا ت و وزارتخان هها کد نام سازمان ها، مؤسسات و وزارتخانه ها کد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک ملی ایران 11 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران 27 جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران 12 نیروی زمینی ارتش جهموری اسلامی ایران 28 دانشگاه ها و مؤسسا ت آموزش عال ی تحت پوشش وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 13 نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران 29 وزارت آموزش و پرورش 30 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عال ی و سایر مؤسسات تحت پوشش وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری 14 وزارت امور اقتصادی و دارایی 31 وزارت امور خارجه 32 سازمان انرژی اتمی 15 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 34 سازمان اوقاف و امور خیریه 16 وزارت جهاد کشاورزی 35 سازمان حج و زیارت 17 وزارت دادگستری 36 سازمان حفاظت محیط زیست 18 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 20 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 19 وزارت صنعت، معدن و تجارت 37 سازمان میراث فرهنگی 21 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 38 سازمان نقشه برداری 22 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 39 سازمان نهضت سوادآموزی 23 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 40 سازمان هواپیمایی کشوری 24 وزارت نفت 41 ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 25 وزارت نیرو 42 نهضت سوادآموزی 43 وزارت ورزش و جوانان 44 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 26 سایر وزارتخان هها، ارگان ها و مؤسسات دولتی 99 دفترچه راهنمای ثب تنام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396 صفحه 35 پیوست شماره 1- مقررات وظیفه عمومی برای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396 « مرد » بر اساس اعلام رسمی سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، داوطلبان لازم است یکی از شرایط مشروحه ذیل را دارا بوده و کد مربوط را در بند 45 فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی درج نمایند. کد 1) دارا بودن کارت پایان خدمت هوشمند . کد 2) دارا بودن کارت معافیت دائم هوشمند (کفالت، پزشکی، ایثارگران و موارد خاص). کد 3) مشمولان دارای برگ معافیت موقت هولوگرام دار بدون غیبت (پزشکی، کفالت و سایر...) در مدت اعتبار آن. کد 4) متولدین سال 1354 و قبل از آن، این قبیل مشمولان باید پس از اعلام قبولی و در زمان ثبت نام کارت معافیت دائم هوشمند (معافیت سنی عنایت مقام معظم رهبری) را ارائه نمایند. 96 در سنوات /6/ کد 5) دانش آموزان سال آخر دوره متوسطه یا پیش دانشگاهی که به صورت حضوری و پیوسته مشغول به تحصیل بوده و تا تاریخ 31 مجاز تحصیلی (حداکثر 20 سالگی تمام)، فارغ التحصیل می شوند. کد 6) فارغ التحصیلان مقطع متوسطه (دارای مدرک پیش دانشگاهی) به شرط اتمام تحصیل حداکثر تا 20 سالگی به صورت پیوسته و حضوری (مدارس روزانه، بزرگسالان و آموزش از راه دور) و در صورتی که وارد غیبت نشده باشند. تبصره: دانش آموزانی که دوره متوسطه (سال اول متوسطه) را از مهر 91 آغاز کرده باشند، سقف مجاز سنوات تحصیلی آنان حداکثر تا پایان 20 سالگی خواهد بود. کد 7) دانش آموزانی که قبل از سن مشمولیت (قبل از 18 سالگی تمام) موفق به اخذ پیش دانشگاهی شده باشند، به شرط نداشتن غیبت. توضیح: دانش آموزانی که در سن 17 سالگی و قبل از سن مشمولیت موفق به اخذ دیپلم یا پیش دانشگاهی می شوند، چنانچه حداکثر تا شش ماه پس از رسیدن به سن مشمولیت ( 18 سالگی تمام) وارد دانشگاه شوند، مجاز به ادامه تحصیل می باشند؛ در غیر اینصورت به دلیل ورود به غیبت، مجاز به ادامه تحصیل نخواهند بود. مگر اینکه در مهلت شش ماه معرفی، خود را از طریق یکی از دفاتر پلیس+ 10 به وظیفه عمومی معرفی کرده و در هنگام پذیرش در دانشگاه دارای برگ اعزام بدون غیبت باشند. تبصره: افرادی که تاریخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعلام قبولی یا پذیرش در دانشگاه می باشد، لازم است برابر ضوابط مربوط نسبت به تمدید موعد اعزام خود اقدام نمایند. در غیر اینصورت به دلیل ورود به غیبت، شرایط ادامه تحصیل را از دست خواهند داد. در ضمن افرادی که در موعد اعزام (مندرج در برگ آماده به خدمت) به خدمت اعزام می شوند در صورت پذیرش در مقطع کارشناسی و بالاتر، جهت ادامه تحصیل از خدمت ترخیص خواهند شد. کد 8) کارکنان وظیفه (سربازان در حال خدمت) بدون غیبت اولیه دارای مدرک پیش دانشگاهی حضوری و پیوسته (دانش آموز رسمی ) به شرطی که در مقطع کارشناسی و بالاتر پذیرفته شوند. 1396 به پایان می رسد (این دسته از افراد باید به هنگام ثب ت نام در دانشگاه، /6/ کد 9) کارکنان وظیفه ای که خدمت دوره ضرورت آنان تا تاریخ 31 گواهی یا کارت پایان خدمت ارائه نمایند). کد 10 ) طلاب علوم دینی دارنده مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی دارای معافیت تحصیلی حوزه؛ به شرطی که مرکز مدیریت حوز ه های علمیه یا مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان یا اصفهان تأیید نمایند که طلبه قادر است ضمن اشتغال به تحصیل در حوزه به موازات آن در دانشگا ه نیز تحصی ل کند، با هما ن معافیت تحصیلی حوزه ، اشتغال به تحصیل وی در دانشگاه بلامانع است . بدیهی است هر موقع که حوزه علمیه معافیت تحصیلی طلبه ای را خاتم ه یافته اعلام نماید، ادامه تحصیل وی در دانشگاه منوط به اجازه سازمان وظیفه عمومی و صدور معافیت تحصیلی دانشگاهی اس ت . اینگونه دانشجویان برای ثبت نام در هر ترم تحصیلی باید موافق تنامه حوزه علمیه مربوط را ارائه نمایند. کد 11 ) کارکنان پایور شاغل در نیروهای مسلح با ارائه گواهی اشتغال به خدمت و موافقت از سازمان مربوط برای ادامه تحصیل. کد 12 ) دانشجویان انصرافی در صورتی که در سقف سنوات تحصیلی اولیه، موضوع تبصره 1 ماده 33 قانون، انصراف داده و همچنین از تاریخ انصراف آنان در دانشگاه و رشته قبلی تا زمان پذیرش در دانشگاه و رشته جدید بیش از یک سال سپری نشده باش د . مضافاً مشروط به اینکه قبلاً (از تاریخ 1390/8/22 به بعد) از امتیاز یک بار انصراف استفاده نکرده باشند. * تذکرات مهم: 1) مشمولان غایب مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند و در صورت شرکت در آزمون و قبولی در آن، معافیت تحصیلی برای آنان صادر نگردیده و دانشگا ه ها مجاز به ثبت نام از آنها نمی باشند. 2) دانشجویان اخراجی دانشگاه ها تا پایان خدمت دوره ضرورت یا اخذ معافیت دائم، مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند (به جز افرادی که قبل از ورود به سن مشمولیت اخراج شده اند). 3) معافیت تحصیلی برای هر مقطع فقط یک بار صادر می شود. بنابراین فارغ التحصیلان هر مقطع مجاز به تحصیل مجدد در همان مقطع نم ی باشند . همچنین فارغ التحصیلان مقطع کاردانی مجاز به شروع به تحصیل در مقاطع کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری پیوسته نمی باشند و نیز فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی مجاز به شروع به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری پیوسته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی نیستند. 4) ترخیص سربازان حین خدمت صرفاً جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی و بالاتر مجاز بوده و ترخیص آنان جهت تحصیل در مقطع کاردانی مجاز نمی باشد. 5) دانشجویانی که تمایل به انصراف و شروع به تحصیل مجدد دارند، در طول تحصیلات دانشگاهی (از دیپلم تا دکتری ) فقط یک بار مجاز به انصراف می باشند، مشروط به اینکه در سنوات اولیه تحصیلی انصراف داده و از زمان انصراف تا شروع به تحصیل مجدد بیش از یک سال سپری نشده باشد. 6) دانشجویان مقاطع کارشناسی و بالاتر پیوسته که پس از انصراف یا اخراج با اخذ مدرک مقطع پایین تر و بدون رعایت سقف سنوات تحصیلی، فارغ التحصیل شناخته می شوند، تا پایان خدمت دوره ضرورت یا اخذ معافیت دائم، مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند. مگر با رعایت تبصره 1 ماده 7 آیین نامه اجرایی معافیت تحصیلی مشروط به رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی اولیه مقطع فارغ التحصیل شده، مجاز به ادامه تحصیل در مقطع بالاتر شناخته شوند (یعنی 2 سال فارغ التحصیل شده باشند). / مقطع معادل کاردانی را حداکثر در 5 7) کارکنان وظیفه (سربازان حین خدمت) مجاز به تحصیل همزمان با انجام خدمت نیستند. این افراد در صورت قبولی در دانشگاه و داشتن شرایط ادامه تحصیل، از خدمت ترخیص خواهند شد. 8) دانش آموزانی که در سقف مجاز سنوات تحصیلی، پس از ورود به سال مشمولیت در ماه های خرداد یا شهریور هر سال به عنوان دان ش آموز رسمی فارغ التحصیل می شوند، چنانچه تا پایان شهریور سال آینده در دانشگاه پذیرفته شوند، فاقد غیبت بوده و از معافیت تحصیلی استفاده خواهند کرد. مثال: دانش آموز متولد 1377 و ماقبل آن که در خرداد یا شهریور 1395 در مقطع دیپلم یا پیش دانشگاهی طی سنوات مجاز تحصیلی (یعنی ح د اکثر تا 20 سالگی تمام) فارغ التحصیل می شود، آخرین مهلت معرفی وی تا پایان شهریور سال 1396 می باشد. 9) تمامی پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1396 ملزم هستند جهت اخذ مجوز ثبت نام، از طریق دفاتر پلیس+ 10 شهرستان محل قبولی دانشگاه، نسبت به اخذ معافیت تحصیلی اقدام نمایند. در غیر اینصورت از ادامه تحصیل آنان ممانعت بعمل خواهد آمد. 2 سال، کارشناسی پیوسته 5 سال، کارشناسی ارشد پیوسته 6 سال و دکترای پیوسته 8 سال می باشد. / 10 ) سنوات مجاز تحصیل در مقاطع: کاردانی 5 دفترچه راهنمای ثب تنام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396 صفحه 36 پیوست شماره 2- شرایط و ضوابط ثبت نام اتباع خارجی داوطلبان شرکت کننده اتباع غیرایرانی، باید علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی این آزمون، دارای شرایط ذیل بوده و بند مربوط را در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی، علامتگذاری نمایند. -1 متقاضیان تحصیل ملزم به مطالعه دقیق مندرجات این دفترچه راهنما و اطلاعیه های بعدی آزمون و همچنین رعایت مقررات و ضوابط پذیرش بوده و هیچ عذری مبنی بر عدم اطلاع از مفاد دفترچه ها و اطلاعیه ها و قوانین مربوطه از سوی داوطلبان پذیرفته نیست. به ثبت نام و یا شرکت در آزمون سراسری بوده و در صورت شرکت اتباع « اقامت قانونی مجاز » و دارای « اتباع غیرایرانی مقیم جمهوری اسلامی ایران » -2 فقط تلقی میگردد. « کان لم یکن » غیرایرانی مقیم سایر کشورها، پذیرش آنان -3 کلیه متقاضیان تحصیل دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در رشت هها و مقاطع و دوره های مختلف تحصیلی مشمول شرایط و ضوابط این شیوه نامه می باشند. -4 حداکثر مدت تحصیل مجاز در مقاطع کارشناسی پیوسته برای آن دسته از متقاضیان تحصیل که در چهارچوب ضوابط و مقررات سازمان سنجش آموزش کشور در دوره های دانشگاه پیام نور پذیرفته شده اند، 5 سال و در صورت افزایش سنوات، تمدید نیمسال تحصیلی به مدت دو نیمسال طبق تصمی م گیری کمیسیون موارد خاص دانشگاه پیام نور خواهد بود. -5 متقاضیان تحصیل غیرایرانی، مجاز به انتخاب رشته در مناطق غیرمجاز تردد و اسکان اتباع غیرایرانی مندرج در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور تلقی م ی گردد و دانشگا ه ها و « کان لم یکن » نمی باشند و در صورت قبولی در کدرشته مناطق غیرمجاز، قبولی و پذیرش آنان در آزمون ورودی همان سال موسسات آموزش عالی از پذیرش این دسته از متقاضیان معذور خواهند بود. -6 متقاضیان تحصیل غیرایرانی پذیرفته شده در مناطق غیرمجاز، می توانند بر اساس کسب حدنصاب نمره علمی، در اولین کدرشته تحصیلی منطقه مجاز، طبق کارنامه قبولی و کاربرگ انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری، ادامه تحصیل دهند. دانشگاه های محل پذیرش اولیه که جزء مناطق غیرمجاز محسوب می شوند، ملزم به ارجاع پذیرفته شده غیرایرانی طی مکاتبه مستقیم به سازمان سنجش آموزش کشور می باشند. -7 متقاضیان تحصیل در هر یک از رشته های تحصیلی باید واجد شرایط مقررات و ضوابط پذیرش بوده و محل تحصیل خود را با توجه به ضوابط مربوط انتخاب نمایند، در غیر اینصورت قبولی آنان لغو گردیده و از ثب تنام و ادامه تحصیل آنان ممانعت بعمل می آید. -8 در صورت مغایرت شرایط پذیرش و ثبت نام متقاضیان تحصیل با مقررات و ضوابط شیوه نامه در هر مرحله از ثبت نام و تحصیل با تأیید و تشخیص اداره کل امور دانشجویان غیرایرانی، از ادامه پذیرش و تحصیل متقاضی جلوگیری بعمل م یآید. -9 پذیرش متقاضیان تحصیل در رشته هایی که منجر به ایجاد تعهداتی برای جمهوری اسلامی ایران ش ود (از جمله تعهدات استخدام ی ) و رشته های خاص و غیرمجاز مندرج در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور، ممنوع می باشد. -10 جمهوری اسلامی ایران هیچگونه تعهدی در خصوص صدور مجوز اقامت برای خانواده متقاضیان تحصیل به استثناء همسر و فرزندان دانشجویان ندارد. -11 متقاضیان تحصیل همانند پذیرفت ه شدگان ایرانی تابع ضوابط و مقررات آموزشی و دانشجویی مؤسسه آموزش عالی محل قبولی خود خواهند بود. -12 کلیه متقاضیان تحصیل پذیرفته شده آزمون سراسری دوره های روزانه (در کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی غیرپزشکی) موظف به پرداخت شهریه تحصیلی طبق مصوبات هیات امنای دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر تا 80 درصد شهریه دوره های نوبت دوم و در گروه پزشکی بر اساس مصوبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی م یباشند. -13 پذیرش اتباع غیرایرانی ورودی آزمون های سراسری، دوره های بدون آزمون (پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی)، پیام نور در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی و دکترای حرفه ای ملزم به دارا بودن مدرک دیپلم از مدارس جمهوری اسلامی ایران و نیز مدارس بی نالمللی در داخل ایران م یباشد. -14 کلیه مدارک دیپلم صادره از سوی مدارس جمهوری اسلامی ایران متقاضیان تحصیل، باید مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد. -15 متقاضیان تحصیل پذیرفته شده در مرحله اول ثبت نام در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، ملزم به ارائه یکی از مدارک اقامتی معتبر زیر م یباشند: - گذرنامه دارای حداقل شش ماه مجوز اقامت. - دفترچه پناهندگی سیاسی صادره از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. - کارت هویت ویژه اتباع غیرایرانی دارای اعتبار در همان سال براساس اعلام اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور. - آخرین کارت آمایش معتبر براساس اعلام اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور. -16 پذیرش و ثبت نام اولیه متقاضیان تحصیل فرزندان طلاب مرکز جامعه المصطفی(ص) العالمیه بر اساس گذرنامه و اقامت صادره آن مرکز بلامانع بوده و ثبت نام قطعی و ادامه تحصیل آنان منوط به اخذ گذرنامه و روادید تحصیلی و اقامت قانونی می باشد. -17 متقاضیان تحصیل غیرایرانی در هر مقطع تحصیلی فقط یک بار مجاز به تحصیل بوده و تکرار مقطع تحصیلی در دوره های روزانه، شبانه، پیام نور، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی، بدون آزمون و دانشگاه آزاد اسلامی و سایر موسسات آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران ممنوع می باشد و چنانچه در حین تحصیل متقاضیان تحصیل ورودی آزمون های سراسری محرز گردد که دانشجو دارای یک مدرک کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا دکتری بوده و با گواهی مدرک مقطع تحصیلی قبلی مجدداً با شرکت در آزمون مربوطه در مقطع تحصیلی تکراری پذیرفته شده است، از تحصیل ایشان ممانعت بعمل آمده و اخراج محسوب می گردد. دانشگاه محل تحصیل در این خصوص ملزم به اخذ تعهد از دانشجو در مرحله پذیرش و ثبت نام اولیه م یباشد. -18 تحصیل متقاضیان در موسسات آموزش عالی و یا مرکز جامع هالمصطفی(ص) و دانشگاه بین المللی اهل بیت(ع) بصورت همزمان ممنوع است. -19 دانشجویان غیرایرانی به دلیل تابعیت غیرایرانی مشمول قانون نظام وظیفه نمی باشند. -20 کلیه اتباع غیرایرانی متقاضی ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396 ، در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط اعلام شده، لازم است در زمان ثب تنام با و ورود به لینک مربوطه نسبت به تکمیل اطلاعات www.sanjesh.org : مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشان ی درخواستی اقدام نمایند؛ که پس از تکمیل اطلاعات مورد درخواست در سایت، به این دسته از داوطلبان یک کد پیگیری 13 رقمی داده خواهد شد که داوطلب م یبایست این کد را دقیقاً در محل مخصوصی که در بند 30 تقاضانامه ثبت نام اینترنتی، پیش بینی شده است درج نمایند. -------------------------------------------------- پیوست شماره 3- شرایط و ضوابط اختصاصی پذیرش دانشجو در دوره های مختلف تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی تذکرات: 1 - مواد امتحانی و ضرایب دروس هر یک از رشته های تحصیلی کلیه دوره های ذیل یکسان بوده و مطابق با مندرجات بخش آزمون های عمومی و اختصاصی و جداول زیرگروه ها می باشند. 2 - داوطلبان متقاضی تحصیل در رشته های تحصیلی کلیه دوره های زیر لازم است واجد شرایط عموم ی و اختصاصی (شرایط مندرج در صفحات 4 و 5) و مقررات وظیفه عمومی (شرایط مندرج در صفحه 35 ) این دفترچه راهنما، باشند. نیمه حضوری، مجازی، ظرفیت مازاد، پردیس خودگردان، پیام نور و غیرانتفاعی ) شهریه ،« شبانه » 3 - از کلیة پذیرفته شدگان دوره های غیر روزانه (نوبت دوم دریافت می شود که شامل دو قسمت شهریة ثابت و متغیر است. شهریه دوره های مختلف تحصیلی هر یک از دانشگا هها و مؤسسات آموزش عالی در زمان انتخاب رشته در پایگاه اطلاع رسانی مؤسسات ذیربط درج خواهد شد. دفترچه راهنمای ثب تنام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396 صفحه 37 الف) دوره های روزانه مندرج در صفحه 5 همین دفترچه راهنم ا ) رایگان بوده و امکانات رفاهی و « و» تحصیل در این دوره ها (به استثناء موارد برشمرده شده در بند تسهیلات آموزشی برای اکثر دانشجویان مهیا می باشد. پذیرفته شدن در این دوره ها به عنوان یک نوبت از حداکثر دو نوبت قبولی تلقی م ی شود و پذیرفته شدگان این دوره ها مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون سال بعد نمی باشند. شرایط و ضوابط تحصیل در این دوره ها تابع مقررات آموزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی است و اغلب مقررات مندرج در این دفترچه و دفترچه راهنمای شماره 2 مشمول این پذیرفته شدگان می شود. ب) دوره های نوبت دوم (شبانه) دانشگاه ها و مؤسسا ت آموزش عالی در این دور ه دانشگاه هیچ تعهدی نسبت به تأمین مسکن ، خوابگاه و وام تحصیلی و سایر امور رفاه ی به دانشجویان ندارد. مقررات آموزشی همانند دوره روزانه است مگر در موارد ی که در آیین نامه طرح ایجاد دوره نوبت دوم (شبانه) مستثنی شده باشد. هرگونه تغییر رشته و انتقال دانشجویان مطابق ضوابط آموزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی صورت می پذیرد. از پذیرفته شدگان برابر مقررات مربوط شهریه اخذ م ی گردد . تعیین سقف واحدهای درسی برای هر نیمسال تحصیلی با توجه به سایر ضوابط و مقررات در اختیار شورای آموزشی مؤسسه آموزش عالی ذیربط خواهد بود. ساعات تشکیل کلاس های دوره نوبت دوم (شبانه) برای رشته های تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی با نظر مؤسسات ذیربط تعیین و اعلام می شود . مقررات دوره های نوبت دوم (شبانه) گروه های آموزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری م یباشد. بر اساس ضوابط و شرایط ذی ل برای رشته های تحصیلی دوره های نوبت دوم (شبانه ) دانشگاه ها و مؤسسا ت آموزش عالی نیز از طری ق آزمون سراسری سال 1396 دانشجو پذیرفته می شود. -1 شرایط داوطلبان: الف ) داوطلبان متقاضی تحصیل در رشته های تحصیلی دوره های نوبت دوم (شبانه ) دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ، لازم است واجد شرایط عمومی و اختصاصی (شرایط مندرج در صفحات 4 و 5) و مقررات وظیفه عمومی (شرایط مندرج در صفحه 35 ) این دفترچه باشند. ب ) کلیه متقاضیان ورود به دوره های نوبت دوم (شبانه ) دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی سال 1396 ، لازم است در آزمون سراسری سال 1396 ثبت نام و برابر ضوابط در امتحانا ت شرکت نمایند. ج ) داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته های تحصیلی دوره های روزانه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی می شوند، مجاز ب ه انتخاب رشته های تحصیلی دوره های نوبت دوم (شبانه ) دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی نیز می باشند. -2 ضوابط تحصیل در دوره های نوبت دوم (شبانه): الف) دانشجویان دوره نوبت دوم (شبانه) دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ، در صورت تمایل می توانند با سپرد ن تعهد محضر ی به منظور تعیی ن بازپرداخت بدهی ، ازتسهیلات رفاهی استفاده نمایند. ب ) دانشجویان دوره نوبت دوم (شبانه ) تابع مقررات آموزشی دانشجویان دوره روزانه خواهند بود، مگر در مواردی که در آیین نامه طرح ایجاد دوره نوبت دوم (شبانه ) مستثنی شده است . ج ) هرگونه تغییر رشته و انتقال دانشجویان مطابق ضوابط آموزشی دانشگا هها و مؤسسات آموزش عالی صورت می پذیرد. د ) طول دوره تحصیلی در مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی برابر ضوابط مربوط خواهد بود. ه ) مقررات دوره های نوبت دوم (شبانه) گروه های آموزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی م یباشد. و ) برنامه های آموزشی دوره نوبت دوم (شبان ه ) عیناً همان برنامه های آموزشی دوره های روزانه است . ز ) ساعت تشکیل کلاس های دوره نوبت دوم (شبانه) با نظر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی پذیرفته شده تعیین و اعلام م یشود. ح) پذیرفته شدن در دور ههای نوبت دوم (شبانه) به عنوان یک نوبت از حداکثر دو نوبت قبولی در آزمون سراسری محسوب نم یشود. ط) تعیین سقف واحدهای درسی برای هر نیمسال تحصیلی با توجه به سایر ضوابط و مقررات در اختیار شورای آموزشی مؤسسه آموزش عالی ذیربط خواهد بود. -3 تقسیم بندی داوطلبان از نظر سهمیه بندی و توزیع ظرفیت رشته های تحصیلی و نحوه گزینش در دوره های نوبت دوم (شبانه): الف) پذیرش دانشجو در رشته های تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسا ت آموزش عالی وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به میزان حدود 80 درصد ظرفیت پذیرش هر رشته به روش بومی استانی است و ظرفیتی تا 10 درصد به کارمندان رسمی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بومی استان مربوط، اختصا ص می یابد. ب ) در روش گزینش بومی استانی درصد اختصا ص یافته در ظرفیت هر رشته به داوطلبانی که استان بومی آنان در هما ن استان باشد تعل ق خواهد گرفت. ج ) کسب حد نصاب نمره علمی لازم برای کلیه پذیرفته شدگان الزامی است . د ) گزینش دانشجو در هری ک از رشته های تحصیلی دوره نوبت دوم (شبانه ) دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی گروه های آزمایشی مختلف بر اساس توضیح داده خواهد « دفترچه شماره 2 » نمره کل داوطلبان (نحو ه محاسبه نمره کل برای داوطلبان در دفترچ ه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی شد) صورت می پذیرد. ه ) مواد امتحان ی و ضرایب دروس هریک از رشته های تحصیلی دوره نوبت دوم (شبانه ) همانند مواد امتحانی و ضرایب رشته مربوط در دور ه روزانه می باشد. و ) سایر شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در دور ه های نوبت دوم (شبانه ) همانند شرایط و ضوابط دوره های روزانه خواهد بود. ج) دوره های نیمه حضوری در این دوره به هیچ وجه تأمین خوابگاه، وام تحصیلی و سایر امور رفاهی به دانشجویان تعلق نمی گیرد. مقررات آموزشی دوره نیمه حضوری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی همانند دوره های نیمه حضوری دانشگاه پیام نور می باشد. از پذیرفته شدگان برابر مقررات مربوط شهریه اخذ می گردد . مدرک تحصیلی دانشجویان دوره نیمه حضوری با جمله آموزش این دوره به طریق نیمه حضوری بوده است اعطاء م ی شود . هرگونه تغییر رشته و انتقال دانشجویان مطابق ضوابط آموزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی صورت می پذیرد . پذیرفته شدن در دوره های نیمه حضوری دانش گ اه ها و مؤسسات آموزش عالی به عنوان یک نوبت از حداکثر دو نوبت قبولی در آزمون سراسری محسوب نمی شود. این بخش شامل شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در رشته های مختلف تحصیلی دوره های نیمه حضوری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقا ت و فناوری د ر گروه های آزمایشی به شرح مندرج در صفحه بعد می باشد. داوطلبان گرامی، شماره سریال 12 رقمی مندرج در سریال اعتباری ثبت نام و همچنین شماره پرونده و کدپی گیری ثبت نام خود را برای انجام امور بعدی آزمون، به دقت نزد خود نگهداری نمایید. دفترچه راهنمای ثب تنام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396 صفحه 38 -1 ضوابط تحصیل در دوره های نیمه حضوری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی: الف) دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مجری دوره های نیمه حضوری به هیچ وجه امکان تأمین خوابگاه، وام تحصیلی و سایر امور رفاهی به دانشجویان را نخواهند داشت. ب) مقررات آموزشی دوره های نیمه حضوری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در زمینه آموز ش های نیم ه حضوری همانند مقررات آموزشی دانشگاه پیام نور می باشد و تشکیل کلاس ها به صورت رفع اشکال و حداکثر دو روز در هفته با نظر دانشگاه خواهد بو د . ج) هرگونه تغییر رشته و انتقال دانشجویان مطابق ضوابط آموزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی صورت می پذیرد. د) به فار غ التحصیلان دوره های نیمه حضوری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی با رعایت ضوابط مربوط مدرک تحصیلی رسمی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ذکر اعطاء می شود. « آموزش این دوره به طریق نیمه حضوری بوده است » عبارت -2 تقسیم بندی داوطلبان از نظر سهمیه بندی و توزیع ظرفیت رشته های تحصیلی و نحوه گزینش: الف) پذیرش دانشجو در رشته های تحصیلی دوره های نیمه حضوری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به روش گزینش بومی استانی است. ب) در روش گزینش بومی استانی درصد اختصاص یافته به ظرفیت هر رشته به داوطلبانی که استان بومی آنها در همان استان باشد تعلق خواهد گرفت. د) دوره های پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد به منظور گسترش آموز ش عالی کشور در سطح بین المللی و فراهم نمودن شرایط لازم برای ادامه تحصیل در داخل کشور به جای خارج از کشور، برخی از دانشگاه ها و مؤسسات آموز ش عالی داخل با توجه به ضوابط ذیل مبادرت به پذیرش دانشجو می نمایند. پذیرفته شدن در رشته های تحصیلی دوره های فوق به عنوان یک نوبت از حداکثر دو نوبت قبولی مجاز در آزمون سراسری محسوب نمی شود. پذیرش دانشجو در رشته های تحصیلی ای ن دوره ها به روش گزینش کشوری است. 1390 ، پذیرفته شدگان در دوره های /3/ مطابق مصوبه شصت و چهارمین جلسه شورای معین شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 8 دکترای عمومی رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و یا مقطع کارشناسی در پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد دانشگاه های علوم پزشکی، حتی در صورتیکه در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار نبود هاند، ملزم به پرداخت شهریه در مقطع قبولی م یباشند. ه ) دوره های مجازی - آموزش مجازی یا آموزش الکترونیکی به طور کلی بهره گیری از سیستم های الکترونیکی مثل کامپیوتر، اینترنت، دیسک های چندرسانه ای، نشریه های الکترونیکی و خبرنامه های مجازی و نظایر این هاست که با هدف کاستن از رفت و آمدها و صرفه جویی در وقت و هزینه و در ضمن یادگیری بهتر و آسان تر صورت می گیرد. - برگزاری کلاس های الکترونیکی به طور غیر همزمان انجام می شود به این معنا که دانشجویان می توانند به راحتی با استادان خود ارتباط برقرار کرده و در کلاس درس شرکت کنند، بدون اینکه این کار را هم زمان با استادان و یا سایر دانشجویان انجام دهند. البته سیستم های آموزش الکترونیکی در شرایط خاصی ایجاب می کنند که استادان و دانشجویان هم زمان وارد سیستم اینترنت شوند. این حالت بیشتر در مواقعی که کلاس حالت تکنیکی داشته، مثلا واحدهای آزمایشگاهی و یا در صورتی که تجربه کردن فرآیندها و گرفتن بازتاب و نتیجه فوری ضرورت دارند، انجام م یشود. - در دوره های مجازی دروس و برنام ههای آموزشی از طریق اینترنت به دانشجو ارائه می شود و دانشجو با استفاده از تکنولوژی اینترنت، نیازی به حضور درکلاس های درس سنتی ندارد. در واقع دانشگاه مجازی نوعی از آموزش از راه دور است که در آن تکنولوژی وب و اینترنت ب ر ای آموزش و ارزشیابی دانشجو به کار می رود. برای این آموزش محدودیت مکانی و یا زمانی وجود ندارد. امتحانات یک نیمسال شامل میان ترم و پایان ترم م یباشد که به صورت کتبی برگزار می گردد. - در کلاس آموزش مجازی حضور و غیاب اینترنتی انجام می شود و دانشجو تابع تمامی قوانین و آیین نام ههای آموزشی مانند دانشجویان م ی باشد . دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی مدرک رسمی خود را که مورد تایید وزارت علوم و مراکز استخدامی می باشد از دانشگاه دریافت می کنند. مدارک این دانشگاه ها در سطح جهانی نیز مورد قبول است و دانشجو می تواند در مقاطع بالاتر دانشگاه ها بدون محدودیت شرکت نماید . داوطلبانی که در این دوره ها پذیرفته می شوند حداقل باید دارای یک دستگاه کامپیوتر بوده و امکان دسترسی به اینترنت پرسرعت داشته باشند. و) دوره های غیردولتی غیرانتفاع ی در مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرا نتفاعی نظام درسی ، نظام واحدی و براساس نظام آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود و به فارغ التحصیلان مدرک مربوط، برابر ضوابط وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد. از پذیرفته شدگان شهریه اخذ خواهد شد و ای ن مؤسسات هیچگونه تعهدی در قبال تهیه و تأمین مسکن ، خوابگاه و غذای دانشجویان ندارند. داوطلبانی که هم اکنون مشغول خدمت می باشند در صورت پذیرفته شدن در مقطع کارشناسی یا بالاتر و نداشتن غیبت قبل از اعزام به خدمت ، ترخیص خواهند شد. دانشجویان این مؤسسات به شرط نداشتن مشکل نظام وظیفه، می توانند بدون انصراف از تحصیل در آزمون سراسری ثبت نام و شرکت نمایند که در صورت قبولی به هنگام ثبت نام باید انصراف قطعی خود را به محل قبولی جدید ارائه نمایند. هرگونه تغییر رشته و انتقال دانشجویان مطابق ضوابط آموزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی صورت می پذیرد. 4 و 5 از طریق آزمون ،3 ، 2 ، بر اساس شرایط و ضوابط ذیل برای مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی از بین داوطلبان گروه های آزمایشی 1 سراسری سال 1396 دانشجو پذیرفته می شود. -1 شرایط داوطلبان: الف) کلیه متقاضیان رشته های تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی سال 1396 ، لاز م است که در آزمون سراسری سال 1396 ثبت نام و برابر ضوابط مربوط در امتحانا ت شرکت نمایند. ب ) داوطلبان علاقه مند به انتخاب رشته های تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی باید با علامتگذاری بند 40 تقاضانامه ثبت نام اینترنتی، علاقه مندی خود را به انتخاب رشته های تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی مشخص کنند. بدیهی است کسانی می توانند بر اساس ضوابط کدرشته یا کدرشته های تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی را انتخا ب نمایند ک ه با علامتگذاری بند 40 تقاضانامه ثبت نام اینترنتی، علاقه مندی خود را نسبت به انتخاب رشته های تحصیلی مؤسسات مربوط مشخص نموده باشند. -2 ضوابط تحصی ل در مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی : الف ) نظام درسی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی نظام واحدی و براساس نظام آموزشی وزارت علوم ، تحقیقا ت و فناوری خواهد بود و به فارغ التحصیلان مدرک مربوط برابر ضوابط وزار ت علوم ، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد. ب ) برای دانشجویان مرد ک ه از نظر خدمت وظیفه عمومی منع قانونی نداشته باشند، معافی ت تحصیلی صادر خواهد شد و داوطلبانی که هم اکنون مشغول خدمت می باشند، در صورت پذیرفته شدن در مقطع کارشناسی یا بالاتر و نداشتن غیبت قبل از اعزا م به خدمت ، ترخیص خواهند شد. ج ) دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی هیچگونه تعهدی در قبا ل تهیه و تأمین مسکن ، خوابگا ه و غذای دانشجویان ندارند. د ) دانشجویان می توانند از وام تحصیلی مطابق با آیین نامه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و در صور ت تخصیص بودجه استفاده نمایند. ه ) دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی تابع مقررات آموزشی دانشجویان مؤسسات آموزش عالی می باشند، مگر در موارد ی که در آیین نامه طرح ایجاد مؤسسات ذیربط مستثن ی شده است . و ) پذیرفته شدن در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی به عنوان یک نوبت از حداکثر دو نوب ت قبولی در آزمون سراسری محسوب نمی شود. ز) هرگونه تغییر رشته و انتقال دانشجویان مطابق ضوابط آموزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی صورت می پذیرد. دفترچه راهنمای ثب تنام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396 صفحه 39 -3 ضوابط گزینش و انتخا ب رشته: الف) داوطلبانی که با علامتگذاری بند 40 تقاضانامه ثبت نام اینترنتی ، علاقه مندی خود را به شرکت در گزینش رشته های تحصیلی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی اعلام نموده اند، در صورت مجاز شدن بر اساس ضوابطی که در دفترچ ه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری سال 1396 (دفترچه شماره 2) درج می گردد، می توانند رشته یا رشته های تحصیلی مورد علاق ه خود را از گروه آزمایشی ذیربط علاوه بر رشته های تحصیلی دوره های روزانه ، نوبت دوم (شبانه) و نیمه حضوری دانشگاه ها و مؤسسا ت آموزش عالی و 4 و 5 لازم است برای انتخاب رشته های ،3 ،2 ، دانشگاه پیام نور از گروه آزمایشی مربوط انتخا ب نمایند. ب ) داوطلبان هر یک از گروه های آزمایشی 1 تحصیلی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در آزمون عمومی و اختصاصی گروه آزمایشی ذیربط شرکت نمایند. ز) دوره های پیام نور (آموزش باز و از را ه دور) گسترش آموزش عالی در کشور یکی از ارکان توسعه علمی ، رشد اجتماعی ، شکوفایی استعدادها و زمین هساز خلاقی تهای انسانی است که آموزش های متعارف و جاری به تنهایی برای برقراری این رکن مهم کافی نیست و توجه به روش های جدید آموزش ی و اجرای برنامه هائی از قبیل آموزش باز و از راه دور برای دستیابی به هدف های توسعه ، لازم و ضروری است . نزدیکترین مفهوم آموزش باز، کاهش موانع زمانی و مکانی و محدودیت های مربوط ب ه برخی از مقررات نظام آموزشی متعارف به منظور ایجاد زمینه های ارائه آموزش عالی به افرادی است که به دلیل عدم دسترسی به مراکز آموزش ی ، نداشتن فرصت کافی و محدودیت های شغلی و اقلیمی ، از امکان کمتری برای بهره مندی از آموزش حضوری متعارف برخوردارند . آموزش باز ، نظام آموزشی نوینی برای سازمان دادن به فرایند یادگیری - یاددهی است که یک دانشجو را به منظور انتخاب و کاربرد راهکارهای ی برای استفاده از ی ک یا چند نوع مواد آموزشی ، رسانه ها و سایر وسایل ارتباط جمعی یاری می دهد. همچنین با به کارگیری این نوع آموزش و با بهر همندی از فناوری های جدید تلاش دارد که فرایند آموزشی معتبری را ارائه نماید. از این رو به منظور تحقق آموزش برای همه، در همه وقت ، دانشگاه پیام نور طبق اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شده اس ت . برنامه های این دانشگاه برای ایجاد هماهنگ ی میان آموزش و تحولات سریع اجتماعی شکل گرفته است . این دانشگاه امیدوار است بتواند فرصت های مناسب تحصیلی را به علاقه مندان تحصیلات عالی ارائه نماید. دانشگاه پیام نور امکان ادامه تحصیل و فراگیری علوم مختلف را با استفاده از ابزارهای نوین و کلاس های آموزشی و رفع اشکال گروهی برای داوطلبان، ضمن استقرار در محل کار و سکونت خود فراهم می آورد. متون درسی خودآموز و راهنماهای آموزشی مهمترین عنصر تدریس را در نظام آموزشی این دانشگاه تشکیل می دهد. علاوه بر این در حد توان از نوارها، بسته های نرم افزاری و دیگر رسانه های دیداری و شنیداری در انتقال مفاهیم در سها به دانشجویان استفاده می شود. -1 شرایط و ضوابط پذیر ش و تحصیل دانشجو در دانشگاه پیام نور: - هر یک از داوطلبا ن دیپلم نظام قدیم یا پیش دانشگاهی نظام جدید آموزش متوسطه در آزمون سراسری سال 1396 که علاقه مند ب ه تحصیل در رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور در گرو ههای آزمایشی ذیربط باشند براساس کارنامه آزمون ، می توانند رشته های تحصیلی مورد علاق ه خود را از جداول مربوط استخراج و در فرم انتخاب رشته درج نمایند. - مواد امتحانی و ضرایب دروس هر ی ک از رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور همانند مواد امتحان ی و ضرای ب رشته های مربوط در دوره های روزان ه آزمون سراسری می باشد. - کلیه پذیرفته شدگان مشمول ، به شرط رعایت کلیه ضوابط و مقررات وظیفه عمومی (مندرج در صفح ه 35 همین دفترچه راهنما) می توانند از معافی ت تحصیلی استفاده نمایند. - حداکثر طول مدت تحصیل مجاز در مقطع کارشناسی برای دانشجویان مشمول خدمت وظیفه عمومی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند و اتباع غیرایرانی 5 سال و برای سایر دانشجویان 10 سال خواهد بود. - پذیرش دانشجو در کلیه رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور، بر اساس دسته بندی نواحی بومی کشور انجام می پذیرد. - پذیرش دانشجو در کلیه رشته های تحصیلی برای مقطع کارشناسی می باشد. - پذیرش دانشجو در کلیه رشته های تحصیلی از بین خواهران و برادران صورت می گیرد. - حضور دانشجو در کلاس های دروس نظری دانشگاه پیا منور اختیاری و امکان اشتغال دانشجو همزمان با تحصیل میسر م یباشد. - امکان تغییر رشته و انتقال دانشجو (بصورت مهمان و مهمان دائم دانشجو) در دانشگاه پیام نور مطابق ضوابط دانشگاه امکا نپذیر می باشد. - نظام ارزشیابی و امتحانات دانشگاه متمرکز بوده و عمدتاً اوراق امتحانی در دانشگاه های پیا منور استانی تصحیح و ارزشیابی می شود. - پذیرفته شدن در این دانشگاه به عنوان یک نوبت از حداکثر دو نوب ت قبولی در آزمون سراسری محسوب نمی شود. - دانشجویان فعلی دانشگاه پیام نور که در ردیف پذیرفته شدگان قرار می گیرند نیاز ی به انصراف برای دانشگاه پیام نور ندارند. تبصره- شرایط دانشجویان مشمولی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند، در صورت انصراف و شرکت مجدد در آزمون سراسری، بر اساس مفاد بند 5 تذکرات مهم بخش مقررات وظیفه عمومی (مندرج در صفحه 35 همین دفترچه راهنما) خواهد بود. - کلیه پذیرفته شدگان نظام جدید آموزش متوسطه باید حداکثر تا پایان شهریور 1396 موفق به اخذ گواهینامه دوره پیش دانشگاهی شده باشند. تذکرخیلی مهم : در اغلب مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور بیشتر دروس نظری به صورت کلاس نیمه حضوری برای مرور درس و رفع اشکال گروهی، دانشجو » کلاس حضوری برای دروس عملی در تعدادی از روزهای مختلف هفته برگزار می شود. لیکن نظام آموزشی دانشگاه پیا م نور بوده و فراگیری دروس بعضاً به صورت الکترونیکی و رفع اشکال گروهی می باشد. در شرایطی که امکان تشکیل جلس ه های رفع « محور اشکال گروهی یا کلاس های درس حضوری وجود نداشته باشد و یا تعداد پذیرفته شدگان در یک رشته تحصیلی به حد نصاب لازم تشکیل کلاس نرسد، دانشگاه واحدهای درسی را به صورت الکترونیکی ارائه می نماید. همچنین دانشگاه م ی تواند در صورت ضرورت، محل تحصیل دانشجویان مربوط را در یکی از مراکز یا واحدهای همجوار یا مرکز استانی که دارای رشته تحصیلی مورد نظر باشد، تعیین نماید. - اجرای برخی از درس های عملی (آزمایشگاهی، کارگاهی و سایر) در آزمایشگاه منطقه ای، استانی یا سایر آزمایشگاه ها در مراکز دیگر دانشگاه بنا به تشخیص دانشگاه صورت خواهد گرفت. پذیرش دانشجو در برخی از دانشگا هها به اطلاع داوطلبان می رساند دانشگاه های اطلاعات و امنیت ملی (وابسته به وزارت اطلاعات)، علوم انتظامی امین (وابسته به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران)، امام صادق (ع )، علوم پزشکی بقی ها...(عج) و علوم قضایی و خدمات اداری (دادگستری) با شرایط خاص نسبت به پذیرش دانشجو از طریق آزمون سراسری اقدام خواهند نمود. لذا داوطلبان برای آگاهی از شرایط و ضوابط و همچنین نحوه ثبت نام برای شرکت در گزینش رشت ههای تحصیلی این دانشگاه ها، به آدرس اینترنتی دانشگاه های مربوط به نشانی های ذیل مراجعه نمایند. رشته های تحصیلی و شرایط و ضوابط در صفحه 41 همین دفترچه راهنما) ) www.vaja.ir :( -1 دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی (وابسته به وزارت اطلاعات شرایط و ضوابط در صفحه 41 همین دفترچه راهنما) ) www.doe.ac.ir :( -2 دانشگاه علوم انتظامی امین (وابسته به نیروی انتظامی رشته های تحصیلی و شرایط و ضوابط در صفحه 42 همین دفترچه راهنما) ) www.isu.ac.ir :( -3 دانشگاه امام صادق(ع www.bmsu.ac.ir :( -4 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج www.ujsas.ac.ir :( -5 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری (دادگستری در صورت تأیید سال اخذ دیپلم ( 83 و قبل از آن) یا ( 84 و بعد از آن) به غلط در ابتدای ثبت نام، داوطلب به عنوان متخلف شناخته خواهد شد. دفترچه راهنمای ثب تنام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396 صفحه 40 باسمه تعالی شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در رشته های تحصیلی پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی * نکته مهم: اعلام شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در رشته های تحصیلی پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، بمنزله پذیرش قطعی دانشجو در دانشگاه های فوق نمی باشد. بدیهی است در صورت اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح توسط وزارت آموزش و پرورش، پذیرش دانشجو در رشت ههای تحصیلی دانشگاه های وابسته (ویژه داوطلبان آزاد) به صورت محدود خواهد بود. بدیهی است شرایط و ضوابط نهایی در دفترچه راهنمای انتخاب رشته (دفترچه شماره 2) درج و به اطلاع داوطلبان ذیربط رسانده خواهد شد. الف) ویژه شاغلین رسمی پیمانی: 1) داشتن حکم کارگزینی رسمی یا پیمانی آموزش و پرورش در زمان ثبت نام در آزمون (مشروط به تدوام اشتغال در آموزش و پرورش). 2) دریافت فرم موافقت با ادامه تحصیل فرهنگیان ویژه شاغلین رسمی و پیمانی از اداره آموزش و پرورش محل خدمت براساس شرایط مندرج در دستورالعمل مربوط (داوطلبان می توانند برای دریافت موافقت با ادامه تحصیل فرهنگیان، به کارگزینی اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود مراجعه نمایند). تبصره: عدم ارائه فرم موافقت با ادامه تحصیل فرهنگیان، توسط محل خدمت، به منزله نداشتن شرایط ثبت نام در آزمون است. لذا در صورتی که داوطلب بدون تلقی خواهد شد. « کان لم یکن » داشتن موافقتنامه کتبی در آزمون شرکت نموده و پذیرفته شود قبولی وی 3) عدم اشتغال به تحصیل در هر یک از دوره های کاردانی و بالاتر (اعم از پیوسته و یا ناپیوسته)، در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در زمان ثبت نام، شروع به تحصیل و حین تحصیل. 4) دارندگان مدرک کاردانی و بالاتر (روزانه یا شبانه، دولتی یا غیردولتی، معادل یا غیرمعادل) مجاز به انتخاب رشت ههای تحصیلی ویژه فرهنگیان نمی باشند. 5) چنانچه آمار پذیرفته شدگان در هر یک از کدرشته محل های مربوط به ویژه فرهنگیان به حدنصاب لازم (حداقل 15 نفر) برای تشکیل کلاس نرسد، قبولی تلقی می شود. « کان لم یکن » این افراد در آزمون تبصره: تغییر محل تحصیل در کدرشته های پذیرفته شده که به حدنصاب نرسیده اند، برای تشکیل کلاس در بین واحدهای تابعه دانشگاه فرهنگیان، در اختیار سازمان مرکزی دانشگاه مزبور می باشد. بدیهی است مسؤولیت انتخاب کدرشته محل به عهده داوطلب می باشد. 6) محل تحصیل پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی ویژه شاغلین رسمی و پیمانی، پردیس های دانشگاه فرهنگیان مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد. 7) کلیه رشته های تحصیلی ویژه فرهنگیان در همه گروه های آزمایشی، مخصوص شاغلین رسمی و پیمانی آموزش و پرورش می باشد . سایر داوطلبان اعم از معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی قراردادی، داوطلبان آزاد و ... مجاز به انتخاب رشته های تحصیلی ویژه فرهنگیان نبوده و در صورت تلقی خواهد شد. « کان لم یکن » انتخاب و قبولی در هر یک از رشت ههای تحصیلی مزبور، قبولی آنان 8) علاوه بر شرایط و ضوابط اختصاصی مذکور، رعایت شرایط عمومی و سایر ضوابط کلی مندرج در این دفترچه، که کلیه داوطلبان ملزم به رعایت آن هستند، برای فرهنگیان نیز الزامی است. 9) چنانچه فردی با ارائه اطلاعات نادرست پذیرفته شود و یا متعاقب آن مشخص گردد که شرایط لازم را نداشته است در هر مرحله از ثب ت نام یا تحصیل قبولی وی لغو می گردد و حسب مورد مکلف به پرداخت خسارت های ناشی از آن خواهد بود. 10 ) با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان دولت مجاز به استفاده از مأموریت آموزشی نم یباشند فرهنگیان محترم ضمن انجام خدمت، خارج از ساعت اداری موظف، ادامه تحصیل خواهند داد. 11 ) سقف سابقه خدمتی جهت ادامه تحصیل فرهنگیان رسمی پیمانی ملاک عمل نم ی باشد، فلذا فرهنگیانی که تا شروع نیمسال اول سال تحصیل ی 1396-97 بازنشسته نمی شوند، با در نظر گرفتن موارد ذیل می توانند در آزمون شرکت نموده و در صورت قبولی، ادامه تحصیل نمایند. تبصره 1: افرادی که قبلاً به آموزش و پرورش تعهد خدمتی سپرده اند، چنانچه در زمان شروع به تحصیل، تعهد آنان به اتمام نرسیده باشد ملزم به سپردن تعهد مجدد جهت ادامه تحصیل در دوره های (روزانه، نوبت دوم (شبانه) و نیمه حضوری) می باشند. بر این اساس افراد مزبور باید سقف خدمت قانونی باقی مانده را جهت ایفای تعهد دوره جدید نیز حتماً مورد لحاظ قرار دهند؛ در غیر اینصورت مکلف به پرداخت خسارت حسب مورد مندرج در متن ت ع هد محضری بدلیل عدم ایفای تعهد، در زمان بازنشستگی خواهند بود. تبصره 2: افرادی که هیچگونه تعهد خدمتی به آموزش و پرورش ندارند، تابع قانون آموزش رایگان خواهند بود. اینگونه افراد صرفاً براساس قانون مزبور به دانشگاه محل تحصیل تعهد آموزش رایگان خواهند سپرد. ضمناً مشمولین دوره های نیمه حضوری نیز تابع شرایط و ضوابط مربوط می باشند. 12 ) شاغلین رسمی و پیمانی مجاز به انتخاب کدرشته محل های مربوط به کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی نمی باشند. 13 ) داوطلبان آزاد در صورت انتخاب کدرشته مح لهای مربوط به ویژه فرهنگیان رسمی پیمانی ، تحت هر شرایطی قبولی آنان لغو خواهد شد و مسؤ ولیت ناشی از عدم رعایت ضوابط به عهده داوطلب می باشد. ب) ویژه داوطلبان آزاد: پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، همانند سنوات قبل در صورت اخذ مجوزهای قانون ی ، با درج شرایط و ضوابط اختصاصی به انضمام ظرفیت پذیرش در دفترچه راهنمای انتخاب رشته (دفترچه شماره 2) و مطابق مقررات و ضوابط قانونی، صورت م ی پذیرد . داوطلبان متقاضی می باید موارد ذیل را در اعلام علاقه مندی خود به این رشته ها مد نظر قرار دهند. بدیهی است مسؤولیت عدم رعایت موارد ذیل و همچنین شرایط و ضوابطی که متعاقبا در دفترچه شماره ( 2) درج خواهد شد، بر عهده داوطلب م یباشد. -1 دارا بودن نمره علمی کل 6500 و بالاتر در زیرگروه مربوط. 1376 به بعد). /7/ -2 داشتن حداکثر سن 20 سال تمام در بدو ورود به دانشگاه ( 1 15 در دوره متوسطه ی دوم (پایه های اول، دوم و سوم). / -3 داشتن حداقل معدل کل 00 تبصره: حداکثر سن ورود به دانشگاه و حداقل معدل کل، تحت هیچ شرایطی تغییر نخواهند داشت. -4 بومی بودن داوطلب در کدرشته محل مربوط بر اساس ملاک های تعیین شده در دفترچه شماره ( 2) آزمون. * تذکر مهم: شرایط و ضوابط تکمیلی پذیرش دانشجو متعاقباً جهت اطلاع داوطلبان متقاضی رشته های تحصیلی مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگا ه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی اعلام خواهد شد. بنابراین ملاک عمل آخرین تغییراتی خواهد بود که به استناد مجوز صادره از مراجع ذیصلاح در دفترچه راهنمای انتخاب رشت ه های تحصیلی (دفترچه شماره 2) درج و یا از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور اطلاع رسانی خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم صدور مجوز از سوی مراجع ذیربط، موضوع بلااثر خواهد بود. دفترچه راهنمای ثب تنام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396 صفحه 41 باسمه تعالی شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی پذیرش دانشجو در رشته های تحصیلی دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، برای تأمین و تربیت بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود، متناسب با مبانی و ارزش های اسلامی، در رشته های تحصیلی: 1) امنیت اطلاعات، 2) امنیت اقتصادی، 3) امنیت بین الملل، 4) امنیت نرم ، 5) پژوهشگری امنیت، 6) حفاظت اطلاعا ت ، 7) ضد تروریسم، 8) عل وم سیاسی ، 9) علوم فنی امنیت، 10 ) فناوری اطلاعات و ارتباطات، 11 ) مدیریت اطلاعات و ارتباطات و 12 ) مطالعات امنیتی، در مقطع کارشناسی پیوسته، از میان داوطلبان مرد واجد شرایط، برای تحصیل در دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی دانشجو می پذیرد. علاقه مندان می توانند در صورت احراز صلاحیت های عمومی و اختصاصی مندرج در این اطلاعیه و اطلاعیه های بعدی آزمون، پس از ثبت نام و انتخاب رشته، و قبولی در آزمون اختصاصی دانشگاه و طی نمودن مراحل گزینش و پذیرش نهای ی ؛ در رشته های تحصیلی دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی مشغول به تحصیل شده و از مزایای دانشجویی و استخدام در وزارت اطلاعات نیز بهره مند گردند. الف) راهنمای ثبت نام از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور و شرکت در گزینش رشته های تحصیلی دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی: 1) نسبت به انتخاب بند اعلام علاقه مندی به شرکت در گزینش رشته های تحصیلی دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، مندرج در فرم تقاضانام ه اینترنتی ثبت نام آزمون سراسری سال 1396 ، اقدام نمایند. 2) در آزمون سراسری سال 1396 شرکت نمایند. 3) پس از اعلام نتایج اولیه ی آزمون سراسری توسط سازمان سنجش، در صورتیکه مجاز به انتخاب رشته در دوره های روزانه شده اند، کدرشته های تحصیلی دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی را به ترتیب علاقه مندی خود در اولوی ت های نخست فرم انتخاب رشته اینترنتی درج نمایند. 4) پس از اعلام لیست پذیرفته شدگان از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، مرکز سنجش و پذیرش دانش گاه اطلاعات و امنیت ملی، داوطلبان را از طریق تماس تلفنی برای شرکت در آزمون اختصاصی دعوت خواهد نمود و سپس قبولی های نهایی به گزینش وزارت اطلاعات معرفی می گردند. 5) پس از تأیید نهایی گزینش وزارت اطلاعات، دانشجویان امکان ثب تنام و تحصیل در دانشگاه را خواهند داشت. ب) شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی وابسته به وزارت اطلاعات برای پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی: 1) تدین به دین مبین اسلام. 2) تابعیت جمهوری اسلامی ایران. 3) داشتن اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایرا ن . 4) احراز صلاحیت استخدامی برابر ضوابط گزینش وزارت اطلاعات. 5) برخورداری از سلامت روانی و جسمی به تشخیص مراجع پزشکی وزارت اطلاعات. 6) داوطلبان نباید در استخدام و متعهد به سازمان یا وزارتخانه ای باشند. 7) حداکثر سن برای داوطلبان مقطع کارشناسی 23 سال تمام می باشد (متولدین 1374 به بعد). 8) حداقل معدل کتبی دیپلم برای داوطلبان گروه های آزمایشی ریاضی فیزیک و علوم تجربی 14 و علوم انسانی 15 می باشد. 9) پذیرفته شدگان دانش گاه اطلاعات و امنیت ملی می توانند با سپردن تعهد، خدمت دوران سربازی را در وزارت اطلاعات طی کنند. 10 ) دانشجویان در طول دوره ی تحصیل، از کمک هزینه برخوردار می باشند و پس از فارغ التحصیلی، در وزارت اطلاعات استخدام خواهند شد. 11 ) دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی برای دانشجویان مجرد واجد شرایط، خوابگاه تهیه می نماید . 12 ) تحصیل در دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تمام وقت، به صورت شبانه روزی و با بهره گیری از امکانات بسیار مناسب خواهد بو د . 13 ) دانشجویان مقطع کارشناسی در طول مدت تحصیل ملزم به فراگیری یکی از زبان های زنده دنیا و امور فوق برنامه م یباشند. 14 ) در صورتی که پذیرفته شدگان از تحصیل انصراف دهند باید خسارت مالی ناشی از گزینش و تحصیل را پرداخت نمایند. 15 ) به دانشجویان پس از اتمام مدت تحصیل و انجام تعهدات، گواهی نامه فار غ التحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطاء می گردد. * توضیحات ضروری: الف) داوطلبان برای اعلام علاقه مندی به گزینش در رشته های تحصیلی دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، بایستی بند 41 فرم تقاضانامه ثبت نام آزمون سراسری سال 1396 را علامتگذاری نمایند. ب) داوطلبان گرامی توجه نمایند اعلام علاقه مندی به شرکت در گزینش رشته های تحصیلی دانش گاه اطلاعات و امنیت ملی، به منزله ثبت نام قطعی نبوده و متقاضیان می بایست علاوه بر علامتگذاری بند 41 تقاضانامه ثبت نام، کدرشت ههای تحصیلی دانش گاه مزبور را در فرم انتخاب رشته اینترنتی، درج نمایند. ج) مشخصات و اطلاعات مربوط به ثبت نام و شرکت داوطلبان در گزینش رشته های تحصیلی دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، به صورت محرمانه نزد سازمان سنجش آموزش کشور محفوظ بوده و فقط در اختیار دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی قرار خواهد گرفت. مراجعه نمایید. www.vaja.ir : متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی به سایت وزارت اطلاعات به نشانی شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی پذیرش دانشجو در رشته های تحصیلی دانشگاه علوم انتظامی امین دانشگاه علوم انتظامی امین، به روش نیمه متمرکز از بین شرکت کننده آزمون سراسری در گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسان ی که واجد شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی ذکر شده زیر باشند، دانشجوی افسری می پذیرد. الف) شرایط عمومی : 1) اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام. 2) اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه و آمادگی فداکاری در راه تحقق اهداف آنها. 3) تابعیت جمهوری اسلامی ایران. 4) عدم سابقه عضویت یا وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی معارض با نظام جمهوری اسلامی ایران. 5) عدم عضویت یا وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی در زمان تقاضای استخدام. 6) عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی . 7) نداشتن سوءپیشینه کیفری. 8) عدم اعتیاد به مواد مخدر. 9) داشتن سلامت و توانایی جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد نظر به تایید بهدار ی کل ناجا . 10 ) داشتن شرایط تحصیلی و یا تخصصی لازم برای خدمت مورد نظر. ب ) شرایط اختصاصی) : 1) دارا بودن حداقل 170 سانتیمتر قد. 2) دارا بودن 18 سال سن . در صورت انجام خدمت وظیفه عمومی 20 سال (مبنای احتساب سن ، روز ثبت نام در آزمون سراسری خواهد بود). تبصره: خانواده معظم شهدا و ایثارگران برابر قانون از تسهیلات سنی پیش بینی شده بهره مند خواهند شد. 3) حداقل معدل 14 می باشد. 4) ارائه مدرک نظام وظیفه برای داوطلبان مرد (دفترچه آماده به خدمت / کل دیپلم چهار ساله نظام قدیم و یا پیش دانشگاهی نظام جدید نمره 00 بدون مهر غیبت، گواهی اشتغال به خدمت سربازی، کارت پایان خدمت، گواهی اشتغال به تحصیل و یا معافی ت های غیرپزشک ی ). 5) عدم تعهد خدمت به سازمان های دولتی و غیردولتی به هر نحوی (رسمی، پیمانی، آزمایشی). 6) فارغ التحصیلان مقاطع کاردانی و بالاتر مجاز به ثبت نام نمی باشند. 7) موفقیت در مراحل گزینش و استخدام برابر ضوابط هیأت مرکزی گزینش نیروی انتظامی. 8) پذیرش و جذب دانشجو صرفاً بر اساس سهمیه ها و ظرفیت های مورد نیاز می باشد و در صورت کثرت متقاضی، دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش ناجا، مجاز خواهد بود از میان دارندگان بالاترین معدل و مناسب ترین افراد با مأموریت های و رست ه های ناجا، نفرات واجد شرایط را انتخاب و گزینش نماید. ج ) شرایط اختصاصی شاغلین ناجا : 1) کارکنان پایور و پیمانی درجه دار که با مدرک تحصیلی پایان دوره متوسطه نظام قدیم و یا پیش دانشگاهی نظام جدید به استخدام ناجا درآمده اند، در طول درجات گروهبان یکمی و استوار دومی می توانند کد مربوط به مقطع کاردانی شاغلین (فقط مرد) را انتخاب نمایند. 2) عدم اشتغال به تحصیل همزمان در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی. 3) عضویت به صورت کادر پایور یا پیمانی ناجا. شروع به تحصیل کارکنان پیمانی منوط به قبولی در مراحل تغییر وضعیت به صورت پایور وفق مقررات گزینش و استخدام ناجا می باشد. 4) نداشتن سابقه محکومیت کیفری و همچنین تنبیهات انظبا ط ی مؤثر برای شاغلین ناجا. 5) موافقت نامه کتبی از نیروی انسانی استان یا یگان خدمتی برای ادامه تحصیل در دانشگاه علوم انتظامی امین. د) امتیازات: 1) دانشجویان غیرشاغل از بدو ورود به استخدام رسمی نیروی انتظامی درخواهند آمد. 2) دانشجویان ضمن دریافت کمک هزینه تحصیلی از امکانات رفاهی، خوابگاه و بیمه خدمات درمانی بهره مند خواهند شد. 3) فارغ التحصیلان در طول خدمت برابر مقررات بنیاد تعاون از وام خرید مسکن و سایر امتیازات متعلقه برخوردار خواهند شد. 4) فارغ التحصیلان مقطع کاردانی و کارشناسی ضمن دریافت مدرک تحصیلی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به ترتیب به درجه ستوان سومی و ستوان دومی نائل آمده و ترفیعات بعدی آنان برابر قوانین و مقررات ناجا خواهد بود. 5) ادامه تحصیل کارکنان برای مقاطع بالاتر در صورت نیاز ناجا وفق ضوابط و مقررات در رشته های تحصیلی مصوب بلامانع خواهد بود. ه ) تذکرات: 1) متقاضیان تحصیل در این دانشگاه بایستی نسبت به علامتگذاری بند 42 تقاضانامه ثبت نام اینترنتی اقدام نمایند. 2) اعلام علاقه مندی در تقاضانامه ثبت نام آزمون سراسری، هیچ حقی را برای داوطلب در خصوص ثبت نام و پذیرش ایجاد نخواهد کرد. 3) رسته داوطلبان بر اساس سهمیه استان، رشته تحصیلی، توانمندی های داوطلب و نظریه کارشناسان گزینش و استخدام تعیین می گردند. 4) متقاضیان تحصیل در این دانشگاه پس از اعلام نتایج اولیه آزمون سراسری و در صورت مجاز شدن به انتخاب رشته، جهت کسب اطلاعات بیشتر به توضیحات مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته (دفترچه شماره 2) مراجعه نماین د . 5) تحصیل در دانشگاه علوم انتظامی شبانه روزی است. 6) نشانی: تهران، منطقه 22 شهرداری، بزرگراه شهید همت (غرب)، ابتدای بزرگراه شهید خرازی، بعد از www.doe.ac.ir : 14986 نشانی اینترنتی دانشگاه - تقاطع غیر همسطح شهید خرازی و آزادگان، دانشگاه علوم انتظامی امین. کد پستی: 19991 دفترچه راهنمای ثب تنام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396 صفحه 42 باسمه تعالی شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در دانشگاه امام صادق (ع) 1396 در دوره های کارشناسی ارشد پیوسته ویژه - دانشگاه امام صادق (ع) بر اساس اهداف متعالی خود و با امتیاز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای سال تحصیلی 97 برادران و کارشناسی ویژه خواهران به شرح ذیل دانشجو می پذیرد: 1 - آشنایی با رشته های دانشگاه: ردیف رشته و گرایش تحصیلی مقطع تحصیلی نوع دیپلم حداکثر ظرفیت جنس پذیرش 1 الهیات و معارف اسلامی و ارشاد فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد پیوسته کلیه رشت ههای نظری 20 فقط مرد 2 الهیات و معارف اسلامی و ارشاد فلسفه و کلام اسلامی کارشناسی ارشد پیوسته کلیه رشته های نظری 15 3 الهیات و معارف اسلامی و ارشاد علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد پیوسته کلیه رشت ههای نظری 15 4 معارف اسلامی و اقتصاد کارشناسی ارشد پیوسته ریاضی فیزیک 30 5 معارف اسلامی و حقوق حقوق خصوصی معارف اسلامی و حقوق حقوق جزا معارف اسلامی و حقوق حقوق عمومی کارشناسی ارشد پیوسته کلیه رشته های نظری 39 6 معارف اسلامی و علوم سیاسی کارشناسی ارشد پیوسته کلیه رشت ههای نظری 40 7 ارتباطات معارف اسلامی و فرهنگ و مطالعات سیاستگذاری معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات مطالعات حقوقی پیوسته کارشناسی ارشد کلیه رشته های نظری 45 8 معارف اسلامی و مدیریت مدیریت مالی معارف اسلامی و مدیریت مدیریت بازرگانی معارف اسلامی و مدیریت مدیریت صنعتی معارف اسلامی و مدیریت مدیریت دولتی و سیاستگذاری عمومی کارشناسی ارشد پیوسته ریاضی فیزیک 60 9 فقه و حقوق اسلامی کارشناسی کلیه رشته های نظری 50 فقط زن 10 فلسفه و کلام اسلامی کارشناسی کلیه رشته های نظری 50 11 معارف اسلامی و علوم تربیتی کارشناسی کلیه رشته های نظری 50 12 حقوق کارشناسی کلیه رشته های نظری 50 2 - مراحل ثبت نام و شرایط آن: الف) شرایط داوطلبان: کلیه داوطلبان می بایست علاوه بر شرایط عمومی آزمون سراسری دارای شرایط زیر نیز باشند: 1) تدین به دین مبین اسلام و مذهب شیعه اثنی عشری. 2) التزام به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه. 3) متولد سال 1375 و بعد از آن؛ انجام خدمت سربازی یا تحصیل در حوزه علمیه و مانند آن تأثیری در شرط سنی ندارد. 4) برخورداری از سلامت و توانایی جسمی و روانی. 5) داشتن گواهی دیپلم و پیش دانشگاهی و شرکت در یکی از گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری. ب) نحوه ثبت نام: ثبت نام در دانشگاه امام صادق (ع) دو مرحله دارد که انجام هر دو مرحله ضروری است: 1) ثبت نام در آزمون سراسری و انتخاب گزینه علاقه مندی به دانشگاه امام صادق (ع) مندرج در آن (به تذکر 2 ذیل بند 3 توجه شود). و تکمیل اطلاعات مورد نیاز در آن. www.isu.ac.ir : 2) مراجعه به سامانه ثبت نام اینترنتی دانشگاه امام صادق (ع) به نشانی -3 مراحل تکمیل اطلاعات در سامانه ثبت نام دانشگاه امام صادق (ع): داوطلبان پس از ثبت نام در آزمون سراسری و دریافت شماره پرونده آزمون سراسری لازم است با مراجعه به پایگاه اینترنتی دانشگاه قسمت گزینش دانشجو حداکثر تا تاریخ 30 اسفند 1395 به شرح ذیل اقدام به ثبت نام نمایند. ضمنا توصیه می شود: اولاً ثبت نام به روزهای آخر اسفندماه موکول نشود و ثانیاً اطلاعات لازم قبل از ورود به سامانه ثب تنام آماده گردد. 1-3 ) وارد نمودن کد ملی داوطلب در قسمت مربوط. 2-3 ) وارد نمودن مشخصات فردی، معدل های کتبی و کل دیپلم، آدرس دقیق منزل داوطلب، نام و کد مرکز پی شدانشگاهی و دبیرستان، مندرج در بالای کارنامه تحصیلی داوطلب و... 140 ریال در سامانه ثبت نام. / 3-3 ) پرداخت اینترنتی هزینه ثبت نام به مبلغ 000 4-3 ) دریافت رمز عبور و کد رهگیری در پایان ثب تنام و یادداشت آن. * تذکر 1: چنانچه داوطلبان پس از تکمیل ثبت نام و واریز هزینه آن، موفق به دریافت رمز عبور و کد رهگیری نشوند، ثبت نام آنها تکمیل نشده است و بایستی دوباره جهت ثبت نام به سامانه مراجعه نمایند. * تذکر 2: داوطلبانی که قبل از آغاز ثبت نام آزمون سراسری اقدام به ثبت نام در دانشگاه امام صادق (ع) می نمایند لازم است از تاریخ اول اسفند لغایت 30 اسفند 1395 با وارد کردن کد ملی و رمز عبور مجددا وارد سامانه ثب تنام دانشگاه شده و شماره پرونده آزمون سراسری خود را ثبت نمایند. -4 مرحله آزمون شفاهی: پس از ثبت نام داوطلبان در آزمون سراسری و سپس در سامانه ثبت نام گزینش دانشگاه امام صادق (ع)، گزینش دانشگاه از میان داوطلبان معرفی شده چند برابر ظرفیت توسط سازمان سنجش آموزش کشور برای شرکت در آزمون شفاهی دعوت به عمل می آورد. در این مرحله صلاحیت های عمومی و علمی داوطلبان مورد بررسی قرار می گیرد. اصلی ترین معیارهای علمی پذیرش که به صورت جدی در مرحله آزمون شفاهی مورد بررسی قرار می گیرند، عبارتند از معدل کتبی دیپلم و نمره کل آزمون سراسری. لذا بالاتر بودن این دو عامل به معنای کسب امتیاز بیشتر در صلاحی تهای علمی داوطلب می باشد که قدرت رقابت وی با دیگر داوطلبان را افزایش می دهد. * تذکر: داوطلبان معرفی شده سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه با ضرایب خاص مربوط به این دانشگاه تعیین می شوند . این ضرایب در دروس زبان و ادبیات فارس ی ( 4)، معارف اسلامی( 4)، زبان عربی( 4)، زبان خارجی( 2) و در سایر دروس همان ضرایب آزمون سراسری می باشد. -5 انتخاب رشته و اعلام نتایج: 1-5 ) ثبت نام و قبولی در این دانشگاه محدودیتی برای داوطلب در انتخاب رشته های آزمون سراسری ایجاد نمی کند و در صورت پذیرش در این دانشگاه، رشته قبولی داوطلب در آزمون سراسری نیز پا برجا بوده و داوطلب می تواند از میان آن دو رشته پذیرفته شده، رشته و دانشگاه مورد علاقه خود را انتخاب نماید. 2-5 ) انتخاب رشته این دانشگاه در مرحله آزمون شفاهی صورت می پذیرد. لذا نیازی به انتخاب رشته های این دانشگاه، هنگام انتخاب رشت ه در آزمون سراسری نیست. خواهران) اعلام خواهد شد. ) www.isuw.ac.ir برادران) و ) www.isu.ac.ir 3-5 ) نتایج نهایی پذیرفت هشدگان اواخر شهریورماه از طریق پایگاه اینترنتی -6 اطلاعات و تذکرات مهم: 4 سال و به صورت تمام وقت روزانه می باشد و در طول تحصیل لازم / 1-6 ) طول دوره آموزشی کارشناسی ارشد پیوسته ویژه برادران حدود 7 سال و دوره آموزشی کارشناسی خواهران حدود 5 است دانشجویان ضوابط و مقررات دانشگاه را رعایت نمایند. 2-6 ) واحدهای کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) در دوره کارشناسی ارشد پیوسته برادران به دانشجویانی ارائه خواهد شد که حداقل معدل لازم را در دروس کارشناسی کسب نموده باشند یا از عهده امتحان جامع داخلی که از بعضی دروس کارشناسی صورت می گیرد، برآیند. 3-6 ) با توجه به اینکه رشته های تحصیلی دانشگاه ماهیتاً تلفیقی است، لذا ضرورتاً تعداد زیادی از دروس حوزوی و علوم اسلامی همراه با دروس دانشگاهی و زبان های عربی و انگلیسی (یا فرانسه) در سطح مکالمه کامل و فهم متون به دانشجویان ارائه م یشود. 4-6 ) تشکیل گرایش های اعلام شده در رشته های تحصیلی، در صورتی ممکن خواهد بود که تعداد دانشجویان واجد شرایط هر گرایش، با توجه به ضوابط دانشگاه به حد نصاب لازم برسد. 5-6 ) هزینه تحصیل از دانشجویانی که مطابق ضوابط دانشگاه فارغ التحصیل شوند دریافت نمی شود و صرفاً دانشجو بطور رسمی متعهد م یشود که پس از پایان دوره آموزشی به میزان نیمی از مدت تحصیل خود را با نظر دانشگاه در داخل یا خارج دانشگاه (در پاره ای از مؤسسات دولتی یا غیردولتی) خدمت نماید و فقط در مواردی از قبیل انصراف ، اخراج یا انتقال، هزین ه های طول تحصیل خود را به دانشگاه پرداخت نماید. 6-6 ) به برادران و خواهران دانشجوی واجد شرایط، اقامتگاه (خوابگاه) تعلق می گیرد. بارگذاری شده و داوطلبان از این طریق م یتوانند gzn.isu.ac.ir : در پایگاه اینترنتی گزینش دانشگاه به نشانی « نشریه پیام صادق » 7-6 ) به منظور آشنایی بیشتر با دانشگاه نسخه الکترونیکی آن را دریافت نمایند. Pdf فایل پاسخ داده می شود. « پایگاه اینترنتی گزینش » در « ارتباط با ما » 8-6 ) سؤالات داوطلبان از طریق قسمت واحد گزینش نشانی صندوق پستی شماره تلفن شماره نمابر کد 021 ( 88379532 (داخلی 8 88576030 - 1 14655/ برادران تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع) 159 021 22065437 22131874 - 6 14655/ خواهران تهران، شهرک قدس، بلوار شهید فرحزادی، خیابان شهید طاهرخانی، دانشگاه امام صادق(ع) 111 دفترچه راهنمای ثب تنام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396 صفحه 43 بسمه تعالی گواهی مربوط ب ه عنوان رشته تحصیلی دو سال آخر دوره دبیرستان یا هنرستا ن و سا ل اخذ مدر ک پیش دانشگاهی برای فارغ التحصیلان و یا دانش آموزان نظام جدید آموزش متوسطه برای شرکت در آزمون سراسری سال 1396 و همچنین سه سال آخر دوره متوسطه برای دیپلمه ها ی سنوات قبل نظام قدیم آموزش متوسطه سازمان سنجش آموزش کشور - 2 - اینجانب : 1 3 - دارای شناسنامه شماره : 4 - متولد سال : 5 - فرزند: 6 - که محل تولدم : استان : 7 - شهرستان : 8 - بخش : می باشد. 9 - در رشته تحصیلی : -11 سال تحصیلی : - 13 اشتغال -10 به تحصیل دارم و یا فارغ التحصیل شده ام. -12 محل تحصیلم در دوره پیش دانشگاهی (برای داوطلبان نظام جدید)، محل تحصیلم در سال آخر دوره متوسطه (برای داوطلبان نظام قدیم ) با توج ه به جدول شماره 7 در دفترچه راهنما به شرح ذیل است : نام استان نام شهرستان کدبخش نام بخش استان: شهرستان: بخش: -13 محل تحصیلم در سال ماقبل دوره پیش دانشگاهی (سال سوم دبیرستان یا هنرستان برای داوطلبان نظام جدید)، مح ل تحصیلم در سال ماقبل دیپلم (سال سوم متوسطه برای داوطلبان نظام قدیم ) با توجه به جدول شماره 7 در دفترچه راهنما به شرح زیر است: نام استان نام شهرستان کدبخش نام بخش استان: شهرستان: بخش: -14 محل تحصیلم در دو سال ماقبل دوره پیش دانشگاهی (سال دوم دبیرستان یا هنرستان برای داوطلبان نظام جدید)، مح ل تحصیلم در دو سال ماقبل دیپلم (سال دوم متوسطه برای داوطلبان نظام قدیم ) با توجه به جدول شماره 7 در دفترچه راهنما به شرح زیر اس ت: نام استان نام شهرستان کدبخش نام بخش استان: شهرستان: بخش: معدل کتبی امتحانات نهایی سال سوم متوسطه نظام جدید (دیپلم نظام جدید) توضیح: معدل کتبی امتحانات نهایی دیپلم متوسطه نظام جدید آموزش متوسطه برای داوطلبانی که در سال 1384 تا 1395 دیپلم نظام جدید دریافت نموده اند. تذکرات خیلی مهم: 1- منظور از محل تحصیل سه سال آخر برای فارغ التحصیلان و دان ش آموزان نظام جدید آموزش متوسطه عبارت است از محل اخذ مدرک پیش دانشگاهی ، محل اخذ دیپلم نظام جدید (سال سوم دبیرستان یا هنرستان ) و محل تحصیل سال ماقبل دیپلم (سال دوم ) دبیرستان و یا هنرستان می باشد . -2 منظور از سه سال آخر دوره متوسطه برای دیپلمه های سنوات قبل نظام قدیم آموزش متوسطه به ترتیب عبارت است از مح ل اخذ دیپلم (سال چهارم )، محل تحصیل سال ماقبل دیپلم (سال سوم ) و محل تحصیل دو سال ماقبل دیپلم (سال دوم ) دبیرستان و یا هنرستان می باشد. اینجانب کلیه مندرجات فوق را با توجه به دستورالعمل های مندرج در دفترچ ه راهنمای آزمون سراسری سال 1396 تکمیل و صحت آن را تأیید می نمایم و چنانچه هر زمان مشخص شود که اطلاعات فوق خلاف واقع است ، سازمان سنجش آموزش کشور می تواند مطابق مقررات مربوطه با اینجانب رفتار نماید. نام و نام خانوادگی داوطلب : محل امضاء مراتب فوق به استناد مدارک موجود/ ارائه شده ، دقیقاً تطبیق گردید. نام و نام خانوادگی: محل مهر و امضای رئیس مرکز آموزش پیش دانشگاهی و یا دبیرستان یا هنرستان یا آموزشگاه و یا اداره آموزش و پرورش این گواهی صرفاً برای ثبت نام در آزمون سراسری سال 1396 صادر گردیده و هیچگونه ارزش دیگری ندارد. داوطلبان لازم است این فرم را تکمیل نموده و پس از تأیید آن توسط ادارات آموزش و پرورش ذیربط، نزد خود نگهداری نمایند نام خانوادگی طبق شناسنامه نام طبق شناسنامه عنوان گواهینامه مدرک پیش دانشگاهی (برای داوطلبان نظام جدید) و عنوان دیپل م (برای داوطلبان نظا م قدی م) مرکز آموزش پی شدانشگاهی (برای داوطلبان نظام جدید) دبیرستان و یا هنرستان (برای داوطلبان نظام قدیم ) فرم شماره 2 اعشار صحیح دفترچه راهنمای ثب تنام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396 صفحه 44 توجه : دانشجویان انصرافی به دقت این فرم را مطالعه و مدارک لازم را به هنگام تأیید همراه داشته باشند. فرم انصراف قطعی از تحصی ل پذیرفته شدگان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور برای ثبت نام و شرکت درآزمون سراسری سال 1396 بسمه تعالی اینجانب با مشخصات زیر: نام خانوادگی : نام : فرزند: شماره شناسنامه : صادره از: متولد سال : 13 پذیرفته شده در آزمون سراسری سال تحصیلی دوره: مقطع : رشته: مؤسسه آموزش عالی: در سهمیه ثبت نامی: با آگاهی کامل از مقررات آموزشی و آیین نامه ترک تحصیل و با علم به تبصره زیر، تقاضای ترک تحصیل دایم را دارم . تبصره : پذیرفته شدگانی که برای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396 اقدام به تکمیل این فرم می نمایند از شمول ماده 34 آیین نامه مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل مبنی بر فرصت یک ماهه به منظور باز پس گرفتن انصراف مستثنی هستند و تکمیل و ارسال این فرم به منزله انصراف قطعی از تحصیل در رشته فوق الذکر می باشد. تاریخ : امضاءدانشجو تذکرات مهم: 1 - پذیرفته شدگانی که پس از قبولی در آزمون سراسری ثبت نام نکرده یا بعد از ثبت نام برای انتخاب واحد مراجعه نکرده اند، نیازی به تکمیل قسمت دوم و سوم این فرم و تایید آن توسط اداره کل امور دانشجویان داخل وزارت ذیربط ندارند. 2- دانشجویان انصرافی سال 1395 و قبل از آن در رشته های تحصیلی وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناور ی و مرکز امور دانشجویی وزارت بهداشت که پس از تاری خ ترک تحصیل به میزان تعهد مقرر در قانو ن آموزش رایگان ، خدمت و با صندوق رفاه دانشجویان نیز تسویه حساب نموده اند و کارکرد آنان مورد تایید دانشگاه یا مؤسس ه آموزش عالی محل تحصیل می باشد نیاز به تکمیل قسمت سوم این فرم ندارند. 3- کلیه دانشجویان انصرافی - اخراجی تحت پوشش وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در صورت قبولی در این آزمون تعهد خدمت قبلی آنان به تعهدات رشته قبولی جدید اضافه خواهد شد. 4- پذیرفته شدگان مراکز تربیت معلم که پس از قبولی در آزمون سراسری ثبت نام نکرده و تعهد محضری را نسپرده اند، نیازی به تکمیل قسمت دوم و سوم این فرم و تایید توسط سازمان آموزش و پرورش محل خدمت ندارند. این قسمت لازم است توسط مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل دانشجو، دقیقاُ گواهی . تایید شود و تکمیل م یشود که نامبرده فوق به هیچیک از واحدهای تابعه این مؤسسه آموزش عال ی بده ی ندارد و جمعاً در طول مدت تحصیل به مدت ثلث/نیمسال از آموزش رایگان بهره مند بوده ، مبلغ ریال بابت وام و کمک هزینه تحصیلی و خوابگاه (به تفکیک ) صندوق های رفاه دانشجویان /هر مؤسسه دیگر که واریز نموده /واریز ننموده و تعهد خاصی ندارد. ضمناً نامبرده گواهی انجام کار لازم برای ایفای عهد آموزش رایگان خودرا به دانشگاه ارائه کرده است / ارائه نکرده است . محل مهر و امضای آموزش مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل دانشجو این قسمت لاز م اس ت توسط ادار ه ک ل امور دانشجویان داخل وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی و یا سازمان آموزش و پرورش استان محل خدمت (برای دانشجویا ن مراکز تربیت معلم) تکمیل و تایید شود. گواهی می شود نامبرده فوق طبق فیش شماره مورخ مبلغ ریال هزینه شهریه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  آموزش رایگان را به حساب وزارت آموزش و پرورش  واریز نموده و میزان ریال بدهی های مربوط به صندوق های رفاه دانشجویان خود را طی فیش شماره مورخ صندوق های رفاه دانشجویان پرداخته اس ت. مراتب انصراف از تحصیل نامبرده طی نامه شماره مورخ به مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل وی اعلام شده است . ضمناً به استناد بخشنامه 1381 و با توجه به موافقت دفتر حقوقی وزارت متبوع، تعهد خدمت نامبرده در صورت قبولی /5/ 41 مورخ 26 / شماره 34237 به پس از پایان تحصیلات در مقطع تحصیلی جدید موکول خواهد شد. محل مهر و امضای اداره کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اداره کل آموزش و پرورش استان محل خدمت توضیح: -1 دانشجویانی که تعهد خاص دارند از جمله دانشجویان رشته های دبیری ، در موقع انصراف از تحصیل و تکمیل این فرم موظفند علاو ه بر رعای ت تمامی موارد فوق الذکر، یک نسخه از این فرم را هنگام پرداخت بدهی آموزش رایگان به دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی خود و مرکز امور دانشجویی وزارت بهداشت تحویل نمایند. 2- کلیه دانشجویان انصرافی - اخراجی برای تکمیل قسمت سوم این فرم لازم است به اداره کل امور دانشجویان داخل وزارتخانه های ذیربط مراجعه نمایند. 3- کلیه دانشجویان انصرافی - اخراجی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) وابسته ب ه وزارت آموزش و پرورش برای تکمیل قسمت سوم این فرم لازم است به اداره آموزش و پرورش محل خدمت مراجعه کنند. 4- هزینه های پرداخت شده توسط دانشجو به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد. توج ه: -1 بر اساس ضوابط دانشجویان دوره روزانه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در صورتی می توانند در آزمون سراسری سال 1396 ثبت نام و شرکت نمایند 95 نسبت به انصراف قطعی از /12/ که: اولاً واجد شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون باشند و ثانیاً حداکثر تا تاریخ 1 تحصیل اقدام نمایند. بدیهی است داوطلبان مذکور در صورت عدم انصراف قطعی از تحصیل تا تاریخ تعیین شده، در صورت موفقیت و قبولی در آزمون، به عنوان متخلف محسوب شده و مجاز به ثبت نام و ادامه تحصیل در رشته قبولی جدید خود نمی باشند. 2- کلیه دانشجویان انصرافی دایم دانشگاه ها و مؤسسات 1395 انصراف می دهند، لازم است این فرم را عیناً از این دفترچه راهنما جدا نموده و پس از تکمیل و /12/ آموزش عالی کشور که حداکثر تا تاریخ شنبه 1 تایید آن ، توسط مؤسسه آموزش عالی ذیربط و برحسب مورد اداره کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم، و مرکز امور دانشجویان وزارت بهداشت، نزد خود نگهداری نمایند. 3- کلیه برادران دانشجوی انصرافی که علاقه مند به شرکت در آزمون سراسری سال 1396 می باشند باید از نظر مقررات سازمان وظیفه 5 و یا 9 مربوط به مقررات وظیفه عمومی مندرج در این دفترچه باشند و گواهی مربوط را به هنگام تایید ای ن فرم ارائه ،2 ، عمومی واجد یکی از بندهای 1 نمایند. 4- دانشجویان اخراجی آموزشی و همچنین دانشجویانی که مدرک معادل کاردانی (اعم از کاردان ی عمومی و یا کاردانی ) را اخذ نمود ه اند نیز باید قسمت های فوق را بر اساس مقررات تکمیل و ارائه نمایند. 5- دانشجویان انصرافی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی اعم از اینکه در آزمون سراسری سال جاری پذیرفته شوند و یا نشوند حق بازگشت و ادامه تحصیل در رشته محل قبولی قبلی خود را ندارند. 6- چنانچه دانشجویی کمتر از یک نیمسال از آموزش رایگان استفاده نموده باشد، مدت آن برحس ب روز و در ستون دوم این فرم توسط مؤسسه آموزش عال ی قید می شود. فرم شماره 3 دفترچه راهنمای ثب تنام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396 صفحه 45 فرم پیش نویس تقاضانامه ثبت نام آزمون سراسری سال 1396 کد سوابق تحصیلی دیپلم: کد سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی: (مخصوص داوطلبان دیپلمه سال 1384 و بعد از آن): (مخصوص داوطلبان دارای مدرک پیش دانشگاهی سال 1391 و بعد از آن): 1 - نام خانوادگی: 2- نام: 3- نام پدر: -5 شماره شناسنامه: 6 - سری و سریال شناسنامه: /  مرد  4 - جنس: زن روز ماه سال 8 - کد ملی: 9- کد بخش محل تولد: 1 7 - تاریخ تولد: 3 -10 منطقه یا ناحیه اخذ مدرک دیپلم: 11 - کد دانش آموزی مقطع دیپلم: -12 کد عنوان دیپلم: 13 - سال اخذ مدرک دیپلم: -14 کد بخش محل اخذ مدرک ماقبل دیپلم (سال دوم دبیرستان): 15 - کد بخش محل اخذ مدرک دیپلم (سال سوم دبیرستان): -16 معدل کل دیپلم: اعشار: صحیح: 17 - معدل کتبی نهایی دیپلم: اعشار: صحیح:  دیپلم نظام قدیم  -18 دانش آموز یا فارغ التحصیل: دوره پیش دانشگاهی -19 منطقه یا ناحیه اخذ مدرک پیش دانشگاهی: 20 - کد دانش آموزی مقطع پیش دانشگاهی: -21 کد عنوان مدرک پیش دانشگاهی: 22 - سال اخذ مدرک پیش دانشگاهی: اعشار صحیح -23 کد بخش محل اخذ مدرک دوره پیش دانشگاهی: 24 - معدل کل مقطع پیش دانشگاهی (در صورت فار غالتحصیلی):  زرتشتی  مسیحی  -25 داوطلبان اقلیت های مذهبی چنانچه به سؤالات معارف غیر اسلام پاسخ می دهند، آن را مشخص نمایند. کلیمی -26 داوطلب استفاده از سهمیه پذیرش:  -5 همسر جانباز 25 % و بالاتر  -4 فرزند جانباز 25 % و بالاتر  -3 جانبازان  -2 خانواده شهدا  -1 مناطق  -10 همسر شهید و مفقودالاثر  -9 فرزند شهید و مفقودالاثر  -8 همسر آزاده  -7 فرزند آزاده  -6 آزادگان  -13 رزمنده ستاد کل نیروهای مسلح  -12 رزمنده وزارت جهادکشاورزی  -11 رزمنده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -27 کد پیگیری 12 رقمی (مخصوص متقاضیان استفاده از سهمیه رزمندگان سپاه پاسداران و یا نیروهای مسلح): :( 12 و 13 ، -28 مدت حضور داوطلبانه در جبهه به ماه (فقط برای متقاضیان سهمیه های 11  معلول جسمی و حرکتی  کم شنوا  ناشنوا  کم بینا  -29 معلولیت: نابینا  نیاز به منشی ندارم  با توجه به نوع و میزان معلولیت برای شرکت در جلسه آزمون و پاسخگویی به سؤالات، نیاز به منشی دارم هستم.  سایر کشورها  هند  لبنان  عراق  ترکیه  پاکستان  -30 از اتباع خارجی: افغانستان مخصوص داوطلبان متقاضی صندلی چپ دست در جلسه آزمون) )  چپ دست هستم  -31 وضعیت: بهیار هستم  دانشجوی دوره غیرروزانه  دانشجوی دوره روزانه  -32 وضعیت تحصیلی در آموزش عالی: دانشجوی انصرافی  هیچکدام  فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر  فارغ التحصیل مقطع کارشناسی  فارغ التحصیل مقطع کاردانی -33 معدل کل دوره کاردانی (در صورت فارغ التحصیلی): اعشار: صحیح: -34 کد محل اشتغال کارکنان رسمی و پیمانی: 35 - استان محل خدمت شاغلین بهیاری:  زبان های خارجی  هنر  علوم انسانی  علوم تجربی  -36 گروه آزمایشی: علوم ریاضی و فنی  ایتالیایی  روسی  فرانسه  آلمانی  -37 زبان خارجی که امتحان خواهم داد: انگلیسی  : -39 علاقه مند به شرکت در گروه آزمایشی زبان های خارجی نیز می باشم  : -38 علاقه مند به شرکت در گروه آزمایشی هنر نیز می باشم  : -40 علاقه مند به شرکت در گزینش رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی می باشم  : -41 علاقه مند به شرکت در گزینش رشته های تحصیلی دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی (وابسته به وزارت اطلاعات) می باشم  : -42 علاقه مند به شرکت در گزینش رشته های تحصیلی دانشگاه علوم انتظامی امین (وابسته به نیروی انتظامی) می باشم  : -43 علاقه مند به شرکت در گزینش رشته های تحصیلی دانشگاه امام صادق(ع) می باشم * تذکر مهم: داوطلبان توجه نمایند اعلام علاقه مندی به شرکت در گزینش رشته های تحصیلی دانشگاه امام صادق(ع)، به منزله ثبت نام قطعی نبوده و متقاضیان لازم است برای تکمیل مراحل ثبت نام، به پایگاه اینترنتی دانشگاه مزبور مراجعه و پس از اطلاع از شرایط و ضوابط دانشگاه، نسبت به تکمیل کاربرگ ثبت نام اقدام نمایند. -44 کد استان و کد بخش محل اقامت برای تعیین حوزه امتحانی: استان: بخش: -45 کد وضعیت نظام وظیفه: 46 - کدپستی ( 10 رقمی): 47 - منطقه شهرداری محل سکونت: -48 شماره تلفن ثابت: 49 - شماره تلفن همراه: -50 استان: شهر: ادامه آدرس کامل پستی شامل: (... خیابان، کوچه، پلاک): :(E-mail) -51 آدرس پست الکترونیکی  : -52 در آزمون سراسری سال 1395 (سال گذشته) ثبت نام نموده بودم @ محل درج کد پیگیری 13 رقمی اتباع خارجی 5 4 3 2 1 بر روی کارت شرکت در آزمون، منوط به تأیید سهمیه از سوی ارگان ذیربط می باشد. « خانواده شهدا » و یا « ایثارگران » و یا « رزمندگان » * اعمال و درج سهمیه دفترچه راهنمای ثب تنام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396 صفحه 46 www.sanjesh.org           جدول زمانی و نکات مهم مهلت ثبت نام : زمان شروع ثبت نام از روز سه شنبه 19 بهمن 1395 لغایت روز پنج شنبه 28 بهمن 1395 می باشد ویرایش اطلاعات ثبت نام : برای ویرایش اطلاعات از بخش مربوطه که معمولا در منوی سمت راست می باشد اقدام نمایید. توجه ویژه : در طی مراحل ثبت نام از کلیک بر روی دکمه Back مرورگر خود و بازکردن بیش از یک صفحه مرورگر بر روی کامپیوتر خود جدا خودداری نمایید. توجه ویژه : در صورتی که در مراحل ثبت نام در سیستم به مشکلی برخورد کردید، پنجره های مرورگر را بسته و از ابتدا مراحل ثبت نام را آغاز نمایید. توجه ویژه : ثبت نام شما زمانی تکمیل گردیده که در مراحل ثبت نام از سیستم شماره پرونده 7 رقمی و کد پیگیری ثبت نام 16 رقمی دریافت نمایید. توجه ویژه : در صورت مواجه شدن با هر گونه مشکل در روند ثبت نام می توانید با شماره 02636270057 و 02636270059 و 02636270061 تماس گرفته ویا از طریق سیستم پاسخگویی اقدام نمایید. ساعت پاسخ گویی تلفنی از ساعت 8:30 صبح الی 12 و بعداز ظهر از ساعت 13:30 الی 15 بجز ایام تعطیل توجه ویژه : داوطلبانیکه درخصوص اطلاعات سوابق تحصیلی با مشکل مواجه شوند(عدم مشاهده سوابق تحصیلی و یا مغایرت در اطلاعات سوابق تحصیلی) لازم است به سایت آموزش و پرورش به نشانی http://dipcode.medu.ir مراجعه نمایند نکته های مربوط به کارت های اعتباری و انتخاب علاقمندی ها توجه ویژه : داوطلبان بایستی انواع کارت های اعتباری(شماره سریال ثبت نام 12 رقمی) لازم برای ثبت نام آزمون سراسری سال 1396 را قبلا از طریق سایت سنجش خریداری نمایند. توجه ویژه : آندسته از داوطلبانی که علاقمند به شرکت در گزینش رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی ، غیر دولتی و غیرانتفاعی می باشند می توانند قبل از آغاز ثبت نام یا ویرایش، کارت علاقمندی (به مبلغ صد و دو هزار ریال) را خریداری کرده و اطلاعات آنرا در زمان ثبت نام یا ویرایش وارد نمایید . توجه ویژه : داوطلبان که علاوه بر گروه آزمایشی اصلی (ریاضی ، تجربی و انسانی) علاقمند به شرکت در گروه آزمایشی هنر نیز می باشند لازم است قبل از آغاز ثبت نام یا ویرایش، کارت اعتباری (به مبلغ دویست هزار ریال) را خریداری کرده و اطلاعات آنرا در زمان ثبت نام یا ویرایش وارد نمایید. توجه ویژه : داوطلبان که علاوه بر گروه آزمایشی اصلی (ریاضی ، تجربی و انسانی) علاقمند به شرکت در گروه آزمایشی زبان های خارجی نیز می باشند لازم است قبل از آغاز ثبت نام یا ویرایش، کارت اعتباری (به مبلغ دویست هزار ریال) را خریداری کرده و اطلاعات آنرا در زمان ثبت نام یا ویرایش وارد نمایید. توجه ویژه : شما می توانید پس از پایان مراحل ثبت نام و از طریق ویرایش اطلاعات، جهت ثبت علاقمندی ها اقدام کنید.

: برای دریافت مشاوره درباره دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در کنکور و آزمون سراسری 1396 فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در کنکور و آزمون سراسری 1396» در کادر زیر بنویسید :
5 + 8 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید