کد مطلب:  4694 
12 نظر
12 نظر
زمان مطالعه: 4 دقیقه
پیش شماره تلفن های ثابت گیلان

پیش شماره تلفن های ثابت گیلان

آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن...
زمان مطالعه: 4 دقیقه

آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان گیلان به مرکزیت شهر رشت به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود. در طرح هم کدسازی پیش شماره تلفن ها، برای تمام شهرها روستاها و توابع استان گیلان جهت تماس بین شهری کد یکسان 013 اختصاص داده شد.

آبکنار 013
آج بوزایه 013
آستارا 013
آستانه اشرفیه 013
آلیان 013
آهندان 013
اباتر 013
احمدسرگوراب 013
اردجان 013
ارده 013
ارشادمحله 013
اژدهابلوچ 013
اسالم /خلیفه آباد/ناورود 013
اسپند/چکوور 013
استخربیجار 013
اسطلخ جان 013
اسطلک 013
اسفقن سر 013
اسکولک 013
اشکیک 013
اطاق ور 013
البرز/جورکاسر 013
امام /ده 013
امامزاده /هاشم 013
امشل 013
املش 013
امیرهنده 013
انارستان 013
اوشیان 013
اولم 013
ایزبرم 013
ایوان استخر 013
بارکوسرا 013
بازقلعه اکبر 013
باغچه سرا 013
بالاخرطوم 013
بالارودپشت /بین کلایه 013
بداب 013
بداغ محله 013
برمچه قوام 013
بره سر 013
بلسبنه 013
بلگور 013
بندر/انزلی 013
بندر/کیاشهر 013
بهمبر 013
بیجارکنار 013
پاپکیاده 013
پاشاکی بالامحله /پائین محله 013
پاکده 013
پرکاپشت 013
پروش 013
پره سر 013
پشت مسار 013
پشتیر 013
پلکوه /پاچکنار 013
پوشل 013
پهمدان 013
پیربازار 013
پیرسرا 013
پیرکلاچای 013
پیرکوه 013
پیش کنار 013
پیشخان 013
تازه آباد/جنگاه 013
تجن گوکه 013
تش 013
تطف رود 013
تکی تازه آباد 013
تمل شیرکوه 013
تمیجان 013
توتکابن 013
تویسروندان 013
تیسیه 013
جلیدان 013
جمال آباد 013
جمعه بازار/تولم شهر 013
جوبن 013
جوبنه 013
جوپشت 013
جورکویه 013
جوکندان 013
جیرده 013
جیرکویه 013
جیرگوابر 013
جیرنده /عمارلو 013
جیرهنده 013
چابکسر 013
چاپارخانه 013
چاف 013
چایجان 013
چپرپرد 013
چلکاسر 013
چلوانسرا 013
چماچاه 013
چماقستان 013
چمخاله 013
چوبربندرانزلی 013
چوبرشفت 013
چورکوچان 013
چوکا 013
چوکام 013
چولاب /ابراهیم سرا 013
چهارده 013
چهارمحل 013
چیران 013
حاجی بکنده 013
حاجی سرا 013
حسن بکنده 013
حسن رود 013
حسنعلی ده 013
حویق 013
حیران 013
خاصه کول 013
خاله سرا 013
خرارود 013
خراط محله 013
خرجیگل 013
خشک رودبار 013
خشکبیجار 013
خشکنودهان 013
خطبه سرا 013
خطیبان 013
خمام 013
خمیران 013
خوشابر 013
داخل 013
دارباغ 013
دارسرا 013
دافچاه 013
درگاه 013
دستک 013
دشتویل 013
دعوی سرا 013
دلچه 013
دلیوندان 013
دوبخشر 013
دوگور 013
دهشال 013
دهگاه 013
دیارجان 013
دیزین 013
دیلمان 013
دیناچال 013
راسته کنار/بوئین 013
رحیم آباد 013
رستم آباد 013
رشت 013
رضامحله 013
رضوانشهر 013
رودبار 013
رودبارسرا 013
رودبنه 013
رودپشت 013
رودپیش 013
رودسر 013
روشن آبسر 013
زیباکنار 013
زیده 013
سادات محله /صیدرمحله 013
سالکده 013
سالکویه 013
سجیران /جیرکول 013
سده 013
سراجار 013
سراوان 013
سرچشمه 013
سرشکه 013
سروندان 013
سسمس 013
سطل سر 013
سقالکسر 013
سنگاچین 013
سنگر 013
سورکوه 013
سه سار 013
سیاه بیل /دیگه سرا 013
سیاه خاله سر 013
سیاه گوراب 013
سیاه مزگی /توسه 013
سیاهکل 013
سیاهکل رود 013
سیویر 013
شادخال 013
شاقاجی /اسلام آباد 013
شالما 013
شاندرمن 013
شبخوسلات 013
شرفشاده /کهنه رودپشت 013
ششکل 013
شفارود 013
شفت 013
شکارسرا 013
شلمان 013
شولم 013
شهربیجار 013
شهرستان 013
شهرصنعتی /رشت 013
شهرک صنعتی /صومعه سرا 013
شیجان 013
شیخ علی بست 013
شیخ علی توسه 013
شیخ علی کلایه 013
شیخ محله /سیاه درویشان 013
شیخ نشین 013
شیرآباد 013
شیرکوه 013
صفرابسته 013
صومعه سرا 013
صیقلان ورزل 013
ضیابر 013
طارم سر 013
طاسکوه 013
طالب آباد 013
طاهرگوراب 013
طرازکوه 013
طول لات 013
عباس آباد 013
علی آباد 013
عنبران محله 013
فتیده 013
فخب 013
فخرآباد 013
فشتال 013
فشتکه 013
فشتم 013
فلکده 013
فومن 013
قاسم آباد/سفلی 013
قاسم آباد/علیا 013
قاضیان 013
قروق /جماکوه 013
قلعه رودخان 013
کارسیدان 013
کاس احمدان 013
کانرود 013
کپورچال 013
کتشال 013
کته سرولات 013
کته شصت 013
کتیک 013
کتیگر/آقاسیدشریف 013
کچلام 013
کرفستان 013
کسما 013
کلاچاه دوم 013
کلاچای /بی بالان 013
کلرم 013
کلشتر 013
کلیشم 013
کماچال 013
کمامردخ 013
کمساربزرگ 013
کنارسر 013
کنستان 013
کوچصفهان 013
کوچک محله 013
کوچکام 013
کوده /میانده 013
کورنده 013
کوزان 013
کوشال 013
کولیور 013
کومله 013
کویه علیا 013
کیاسرا 013
کیسم 013
کینچاه 013
گرکه رود 013
گشت 013
گفشه 013
گل افزان /کلده 013
گل رودبار 013
گل سفید 013
گلسر/قاضده 013
گنجه 013
گوراب پس 013
گوراب زرمیخ 013
گوراب لیشاوندان /تازآباد 013
گورابجوار 013
گورابسر 013
گوشلوندان 013
گوفل 013
گیلده 013
گیلوادشتان 013
گیله پرده سر 013
لات لیل 013
لاشک 013
لاقان /مردخه 013
لاهیجان 013
لپوندان 013
لسکوکلایه 013
لشت نشا 013
لشکاجان 013
لفمجان 013
لفوت بالا/ماشک تهرانچی 013
لله کا 013
لنگرود 013
لوخ 013
لوشان 013
لوکلایه 013
لولمان فومن 013
لولمان کوچصفهان 013
لوندویل 013
لیالستان 013
لیچاه 013
لیسار 013
لیف شاگرد 013
لیلاکوه 013
لیموچاه 013
ماسال 013
ماسوله 013
ماکلوان 013
مالفجان 013
مبارک آباد 013
مرکیه 013
مریدان 013
مژده 013
مژدهه 013
ملسکام /خسروآباد 013
منجیل 013
میرمحله 013
ناش /نوده 013
ناصرکیاده 013
نالکیاشهر 013
ندامان 013
نرکستان 013
نشرودگل 013
نصفی 013
نصیرمحله 013
نقره ده 013
نوبیجارمحله 013
نوخاله اکبری 013
نوده لشت نشا 013
نوده مرخال 013
نوشر 013
نوکاشت 013
نوکنده 013
نهزوم 013
واجارگاه 013
وردم 013
ولدپشت مخ 013
ویرمونی 013
ویزنه 013
ویسه رود 013
ویشکا 013
ویشکاننک 013
هشتپر/تالش 013
هلوسرا 013

کاربر گرامی اگر شما دراستان گیلان ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود

: برای دریافت مشاوره درباره پیش شماره تلفن های ثابت گیلان فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «پیش شماره تلفن های ثابت گیلان» در کادر زیر بنویسید :
5 + 7 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید