کد مطلب: 4684 درج نظر
زمان مطالعه: 6 دقیقه
پیش شماره تلفن های ثابت فارس

پیش شماره تلفن های ثابت فارس

  آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره...
زمان مطالعه: 6 دقیقه
 

آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان فارس به مرکزیت شهر شیراز به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود. در طرح هم کدسازی پیش شماره تلفن ها، برای تمام شهرها روستاها و توابع استان فارس جهت تماس بین شهری کد یکسان 071 اختصاص داده شد.
آب باریک 071
آب پرده 071
آب جهان 071
آباده 071
آباده طشک 071
آباده مرشدی 071
آبسرد 071
آبگرم 071
آرجویه 071
آرودان 071
آسپاس 071
آسمان جرد 071
آشنا 071
آغصه 071
آهنگری 071
ابنو 071
ابوالوردی 071
احمدآباد/شیراز 071
احمدآباد/مرودشت 071
احمدمحمودی 071
اربابی سفلی 071
ارد 071
ارسنجان 071
استهبان 071
اسفیان 071
اسکان عشایر 071
اسلام آباد/دارنگون 071
اسلام آبادجهرم 071
اسماعیل آباد 071
اسیر 071
اشکنان 071
افزرشمالی 071
اقلید 071
اکبرآباد/ششده 071
اکبرآباد/قرآن 071
اکبرآباد/کوار 071
امامزاده /اسماعیل 071
امیرحاجیلو 071
انارستان 071
انارک 071
انجیره 071
اوز 071
اهل 071
ایاسجان 071
ایج فسا 071
ایزدخواست 071
ایزدخواست باصری 071
باب انار/خفر 071
بابائی 071
بابامنیر 071
بابامیدان 071
باجگاه 071
بادنجان 071
باغ 071
باغ صفا 071
باغ کبیر 071
باغان 071
بالاده بیرم 071
بالاده کازرون 071
بالاشهر 071
بانش 071
بایگان 071
باینوج 071
برایجان 071
برج سید 071
برشنه 071
برگان 071
برم سیاه 071
بریانک 071
بریز 071
بریسکان 071
بسترم 071
بشنه 071
بکان 071
بکیان 071
بلغان 071
بنارویه 071
بناف 071
بندامیر 071
بندوبست 071
بنوان فسا 071
بنه سیدرضا 071
بنی یکه 071
بوانات /سوریان 071
بورکی 071
بورکی علیا 071
بوشیگان 071
بهجان 071
بهرغان 071
بهروزآباد 071
بهمن 071
بیاده 071
بیدزرد 071
بیدشهر 071
بیدک 071
بیدگل 071
بیرم /کریشکی 071
بیغرد 071
پاسخن فسا 071
پاقلات 071
پرزیتون 071
پسبند 071
پل آبگینه 071
پنگرویه 071
پورنجان 071
پهون 071
تادوان 071
تربرجعفری 071
ترمان 071
تفیهان 071
تل بارگاه 071
تل بیضا 071
تل کوهک 071
تل کهنه /زیردو 071
تل مشکی 071
تلمبه خانه حسنی 071
تمشولی 071
تنگ چوگان 071
تنگ حنا 071
تنگ روئین 071
تنگ کرم 071
توجردی 071
تیزآب 071
جایدشت 071
جرسقان 071
جرمشت 071
جره 071
جشنیان بوانات 071
جشنیان رامجرد 071
جعفریه 071
جلودر 071
جلیان 071
جمال آباد/ارسنجان 071
جمال آباد/درودزن 071
جوادیه 071
جوکان 071
جونان 071
جوی سفید 071
جویم 071
جهان آباد 071
جهرم 071
چاه سوارآقا 071
چاه شرف 071
چاه طوس 071
چاه عینی 071
چاه کور 071
چاه گز 071
چاه نهر 071
چاه ورز 071
چرگ /جلیل آباد 071
چشمه رعنا 071
چغان 071
چمن مروارید 071
چهارطاق 071
چهل چشمه 071
حاجی آباد 071
حاجی آباد/موزی 071
حاجی آباد/نقش رستم 071
حسامی 071
حسن آباد/آباده 071
حسن آباد/سنجرلو 071
حسن آباد/فسا 071
حسین آباد/تل کمین 071
حسین آباد/رستم 071
حسین آباد/سبزآباد 071
حسین آباد/کام فیروز 071
حسین آباد/لیاقت 071
حسین زائری 071
حشمتیه 071
حیدرآباد 071
خان زنیان 071
خانگهدان /خاوران 071
خانیمن 071
خبریز 071
خرامه 071
خرمی 071
خسروشیرین 071
خسویه 071
خشت 071
خشت /رکن آباد 071
خلف طاهونه 071
خلور 071
خلیلی 071
خلیلی سربست شیراز 071
خنج 071
خنجشت 071
خواجه ای 071
خواجه جمالی 071
خورکش 071
خوزی 071
خومه زار 071
خیرآباد/توللی 071
خیرگو 071
دادین 071
داراب 071
داراکویه 071
دارلینگونه 071
داریون 071
دالین 071
دامچه 071
درب قلعه 071
دروافسا 071
درودزن 071
دره باد 071
دره شور 071
دریس 071
دزکرد 071
دژگاه 071
دستجه 071
دشت آزادگان 071
دشت ارژن 071
دشتک ابرج 071
دشتک سادات 071
دشتی 071
دشمن زیاری 071
دلخان 071
دنگز 071
دوان 071
دوبران 071
دوبرجی فسا 071
دودج 071
دوزه 071
دوکوهک 071
دوگان /جرغه 071
دولت آباد 071
دولت آباد/سه چاه 071
ده بید/خرم بیدآباده 071
ده بیدمرودشت 071
ده پاگاه شیراز 071
ده پاگاه کازرون 071
ده چاه 071
ده خیرعلیا/جنت شهر 071
ده شیب 071
ده شیخ 071
ده فیش 071
ده گپ محمودی 071
ده مورد 071
ده میان 071
دهدق 071
دهرم 071
دهقانان 071
دهک /دولت آباد 071
دهکویه 071
دهنوبیدزرد 071
دهنوحاج هدایت 071
دهنوسروستان 071
دهنوغیب الهی 071
دهنوفسا 071
دهنوقلندری 071
دهنومقیمی 071
دیده بان 071
دیکانک 071
ذرات 071
ذیقان 071
راشک 071
راهنویه 071
رجاآباد 071
رحمت آباد 071
رحیم آباد 071
رزمنجان 071
رستاق 071
رشن آباد 071
رضاآباد/میان رودآباده 071
رضاآبادکازرون 071
رودبال 071
رونیزسفلی 071
رونیزعلیا 071
ریگان 071
زاهدشهر 071
زراره 071
زرجان 071
زرقان 071
زرگران 071
زروان 071
زنجیران 071
زنگنه بن رود 071
زنگنه فسا 071
زنگی آباد 071
زیرآب فسا 071
زینل آباد 071
ساچون 071
سپیدان /اردکان 071
سده اقلید 071
سده لار 071
سراوان جنجان 071
سرمشهد 071
سروستان آباده 071
سروستان شیراز 071
سعادت آبادشوشتری 071
سعادت شهر/جیسقان 071
سقاآباد 071
سلطان آباد 071
سنگر 071
سورمق 071
سیدان 071
سیدحسین عموئی 071
سیریزجان 071
سیف آبادکازرون 071
سیف آبادلار 071
سیگارلار 071
سیمکان 071
سیوند 071
شاپورجان 071
شرفویه 071
شرق آباد 071
ششده 071
شورآب 071
شورجستان 071
شول بزرگ 071
شول ساروئی 071
شهبازخانی 071
شهرآشوب 071
شهرپیر 071
شهرجدید/صدرا 071
شهرصنعتی بزرگ /شیراز 071
شهرک /ابرج 071
شهرک /الغدیر 071
شهرک /امام /خمینی 071
شهرک /امام /رضا 071
شهرک /امام فسا 071
شهرک /امام لار 071
شهرک /ایثار 071
شهرک /ثاراله 071
شهرک /خارا 071
شهرک /شهید/بهشتی /بزن /گلستان 071
شهرک /علی آبادپشگان 071
شهرک /فتح المبین 071
شهرک /قلات 071
شهرک /والفجر 071
شهرک /ولیعصرفسا 071
شهرک /ولیعصرمرودشت 071
شهرک /هنگام 071
شهرک صنعتی /آب باریک 071
شهرمیان 071
شهنان 071
شهیدآبادآباده 071
شهیدآبادشیراز 071
شیخ عبود 071
شیدان 071
شیراز 071
شیراسپاری 071
صادق آباد 071
صحرارود 071
صغاد 071
طاهونه 071
طسوج 071
طشک 071
ظفرآباد 071
عزآباد 071
علویه /باباعرب 071
علی آباد 071
علی آبادتنگ 071
علی آبادسرتل 071
علی آبادشمس 071
علی آبادعلیا 071
علی آبادقره باغ 071
علی آبادلار 071
علی آبادملک 071
علی رسیده 071
عمادآباد 071
عمادده 071
غوری 071
غیاث آباد 071
فاروق 071
فاضلی 071
فتح آباد 071
فتح آبادفسا 071
فتح آبادقیر 071
فتح آبادکوار 071
فخرآباد 071
فداغ 071
فدامی 071
فدشکویه 071
فراشبند 071
فسا 071
فشان 071
فنجان 071
فهلیان 071
فیروزآباد 071
فیروزی آباده 071
فیروزی مرودشت 071
فیشور 071
قائمیه 071
قادرآباد 071
قاسم آباد 071
قاسم آباد/ساروئی 071
قاضیان 071
قالینی 071
قشلاق 071
قصراحمد 071
قصرخلیل 071
قصرقمشه 071
قطب آباد 071
قطرویه 071
قلات شیراز 071
قلات لار 071
قلاتوپه 071
قلعه بهمن 071
قلعه بیابان 071
قلعه سید 071
قلعه نو 071
قوام آبادشیراز 071
قوام آبادمرودشت 071
قیر/کارزین 071
کاریان 071
کازرون 071
کافتر 071
کال 071
کته 071
کته گنبد 071
کچویه 071
کدنج 071
کرفت 071
کرموستج 071
کرونی 071
کره ای آباده 071
کره ای مرودشت 071
کره تاوی 071
کفدهک 071
کلانی 071
کلاه سیاه 071
کلستان 071
کمارج 071
کمالی 071
کمهر 071
کنارتخته 071
کناردان /هکان 071
کناره 071
کندرعبدالرضا 071
کوار 071
کوپان 071
کوپن 071
کورده 071
کورده خنج 071
کورکی 071
کوره 071
کوشک بیدک 071
کوشک قاضی 071
کوشک مرودشت 071
کوشک هزار 071
کوشکسار 071
کوشکک 071
کوشکک رامجرد 071
کوه سبز 071
کوهنجان 071
کهنویه خنج 071
کهنویه لامرد 071
کهنه جدید 071
کهنه قدیم لار 071
گاوکشک 071
گراش 071
گرده استهبان 071
گرگدان 071
گرم آباد 071
گرمشت 071
گرمه 071
گشنگان 071
گلار 071
گلبرنجی 071
گلدامچه 071
گلدشت علیا 071
گلکویه 071
گلگون 071
گلوگاه 071
گله دار 071
گویم 071
لار 071
لاغران 071
لامرد 071
لاورخشت 071
لایزنگان 071
لپوئی 071
مادرسلیمان 071
مادوان 071
ماهفرخان 071
مبارک آباد 071
مجتمع /گوشت 071
مجدآباد 071
محلچه 071
محمدآباد 071
محمدآبادگشک 071
محمله 071
محمودآبادجهرم 071
محمودآباددودانگ 071
محمودآبادهوربافت 071
مرادآباد 071
مراسخوان علیا 071
مراگلو 071
مرز 071
مرند 071
مرودشت 071
مروشکان 071
مز 071
مزایجان آباده 071
مزایجان فسا 071
مزایجان لار 071
مشایخ 071
مشکان آباده 071
مشکان شیراز 071
مشکان فسا 071
مشهدبیلو 071
مشهدمرغاب 071
مصیری 071
مظفرآباد 071
مظفری 071
معزآبادجابری 071
معزآبادگورگیر 071
مکویه 071
ملاانباری 071
منج 071
منصورآباد 071
موردی 071
مورکی 071
موسویه /ده زیر 071
مهارلونو 071
مهر 071
مهرنجان کازرون 071
مهرنجان نورآباد 071
مهریان 071
میانده حاجی آباد 071
میانده فسا 071
میانه بردنگان 071
میج 071
میشان 071
میمند 071
نجف آباد 071
نرمان 071
نصروان 071
نظام آبادآباده 071
نظرآباد 071
نعیم آباد 071
نوایگان 071
نوبندگان 071
نوجین 071
نودان 071
نورآباد/ممسنی 071
نورآبادلار 071
نوروزان 071
نیریز 071
وراوی لار 071
وکیل آباد 071
هارم /شستگان 071
هرابال 071
هرایجان 071
هربدان 071
هرم 071
هرمودباغ 071
هرمودمهرخوئی 071
هشتیجان 071
هفتوان 071
هکوان 071
همت آبادشیراز 071
همت آبادمرودشت 071
هودلار 071
هیرم 071
یاسریه 071
کاربر گرامی اگر شما دراستان فارس ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود

معرفی نویسنده:

ثبت نظر درباره «پیش شماره تلفن های ثابت فارس»

دیدگاه خود را در کادر زیر بنویسید

8 - 3 = ?