کد مطلب: 4684 درج نظر
پیش شماره تلفن های ثابت فارس
زمان مطالعه: 6 دقیقه
  آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره...
 

آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان فارس به مرکزیت شهر شیراز به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود. در طرح هم کدسازی پیش شماره تلفن ها، برای تمام شهرها روستاها و توابع استان فارس جهت تماس بین شهری کد یکسان 071 اختصاص داده شد.
آب باريك 071
آب پرده 071
آب جهان 071
آباده 071
آباده طشك 071
آباده مرشدي 071
آبسرد 071
آبگرم 071
آرجويه 071
آرودان 071
آسپاس 071
آسمان جرد 071
آشنا 071
آغصه 071
آهنگري 071
ابنو 071
ابوالوردي 071
احمدآباد/شيراز 071
احمدآباد/مرودشت 071
احمدمحمودي 071
اربابي سفلي 071
ارد 071
ارسنجان 071
استهبان 071
اسفيان 071
اسكان عشاير 071
اسلام آباد/دارنگون 071
اسلام آبادجهرم 071
اسماعيل آباد 071
اسير 071
اشكنان 071
افزرشمالي 071
اقليد 071
اكبرآباد/ششده 071
اكبرآباد/قرآن 071
اكبرآباد/كوار 071
امامزاده /اسماعيل 071
اميرحاجيلو 071
انارستان 071
انارك 071
انجيره 071
اوز 071
اهل 071
اياسجان 071
ايج فسا 071
ايزدخواست 071
ايزدخواست باصري 071
باب انار/خفر 071
بابائي 071
بابامنير 071
باباميدان 071
باجگاه 071
بادنجان 071
باغ 071
باغ صفا 071
باغ كبير 071
باغان 071
بالاده بيرم 071
بالاده كازرون 071
بالاشهر 071
بانش 071
بايگان 071
باينوج 071
برايجان 071
برج سيد 071
برشنه 071
برگان 071
برم سياه 071
بريانك 071
بريز 071
بريسكان 071
بسترم 071
بشنه 071
بكان 071
بكيان 071
بلغان 071
بنارويه 071
بناف 071
بندامير 071
بندوبست 071
بنوان فسا 071
بنه سيدرضا 071
بني يكه 071
بوانات /سوريان 071
بوركي 071
بوركي عليا 071
بوشيگان 071
بهجان 071
بهرغان 071
بهروزآباد 071
بهمن 071
بياده 071
بيدزرد 071
بيدشهر 071
بيدك 071
بيدگل 071
بيرم /كريشكي 071
بيغرد 071
پاسخن فسا 071
پاقلات 071
پرزيتون 071
پسبند 071
پل آبگينه 071
پنگرويه 071
پورنجان 071
پهون 071
تادوان 071
تربرجعفري 071
ترمان 071
تفيهان 071
تل بارگاه 071
تل بيضا 071
تل كوهك 071
تل كهنه /زيردو 071
تل مشكي 071
تلمبه خانه حسني 071
تمشولي 071
تنگ چوگان 071
تنگ حنا 071
تنگ روئين 071
تنگ كرم 071
توجردي 071
تيزآب 071
جايدشت 071
جرسقان 071
جرمشت 071
جره 071
جشنيان بوانات 071
جشنيان رامجرد 071
جعفريه 071
جلودر 071
جليان 071
جمال آباد/ارسنجان 071
جمال آباد/درودزن 071
جواديه 071
جوكان 071
جونان 071
جوي سفيد 071
جويم 071
جهان آباد 071
جهرم 071
چاه سوارآقا 071
چاه شرف 071
چاه طوس 071
چاه عيني 071
چاه كور 071
چاه گز 071
چاه نهر 071
چاه ورز 071
چرگ /جليل آباد 071
چشمه رعنا 071
چغان 071
چمن مرواريد 071
چهارطاق 071
چهل چشمه 071
حاجي آباد 071
حاجي آباد/موزي 071
حاجي آباد/نقش رستم 071
حسامي 071
حسن آباد/آباده 071
حسن آباد/سنجرلو 071
حسن آباد/فسا 071
حسين آباد/تل كمين 071
حسين آباد/رستم 071
حسين آباد/سبزآباد 071
حسين آباد/كام فيروز 071
حسين آباد/لياقت 071
حسين زائري 071
حشمتيه 071
حيدرآباد 071
خان زنيان 071
خانگهدان /خاوران 071
خانيمن 071
خبريز 071
خرامه 071
خرمي 071
خسروشيرين 071
خسويه 071
خشت 071
خشت /ركن آباد 071
خلف طاهونه 071
خلور 071
خليلي 071
خليلي سربست شيراز 071
خنج 071
خنجشت 071
خواجه اي 071
خواجه جمالي 071
خوركش 071
خوزي 071
خومه زار 071
خيرآباد/توللي 071
خيرگو 071
دادين 071
داراب 071
داراكويه 071
دارلينگونه 071
داريون 071
دالين 071
دامچه 071
درب قلعه 071
دروافسا 071
درودزن 071
دره باد 071
دره شور 071
دريس 071
دزكرد 071
دژگاه 071
دستجه 071
دشت آزادگان 071
دشت ارژن 071
دشتك ابرج 071
دشتك سادات 071
دشتي 071
دشمن زياري 071
دلخان 071
دنگز 071
دوان 071
دوبران 071
دوبرجي فسا 071
دودج 071
دوزه 071
دوكوهك 071
دوگان /جرغه 071
دولت آباد 071
دولت آباد/سه چاه 071
ده بيد/خرم بيدآباده 071
ده بيدمرودشت 071
ده پاگاه شيراز 071
ده پاگاه كازرون 071
ده چاه 071
ده خيرعليا/جنت شهر 071
ده شيب 071
ده شيخ 071
ده فيش 071
ده گپ محمودي 071
ده مورد 071
ده ميان 071
دهدق 071
دهرم 071
دهقانان 071
دهك /دولت آباد 071
دهكويه 071
دهنوبيدزرد 071
دهنوحاج هدايت 071
دهنوسروستان 071
دهنوغيب الهي 071
دهنوفسا 071
دهنوقلندري 071
دهنومقيمي 071
ديده بان 071
ديكانك 071
ذرات 071
ذيقان 071
راشك 071
راهنويه 071
رجاآباد 071
رحمت آباد 071
رحيم آباد 071
رزمنجان 071
رستاق 071
رشن آباد 071
رضاآباد/ميان رودآباده 071
رضاآبادكازرون 071
رودبال 071
رونيزسفلي 071
رونيزعليا 071
ريگان 071
زاهدشهر 071
زراره 071
زرجان 071
زرقان 071
زرگران 071
زروان 071
زنجيران 071
زنگنه بن رود 071
زنگنه فسا 071
زنگي آباد 071
زيرآب فسا 071
زينل آباد 071
ساچون 071
سپيدان /اردكان 071
سده اقليد 071
سده لار 071
سراوان جنجان 071
سرمشهد 071
سروستان آباده 071
سروستان شيراز 071
سعادت آبادشوشتري 071
سعادت شهر/جيسقان 071
سقاآباد 071
سلطان آباد 071
سنگر 071
سورمق 071
سيدان 071
سيدحسين عموئي 071
سيريزجان 071
سيف آبادكازرون 071
سيف آبادلار 071
سيگارلار 071
سيمكان 071
سيوند 071
شاپورجان 071
شرفويه 071
شرق آباد 071
ششده 071
شورآب 071
شورجستان 071
شول بزرگ 071
شول ساروئي 071
شهبازخاني 071
شهرآشوب 071
شهرپير 071
شهرجديد/صدرا 071
شهرصنعتي بزرگ /شيراز 071
شهرك /ابرج 071
شهرك /الغدير 071
شهرك /امام /خميني 071
شهرك /امام /رضا 071
شهرك /امام فسا 071
شهرك /امام لار 071
شهرك /ايثار 071
شهرك /ثاراله 071
شهرك /خارا 071
شهرك /شهيد/بهشتي /بزن /گلستان 071
شهرك /علي آبادپشگان 071
شهرك /فتح المبين 071
شهرك /قلات 071
شهرك /والفجر 071
شهرك /وليعصرفسا 071
شهرك /وليعصرمرودشت 071
شهرك /هنگام 071
شهرك صنعتي /آب باريك 071
شهرميان 071
شهنان 071
شهيدآبادآباده 071
شهيدآبادشيراز 071
شيخ عبود 071
شيدان 071
شيراز 071
شيراسپاري 071
صادق آباد 071
صحرارود 071
صغاد 071
طاهونه 071
طسوج 071
طشك 071
ظفرآباد 071
عزآباد 071
علويه /باباعرب 071
علي آباد 071
علي آبادتنگ 071
علي آبادسرتل 071
علي آبادشمس 071
علي آبادعليا 071
علي آبادقره باغ 071
علي آبادلار 071
علي آبادملك 071
علي رسيده 071
عمادآباد 071
عمادده 071
غوري 071
غياث آباد 071
فاروق 071
فاضلي 071
فتح آباد 071
فتح آبادفسا 071
فتح آبادقير 071
فتح آبادكوار 071
فخرآباد 071
فداغ 071
فدامي 071
فدشكويه 071
فراشبند 071
فسا 071
فشان 071
فنجان 071
فهليان 071
فيروزآباد 071
فيروزي آباده 071
فيروزي مرودشت 071
فيشور 071
قائميه 071
قادرآباد 071
قاسم آباد 071
قاسم آباد/ساروئي 071
قاضيان 071
قاليني 071
قشلاق 071
قصراحمد 071
قصرخليل 071
قصرقمشه 071
قطب آباد 071
قطرويه 071
قلات شيراز 071
قلات لار 071
قلاتوپه 071
قلعه بهمن 071
قلعه بيابان 071
قلعه سيد 071
قلعه نو 071
قوام آبادشيراز 071
قوام آبادمرودشت 071
قير/كارزين 071
كاريان 071
كازرون 071
كافتر 071
كال 071
كته 071
كته گنبد 071
كچويه 071
كدنج 071
كرفت 071
كرموستج 071
كروني 071
كره اي آباده 071
كره اي مرودشت 071
كره تاوي 071
كفدهك 071
كلاني 071
كلاه سياه 071
كلستان 071
كمارج 071
كمالي 071
كمهر 071
كنارتخته 071
كناردان /هكان 071
كناره 071
كندرعبدالرضا 071
كوار 071
كوپان 071
كوپن 071
كورده 071
كورده خنج 071
كوركي 071
كوره 071
كوشك بيدك 071
كوشك قاضي 071
كوشك مرودشت 071
كوشك هزار 071
كوشكسار 071
كوشكك 071
كوشكك رامجرد 071
كوه سبز 071
كوهنجان 071
كهنويه خنج 071
كهنويه لامرد 071
كهنه جديد 071
كهنه قديم لار 071
گاوكشك 071
گراش 071
گرده استهبان 071
گرگدان 071
گرم آباد 071
گرمشت 071
گرمه 071
گشنگان 071
گلار 071
گلبرنجي 071
گلدامچه 071
گلدشت عليا 071
گلكويه 071
گلگون 071
گلوگاه 071
گله دار 071
گويم 071
لار 071
لاغران 071
لامرد 071
لاورخشت 071
لايزنگان 071
لپوئي 071
مادرسليمان 071
مادوان 071
ماهفرخان 071
مبارك آباد 071
مجتمع /گوشت 071
مجدآباد 071
محلچه 071
محمدآباد 071
محمدآبادگشك 071
محمله 071
محمودآبادجهرم 071
محمودآباددودانگ 071
محمودآبادهوربافت 071
مرادآباد 071
مراسخوان عليا 071
مراگلو 071
مرز 071
مرند 071
مرودشت 071
مروشكان 071
مز 071
مزايجان آباده 071
مزايجان فسا 071
مزايجان لار 071
مشايخ 071
مشكان آباده 071
مشكان شيراز 071
مشكان فسا 071
مشهدبيلو 071
مشهدمرغاب 071
مصيري 071
مظفرآباد 071
مظفري 071
معزآبادجابري 071
معزآبادگورگير 071
مكويه 071
ملاانباري 071
منج 071
منصورآباد 071
موردي 071
موركي 071
موسويه /ده زير 071
مهارلونو 071
مهر 071
مهرنجان كازرون 071
مهرنجان نورآباد 071
مهريان 071
ميانده حاجي آباد 071
ميانده فسا 071
ميانه بردنگان 071
ميج 071
ميشان 071
ميمند 071
نجف آباد 071
نرمان 071
نصروان 071
نظام آبادآباده 071
نظرآباد 071
نعيم آباد 071
نوايگان 071
نوبندگان 071
نوجين 071
نودان 071
نورآباد/ممسني 071
نورآبادلار 071
نوروزان 071
نيريز 071
وراوي لار 071
وكيل آباد 071
هارم /شستگان 071
هرابال 071
هرايجان 071
هربدان 071
هرم 071
هرمودباغ 071
هرمودمهرخوئي 071
هشتيجان 071
هفتوان 071
هكوان 071
همت آبادشيراز 071
همت آبادمرودشت 071
هودلار 071
هيرم 071
ياسريه 071
کاربر گرامی اگر شما دراستان فارس ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود

ثبت نظر درباره «پیش شماره تلفن های ثابت فارس»

برای ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید


ورود به سایت