کد مطلب: 16867 درج نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه
تصاویر دیدنی 18 مرداد 95

تصاویر دیدنی 18 مرداد 95

حادثه در خط آهن شیکاگو/1953   سان فرانسیسکو/1964 تفریح سه جوان/1924  بروس لی/1972  باراک اوباما   وینستون...
زمان مطالعه: 1 دقیقه

photos-1395-05-18 (15)
photos-1395-05-18 (15)

حادثه در خط آهن شیکاگو/1953 

 

photos-1395-05-18 (16)
photos-1395-05-18 (16)

 سان فرانسیسکو/1964

 

photos-1395-05-18 (17)
photos-1395-05-18 (17)

تفریح سه جوان/1924 

 

photos-1395-05-18 (18)
photos-1395-05-18 (18)

بروس لی/1972 

 

photos-1395-05-18 (19)
photos-1395-05-18 (19)

باراک اوباما 

 

photos-1395-05-18 (20)
photos-1395-05-18 (20)

 وینستون چرچیل/1889

 

photos-1395-05-18 (21)
photos-1395-05-18 (21)

نهنگ به گل نشسته در خلیج/1965 

 

photos-1395-05-18 (1)
photos-1395-05-18 (1)
 
photos-1395-05-18 (2)
photos-1395-05-18 (2)
 
photos-1395-05-18 (3)
photos-1395-05-18 (3)
 
photos-1395-05-18 (4)
photos-1395-05-18 (4)
 
photos-1395-05-18 (5)
photos-1395-05-18 (5)
 
photos-1395-05-18 (6)
photos-1395-05-18 (6)
 
photos-1395-05-18 (7)
photos-1395-05-18 (7)
 
photos-1395-05-18 (8)
photos-1395-05-18 (8)
 
photos-1395-05-18 (9)
photos-1395-05-18 (9)
 
photos-1395-05-18 (10)
photos-1395-05-18 (10)
 
photos-1395-05-18 (11)
photos-1395-05-18 (11)
 
photos-1395-05-18 (12)
photos-1395-05-18 (12)
 
photos-1395-05-18 (13)
photos-1395-05-18 (13)
 

photos-1395-05-18 (14)
photos-1395-05-18 (14)

 حاشیه ای از مسابقات المپیک

معرفی نویسنده:

پروفایل روابط عمومی آسمونی که موضوعات و مطالب آن توسط جمعی از همکاران دپارتمان های مختلف آسمونی نگارش و ویراستاری می شود، که بیشتر حول و محور موضوعات عمومی و روزانه می باشد

ثبت نظر درباره «تصاویر دیدنی 18 مرداد 95»

دیدگاه خود را در کادر زیر بنویسید

7 - 3 = ?