زمان مطالعه: 33 دقیقه
قوانین فوتبال

قوانین فوتبال

قوانین و مقررات کلی بازی فوتبال که توسط فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) و برد بین المللی آن وضع...
در این مطلب می خوانید : [بستن]

قوانین فوتبال
قوانین فوتبالقوانین و مقررات کلی بازی فوتبال که توسط فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) و برد بین المللی آن وضع شده:

 

▪ قانون 1: زمین بازی ▪ قانون 2: توپ ▪ قانون 3: تعداد بازیکنان ▪ قانون 4: وسایل بازیکنان ▪ قانون 5: داور ▪ قانون 6: کمک داور ▪ قانون 7: مدت بازی ▪ قانون 8: شروع بازی ▪ قانون 9: توپ در داخل و خارج از بازی ▪ قانون 10: روش امتیازدهی ▪ قانون 11: آفساید ▪ قانون 12: خطا ها و رفتار ناشایست ▪ قانون 13: ضربه آزاد ▪ قانون 14: ضربه پنالتی ▪ قانون 15: پرتاب اوت ▪ قانون 16: ضربه دروازه ▪ قانون 17: ضربه کرنر

ورزشی آسمونیقانون 1: زمین بازی

اندازه ها

▪ زمین بازی باید به شکل مستطیل و درازای طول باید بزرگتر از دارازی خط دروازه باشد. ▪ طول حداقل 90 متر و حداکثر 110 متر. ▪ عرض حداقل 45 متر و حداکثر 90 متر.

مسابقات بین المللی

▪ طول حداقل 100 متر و حداکثر 110 متر. ▪ عرض حداقل 64 متر و حداکثر 75 متر.

علامت گذاری زمین

علامت گذاری زمین بازی بوسیله خطوط مشخص می شود، ضخامت خطوط متعلق به محوطه مربوط می باشد. خطوط بلندتر را خطوط طولی و خطوط کوتاه تر را خطوط دروازه می نامند.

ضخامت کلیه خطوط نباید بیشتر از 12 سانتی متر باشد. زمین بازی بوسیله خط میانی به دو نیمه تقسیم می شود. مرکز زمین بازی در وسط خط میانی مشخص میشود و یک دایره به شعاع 9٫15 متر در اطراف آن رسم شده می شود.

محوطه دروازه (گل)

محوطه دروازه در انتهای هر نیمه زمین به صورت زیر معین می شود: دو خط به فاصله 5٫5 متر از داخل تیرهای عمودی بر روی خط دروازه به طرف گوشه ها رسم می شود. این خطها به فاصله 5٫5 متر به طرف داخل زمین بازی کشیده و بوسیله خطی موازی با خط دروازه، متصل می شود. محوطه محدود شده بوسیله این خطوط و خط دروازه را، محوطه دروازه یا همان گل می نامند.

محوطه جریمه (پنالتی)

محوطه جریمه در انتهای هر نیمه زمین به صورت زیر معین می شود: دو خط به فاصله 16٫5 متر از داخل تیرهای دروازه در روی خط دروازه به طرف گوشه ها رسم می شود. این خطها به فاصله 16٫5 متر به طرف زمین بازی کشیده و به وسیله خطی موازی با خط دروازه، متصل می شود. محوطه محدود شده بوسیله این خطوط و خط دروازه را، محوطه جریمه یا پنالتی می نامند.

میله پرچم – پرچم کرنر میله های پرچم

میله پرچمی که ارتفاع آن کمتر از 1٫5 متر نیست و نوک تیزی ندارد در گوشه های زمین بازی نصب می شود. چنین پرچمی را می توان در دو طرف خط مرکزی و به فاصله حداقل 1 متر در خارج از خط طولی قرار داد.

قوس کرنر

یک ربع دایره به شعاع 1 متر از میله پرچم گوشه زمین، در داخل زمین بازی رسم می شود.

دروازه ها

دروازه ها در وسط هر خط عرضی قرار دارند و شامل دو تیر عمودی اند که به یک اندازه از میله های گوشه فاصله داشته و در بالا بوسیله یک تیر افقی بهم متصل می شوند. فاصله بین دو تیر عمودی، 7٫32 متر و فاصله لبه پایین تیر افقی تا زمین 2٫42 متر است. تیرهای عمودی و افقی باید در عرض و عمق یکسان بوده و نباید بیشتر از 12 سانتی متر باشند. تور می تواند به تیرهای عمودی و افقی و زمین پشت دروازه متصل شود و برای دروازه بانها مجال حرکت در فضای وسیعی را بوجود آورد. رنگ تیرهای عمودی و افقی دروازه باید سفید باشند.

سالم بودن دروازه ها

دروازه ها باید بطور محکم برروی زمین نصب شوند. دروازه های قابل حمل تنها موقعی می تواند مورد استفاده قرار گیرند که نیاز فوق را براورده کنند.

تصمیمات برد بین المللی

▪ تصمیم 1

اگر تیر افقی جدا شود یا بشکند، بازی میبایستی متوقف شده تا تیر دروازه تعمیر یا تعویض، و در موقعیت اصلی خود قرار گیرد. اگر تعمیر یا تعویض آن امکان پذیر نبود مسابقه تعطیل میگردد. استفاده از طناب بجای تیر افقی مجاز نیست. اگر تیر افقی تعمیر شد، بازی مجددا با رها کردن توپ از محلی که قبلا متوقف شده بود، ادامه می یابد.

▪ تصمیم 2

تیرهای عمودی و افقی باید از چوب، آهن یا سایر موادی که مورد تایید باشد ساخته شوند. شکل تیرها ممکن است مربع، مستطیل، گرد، بیضی باشد و نباید برای بازیکنان خطرناک باشد.

▪ تصمیم 3

از زمانی که تیمها وارد زمین مسابقه می شوند تا پایان نیمه اول و از شروع نیمه دوم تا پایان مسابقه، اجازه هیچ نوع تبلیغات برروی زمین بازی و وسایل مربوط به آن (شامل تور دروازه و محیط دروازه) داده نمی شود. گذاشتن اجناس تبلیغاتی و نصب وسایل اضافی مانند: دوربین، میکروفون و … برروی دروازه ها، تورها، میله های پرچم و پرچمها نیز ممنوع است.

▪ تصمیم 4

هرگونه تبلیغات درون زمین محوطه فنی و یا تا فاصله 1 متری خطوط طولی زمین و خارج از زمین بازی روی زمین، اجازه داده نمی شود. هم چنین انجام تبلیغات در محوطه بین خطوط دروازه اجازه داده نمی شود.

▪ تصمیم 5

هرگونه آگهی تبلیغاتی یا استفاده از علایم و نشانه های فیفا، کنفدراسیون، فدراسیون ها و اتحادیه های ملی و باشگاه ها برروی زمین یا وسایل زمین (بانضمام تور دروازه و محیط دروازه) در جریان بازی همانطوریکه در تصمیم 3 شرح داده شده است، ممنوع می باشد.

▪ تصمیم 6

در خارج از زمین بازی، می توان علامتی به فاصله 9٫15 متر از قوس مرکز روی خط دروازه رسم کرد، تا داور در موقع اجرای ضربه کرنر، از رعایت فاصله مجاز، مطمین شود.

soccer-rules
soccer-rules

قانون 2: توپ

جنس و اندازه توپ

▪ باید کروی باشد. ▪ از چرم یا جنسهای مناسب دیگر ساخته شده باشد. ▪ محیط توپ نباید بیشتر از 70 سانتی متر و کمتر از 68 سانتی متر باشد. ▪ وزن توپ در آغاز بازی نباید بیشتر از 450 گرم و کمتر از 410 گرم باشد. ▪ فشار توپ 0٫6 الی 1٫1 آتمسفر (600 الی 1100 گرم بر سانتی متر مربع) در سطح دریا باشد.

تعویض توپ ناقص

اگر در جریان بازی توپ ترکید یا به هر طریقی حالت قانونی خود را از دست داد:

▪ بازی متوقف می شود. ▪ بازی مجددا با رها کردن توپ از محلی که توپ تغییر شکل داده است آغاز می شود.

اگر موقعی که توپ در بازی نیست ترکید یا از حالت قانونی خارج شد، مثل ضربه آغاز بازی، ضربه دروازه، ضربه کرنر، ضربه آزاد، ضربه پنالتی یا پرتاب اوت:

▪ بازی مجددا با همان ضربه شروع می شود. ▪ توپ نباید در جریان بازی تعویض شود مگر با اجازه داور.

تصمیمات برد بین المللی

▪ تصمیم 1

در مسابقات یا رقابتهایی که تحت سرپرستی کنفدراسیونها برگزار می شوند، توپ مورد استفاده باید دارای یکی از تاییدیه های زیر باشد:

▪ The Official FIFA Approved ▪ The Official FIFA Inspected ▪ The Reference International Matchball Standard ▪ IMS – International Matchball Standrad

وجود چنین علامت هایی روی توپ مورد استفاده، نشان می دهد که با روشهای لازم آزمایش شده و مورد قبول قرار می گیرد.

توپ علاوه بر اینها، باید مورد تایید برد بین المللی نیز باشد. انستیتوهایی که آزمایش ها را انجام می دهند بوسیله فیفا انتخاب می شوند. فدراسیونها یا اتحادیه های ملی می توانند، توپهایی را که دارای یکی از سه تاییدیه های فوق باشند مورد استفاده قرار دهند.

▪ تصمیم 2

در مسابقات فیفا و مسابقاتی که تحت سرپرستی کنفدراسیونها و فدراسیونهای ملی برگزار می شوند، هیچ نوع تبلیغ تجاری روی توپ مجاز نیست جز آرم بازی و علامت تجاری تولید کننده توپ.

مقررات مسابقه میتواند اندازه و تعداد این قبیل مارکها را محدودتر کند.

قانون 3: تعداد بازیکنان

بازیکنان

یک مسابقه بوسیله دو دسته، که هر دسته نباید بیشتر از 11 نفر باشد و یکی از آنها دروازه بان است، انجام میشود. اگر تعداد بازیکنان هر یک از دسته ها کمتر از 7 نفر باشد، مسابقه آغاز نمی شود.

رقابتهای رسمی

در مسابقاتی که تحت سرپرستی فیفا و کنفدراسیونها و یا فدراسیونهای/اتحادیه های ملی برگزار می شود، حداکثر از 3 بازیکن جانشین (تعویضی) می توان استفاده کرد. مقررات مسابقه باید مشخص کند که اسامی چند نفر جانشین باید معرفی شوند. در مسابقات بین المللی تعداد بازیکنان ذخیره از 3 تا 7 نفر است.

سایر مسابفات در سایر مسابقات جانشینها می توانند مورد استفاده قرار گیرند مشروط براینکه: ▪ تیمهای مربوطه در مورد حداکثر تعداد تعویض به توافق برسند. ▪ اطلاع به داور قبل از آغاز مسابقه. ▪ اگر داور اطلاع نداشته باشد یا اگر توافقی قبل از مسابقه بعمل نیاید، بیشتر از 3 نفر حق تعویض ندارند.

کلیه مسابقات

در سایر مسابقات، اسامی بازیکنان جانشین باید قبل از آغاز مسابقه به داور داده شود. بازیکنانی که اسامی آنها به داور داده نشده باشد، نمی توانند در مسابقه شرکت کنند.

چگونگی تعویض بازیکنان

برای تعویض بازیکنان جانشین، شرایط زیر باید رعایت شوند: ▪ اطلاع داور قبل از عمل تعویض. ▪ بازیکن جانشین در صورتی می تواند داخل زمین بازی شود که بازیکن اصلی زمین را ترک و سپس تنها با علامت داور می تواند وارد شود. ▪ جانشین تنها می تواند هنگام توقف بازی و از خط میانی وارد شود. ▪ زمانی کار تعویض پایان یافته می شود که جانشین وارد زمین شود. ▪ از لحظه ای که جانشین وارد زمین بازی شد جزو بازیکنان محسوب شده و بازیکن تعویض شده، از جرگه بازیکنان خارج می شود. ▪ بازیکنی که قبلا در بازی بوده و تعویض شده است، دیگر نمی تواند برای بار دوم در همان مسابقه شرکت کند. ▪ لیه بازیکنان جانشین، خواه به بازی فراخوانده شوند یا خیر، تحت اقتدار و اختیار داور خواهند بود. تعویض دروازه بان هر یک از بازیکنان می توانند جایشان را با دروازه بان عوض کنند، به شرط اینکه: ▪ اطلاع دادن به داور قبل از اینکه تعویض انجام شود. ▪ عمل تعویض باید در توقف بازی انجام شود.

تخلفات/ تنبیهات

اگر بازین جانشین (ذخیره) بدون اجازه داور وارد زمین شود: ▪ بازی متوقف می شود. ▪ به بازیکن جانشین با کارت زرد اخطار داده می شود، و از وی خواسته می شود که زمین را ترک کند. ▪ بازی با رها کردن توپ از محل توقف، مجددا آغاز می شود. ▪ بازی ادامه می یابد. ▪ بعد از اینکه توپ از بازی خارج شد، بازیکنان مربوطه اخطار (کارت زرد) خواهند گرفت.

برای هرگونه نقض مقررات این قانون: ▪ بازیکنان مربوطه با دریافت کارت زرد، اخطا می گیرند.

آغاز مجدد بازی

اگر بازی برای دادن اخطار، توسط داور متوقف شد: ▪ بازی با یک ضربه آزاد غیر مستقیم، بوسیله بازیکنی از تیم مقابل و از محل توقف، مجددا آغاز می شود.

اخراج بازیکنان و جانشینان

بازیکنی که قبل از آغاز بازی اخراج می شود، می توان بجای وی از یک بازیکن جانشین استفاده کرد. اگر یک بازیکن جانشین، خواه قبل از شروع و خواه بعد از شروع مسابقه اخراج شود، دیگر نمی تواند جایگزین داشته باشد.

تصمیمات برد بین المللی

▪ تصمیم 1

حداقل تعداد بازیکنان یک تیم، بستگی به نظر فدراسیون ملی دارد. برد بین المللی عقیده دارد، اگر تعداد بازیکنان هر یک از دو دسته کمتر از 7 نفر باشد، مسابقه نباید ادامه یابد.

▪ تصمیم 2

مربی می تواند در جریان بازی تعلیمات فنی را از منطقه فنی به بازیکنان خود منتقل کند، اما باید پس از دادن تعلیمات به وضعیت خود برگردد. تمام افراد رسمی باید در داخل محوطه فنی باقی مانده و مسوول رفتار خود باشند.

قانون 4: وسایل بازیکنان

ایمن بودن – خطرناک نبودن وسایل

بازیکن نباید از وسایلی استفاده کند یا چیزی بپوشد که برای خودش و سایر بازیکنان خطرناک باشد. (به انضمام هرگونه زیور آلات)

وسایل اساسی

وسایل اساسی و اجباری بازیکنان عبارت است از: ▪ پیراهن ▪ شورت – اگر زیر شورتی استفاده می شود، رنگ آن باید به رنگ اصلی شورت باشد. ▪ جوراب ساق بلند ▪ محافظ ساق ▪ کفش

محافظ ساق

▪ کلا” بوسیله جوراب پوشیده شود ▪ از جنسهای مناسب مانند: لاستیک، پلاستیک یا نظیر آنها ساخته شود ▪ محافظت معقولانه ای را فراهم کند

دروازه بان ها

هر دروازه بان باید از رنگهایی استفاده کند که با رنگ لباس سایر بازیکنان، داور و کمک داوران مغایر باشد.

تخلفات و تنبیهات

برای هر گونه نقض این قانون: ▪ احتیاج نیست بازی متوقف شود. ▪ داور به بازیکنی که وسایلش نقض دارد دستور می دهد که جهت درست کردن وسایل خود، زمین را ترک کند. ▪ بازیکن پس از اینکه نوپ در بازی متوقف شد، زمین را ترک می نماید، مگر اینکه بلافاصله وسایل خود را اصلاح کند. ▪ بازیکنی که برای اصلاح وسایل خود زمین را ترک کرده نمی تواند بدون اجازه داور دوباره وارد شود. ▪ قبل از ورود مجدد بازیکن به زمین بازی، داور وسایلش را کنترل کند که درست و منطبق با قانون باشد. ▪ بازیکن تنها موقعی میتواند مجددا به زمین بازی برگردد که توپ خارج از بازی باشد. بازیکنی که زمین بازی را به دلیل نقض این قانون ترک می کند و سپس بدون اجازه داور دوباره وارد زمین می شود، با نشان دادن کارت زرد به او اخطار داده می شود.

آغاز مجدد بازی

اگر بازی توسط داور برای دادن اخطار متوقف شد: ▪ بازی مجددا” با یک ضربه آزاد غیر مستقیم، بوسیله یکی از بازیکنان دسته مقابل، از محل توقف آغاز می شود.

قانون 5: داور

اقتدار داور

هر مسابقه بوسیله یک داور اداره می شود. او برای اجرای قوانین، نسبت به مسابقه ای که تعیین شده، اقتدار کامل دارد.

قدرت و وظایف داور

▪ اجرای قوانین بازی ▪ کنترل بازی با همکاری کمک داوران و همچنین در مواردی که با داور چهارم قابل اجرا باشد. ▪ از شرایط قانونی بودن توپ (منطبق با قانون 2 – توپ بازی) مطمین باشد. ▪ از وسایل بازیکنان که باید با قانون 4 – وسایل بازیکنان منطبق باشد، اطمینان یابد. ▪ عمل کردن به عنوان وقت نگهدار و یادداشت کردن نتیجه بازی. ▪ داور با صلاحدید خود می تواند، برای هرگونه نقض قانون، مسابقه را متوقف، بحالت تعلیق یا ختم کند. ▪ توقف، تعلیق یا ختم بازی به دلیل هر نوع اشکالی که در خارج از زمین بازی اتفاق می افتد. ▪ اگر بازیکنی به شدت آسیب ببیند، بازی را متوقف کرده و از خارج شدن او از زمین بازی اطمینان حاصل کند. ▪ اگر به عقیده داور، آسیب دیدگی بازیکن جزیی باشد، بازی را باید ادامه داده تا توپ از بازی خارج شود. ▪ از خروج بازیکنی که از زخمش خون جاری است مطمین شود و بازیکن تنها موقعی می تواند با علامت داور به بازی برگردد که خونریزی او بند آمده باشد. ▪ هنگامی که تیمی که برروی آن خطایی صورت گرفته، از فرصت موجود سود برد، اجازه دهد که بازی ادامه پیدا کند و چنانچه فرصت مورد انتظار در آن لحظه رخ ندهد و آوانتاژ (advantage) داده شده در همان وقت فایده ای نبخشد، داور باید خطای اصلی را جریمه کند. ▪ اگر بازیکن در یک لحظه بیشتر از یک خطا انجام داد، داور باید او را برای خطای شدیدتر تنبیه کند. ▪ تنبیه انضباطی علیه بازیکنانی که برای خطای قابل اخطار یا اخراج مقصر هستند. ▪ هیچ لزومی ندارد که داور فورا” به این عمل اقدام کند، او می تواند وقتی که توپ از بازی خارج شد به این کار مبادرت ورزد. ▪ داور می تواند مسیولین رسمی تیم را که رفتار غیر مسیولانه ای دارند با تشخیص و صلاحدید خود از زمین بازی و اطراف آن بخارج هدایت نماید. ▪ عمل کردن به نظر کمک داورارن روی حوادثی که خود آنها را ندیده است. ▪ مطمین شود که شخصی بدون اجازه وارد زمین بازی نشود. ▪ آغاز مجدد بازی بعد از هر توقف. ▪ تهیه گزارش مقتضی و دادن اطلاعات لازم از موارد انضباتی بازیکنانی یا مسیولان تیم و حوادث دیگر که قبل، در جریان و بعد از مسابقه اتفاق می افتد.

تصمیمات داور

تصمیمات داور در حقیقت در ارتباط با بازی، نهایی است. داور تنها موقعی می تواند تصمیم خود را روی حوادث تغییر دهد که این تصمیم به نظر او و کمک داور، نادرست بوده و بازی هنوز مجددا آغاز نشده باشد.

تصمیمات برد بین المللی

▪ تصمیم 1

یک داور (یا هر جا که مربوط به کمک داور یا داور چهارم باشد) برای موارد زیر مسیول نخواهد بود: هرگونه جراحت و آسیب دیدگی بازیکن، مسیولان رسمی یا تماشاگر. هر گونه خسارت وارده به هر نوع اموال. هرگونه ضرر و زیان وارد به فرد، باشگاه، شرکت، فدراسیون، انجمن یا هیت های مشابه که ممکن است بر اثر تصمیم داور که براساس قوانین بازی یا روشهای معمول لازم برای نگه داشتن بازی و کنترل مسابقه اتخاذ می کند بوجود آید. از قبیل تصمیمات زیر:

▪ تصمیم در مورد اجازه یا عدم اجازه برگزاری مسابقه با توجه به شرایط زمین بازی، اطراف آن یا هوا. ▪ تصمیم در مورد نا تمام گذاشتن مسابقه، به دلیل شرایط جوی. ▪ تصمیم در رابطه با شرایط لوازم یا تجهیزات مورد استفاده در طول یک مسابقه، از جمله تیرهای عمودی و افقی پرچم و توپ. ▪ تصمیم در مورد فطع یا عدم قطع مسابقه بر اثر دخالت تماشاگر یا هر مسیله ای که در جایگاه تماشاگر بوجود آید. ▪ تصمیم در مورد توقف یا عدم توقف بازی، برای دادن اجازه انتقال و مداوا به بازیکنان مجروح از زمین بازی. ▪ تصمیم در مورد پافشاری در درخواست انتقال بازیکن مجروح از زمین بازی به خارج جهت مداوا. ▪ تصمیم در مورد اجازه یا عدم اجازه به بازیکن برای پوشیدن لباس یا وسایل دیگر. ▪ تصمیم (تا آنجاییکه جزو مسیولیتهایش است) در مورد اجازه به هر فرد (از جمله مسیولان تیمها یا ورزشگاه، ماموران انتظامی، عکاسان و سایر نمایندگان رسانه ها) جهت حضور در مجاورت زمین بازی. ▪ هرگونه تصمیم دیگری که ممکن است داور بر طبق قوانین بازی یا مطابق با وظایفش، براساس مقررات فیفا، کنفدراسیون، فدراسیون یا اتحادیه های ملی یا مقررات لیگ که مسابقه تحت آن ضوابط برگزار می شود، اتخاذ کند.

▪ تصمیم 2

در تورنمنتها یا مسابقاتی که داور چهارم تعیین می شود، نقض داور و وظایف او طبق دستورالعملهای مصوبه برد بین المللی فوتبال خواهد.

قانون 6: کمک داور

وظایف

دو کمک داور تعیین می شوند که وظایف آنها تابع تصمیمات داور است. آنها باید موارد زیر را نشان دهند: ▪ وقتی که تمام توپ از زمین بازی خارج می شود. ▪ کدام طرف حق زدن ضربه کرنر، ضربه دروازه و یا پرتاب توپ اوت را دارد. ▪ موقعی که بازیکنی را می توان به دلیل قرار داشتن در وضعیت آفساید جریمه کرد. ▪ موقعی که تعویض درخواست می شود. ▪ موقعی که رفتاری ناشایست یا حوادث دیگری در خارج از دید داور، روی دهد. ▪ موقعی که خطا اتفاق افتد و کمک داوران نسبت به داور نزدیکتر به صحنه باشند (شامل موقعیتهای خاص، خطاهایی که در داخل محوطه جریمه اتفاق افتاده است). ▪ هرگاه در ضربات پنالتی، دروازه بان قبل از زدن ضربه به طرف جلو حرکت کند و توپ از خط عبور کند.

همکاری

کمک داوران همچنین در کنترل مسابقه بر طبق قوانین بازی به داور کمک می کنند. بخصوص آنها می توانند برای رعایت فاصله 9٫15 متر و برای کنترل بازی و کمک به داور، وارد زمین مسابقه شوند.

در صورت دخالت ناروا و غیر ضروری یا برخورد نامناسب، داور، کمک داور را برکنار و گزارش مقتضی ارسال خواهد کرد.

قانون 7: مدت بازی

مدت بازی

مدت بازی شامل دو وقت مساوی چهل و پنج دقیقه ای می باشد، مگر اینکه طور دیگر بین داور و دو تیم موافقت به عمل آید.

هر نوع توافق در مورد تغییر زمان بازی (برای مثال کم کردن زمان هر نیمه به 40 دقیقه به دلیل کمی نور) باید قبل از آغاز بازی و با رعایت مقررات رقابتها، مشخص می شود.

مدت بین دو نیمه

بازیکنان مستحق استفاده از مدت استراحت بین دو نیمه می باشند. زمان استراخت بین دو نیمه نباید بیشتر از 15 دقیقه باشد. مقررات رقابتها، باید مدت استراحت بین دو نیمه را مشخص کند. زمان استراحت بین دو نیمه، تنها با مواقفت داور می تواند تغییر کند.

افزودن اوقات تلف شده

این افزایش شامل تمام زمانهای تلف شده و به خاطر موارد زیر صورت می گیرد: ▪ تعویضها ▪ تشخیص بازیکنان آسیب دیده ▪ انتقال بازیکنان آسیب دیده از زمین بازی به خارج، برای مداوا ▪ وقتهای تلف شده ▪ هر دلیل دیگر افزودن اوقات تلف شده به صلاحدید داور است.

ضربه پنالتی

اگر یک ضربه پنالتی در پایان هر نیمه یا پایان وقت اضافی اتفاق بی افتد، اجازه داده می شود تا ضربه زده شود و بعد سوت پایان بازی زده می شود.

وقت اضافی

مقررات مسابقات می تواند بر طبق شرایط مندرج در قانون 8، دو وقت مساوی برای مسابقه منظور کند.

قوانین فوتبال
قوانین فوتبال

قانون 8: شروع بازی

مقدمات

بازی با قرعه کشی بوسیله سکه مشخص می شود، تیمی که برنده قرعه است تصمیم می گیرد که به کدام دروازه در نیمه اول حمله کند (در واقع کدام طرف زمین بازی کند). تیم دیگر ضربه آغاز مسابقه را خواهد زد. تیم برنده قرعه، ضربه آغاز مسابقه را در نیمه دوم خواهد زد. در نیمه دوم مسابقه، تیمها زمینها را تعویض کرده و به دروازه مقابل حمله می کنند.

ضربه شروع

ضربه شروع روشی برای شروع یا شروع مجدد بازی محسوب می شود: ▪ در آغاز مسابقه. ▪ بعد از به ثمر رسیدن هر گل. ▪ در شروع نیمه دوم مسابقه. ▪ در شروع هر نیمه وقت اضافه (در صورت داشتن وقت اضافی). از ضربه مستقیم آزاد بازی گل محسوب می شود.

چگونگی شروع مسابقه

▪ تمام بازیکنان در نیمه زمین متعلق به خود قرار می گیرند. ▪ بازیکنان دسته مقابل شروع کننده باید حداقل 9٫15 متر از توپ فاصله گرفته تا توپ در بازی قرار گیرد. ▪ توپ ثابت روی نقطه مرکزی قرار می گیرد. ▪ داور علامت می دهد. ▪ وقتی که به توپ ضربه زده شد و به طرف جلو حرکت کرد، توپ در بازی خواهد بود. ▪ زننده ضربه نمی تواند برای بار دوم با توپ بازی کند تا توپ بوسیله بازیکن دیگری لمس شود.

بعد از به ثمر رسیدن گل بوسیله یک تیم، ضربه شروع به وسیله تیم دیگر اجرا می شود.

تخلفات / تنبیهات

اگر زننده ضربه، قبل از اینکه توپ بوسیله بازیکن دیگری لمس شود، برای بار دوم با توپ بازی کند: ▪ یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل و از جایی که نقض مقررات صورت گرفته است، زده می شود. برای هرگونه نقض مقررات دیگر ضربه شروع: ▪ ضربه شروع تکرار خواهد شد.

رها کردن توپ

رها کردن توپ، روشی برای آغاز مجدد بازی بعد از هر وقفه موقتی میباشد و آن زمانی انجام میشود که توپ در بازی باشد و بازی برای هر دلیلی که در قانون پیش بینی نشده قطع شود.

تخلفات / تنبیهات – رها کردن مجدد توپ

▪ اگر قبل از اینکه توپ به زمین برخورد کند بوسیله بازیکنی لمس شود. ▪ اگر توپ بعد از برخورد با زمین و بدون تماس با بازیکنان، بخارج از زمین بازی برود.

مقررات ویژه

یک ضربه آزاد که به نفع دسته مدافع و در داخل محوطه دروازه خود اعلام می شود، از هر قسمت داخل محوطه دروازه می تواند زده شود. یک ضربه آزاد غیرمستقیم که به نفع دسته حمله کننده در داخل محوطه دروازه حریف اعلام می شود، از روی خط محوطه دروازه که موازی با خط دروازه و در نقطه ای نزدیک به محل خطا، زده می شود. بعد از اینکه بازی موقتا در داخل محوطه دروازه قطع گردید، بازی با عمل رها کردن توپ از روی خط محوطه دراوزه که موازی با خط دروازه و نزدیک به محل توقف توپ، مجددا آغاز می شود.

قانون 9: توپ در داخل و خارج از بازی

توپ در بازی و خارج از بازی:

توپ خارج از بازی

توپ خارج از بازی است وقتیکه: ▪ تمام توپ از روی خط دروازه یا خط طولی، خواه از روی زمین یا هوا عبور کند. ▪ بازی به وسیله داور متوقف شده باشد.

توپ داخل بازی

توپ در همه اوقات داخل بازی است بانضمام وقتیکه: ▪ توپ در اثر برخورد به تیر عمودی، تیر اقفی یا میله های پرچم گوشه برگشت کند و در داخل زمین بازی باقی بماند. ▪ توپ در اثر برخورد به داور یا کمک داور، موقعی که آنها داخل زمین بازی هستند به زمین بازی برگشت پیدا کند.

قانون 10: روش امتیازدهی

به ثمر رسیدن گل

وقتی گل محسوب میشود که تمام توپ از روی خط دروازه، بین تیرهای عمودی و زیر تیر افقی عبور کند، مشروط بر اینکه قوانین بازی توسط تیمی که گل بثمر رسانده است، نقض نشده باشد.

تیم برنده

تیمی که تعداد بیشتری گل در جریان بثمر رسانده باشد، برنده مسابقه است. اگر هر دو تیم به تعداد برابر گل بثمر برسانند، یا هیچ گلی بثمر نرسانند، بازی مساوی خواهد بود.

مقررات رقابتها

برای بازیهایی که در پایان مساوی میشود، مقررات مسابقات برای معلوم کردن تیم برنده، وقت اضافی یا روشهای دیگر را که به تایید برد بین المللی رسیده باشد، پیش بینی میکند.

قانون 11: آفساید

وضیعت آفساید

قرار گرفتن در وضعیت آفساید، بخودی خود خطا محسوب نمیشود. یک بازیکن در وضعیت آفساید است اگر:

▪ بازیکن از توپ و آخرین نفر دوم حریف، به خط دروازه حریف نزدیکتر باشد. یک بازیکن در وضعیت آفساید نیست اگر: ▪ در نیمه زمین متعلق به تیم خود قرار گیرد. یا ▪ با آخرین نفر دوم تیم حریف مساوی باشد. یا ▪ با آخرین دو نفر تیم حریف مساوی باشد.

خطا

بازیکنی که در وضعیت آفساید قرار دارد، تنها موقعی تنبیه میشود، اگر در لحظه ایکه توپ توسط هم دسته اش لمس یا بازی شود، او به عقیده داور در بازی شرکت فعال داشته باشد. با ▪ دخالت در بازی. ▪ دخالت روی حریف.

خطا نیست

اگر بازیکن توپ را مستقیما از موارد زیر دریافت کند، خطا محسوب نمیشود: ▪ از ضربه دروازه ▪ پرتاپ اوت. ▪ از ضربه کرنر.

تخلفات/تنهیبات

برای خطای آفساید، داور یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام میکند و این ضربه از محلی که نقض مقررات انجام گرفته، اجرا خواهد شد.

قانون 12: خطا ها و رفتار ناشایست

خطا ها و رفتار ناشایست به صورت زیر جریمه می شوند:

ضربه آزاد مستقیم

اگر بازیکنی هر یک از شش خطای زیر را به طریقی که به تشخیص داور با بی احتیاطی و بی ملاحظگی و با استفاده از نیروی بیش از حد، انجام دهد، یک ضربه آزاد مستقیم برای تیم مقابل اعلام خواهد شد: - لگد زدن و یا اقدام به لگد زدن حریف. - پشت پا زدن و یا اقدام به پشت پا زدن حریف. - پریدن روی حریف. - تنه زدن به حریف. - زدن و یا اقدام به زدن حریف. - هل دادن حریف. اگر بازیکنی هر یک از چهار خطای زیر را مرتکب شود، یک ضربه آزاد مستقیم برای تیم مقابل اعلام می شود: - تکل روی حریف برای کسب توپ، اما قبل از لمس توپ با حریف برخورد کند. - گرفتن حریف. - تف انداختن به حریف. - دست زدن عمدی به توپ (جز برای دروازه بان در داخل محوظه جریمه متعلق به خود). یک ضربه آزاد مستقیم، از محلی که خطا اتفاق افتاده، زده شود.

ضربه پنالتی

اگر هر یک از ده خطای بالا بوسیله بازیکنی در داخل محوطه جریمه خودش انجام شود، یک ضربه پنالتی اعلام شود. در اعلام ضربه پنالتی، وضعیت توپ ملاک نسیت، اما توپ باید در جریان بازی باشد.

ضربه آزاد غیر مستقیم

اگر دروازه بان در داخل محوطه جریمه خود هر یک از خطاهای زیر را انجام دهد، یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام می شود: - توپ را بیشتر از 6 ثانیه با دستهایش، قبل از رها کردن آن در جریان بازی در کنترل داشته باشد. - بعد از رها کردن توپ، آن را دوباره با دستهایش لمس کند در حالیکه توپ با بازیکن دیگر لمس نشده باشد. - بعد از اینکه توپ عمدا” توسط بازیکن همدسته ای با پا زده شد، توپ را با دستهایش لمس کند. - بعد از پرتاب مستقیم توپ اوت توسط بازیکن همدسته ای، آن را با دستهایش لمس کند. همچنین یک ضربه آزاد مستقیم برای تیم مقابل اعلام خواهد شد، اگر به عقیده داور: - بازی کردن به نحو خطرناک. - سد کردن حریف. - جلوگیری از رها کردن توپ با دست توسط دروازه بان. - بازیکن هر خطای دیگری که در قانون 12 پیش بینی نشده باشد انجام دهد، و بازی برای دادن اخطار یا اخطار متوقف شود. ضربه آزاد غیر مستقیم از محلی که خطا اتفاق افتاده، اجرا می شود.

تنبیهات انضباطی

تنها برای بازیکنان و جانشینان می توان از کارت زرد و قرمز استفاده کرد.

خطاهای قابل اخطار

اگر بازیکن هر یک از هفت خطای زیر را انجام دهد، اخطار و کارت زطرد می گیرد: 1- برای رفتار غیر ورزشی گناهکار باشد. 2- مخالفت خود را با کلمات و عمل نشان دهد. 3- مصرانه قوانین بازی را نقض کند. 4- آغاز مجدد بازی را به تاخیر اندازد. 5- عدم رعایت فاصله لازم، وقتیکه بازی مجددا با ضربه کرنر یا ضربه آزاد، آغاز می شود. 6- بدون اجازه داور، وارد یا دوباره وارد زمین بازی شود. 7- عمدا زمین بازی را بدون اجازه داور ترک کند.

خطاهای قابل اخراج

اگر بازیکن هر یک از هفت خطای زیر را انجام دهد، اخراج و کارت قرمز می گیرد: 1- برای خطای شدید گناهکار باشد. 2- برای برخورد شدید گناهکار باشد. 3- تف انداختن به حریف با هر شخص دیگر. 4- فرصت آشکار گل زدن را با دست زدن عمدی به توپ، از حریف سلب کند (این عمل برای دروازه بان در داخل محوطه جریمه خودش نمی باشد). 5- فرصت آشکار گل زدن را از حرکت رو به جلو بخ طرف دروازه حریف را با خطاهایی که جریمه آن ضربه آزاد یا پنالتی می باشد، سلب کند. 6- برخورد اهانت آمیز، بی احترامی یا فحش یا حرکات توهین آمیز. 7- دومین اخطار را در همان مسابقه دریافت کند. بازیکنی که اخراج شده باید زمین بازی و محوطه فنی را ترک کند.

- تصمیمات برد بین المللی:

تصمیم 1

بازیکنی که در روی زمین بازی یا خارج از زمین بازی، خواه مستقیم یا غیر مستقیم به طرف بازیکن حریف، بازیکن همدسته ای، داور، کمک داور یا هر شخص دیگری، خطای قابل اخطار یا اخراج انجام دهد، براساس نوع خطایی که مرتکب شده است، جریمه می شود.

تصمیم 2

اگر دروازه بان توپ را با دست یا هر قسمت از بازویش امس کند، توپ در مالکیت او خواهد بود. ((اگر عمدا آن را دور کند)) و شامل موقعیتهایی نمی شود که به عقیده داور، توپ به طور اتفاقی به دروازه بان برخورد کند. برای مثال بعد از اینکه اقدام به نجات توپ کرد.

تصمیم 3

طبق قانون 12، یک بازیکن می تواند توپ را با استفاده از سر یا سینه یا زانو و غیره به دروازه بان خود پاس دهد. چنانچه به تشخیص داور، بازیکن عمدا و به قصد گل زدن از قانون استفاده کند، برای این رفتار غیر ورزشی گناهکار است. بازیکن خاطی اخطار می گیرد و یک ضربه آزاد مستقیم برای تیم مقابل از جاییکه خطا اتفاق افتاده اعلام می شود. چنانچه بازیکنی که در حال نواختن ضربه آزاد است از حیله های عمدی برای گول زدن از قانون استفاده کند بخاطر رفتار ورزشی اخطار می گیرد و ضربه آزاد مجددا نواخته می شود. چنین مواردی به اینکه دروازه بان بعدا توپ را با دستهایش لمس کند یا نکند، هیچ ارتباطی ندارد، و خطای گول زدن بنابر متن و روح قانون دوازدهم اتفاق افتاده است.

تصمیم 4

یک تکل از پشت که سلامت حریف را در معرض خطر قرار می دهد، باید مثل خطای شدید تلقی شود.

تصمیم 5

هر گونه عمل تظاهر و وانمود کردن، که به قصد گول زدن داور و در هر جای زمین انجام شود، به عنوان رفتار غیر ورزشی تلقی می شود.

قانون 13: ضربه آزاد

انواع ضربه های آزاد

ضربه های آزاد بر دو قسمند: مستقیم و غیر مستقیم برای هر کدام از ضربه های آزاد، توپ باید ثابت در محل قرار گیرد. زننده ضربه نمی تواند برای بار دوم با توپ بازی کند تا توپ با بازیکن دیگری تماس یابد.

ضربه آزاد مستقیم

- اگر ضربه آزاد مستقیم، مستقیما وارد دروازه حریف شود، گل محسوب می شود. - اگر ضربه آزاد مستقیم، مستقیما وارد دروازه زننده ضربه شود، یک ضربه کرنر برای تیم مقابل اعلام می شود.

ضربه آزاد غیر مستقیم

علامت

برای مشخص کردن ضربه آزاد غیر مستقیم، داور با بلند کردن دستش در بالای سر، علامت می دهد. داور باید دستش را به همان وضعیت نگهدارد تا ضربه زده شود، و توپ با بازیکن دیگری تماس یابد یا از زمین خارج شود.

ورود توپ به دروازه

- اگر در ضربه آراد مستقیم، توپ بعد از ضربه و قبل از ورود به دروازه، بوسیله بازیکن دیگری لمس شود، گل محسوب می شود. - اگر در ضربه آزاد غیر مستقیم، توپ مستقیما وارد دروازه حریف شود، ضربه دروازه اعلام می گردد. - اگر در ضربه آزاد غیر مستقیم، توپ مستقیما وارد دروازه زننده ضربه گردد، یک ضربه کرنر برای تیم مقابل اعلام می شود.

وضعیت ضربه آزاد

ضربه آزاد در داخل محوظه جریمه ضربه آزاد مستقیم و غیر مستقیم برای دسته مدافع - کلیه بازیکنان مقابل باید حداقل 9٫15 متر از توپ فاصله بگیرند. - کلیه بازیکنان مقابل باید خارج از محوطه جریمه بایستند، تا توپ در جریان بازی قرار گیرد. - توپ موقعی در جریان بازی قرار می گیرد، که مستقیما بعد از صربه از محوظه جریمه خارج شود. - یک ضربه آزاد که در داخل حوظه دروازه اعلام می شود، از هر قسمت داخل محوطه می توان توپ را در جریان بازی قرار داد.

ضربه آزاد خارج ار محوطه جریمه

- کلیه بازیکنان حریف باید حداقل 9٫15 متر از توپ فاصله بگیرند، تا توپ در جریان بازی قرار گیرد. - وقتی که به توپ ضربه زده شد و حرکت کرد، در جریان بازی قرار می گیرد. - ضربه آزاد، از نقطه ای که خطا اتفاق افتاده، اجرا می شود.

تخلفات / تنبیهات

اگر، وقتیکه ضربه آزاد زده می شود، بازیکن حریف، حرکت توپ را از فاصله غیر مجاز مسدود کند. - ضربه تکرار می شود.

اگر، زمانیکه ضربه آزاد بوسیله مدافع از داخل محوظه جریمه خودش زده می شود، توپ مستقیما در بازی قرار نگیرد. - ضربه تکرار می شود.

زدن ضربه آزاد بوسیله بازیکنی جز دروازه بان

اگر، بعد از اینکه توپ در بازی قرار گرفت، زننده ضربه توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر، برای بار دوم (جز با دستهایش) لمس کند: - یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام، و این ضربه از محلی که خطا صورت گرفته زده می شود.

اگر، بعد از اینکه توپ در بازی قرار گرفت، زننده ضربه توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر، عمرا با دستهایش لمس کند: - یک ضربه آزاد مستقیم برای تیم مقابل اعلام، و این ضربه از محلی که خطا صورت گرفته، زده می شود. - در صورتیکه خطا در داخل محوطه جریمه زننده ضربه رخ دهد، یک ضربه پنالتی اعلام می شود.

اجرای ضربه آزاد بوسیله دروازه بان

اگر، بعد ار اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، دروازه بان توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر برای بار دوم (جز دستهایش) لمس کند: - یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام، و این ضربه را از محلی که خطا رخ داده، زده می شود.

اگر، بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، دروازه بان توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر عمدا” با دستهایش لمس کند: - در صورتیکه خطا خارج از محوطه جریمه دروازه بان اتفاق افتاده باشد، یک ضربه آزاد مستقیم برای تیم مقابل اعلام، و این ضربه از محلی که خطا رخ داده، زده می شود. - در صورتیکه خطا داخل محوطه جریمه دروازه بان اتفاق افتاده باشد، یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام، و این ضربه از محلی که خطا رخ داده، زده می شود.

قانون 14: ضربه پنالتی

وقتی که بازیکن یکی از ده خطایی را که جریمه اش ضربه آزاد مستقیم است، در داخل محوطه جریمه خودش و زمانی که توپ در بازی است، انجام دهد، یک ضربه پنالتی برای تیم مقابل اعلام می شود. از ضربه مستقیم پنالتی گل محسوب می شود. اگر در پایان هر نیمه یا پایان هر وقت اضافی پنالتی اتفاق افتد، اجازه داده می شود که ضربه پنالتی زده شود.

وضعیت توپ و بازیکنان

توپ:

ثابت روی نقطه پنالتی قرار می گیرد. بازیکن زننده ضربه پنالتی: - باید به وضوح مشخص گردد. دروازه بان دسته مدافع: - روی خط دروازه، روبروی زننده توپ ضربه پنالتی و بین تیرهای عمودی دروازه قرار می گیرد، تا به توپ ضربه زنده شود.

سایر بازیکنان جز زننده ضربه پنالتی باید قرار گیرند: - در داخل زمین بازی - خارج از محوطه جریمه - پشت نقطه پنالتی - پشت نقطه پنالتی - و به فاصله حداقل 9٫15 متر از نقطه پنالتی

داور

- تا زمانی که بازیکنان وضعیتی منطبق با قانون نداشته باشند، داور اجازه دستور زدن ضربه پنالتی را ندارد. - تصمیم گرفتن موقعی که ضربه بطور کامل اجرا شد.

چگونگی اجرا

- زننده ضربه پنالتی، باید ضربه را به طرف جلو بزند - او نمی تواند برای بار دوم با توپ بازی کند تا توپ با بازیکن دیگری تماس یابد - وقتی که به توپ ضربه زده شد و بطرف جلو حرکت کرد، در جریان بازی قرار می گیرد

وقتیکه در زمان طبیعی یا پایان نیمه اول و دوم، پنالتی اتفاق افتاد، اجازه داده می شود که ضربه پنالتی زده یا مجددا” زده شود، و گل محسوب خواهد شد. اگر قبل از عبور بین تیر عمودی و زیر تیر افقی: - توپ با هر دو تیر عمودی یا تیر افقی و یا درو.ازه بان تماس یابد

تخلفات / تنبیهات

اگر داور برای زدن ضربه پنالتی علامت بدهد ولی قبل از اینکه توپ در جریان بازی قرار گیرد یکی از حالات زیر اتفاق افتد: بازیکن زننده ضربه پنالتی قوانین بازی را نقض کند: - داور اجازه مد دهد که ضربه پنالتی زده شود - اگر ضربه پنالتی گل شد، ضربه تکرار می شود - اگر ضربه پنالتی گل نشد، ضربه تکرار نمی شود دروازه بان قوانین بازی را نقض کند: - داور اجازه می دهد ضربه زده شود - اگر ضربه گل شد، گل محسوب می شود - اگر ضربه گل نشد، ضربه تکرار می شود

قانون 15: پرتاب اوت

پرتاب توپ اوت روشی برای شروع مجدد بازی محسوب می شود. از پرتاب توپ اوت، گل محسوب نمی شود. پرتاب توپ اوت اعلام می شود: - وقتیکه تمام توپ از روی خط طولی، خواه از روی زمین یا هوا عبور کند. - از نقطه ای که توپ از خط طولی عبور کرده، پرتاب انجام می شود.

- پرتاب توسط بازیکن مقابل بازیکنی که آخرین بار، توپ را لمس کرده انجام می شود.

چگونگی اجرا

در لحظه پرتاب توپ، پرتاب کننده باید:

- صورتش به طرف زمین باشد - قسمتی از هر پای او روی خط طولی یا روی زمین خارج از خط طولی باشد - از هر دو دست برای پرتاب استفاده کند - توپ از پشت و بالای سر پرتاب شود بازیکن پرتاب کننده توپ اوت، نمی تواند توپ را لمس کند تا توپ بوسیله بازیکن دیگر بازی شود. توپ وقتیکه وارد زمین شد در بازی خواهد بود.

تخلفات و تنبیهات

پرتاب اوت بوسیله بازیکن دیگری جز دروازه بان اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، پرتاب کننده توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر، برای بار دوم (جز دستهایش) لمس کند: - یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام و این ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده، زده می شود.

اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، پرتاب کننده توپ را قبل از تماس بازیکن دیگر عمدا” با دست لمس کند: - یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام، و این ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده، زده می شود. - در صورتیکه خطا در داخل محوطه جریمه پرتاب کننده اتفاق بی افتند، یک ضربه پنالتی برای تیم مقابل اعلام می شود.

پرتاب اوت توسط دروازه بان

اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، دروازه بان توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر، برای بار دوم (جز با دستهایش) لمس کند: - یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام می گردد، و این ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده، زده می شود.

اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، دروازه بان توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر، عمدا” با دستهایش لمس کند: - اگر خطا در خارج از محوطه جریمه دروازه بان اتفاق بی افتد، یک ضربه آزاد مستقیم برای تیم مقابل اعلام، و این ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده، زده می شود. - اگر خطا در داخل محوطه جریمه اتفاق افتد، یک ضربه آزاد مستقیم برای تیم مقابل اعلام، و این ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده، زده می شود.

اگر بازیکن حریف به منظور گیج کردن پرتاب کننده رفتار غیر منصفانه ای داشته باشد یا برای او مانع ایجاد کند: - به دلیل رفتار غیر ورزشی، اخطار – کارت زرد – می گیرد. - پرتاب بوسیله بازیکنی از دسته مقابل انجام خواهد شد.

قانون 16: ضربه دروازه

ضربه دروازه روشی برای آغاز مجدد بازی محسوب می شود. از ضربه مستقیم دروازه، تنها روی دروازه تیم مقابل گل محسوب می شود. ضربه دروازه هنگامی اعلام می شود که: - تمام توپ که آخرین بار توسط بازیکن مهاجم لمس شده، از روی خط دروازه، خواه روی زمین یا هوا عبور کند و همچنین گلی که طبق قانون 10 (روش امتیاز دادن) محسوب نمی شود.

چگونگی اجرا

- توپ از هر نقطه در داخل محوطه دروازه (محوطه شش قدم)، بوسیله بازیکنی از دسته مدافع زده می شود. - بازیکنان تیم مقابل باید در خارج از محوطه جریمه باقی بمانند تا توپ در جریان بازی قرار گیرد. - زننده ضربه دروازه، قبل از تماس توپ با بازیکن دیگر، نمی تواند برای بار دوم با توپ بازی کند. - وقتی که ضربه زده و توپ مستقیما از محوطه جریمه خارج شد، در بازی خواهد بود.

تخلفات / تنبیهات

اگر توپ زده شده، مستقیما از محوطه جریمه خارج نشود: – ضربه تکرار می شود.

اجرای ضربه دروازه توسط بازیکنی به غیر از دروازه بان اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، زننده ضربه، توپ را قبل از تمای با بازیکن دیگر، برای بار دوم (جز دستهایش) لمس کند: - یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام می شود، این ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده زده می شود. اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، زننده ضربه، توپ را قبل از تماس با بازیکنی دیگر، عمدا با دستهایش لمس کند: - یک ضربه آزاد مستقیم برای تیم مقابل اعلام می شود، این ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده زده می شود. - اگر این خطا در محوطه جریمه زننده ضربه اتفاق افتاد باشد، یک ضربه پنالتی برای تیم مقابل اعلام می شود.

اجرای ضربه دروازه توسط دروازه بان اگر بعد از اینکه توپ در زمین بازی قرار گرفت، دروازه بان توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر، برای بار دوم (جز دستهایش) لمس کند: - یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام می شود، این ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده زده می شود. اگر بعد از اینکه توپ در زمین بازی قرار گرفت، دروازه بان توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر، عمدا با دستهایش لمس کند: - اگر خطا در داخل محوطه جریمه دروازه بان اتفاق افتد، یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام، و ضربه از محلی که خطا شده، زده می شود. - اگر خطا در خارج از محوطه جریمه دروازه بان اتفاق افتد، یک ضربه آزاد مستقیم برای تیم مقابل اعلام، و ضربه از محلی که خطا شده، زده می شود.

قانون 17: ضربه کرنر

ضربه کرنر روشی برای آغاز مجدد بازی محسوب می شود. از طربه کرنز تنها روی دروازه حریف گل محسوب می شود.

ضربه کرنر وقتی اعلام می شود که: - تمام توپ، که آخرین بار توسط بازیکن مدافع لمس شده باشد، از روی خط دروازه، خواه روی زمین یا هوا عبور کند و گلی که طبق قانون 10 محسوب نمی شود.

چگونگی اجرا

- توپ در داخل قوس و نزدیک پرچم گوشه قرار داده می شود. - میله پرچم نباید حرکت داده شود. - بازیکنان تیم مقابل حداقل 9,15 متر از توپ فاصله گرفته تا توپ در جریان بازی قرار گیرد. - توپ بوسیله بازیکنی از تیم مقابل زده می شود. - وقتیکه به توپ ضربه زده شد و حرکت کرد، آنگاه توپ در بازی است. - زننده ضربه نمی تواند برای بار دوم توپ را لمس کند تا توپ توسط بازیکنی دیگر لمس گردد.

تخلفات / تنبیهات

اجرای ضربه کرنر توسط بازیکنی بجز دروازه بان اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، زننده ضربه، توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر، برای بار دوم (جز با دستهایش) لمس کند: – یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام می شود، و این ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده زده می شود. اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، زننده ضربه، توپ را قبل از تماس با بازیکنی دیگر عمدا با دستهایش لمس کند: - یک ضربه آزاد مستقیم برای تیم مقابل اعلام، و این ضربه از محل خطا زده می شود. - اگر خطا در داخل محوطه جریمه زننده ضربه اتفاق بی افتد، یک ضربه پنالتی برای تیم مقابل اعلام می شود.

اجرای ضربه کرنر توسط دروازه بان

اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، دروازه بان، توپ را قبل از تماس با بازیکن دیگر، برای بار دوم (جز با دستهایش) لمس کند: - یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام می شود، و این ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده زده می شود. اگر بعد از اینکه توپ در جریان بازی قرار گرفت، دروازه بان، توپ را قبل از تماس با بازیکنی دیگر عمدا با دستهایش لمس کند: - اگر خطا در خارج محوطه جریمه زننده ضربه اتفاق بی افتد، یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام می شود، و این ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده زده می شود. - اگر خطا در داخل محوطه جریمه زننده ضربه اتفاق بی افتد، یک ضربه آزاد غیر مستقیم برای تیم مقابل اعلام می شود، و این ضربه از محلی که خطا اتفاق افتاده زده می شود.

برای هرگونه نقض این قانون: - ضربه کرنر تکرار می شود.

 

اختصاصی آسمونی
ارزیابی مهاجرت
نظر خود را درباره «قوانین فوتبال» در کادر زیر بنویسید :
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید

دسته بندی های وب سایت آسمونی

آسمونی شامل بخش های متنوعی است که هر کدام از آنها شامل دنیایی از مقالات و اطلاعات کاربردی می باشند، شما با ورود به هر کدام از دسته بندی های مجله اینترنتی آسمونی می توانید به زیردسته های موجود در آن دسترسی پیدا کنید، برای مثال در دسته فیلم و سینما؛ گزینه هایی مثل نقد فیلم، معرفی فیلم ایرانی، فیلم بین الملل، انیمیشن و کارتون و چندین بخش دیگر قرار دارد، یا بخش سلامت وب سایت شامل بخش هایی همچون روانشناسی، طب سنتی، نکات تغذیه و تناسب اندام می باشد.