زمان مطالعه: 11 دقیقه
اصطلاحات تخصصی عکاسی و فیلمبرداری

اصطلاحات تخصصی عکاسی و فیلمبرداری

همه رشته ها و حرفه ها اصطلاحات و لغات تخصصی منحصر به فردی دارند که فقط متخصصنت در آن رشته به این اصطلاحات...

اصطلاحات تخصصی عکاسی و فیلمبرداری
اصطلاحات تخصصی عکاسی و فیلمبرداری
همه رشته ها و حرفه ها اصطلاحات و لغات تخصصی منحصر به فردی دارند که فقط متخصصنت در آن رشته به این اصطلاحات واقف هستند. آسمونی در این بخش اصطلاحات و لغات تخصصی حرفه عکاسی و فیلمبرداری را برای شما عزیزان تهیه کرده است که در ادامه می خوانید.

اصطلاحات فیلمبرداری - اصطلاحات عکاسی

انواع نماها:

  1. کلوز آپ چیست ؟ نمای بسته که تصویری درشتی از موضوع می باشد مثلا یک انسان از شانه تا نوک سر
  2. مدیوم شات چیست ؟ نمای متوسط مثلا نمای انسان از کمر تا نوک سر .
  3. لانگ شات چیست ( یا نمای باز یا نمای دور ) : مثلا انسان تمام قد بهمراه کمی از محیط اطراف آن
  4. نی شات چیست ؟ نمایی که از زانو تا نوک سر دیده می شود که به شات آمریکایی نیز معروف می باشد
  5. اکستریم لانگ شات یا بیگ لانگ شات چیست ؟ نمای کاملا دور یا نمای بسیار باز می باشد مثلا تصویر بسیار دور از یک دهکده یا کویر.
  6. اکستریم کلوز آپ یا بیک کلوز آپ چیست ؟ نمایی کاملا نزدیک یا نمای بسیار بسته می باشد. مثلا تصویر دو چشم انسان .
  7. مدیوم لانگ شات یا نمای متوسط چیست ؟ این نما که به نمای تمام قد نیز معروف می باشد و نیز به فول شات هم شهرت دارد میباشد مثلا تصویر کامل یک انسان که تمام قد آن دیده شود.
  8. مدیوم کلوز آپ یا نمای نیم تنه .( تصویر انسان از زیر قفسه تا نوک سر )

انواع نما ( از لحاظ ارتفاع دوربین نسبت به موضوع )

آی لول ( لنز و سوژه هم سطح می باشند)

اور هد شات ( عمود بر صحنه گرفته می شود)

لو لول ( نمایی که از پایین بازیگر یا سو ژ ه گرفته می شود)

انواع نماها ( نما های حرکتی از لحاظ حرکات دوربین بر محور ثابت.)

پان ( تصاویر متحرکی که دوربین بر محور ثابت بصورت افقی از چپ به راست یا با لعکس ( چرخش افقی می گیرد) به آن پان افقی می گویند.

پان شلاقی ( ویپ پان) ( سوئیچ پان) به پان دوربین که سریع انجام می گیرد

پان مروری ( سری پلان) به پان آرام که جزئیات صحنه را کنکاش می کند.

تیلت ( با چرخش عمودی دوربین ، دوربین بر محور ثابت تصاویر متحرکی بصورت عمودی از بالا به پایین یا با لعکس )

انواع نماها ( نما های حرکتی با حرکات دوربین به وسیله متحرکی مانند انسا ن یا ارابه یا جرثقیل یا ریل سه پایه چرخدار یا استدی کم)

photography-and-filming-jargon
photography-and-filming-jargon
نمای دالی ( حرکت دوربین به طرف سوژه . این حرکت را تراک این نیز می گویند. حرکت دوربین از سوژه دور شود، که به آن تراک اوت می گویند.

تراولینگ ( به تصاویری گفته می شود که دوربین در حال حرکت بصورت افقی میباشد ) ( معمولا حرکت دوربین موازی با صحنه می باشد)

کرین ( جرثقیل ) وسیله ای است مانند جرثقیل که حرکات از بالا به پایین و با لعکس و حرکت دورانی دارد.

آرگ ( قوسی ) حرکت دوربین بصورت افقی و به شکل قوسی یا نیم دایره

 بوم ( حرکت دوربین بصورت عمودی و به شکل کمانی می باشد )

هلی شات ( به تصاویری که توسط دوربین از بالای صحنه بوسیله هلی کوپتر یا هر وسیله پروازی دیگر گرفته شود را هلی شات می گویند )

نمای مروری عمودی ( روی ارتفاع بوسیله پدستال ) به تصاویری گفته می شود که با حرکت پایه پدستال دوربین ( پایه متحرک  عمودی که دوربین روی آن سوار می شود ) از ارتفاع صحنه یا ارتفاع سوژه گرفته می شود.

  • نکته- برای حرکات دوربین وسیله دیگری بنام پروجیب است که همانند الاکلنگ می باشد و دوربین روی آن سوار می شودو می تواند به بالا و پایین و چپ و راست حرکت کند.
  • نکته- ( حرکت دادن کرین و دالی و شاریو می تواند هم روی ریل انجام شود و هم بوسیله ی سه پایه یا چهار  پایه ی  چرخدار آنها )

انواع نما های دیگر( سایر نما ها)

اور شولدر ( نمایی است که از پشت شانه یک بازیگر تصویر بازیگر مقابل یا صحنه مقابل دیده می شود )

زوم شامل ، زوم این و زوم بک ( زوم اوت) : به تصویری که دوربین در حالت ثابت بوسیله ی لنر دوربین ، به سوژه نزدیک می شود را زوم این می گویند به تصویری که دوربین ثابت و با حرکت لنر از سوژه دور می شود را زوم بک می گویند.

نمای واکنشی ( ری اکشن ) به تصویری گفته می شود که عکس العمل بازیگر دیده می شود

تک شات ( شات انفرادی ) تصویر یک بازیگر را در قاب داشته باشیم.

تو شات ( شات دو نفره ) نمایی است که دو بازیگر در کادر تصویر دیده می شود.

تری شات ( شات 3 نفره ) نمایی که سه بازیگر در کادر تصویر دیده می شود.

نمای گروهی ( نمایی که تصویر بیش از 3 بازیگر در قاب تصویر داشته باشیم )

مستر شات یا مستر سین ( معمو لا به نمای لانگ شاتی که تصویر اصلی و کلی است تمام صحنه را نشان می دهد گفته می شود )

اصطلاحات تخصصی عکاسی و فیلمبرداری
اصطلاحات تخصصی عکاسی و فیلمبرداری
نمای پی اوی ( به نمای از دید بازیگر گفته می شود)

نمای آرشیوی ( به تصاویری که توسط کارگردان فعلی گرفته نشده و قبلا آن تصاویر گرفته شده و معمولا در آرشیو نگهداری می شوند یا تصاویر قدیمی هستند،گفته می شود.

نمای اینسرتی ( نمایی است که جزئیات سوژه یا صحنه را نشان می دهد)

نمای فیکس ( نمایی که در آن هیچگونه حرکتی از صحنه و دوربین نباشد ( مانند عکس)

تصویر فولو ( به تصاویری که واضح نباشد و محو و تار دیده شود را می گویند.)

نمای فو لو فکوس ( نمای تغییر و ضوح) با توجه به موضوع کار این اتفاق می افتد

هد آن شات ( به نمایی گفته می شود که در آن بازیگر بطرف دوربین می آید و کل کادر تصویر را می پوشاند و تصویر بسیار تاریک دیده می شود )

تیل شات ( نمایی است که ابتدا پشت بازیگر در کل کادر تصویر دیده می شود و بعد حرکت بازیگر بطرف مقابل دیده می شود )

شات و شات مختلف ( نمای یک در میان دو بازیگر در حال گفتگو با هم که به یکباره بازیگر اول دیده می شود و بعد نمای بازیگر دوم ( شات مخالف ) چسبانده می شود )

هدروم ( به فضای بالای سر بازیگر تا بالای کادر تصویر را می گویند )

راش ( به سلسله پلان هایی که توسط دوربین گرفته شده است و هیچگونه تغییری در آن داده نشده است می گویند)

نمای بگراند ( به تصویری که پشت سوژه ( موضوع ) جلو قرا گرفته می گویند)

نمای فور گراند ( به تصویری که جلوی زمینه ی عقبی قرا گرفته می شود )

photography-and-filming-jargon
photography-and-filming-jargon
فلاش بک ( به نماهایی که در گذشته ی پرسوناژ داستان اتفاق افتاده است می گویند )

فلاش فو روارد ( به نماهایی که در آینده در ذهنیات پرسوناژ داستان اتفاق خواهد افتاد گفته می شود )

نمای آن لول ( به تصویری که نسبت به کادر تصویری کج گرفته می شود و به آن نیز (دچ انگل گفته می شود))

تصویر سو بژکتیو ( به تصاویر ذهنی و تخیلی شخصیت داستان گفته می شود )

تصویر ا بژ کتیو (  به تصاویر عینی و حقیقی در وقایع داستان گفته می شود )

جامپ کات ( موقعی که دو نما به یکدیگر چسبانده می شود و در تداومی حرکت تصویر پرش چشم گیری مشهود شود ، به این پرش چشمی جامپ کات می گویند )

کلمات و واژه های تخصصی عکاسی و دوربین دیجیتال

در این مقاله لغات و واژه هایی که در عکاسی دیجیتال و دوربین های دیجیتال وجود دارد و شاید برای برخی از تازه وارد ها بیگانه باشد را برایتان آورده ایم .

Nx (5x، 3x): N برابر، اصطلاحی است که به منظور مشخص کردن میزان فاصله کانونی از لنز استفاده می شود. این مفهوم فقط برای نشان دادن مقدار زوم اپتیکال به کار می رود.

A/D Converter: وسیله ای که اطلاعات آنالوگ (یک عکس یا فیلم ویدیویی) را به اعداد تبدیل می کند تا کامپیوتر بتواند آن ها را ذخیره و پخش کند. تمام دوربین های دیجیتالی از یک تبدیل کننده A/D استفاده می کنند. هرچه مبدل از مقدار بیت بالاتری برخوردار باشد نتیجه کار بهتر خواهد شد. دوربین های مدرن معمولا از مبدل های 12 یا 14 بیتی برای افزایش محدوده دینامیکی – میزان نور از روشنایی به تیرگی استفاده می کنند.

AA Cell: این اصطلاح در دنیای دیجیتال به رایج ترین منبع تامین انرژی (باتری AA) اشاره می کند.

AA Filter: بیشتر دوربین های دیجیتال حرفه ای از یک فیلتر پایین گذر (LPF) یا ضد ناصافی (AA) در قسمت جلو تصویرگر استفاده می کنند تا مشکلات ناصافی رنگ (اعوجاج) را کاهش دهند.

Add on Lens: به لنزهایی گفته می شود که در قسمت جلو لبه خود، شیارهایی را برای سوار کردن لنزهای معمولی، لنزهای زاویه گسترده (Wide angle) یا تله فوتو (Telephoto) دارند.

AE (Auto Exposure): دیافراگم اتوماتیک، سیستمی است که می تواند میزان دیافراگم را بر طبق شرایط نور محیط تنظیم کند. رایج ترین انواع سیستم AE عبارتند از:

1) برنامه ریزی شده (Programmed): زمانی که دوربین به صورت اتوماتیک سرعت شاتر و میزان دیافر...ادامه ...

AE Lock: به حالتی گفته می شود که کاربر می تواند دوربین را در حالت دیافراگم فعلی قرار دهد و مدتی به همان صورت نگه دارد، یا اینکه دوربین را در جای دیگر گذارد و پس از مدتی عکس بگیرد. زمانی که سوژه یا عکاس آماده نباشند از این ویژگی دوربین می توان استفاده کرد. در این حالت دوربین به صورت شاتر نیمه فشرده قرار می گیرد و زمانی که شرایط مناسب عکاسی فراهم شد، شاتر به صورت کامل فشار داده می شود.

AF(Auto Focus): "اتوفوکوس"، سیستمی که توسط آن لنز دوربین به صورت اتوماتیک فوکوس می کند.

Aliasing: به دندانه ها و زائده هایی که در عکس های دیجیتالی – به خصوص در لبه های عکس ظاهر می شوند "دندانه دار شدن تصویر" می گویند. برای حل این مشکل از AA Filter استفاده می شود.

Algorithm: "الگوریتم"، یک راه حل ریاضی است که برای پاسخ دهی به مسئله ها از آن استفاده می شود. در دنیای تصاویر دیجیتالی از این اصطلاح زمانی استفاده می شود که قرار است یک سری برنامه مدیریتی و تراکم سازی رنگ روی تصاویر شکل بگیرد.

Angle of View: با کمک فاصله کانونی لنز و اندازه سنسور تصویر زاویه دید را می توان محاسبه کرد.

Anti aliasing: به روندی که طی آن دندانه های اطراف تصویر از بین می رود و هر یک از پیکسل ها به صورت جداگانه قابل مشاهده باشند "ضد ناصافی " گفته می شود.

Anti Shake: به ویژگی که با کمک آن میزان شدت لرزش دوربین کاهش می یابد و از تار شدن عکس ها جلوگیری به عمل آورد، ویژگی "ضد لرزش" گفته می شود. وجود چنین ویژگی در دوربین های نیمه حرفه ای به این معناست که نیازی به لنزهای داخلی نخواهد بود. در نتیجه وزن و قیمت این گونه دوربین ها سبک تر و ارزان تر خواهد بود.

Aprture: میزان گشودگی لنز که به وسیله دیافراگم داخلی مشخص می شود "دهانه دیافراگم" نام دارد.

Aperture Priority AE: کاربر با انتخاب "اولویت دیافراگم"، میزان نور لازم برای دوربین را تنظیم می کند.

Archive: "آرشیو"، به مجموعه ای از اطلاعات که به مدت طولانی ذخیره شده اند اطلاق می شود.

اصطلاحات تخصصی عکاسی و فیلمبرداری
اصطلاحات تخصصی عکاسی و فیلمبرداری
Artifact (ing): به تغییراتی که روی عکس اعمال می شود و جلوه ظاهری آن را تغییر می دهد "تصاویر هنری" می گویند.

Aspect Ratio: به نسبت طول و عرض تصویر در حالت عمودی و افقی، " نسبت پهنای تصویر" گفته می شود.

Aspherical Lens: به لنزهایی که لبه آن ها به طور کامل صاف و از حالت کروی خارج شده باشند "لنز آسفریکال" می گویند. این گونه لنز ها تصاویر بهتری ارایه می دهند.

Automatic Exposure: "میزان نوردهی اتوماتیک"، به حالتی گفته می شود که دوربین به طور اتوماتیک میزان دهانه دیافراگم، سرعت شاتر یا هر دو را برای نوردهی مناسب تنظیم کند.

AVI: نام فرمتی برای فیلم های گرفته شده در سیستم عامل ویندوز است.

AWB (Automatic White Balance): سیستم "تراز سفیدی اتوماتیک"، میزان سفیدی مطلوب عکس را تنظیم می کند.

B&W (Black& White): اصطلاحی برای گفتن "سیاه و سفید".

Back Lit: به نورهای تابیده شده برای روشن کردن مقطعی صفحه وسایل دیجیتالی "روشن سازی" گفته می شود. برای مثال، به نوری که برای روشن کردن شماره های صفحه موبایل تابیده می شود، Back Lit گفته می شود.

Back light: به نوری که در زمینه صفحه نمایش های LCD رنگی استفاده می شود "نور پس زمینه" گفته می شود. در گذشته برای صفحه نمایش های LCD، لامپ های فلورسنت با ولتاژ بالا به کار می رفت، اما امروزه به منظور کاهش انرژی از لامپ های LED سفید استفاده می شود.

Banding: این اصطلاح به یک جلوه هنری از درجه بندی رنگ در تصویرسازی کامپیوتری گفته می شود. زمانی که میزان درجه بندی رنگ در تصویر مناسب نباشد این حالت به وجود می آید. از اصطلاح Color banding نیز به جای Banding استفاده می شود.

photography-and-filming-jargon
photography-and-filming-jargon
Barrel Distortion: به نقص و عیوبی از لنز که باعث ایجاد تصویر بشکه مانند می شود "اعوجاج بشکه ای" گفته می شود. تصویر به وجود آمده در مرکز فشرده و هرچه به کناره ها می رود گردتر می شود.

Bit: کوچک ترین واحد حافظه را "بیت" می نامند. بیت از ترکیب دو واژه "باینری" (binary) و "دیجیت"(digit) –عدد گرفته شده است. اعداد باینری 0 و 1 هستند که به اعداد روشن و خاموش نیز شناخته می شوند.

Bit Depth: به طیف رنگ یا تیرگی هر پیکسل در تصاویر دیجیتالی "عمق بیت" گفته می شود.

Bitmap: به روشی از ترسیم پیکسل یک تصویر که بیت به بیت انجام می شود، "بیت مپ" (نقشه بیتی) گفته می شود. تعدادی از فرمت فایل های بیت مپ شده عبارتند از: bmp، pcx،pict و... . نقطه ضعف تصاویر ترسیم شده با فرمت بیت مپ این است که با زوم کردن یا تغییر اندازه عکس از کیفیت اولیه تصویر کاسته و خط پیکسل هایی که لبه ها را ایجاد کرده اند در تصویر مشخص می شود.

Blue Tooth: به استاندارد بی سیم که برای ارتباط برقرار کردن دوربین ها، لپ تاپ ها، کامپیوترها و موبایل ها با یکدیگر از امواج رادیویی فرکانس بالا استفاده می کند "بلوتوث" گفته می شود. برای اینکه وسایل به بلوتوث مجهز شده با یکدیگر ارتباط برقرار کنند لازم است فاصله آن ها از یکدیگر از یک مقدار خاص بیشتر نشود.

BMP(BitMapped): یکی از فرمت های رایج گرافیکی برای کامپیوترهایی که با سیستم عامل ویندوز کار می کنند.

Borderless: به عکس هایی که هیچ گونه حاشیه ای در اطراف خود نداشته باشند، "عکس های بی حاشیه" (Borderless) گفته می شود.

Brightness: به ارزش یک پیکسل در تصویر الکترونیکی که میزان روشنایی خود را از سیاه به سفید نشان می دهد "روشنایی" گفته می شود. اغلب سطوح روشنایی را از 0 (سیاه) تا 255 (سفید) نشان می دهند.

Burst Mode: به توانایی گرفتن عکس های متعدد و پشت سر هم تا زمانی که دکمه شاتر پایین نگه داشته شده است، Burst Mode گفته می شود.

اصطلاحات تخصصی عکاسی و فیلمبرداری
اصطلاحات تخصصی عکاسی و فیلمبرداری

ارزیابی مهاجرت
نظر خود را درباره «اصطلاحات تخصصی عکاسی و فیلمبرداری» در کادر زیر بنویسید :
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید

دسته بندی های وب سایت آسمونی

آسمونی شامل بخش های متنوعی است که هر کدام از آنها شامل دنیایی از مقالات و اطلاعات کاربردی می باشند، شما با ورود به هر کدام از دسته بندی های مجله اینترنتی آسمونی می توانید به زیردسته های موجود در آن دسترسی پیدا کنید، برای مثال در دسته فیلم و سینما؛ گزینه هایی مثل نقد فیلم، معرفی فیلم ایرانی، فیلم بین الملل، انیمیشن و کارتون و چندین بخش دیگر قرار دارد، یا بخش سلامت وب سایت شامل بخش هایی همچون روانشناسی، طب سنتی، نکات تغذیه و تناسب اندام می باشد.