زمان مطالعه: 4 دقیقه
اسم های پسرانه عبری

اسم های پسرانه عبری

اسامی زیر جزء محبوب ترین نام های پسرانه عبری میباشند که در این مطلب آسمونی به ترتیب حروف الفبای فارسی برای...
hebrew-names-for-boys
hebrew-names-for-boys

اسامی زیر جزء محبوب ترین نام های پسرانه عبری میباشند که در این مطلب آسمونی به ترتیب حروف الفبای فارسی برای شما عزیزان قرار داده ایم.

این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز رسانی می گردد.

برای مشاهده نام های دخترانه عبری اینجا را کلیک کنید

  –>  حرف  الف : آبرام ابراهیم : پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام آبراهام : ابراهیم  پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام آچیم : نام یکی از نیاکان یوسف نجار آدم : نخستین بشری که خدا آفرید. مودب باتربیت آرسن : مرد مبارز آرمیا : ارمیا ، بزرگ داشته شده؛ نام یکی از پیامبران بنی آزر : نام پدر ابراهیم خلیل آزران : منسوب به آزر،آزر نام پدر یا عموی حضرت ابراهیم آشر : شاد خوشحال، نام یکی از پسران یعقوب(ع) آلیا : الیاس آمین : نام پسرانه و دخترانه با ریشه عبری ، قبول کن،بپذیر،چنین باشد ارمیا : بزرگ داشته شده؛ نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل اسحاق : خندان، نام پسر ابراهیم(ع) و ساره اسحق : اسحاق،خندان، نام پسر ابراهیم(ع) و ساره اسرافیل : درخشیدن مانند آتش، نام یکی از چهار فرشته مقرب اسماعیل : آن که خدا او را شنید، نام پسر ابراهیم(ع) و هاجر اسمعیل : اسماعیل، آن که خدا او را شنید، نام پسر ابراهیم(ع) اشیر : خوشحال، نام پسر یعقوب(ع) الیا : الیاس، خدای من یهوه است، نام یکی از پیامبران بنی الیاس : خدای من یهوه است، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل اوریا : شعله خداوند ، نام مردی یهودی در زمان داوود(ع) ایشا : نام پدر داوود(ع) ایلیاس الیاس ایوب : آن که به خدا رجوع می کند ، نام یکی از پیامبران   –>  حرف  ب : بحیرا : پنام عابدی نصرانی که بیست سال قبل از نبوت پیامبر، براهام براهیم بنجامین : بنیامین ، فرزند پسر دست راست بنیامین : نام پسر حضرت یعقوب و برادر حضرت یوسف   –>  حرف  ت : تارح : نام پدر ابراهیم(ع) تارخ : نام پدر ابراهیم(ع)   –>  حرف  ج : جبرئیل : مرد خدا ، نام یکی از چهار فرشته مقرب   –>  حرف  ح : حادید : تند و تیز، نام روستایی بوده است حام : حمایت کننده ، نام یکی از پسران نوح(ع) حانان : رحیم ، نام یکی از دلاوران در زمان داوود حانون : صاحب نعمت حسن یوسف : حسن(خوبی) + یوسف(عبری گیاهی همیشه سبز)   –>  حرف  د : داتان : مربوط به چشم ، نام یکی از رؤسای یهود دان : قاضی، داور نام یکی از پسران یعقوب(ع) دانیال : خدا حاکم من است‌، نام یکی از چهار پیامبر داوود : محبوب ، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل داوید   –>  حرف ر : رایا : آن که خداوند به او توجه دارد . رشا : آهوبره سرافیل : مخفف اسرافیل سلیمان : پر از سلامتی،نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل سموئیل : مسموع از خدا ، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل سینا : صفت مشبه از سنبیدن   –>  حرف  ش : شبنا : جوان، نام یکی وکلای قصر حزقیا پادشاه یهودا شداد : نام فرزند عاد(ع) شعیب : توشه دان، نام پدر همسر موسی(ع)، نام کوهی در یمن شلیخا : سریانی نام یکی از حواریون عیسی(ع) شمعون : شنونده ، نام یکی از برادران یوسف(ع) شیث : نام سومین پسر آدم و حوا که به عقیده مسلمانان مقام.   –>  حرف  ص : صدیقا : نام آخرین تن از سلسله یهود   –>  حرف  ط : طالوت : معرب از عبری نام سرداری از بنی اسرائیل   –>  حرف  ع : عاد : نام قومی که هود(ع) به پیامبری آنان برگزیده شد عاموس : یار، نام شبانی که به نبوت رسید عدن : بهشت زمینی عزرا : نام کاهن و رهبر عبرانیان در زمان اردشیر پادشاه عیسا : عیسی، معرب از عبری ، نجات دهنده، نام پیامبر مسیحیت عیسی : معرب از عبری ، نجات دهنده، نام پیامبر مسیحیت   –>  حرف  غ : غاثر : معرب از عبری، نام پسر ارم نوه نوح(ع)   –>  حرف  ف : فاران : معرب از عبری، موضع مغازه ها، نام دشتی فرام : معرب از عبری، تندرو فراییم : معرب از عبری نام پسر یوسف (ع)   –>  حرف  ق : قابیل : معرب از عبری، به دست آوردن، نام پسر آدم(ع) قارون : معرب از عبری، نام مردی ثروتمند از بنی اسرائیل   –>  حرف  ک : کاد : نام پسر یعقوب(ع)   –>  حرف  ل : لابان :  لین ، سفید، نام پدر همسر یعقوب(ع)   –>  حرف  م : ماناسه : صورتی از منسی نام برادر بزرگ یوسف(ع) متی : نام پدر یونس(ع) مسیح : منجی، نجات دهنده، لقب عیسی(ع) ملکان : نام پدر خضر(ع) موسی : از آب کشیده شده، نام امام هفتم شیعیان، نام پسر موشا موسی میخائیل : معرب از عبری، میکائیل میکائیل : معرب از عبری به معنای کیست که شبیه خدا باشد؟   –>  حرف  ن : نوح :  راحت، نام پیامبر هابیل : معرب از عبری نفس یا بخار، نام پسر آدم(ع) هادان :  نام پدر ساوه همسر ابراهیم(ع) هاران : معرب از عبری ، کوه نشین، برادر ابراهیم(ع) هارون : معرب از عبری کوه نشین، نام برادر موسی(ع) هلیوس : هلیون ، خورشید هورام : مرتفع،نام پادشاهی در کتاب مقدس   –>  حرف  ی : یحیی : تعمید دهنده، نام پسر زکریا از پیامبران بزرگ بنی یرمیا : ارمیا، بزرگ داشته شده؛ نام یکی از پیامبران یعقوب : آنکه پاشنه را می گیرد، نام پسر اسحاق(ع) و پدر یوحنا : انعام توفیقی خداوند، نام یکی از اجداد مسیح یورام : خداوند بر من است یوزارسیف : یوسف یوسف : خواهد افزود، نام پسر یعقوب (ع) یوشع : خداوند نجات است ، نام پسر عمو یونا : یونس،کبوتر یونس : کبوتر،نام پسر امتای، یکی از پیامبران بنی اسرائیل یهودا : حمد،نام پسر یعقوب(ع)

ارزیابی مهاجرت
نظر خود را درباره «اسم های پسرانه عبری» در کادر زیر بنویسید :
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید

دسته بندی های وب سایت آسمونی

آسمونی شامل بخش های متنوعی است که هر کدام از آنها شامل دنیایی از مقالات و اطلاعات کاربردی می باشند، شما با ورود به هر کدام از دسته بندی های مجله اینترنتی آسمونی می توانید به زیردسته های موجود در آن دسترسی پیدا کنید، برای مثال در دسته فیلم و سینما؛ گزینه هایی مثل نقد فیلم، معرفی فیلم ایرانی، فیلم بین الملل، انیمیشن و کارتون و چندین بخش دیگر قرار دارد، یا بخش سلامت وب سایت شامل بخش هایی همچون روانشناسی، طب سنتی، نکات تغذیه و تناسب اندام می باشد.