کد مطلب:  26859 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 5 دقیقه
همه چیزهای خوب زندگی

همه چیزهای خوب زندگی

همه چیزهای خوب زندگی، شما با شنیدن این جمله چه چیزی به ذهنتان می رسد؟ آسمونی در این بخش مطلب بسیار جالب و...
زمان مطالعه: 5 دقیقه

همه چیزهای خوب زندگی
همه چیزهای خوب زندگی

همه چیزهای خوب زندگی، شما با شنیدن این جمله چه چیزی به ذهنتان می رسد؟ آسمونی در این بخش مطلب بسیار جالب و خواندنی در مورد داشته های زندگی و به طور کلی همه چیزهای خوب زندگی را برای شما عزیزان تهیه کرده است که دعوت می کنیم تا پایان همراهمان باشید.

همه چیزهای خوب زندگی ...

یک پزشک با علم و آگاهی که از رشتهء پزشکی دارد و اطلاعات و دانشی که در درون با خود به همراه دارد ، می تواند فرد بیمار را از افراد سالم تشخیص دهد و بیماران را دوا و درمان نماید .. یک مهندس سازه ، با علم و آگاهی مهندسی و اطلاعات و معلوماتی که نسبت به کارهای مهندسی و موضوعات و مسائل مرتبط بر دانش او دارد ، می تواند سازه ای بنا نماید و ایرادات و مشکلات کار را بر طرف نماید .. یک نقاش با داشتن علم و آگاهی نقاشی و هنری که از نقاشی با خود دارد ، می تواند اشکال و تصاویر زیبا خلق نماید و از نقاشی و خلق تصاویر دیگران ایراد و اشکال بگیرد . . .

علم و آگاهی درونی ، باعث شناخت و درک و فهم مسائل و موضوعات برونی می شود .. هر چه علم و آگاهی و دانش افراد بیشتر باشد ، به تبع آن شناخت و درک و فهم از مسائل و موضوعات مختلف نیز بیشتر می شود .. در واقع علم و دانش و اطلاع و آگاهی افراد است که راه و چارهء کارها و شناخت بهتر و مفیدی از دنیای زندگی و زندگی دنیایی را ممکن و میسر می سازد . . .

انسانها خلقتی یک گونه و یکسان دارند و بجز موارد استثناء ، همگی از قدرت نیروی عقل و تفکر برخوردار می باشند و شناختهایی فطری و ذاتی را در وجود خود دارند .. انسان فطرتا خداجوی است .. پرستش گر است .. زیبایی را دوست دارد .. شادی و طراوت را می پسندد .. و از کارهای زشت و پلید بیزار است و فطرتا اعمال بد را نمی پسندد .. وقتی که علم و آگاهی درون باشد ، انسان بواسطهء آن دنیای خارج را می شناسد و تشخیص می دهد بمانند یک راهنما که با علم و آگاهی از مسیرها ، درست راه را بر دیگران معلوم و نمایان می کند و دیگران را سالم به مقصد می رساند . . .

انسان ذاتا و فطرتا حقیقت جو و حقیقت یاب است و در واقع با استفاده از این نیرو و نعمت خدادادی درونی خود می تواند حقایق و واقعیت برون را دریافت نماید و نسبت به آنان شناخت پیدا کند ، اگر خود بخواهد و درست و واقعی بیاندیشد و رفتار نماید . .

علم و آگاهی ، دانش کافی از مسائل ، درست تفکرات و اندیشیه کردن ، باعث افزون شدن هر چه بیشتر حس حقیقت یابی و حقیقت جویی در افراد می شود و در نهایت آدمی را بسمت و سوی درست و سالم پی بردنهای به واقعیات دنیای و زندگی می کشاند . . .

life-good-things
life-good-things

  • انسان روزی به این دنیای خاکی می آید و روزی هم از آن می رود و این برای تک تک مردمان دنیای اتفاق می اُفتد از قرنها پیش بدین گونه بوده و تا بحال و در آینده نیز به همین منوال می گذرد . .

  • دنیای و آدمهای آن ، خالقی یکتا و بی همتای دارند که خلق کنندهء همهء آنان می باشد و این خالق ، راه و رسم زندگی و چگونه زیستن را به همهء مردمان دنیای معلوم و معین کرده است . . .

  • دستورات و فرآمین پروردگار برای تک تک اشخاص است و هر فرد مؤظف است از این اوامر اطاعت کند ، و بپذیرد و اطاعت محض کند از تمام آنچه خالق خود به او امر نموده ، در رفتار و گفتار و شنیدار و کردارهای خود معلوم و نمایان سازد . . .

  • هر فرد ، خداوند دستوراتی را به او داده است که در دنیای زندگی و زندگی دنیایی خود به انجام برساند و خود را مؤظف به انجام آنها بداند ، نه اینکه این فرآمین و دستورات را بردارد و برای دیگران به اجرا درآورد و خود از انجام آن غافل گردد ، دیگران را ملزم به انجام و خود از انجام سر باز زند . .

  • راه و روشهای خداوند و دستورات الهی را منتشر ساختن و به دیگران گوشزد کردن ، جز اعمال معنوی محصوب می شوند .. کارهای معنوی ، اجر معنوی دارند نه اجر مادی .. هیچ احد و ناسی نباید بابت انتشار فرآمین و دستورات الهی اجر و پاداش دنیایی دریافت کند و یا آن را شغل و وسیله ای برای کسب درآمد خود نماید ، بلکه به عنوان وظیفهء انسانی خود باید بداند و با درست و صحیح انتشار این اوامر خداوند ، برای آخرت خود توشه ای بردارد نه اجر و پاداشتی در این دنیای خاکی و مادی . .

  • هر گونه سوء استفاده از دستورات و فرآمین الهی ، و کسب قدرت ، ثروت ، شغل ، و مال و منالی توسط آنان ، و یا رسیدن به جایگاهی با استفاده از آنان ، باعث می شود دیگران نیز برای رسیدن به چنین دستآوردهایی و کسب چنین اندوخته و سرمایه و داشته هایی به رقابت و مبارزه با اشخاص سودجو بپردازند و اشخاصی هم که به این جایگاه رسیده اند برای حفظ و نگه داری آن ، مقاومت و پافشاری می کنند و در نهایت چنین کشمکشی ، و رقابت و مبارزه ای ، باعث و بانی انواع رفتارها و کردارهای زشت و نامناسب از جانب آنان می شود .. اشخاص برای رسیدن به چنین جایگاهایی ، و اشخاص برای حفظ چنین موقعیتهایی ، انواع ترفندها ، حیله ، فریب و نیرنگ را برای حفظ و یا بدست آوری انجام می دهند و باعث و بانی می شوند که نهایتا ، مردمان از دستورات و فرآمین الهی روبرگردان بشوند و ایجاد چنین مشکلاتی را از چشم دین ببینند(پیدایش سکولار) . .

همه چیزهای خوب زندگی
همه چیزهای خوب زندگی

کسی که در مسیر حق می رود . . .

خداوند را عاشقانه می خواند . . .

تنها ذات پاک و مقدس خداست . . .

تنها لایق سپاس و ستایش خداست . . .

تنها اسماء نیک و نکو برای خداست . . .

تنها خالق یکتای و بی همتای خداست . . .

با هیچ حقی جدل نکنید . . .

زیرا که بحث و جدل با حق . . .

جدل با خداوند است . . .

دین . . .

آزادی اندیشه هاست . . .

هم اندیشی و هم فکری آدمهاست . . .

رسیدن به کمالات و سعادات انسانهاست . . .

روشی برای بهترین زیستن و مصالمت آمیز زندگی کردن امتهاست . . .

دین . . .

اصل و اصول دنیاست . . .

رعایت حد و حدود و حرمتهاست . . .

احترام و ارج نهادن و ارزشمندی هر یک از انسانهاست . . .

راه و روشهای درست و سالم زیستن و ماندن و رفتن تک تک مردمهاست . . .

اعمال خوب و پسندیده با اعمال زشت و ناپسند ، معلوم و نمایان بر تمامی مردمان دنیاست . . .

یک کم اندیشیدن ، لحظه ای فکر کردن ، تأملی بر دنیای و زندگی ، صبر و صبور بودن ، پرسیدن و جویا شدن ، نهایتا بسیاری آرامش و آسایش را به همراه خواهد آورد . .

همهء مردمان ، خوب و بدها را می دانند و می فهمند و از هم ، بخوبی تشخیص می دهند . .

: برای دریافت مشاوره درباره همه چیزهای خوب زندگی فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «همه چیزهای خوب زندگی» در کادر زیر بنویسید :
5 + 8 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید