کد مطلب:  17177 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 5 دقیقه
آیا دین ساخته ذهن بشر است؟

آیا دین ساخته ذهن بشر است؟

شاید امروزه دین یکی از دغدغه های مهم بشر باشد که رسیدن به یک مفهوم مشترک در مورد آن نیاز به تعمق و تدبر...
زمان مطالعه: 5 دقیقه

شاید امروزه دین یکی از دغدغه های مهم بشر باشد که رسیدن به یک مفهوم مشترک در مورد آن نیاز به تعمق و تدبر اندیشمندان این حوزه داشته باشد. واضح است که حس پرستش در وجود انسان ها نهفته شده است اما آیا این پرستش زاییده فکر و خیال انسان است یا اینکه منشأ حقیقی دارد؟ شاید تا به حال برایتان پیش آمده که از خودتان بپرسید آیا دین ساخته ذهن بشر است؟ در این مقاله از پورتال آسمونی درصدد پاسخگویی به این ابهامات هستیم. پیشاپیش از همراهیتان سپاسگزاریم.

- آیا دین ساختهٔ فکر بشر است؟‏

برخی از مردم معتقدند که انسان‌ها دین را به وجود آورده‌اند؛‏ برخی دیگر بر این باورند که خدا با استفاده از دین،‏ انسان‌ها را به سوی خود جذب می‌کند.‏

- پاسخ کتاب مقدّس چیست؟‏

دین پاک و حقیقی،‏ از طرف خداست.‏

- چه نکات دیگری را می‌توانیم از کتاب مقدّس بیاموزیم؟‏

دینی مورد قبول خداست که بر اساس حقایق کتاب مقدّس باشد.

ادیانی که بر اساس احکام و سنّت‌های بشری باشند،‏ از دید خدا ارزشی ندارند

- آیا لزوماً باید پیرو دین خاصّی باشیم؟‏

- پاسخ کتاب مقدّس چیست؟‏

«بیایید به یکدیگر توجه داشته باشیم تا بتوانیم همدیگر را به ابراز محبت و اعمال نیکو برانگیزیم.‏ همچنین از گرد آمدن در جلسات کوتاهی نکنیم.‏» خدا از پرستندگانش انتظار دارد که در جماعاتی سازمان‌یافته گردهم آیند.‏

- چه نکات دیگری را می‌توانیم از کتاب مقدّس بیاموزیم؟‏

پرستندگان خدا باید عقاید و باورهایی یکسان داشته باشند.

پیروان دینی که مورد قبول خداست،‏ در سراسر دنیا رابطه‌ای برادرانه با هم دارند.

- آیا بشر از آغاز پیدایش خداشناس بوده است؟

- چرا بشر همواره دیندار بوده ؟

- آثار و فواید دین الهی چیست؟

- اینکه مردم در زمان قدیم مردم نمی خواستند به خدا ایمان اورند چه بوده است؟

- چه گروهی به مذهب یا دین گرایش ندارند؟

از آنجایی که فطرت بشر متوجه وجود یک مبدأ و خالقی برای جهان بود شناخت اجمالی نسبت به خالق از ابتدای حیات انسان بوده است اما شناخت تفصیلی توسط ادیان صورت گرفته است .

در واقع میل به مذهب و پرستش خدا در انسان فطری است، اما اینکه کسانی در طول تاریخ با انبیاء مخالفت می کردند در واقع آنجایی بوده است که اطاعت خدا را مطرح نموده و بشر خواسته تابع هوای نفس خود باشد و آنگاه که اینها خدا پرستی را با هوای نفس خود در تعارض می دیدند به مخالفت با انبیاء بر می خواستند.

سوره مائده آیه 70 به این مهم اشاره دارد:

"...کلما جاء هم رسول بما لا تهوی انفسهم فریقا کذبوا و فریقا یقتلون"

...هر زمان پیامبری حکمی بر خلاف هوس ها و دلخواه آنها می آورد ،عده ای را تکذیب می کردند و عده ای را می کشتند .

در این زمینه ابتدا باید ساخته ذهن بودن روشن گردد؛ اگر معنای این تعبیر آن است که یک امر بواسطه ذهن بشر ادراک می شود و انسان به وجود آن پی می برد، در واقع این امر کشف وجود یک حقیقت است نه ساختن یک امر غیر واقعی؛ بر این اساس ادراکات ذهنی انسان نسبت به چگونگی موجودات و حقایق بیرونی که هیچگاه با حس ادراک نشدند نیز به گونه ای ساخته ذهن بشر است. اما در عین حال حقیق و دارای واقعیت خوانده می شوند.

مانند ادراک از کم و کیف ذرات اتمی و یا حوادثی که در کائنات در میلیاردها سال پیش رخ داده و انسان امروزین آن را واقعی و محقق شده می داند یا حتی امور غیر محسوسی که بشر با استنتاجات عقلی به وجود آن پی می برد مانند امواج نامرئی و نیروهایی همچون الکتریسیته و... .

اما در مقابل برخی از امور ذهنی انسان چیزهایی بوده و هستند که در عالم واقع حقیقت و واقعیتی ندارند و تنها معلول توهمات و ذهنیات بشر هستند مانندن بسیاری از خرافات و باورهای بی اساسی که در بین انسان های گوناگون وجود دارند که این امور به معنای واقعی کلمه ساخته و پرداخته ذهن بشر هستند و واقعیت در وراء ذهن و ذهنیات بشر ندارند. پس در مورد دین و خدا باید دید که این گونه باورها در زمره کدام قسم از ذهنیات بشر هستند؟ دسته اول یا دوم .

برای پاسخگویی درست به این پرسش ابتدا باید دید که مراد ما از خدا و دین چیست ؟ روشن است که ما در مقام بررسی و نقد دیدگاه های مختلف از خدا و دین و تامل در مصادیق متفاوت از خدا و دین نیستیم و از خدا به معنایی خاص و دین به عنوان حقیقتی مشخص بحث می کنیم ؛ بحث ما از خدا به عنوان موجودی است که "خودآ" است یعنی خود آمده است و دیگری آن را به وجود نیاورده و به عبارت روشن تر واجب الوجودی است که وجود داشتن ذاتی اوست که علت ایجاد همه موجودات دیگر نیز به حساب می آید.

is-religion-is-man-made
is-religion-is-man-made

چنین خدایی در راس هرم وجود عالم قرار گرفته و دارای همه کمالات و فضائل ممکن است و از هر نوع نقص و بدی و ضعفی به دور است ؛ خالق عالم و همه موجودات در آن است و تدبیر و ادراه امور عالم را در اختیار دارد.

در مورد وجود چنین موجودی در مجموعه جهان هستی در طول تاریخ دیدگاه ها و نظرات گوناگونی ارائه شده است و البته روشن است که بسیاری از نظرات توده ناآگاه جامعه در مورد خدا اصولا در مورد چنین موجودی نبوده و نیست؛ به عبارت روشن تر کسانی که برخی اجرام آسمانی یا برخی ساخته های دست خود را خدا می انگاشتند در واقع دچار اشتباه لفظی و نوعی اشتراک لغتی بودند. زیرا در مورد خدا به معنای دقیق کلمه بحث نمی کردند، در حالی که بحث ما از خدا با همان تعریفی است که ارائه دادیم.

آنچه این انسان های اولیه در طول تاریخ خدا می خواندند همان تخیلات ذهنی و امور بی ارزش و خرافی بوده که هیچ واقعیتی در خارج نداشته و ما هم هیچ اعتباری برای آن قائل نیستیم، اما نباید فراموش کرد که از قرن ها پیش تا کنون بسیاری از انسان های فکور و اندیشمند بودند که نگاهی دیگر به حقیقت خدا داشتند و وجود یا عدم خداوند با همان توصیفاتی که بیان کردیم را مورد تامل و دقت های عقلی و فلسفی قرار داده در مورد آن به نظرات و جمع بندی هایی رسیدند .

این نظرات همان برهان های گوناگونی است که در مورد اثبات خدا مطرح شده و اندیشمندان بسیاری بواسطه همین براهین به وجود خداوند معتقد گشتند و هنوز نیز اندیشمندان بسیاری بر مبنای همین براهین عقلی به خدا به عنوانی حقیقتی که شکل گیری عالم بدون آن متصور نیست معتقدند؛ وجود این براهین خود بهترین دلیل برآن است که خدا ساخته ذهن بشر نیست. بلکه نتیجه منطقی و عقلانی عقلانیت بشر است همانند همه باورهای عقلانی بشر که در طول تاریخ انسان به حقیقت و واقعیت آن ها رسید .

در نتیجه اگر کسی مدعی توهمی بودن اعتقاد به خدا و ساخته ذهن بودن این عقیده است باید بر نادرستی این براهین دلیل عقلی روشن ارائه دهد و الا این ادعای او خود ساخته و پرداخته ذهن و امری بی اساس خواهد بود.

البته روشن است که در نفس هر معتقد به خدایی ممکن است خواسته یا نا خواسته تصویری از خداوند شکل بگیرد که صرف تحقق چنین تصویری در ذهن نه موجب محدود شدن خدا می شود و نه اثبات می کند که خدا ساخته ذهن بشر است، زیرا تصویری که ما در ذهن از خدا داریم، هیچ ربطی به خدا نداشته، مخلوق ذهن ماست.

در نتیجه اصل ارسال دین و شریعت و برقراری فرایند وحی یک ضرورت عقلی محسوب می شود و در نتیجه حتما خداوند حکیم چنین بستری را فراهم خواهد آورد؛ اما اگر بحث و قضاوت در مورد ادیان موجود و بحث و برسی تک تک آنان است، باید گفت این امر مجال دیگر و تامل و بررسی های جدیدی را می طلبد تا بتوانیم از نظر تاریخی و عقلی و محتوایی در مورد ادیان آسمانی موجود به نظر منطقی و قابل قبولی برسیم .

: برای دریافت مشاوره درباره آیا دین ساخته ذهن بشر است؟ فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «آیا دین ساخته ذهن بشر است؟» در کادر زیر بنویسید :
2 + 8 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید