کد مطلب: 55874 درج نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه
23 سپتامبر ، روز جهانی زبان های اشاره

23 سپتامبر ، روز جهانی زبان های اشاره

روز جهانی زبان های اشاره (IDSL) هر ساله در تاریخ 23 سپتامبر به عنوان بخشی از هفته جهانی ناشنوایان (IWDeaf) برگزار می شود.

زمان مطالعه: 1 دقیقه

اهداف و پیام های جمعی روز جهانی زبان های اشاره و هفته جهانی ناشنوایان (IDSL و IWDeaf) با شعار مفهومی "با زبان اشاره، همه به طور یکسان در کنار هم هستیم!"
را در زیر مشاهده می کنید:

برای اکثریت از دولت ها است که به صورت قانونی به تعهدات خود عمل کنند و با دسترسی پیدا کردن، تاثیر بگذارند.

افراد ناشنوا استثنا هستند و در داشتن دو دیدگاه معلولیت و اقلیت های زبانی منحصر به فرد می‌باشند و با زبان اشاره و فرهنگ ناشنوایان، موجب به تقویت چندزبانه خود هستند و این به معنی ترویج، حفاظت و حفظ تنوع زبان ها و فرهنگ ها در سطح جهانی است.

اصول CRPD (کنوانسیون جهانی حقوق معلولین) شناخت زبان های اشاره را به همان زبان های گفتاری بازتاب می دهد. زبان های اشاره، زبان های طبیعی تکامل یافته هستند که از لحاظ ساختاری متمایز از زبان های گفتاری هستند که در کنار هم قرار می گیرند. زبان اشاره به عنوان یک پیش نیاز حیاتی برای تحقق کامل حقوق بشر برای جامعه ناشنوایان است.

دسترسی سریع به زبان اشاره و خدمات در زبان اشاره، از جمله آموزش کافی در دسترس در این زمینه، برای رشد و توسعه افراد ناشنوا و برای دستیابی به اهداف توسعه یافته جهانی مورد توجه قرار می‌گیرد .

بر این موضوع تأکید دارد که هنگام کار با جوامع ناشنوایان، اصل موضوع "هیچ چیز در مورد ما بدون ما" باید در نظر گرفته شود و یکپارچه شود.

معرفی نویسنده:

ثبت نظر درباره «23 سپتامبر ، روز جهانی زبان های اشاره»

دیدگاه خود را در کادر زیر بنویسید

8 - 2 = ?