کد مطلب: 20183 درج نظر
زمان مطالعه: 4 دقیقه
لیست اسامی گل ها

لیست اسامی گل ها

فهرست کامل اسامی گل های ایرانی و خارجی را در ادامه این بخش آسمونی می توانید بخوانید. آبشار طلا/1/60 آبشار...
زمان مطالعه: 4 دقیقه
فهرست کامل اسامی گل های ایرانی و خارجی را در ادامه این بخش آسمونی می توانید بخوانید.
 1. آبشار طلا/1/60
 2. آبشار طلای آتناتا/1
 3. آبشار طلای آشبی/1
 4. آبشار طلای اریسی فولیا/1
 5. آبشار طلای باری/1
 6. آبشار طلای باکستری/1
 7. آبشار طلای بنتامیانا/1
 8. آبشار طلای کوکسینه/1
 9. آبوتیلون/2
 10. آتش وحشی/99
 11. آذربو/102
 12. آرمانتوس گرد/15
 13. آرنیکای کوهی/26
 14. آشفته هلندی/81
 15. آفتابگردان فرنگی پاکوتاه/44
 16. آقونیطون/13/45
 17. آکالیفا برگ مسی/3
 18. آکالیفا/3
 19. آکانیتوم/13
 20. آگاو/33
 21. آلاله/45
 22. آلبالو زمینی/68
 23. آلبالوی زمستانی/68
 24. آلموندین/48
 25. آهار عنکبوت قرمز/4
 26. آهار کالیفرنیایی/4
 27. آهار مکزیکی/4
 28. آهار/4
 29. ابرون/55
 30. ابریشم هندی/82
 31. ابریشم/82
 32. آستخوان سگ/13
 33. استخوان گرگ/13
 34. اشک خونین/92
 35. اشک فرشته/8
 36. افتخار چین/5
 37. افتخار هند/5
 38. اقاقیا/82
 39. انگور اورگون/95
 40. انگور چسبناک/24
 41. انگور کوهی/95
 42. انگور مقدس چینی/95
 43. اوباطریوس/73
 44. اورسینوم/45
 45. اورکیده/74
 46. باران طلا/5
 47. بال فرشته/89
 48. بامبو/95
 49. بداغ/6
 50. بداغ برگ ریز/6
 51. بداغ جنگلی/6
 52. بداغ ژاپنی/6
 53. بداغ کله بزرگ/6
 54. بداغ گلوله برفی/6
 55. بداغ مانسین/6
 56. بدبو/73
 57. برگ بوی معمولی/72
 58. برگ نمدی/2
 59. بگونیا/7/64
 60. بمبایی/67
 61. بوداغ/6
 62. بودینه
 63. بیلبرجیا/8
 64. بیلبرگیا/8
 65. بیلبرگیا ساندرانا/8
 66. پاپبتال آرگونته/9
 67. پاپیتال/9
 68. پاپیتال ایرانی/9
 69. پاپیتال بالتیک/9
 70. پاپیتال برگ طلایی/9
 71. پاپیتال نقره/9
 72. پاپیتال هایبرنیک/9
 73. پاپیتال هلیکس قلب طلایی/9
 74. پالایشگاه/109
 75. پامچال/10/102
 76. پامچال باغی/10
 77. پامچال چینی/10
 78. پامچال زرد/10
 79. پامچال سرمادوست/10
 80. پامچال گل درشت/10
 81. پامچال گوشی/10
 82. پامچال هفت رنگ /10
 83. پای شیر/11
 84. پای شیر زمخت/11
 85. پلنگ کش/37
 86. پیچ کانگورو/12
 87. پیچک ایرانی/9
 88. پیر مکزیکو/4
 89. پیش پیشی/3
 90. تاج الملوک جنگلی/13
 91. تاج الملوک صورتی/13
 92. تاج الملوک قفقازی/13
 93. تاج الملوک ناپل/13
 94. تاج الملوک/13/45
 95. تاج خروس تابستانه/25
 96. تاج خروس/14
 97. تاج خروسی/14
 98. تاکسیر/70
 99. تکمه/15
 100. تگمه/15
 101. تله مگس ونوس/98
 102. توتون کوهی/26
 103. توری ملکه/16
 104. توری/16
 105. ثعلب آناتولی/17
 106. ثعلب معطر/17
 107. ثعلب میمونی/17
 108. ثعلب/8/17
 109. ثعله باقلی/18
 110. جاروی زینتی/19
 111. جاوید/20
 112. جعده/93
 113. جعفری/21
 114. جعفری ایرانی/21
 115. جعفری پرپر/21
 116. جعفری فرانسوی/21
 117. جعفری قرنفل/21
 118. جعفری گل سرخ/21
 119. جعفری لژیون افتخار/21
 120. جل/71
 121. جنتیاتا/22
 122. جنتیانای چتری/22
 123. جنتیانای رومی/22
 124. جور/32
 125. چای زینتی/84
 126. چپقک/46
 127. چتر درختی/23
 128. چسب آپارتمان/24
 129. چشم خروس/45/25
 130. چشم قرقاول/25
 131. چشم گاو/26
 132. چلیپا/57
 133. حسرت/27
 134. حسن یوسف/28
 135. حشیشه الجرب/66
 136. حشیشه الجزایر/70
 137. حنا/29
 138. حنای سلطانی/29
 139. حنظل/30
 140. حنظل آلبا/30
 141. ختمی درختی/31
 142. ختمی درختی الوان/31
 143. ختمی درختی چتری/31
 144. ختمی درختی چینی/31
 145. ختمی زینتی/47
 146. خرزهره/32
 147. خرفه/99
 148. خشخاش/59
 149. خنجری/33
 150. خنجری آبی/33
 151. خنجری آمریکایی/33
 152. خنجری پری/33
 153. خورشیدی/34
 154. دانه برفی/97
 155. داوودی/35
 156. داوودی الکساندرا/35
 157. داوودی درختی/35
 158. داوودی سه رنگ باریج/35
 159. داوودی کونتس/35
 160. دراسنا/36
 161. دراسینا/36
 162. درخت اژدها/36
 163. درخت اژدهای ماداگاسکار/36
 164. درخت چتر/23
 165. درخت دوک/96
 166. درخت ستاره شیلی/49
 167. درخشنده/66
 168. دکمه/15
 169. دم اسب/40
 170. دم اسب دشتی/40
 171. دم روباهی/14
 172. دم زهره/25
 173. دم گربه ای/3
 174. دم گربه ای سرخ سوخته/3
 175. دوای جگر/73
 176. دورنج/37
 177. دورونج/37
 178. دورونج ابری/37
 179. دورونج الوند/37
 180. دورونج پاردالین/37
 181. دورونج خانم میسون/37
 182. دیسنترا/81
 183. دیفن باخیا/38
 184. دیونی/98
 185. ذرت آبی/18
 186. ذرت سنجاب/81
 187. ذلیل/39/45
 188. ذنب الخیل/40
 189. ذنب الخیل معمولی/40
 190. راز هندی/41
 191. راز هندی آلمانی/41
 192. راز هندی چسبناک/41
 193. راز هندی کوتوله/41
 194. راژنی/45
 195. راسن/41
 196. ربوتیا/42
 197. ربوتیا ناروائز/42
 198. رز پنبه ای/27
 199. رز تابستانی/47
 200. رز خزه ای/99
 201. رز زرد/47
 202. رز کره ای/47
 203. رزک/24
 204. رعنای پر پر/43
 205. رعنای پر قرمز/43
 206. رعنای زیبا/43
 207. رعنای گل درشت/43
 208. رعنای کوتوله/43
 209. رودبکی/44
 210. رودبکی تابستان هندی/44
 211. روضه آتشین/103
 212. ریش قوش/86
 213. زبان پس قفا/45
 214. زبان در قفا پشمالو/45
 215. زبان در قفا زاگرس/45
 216. زبان در قفا/45
 217. زبان در قفای آسیایی/39
 218. زراوند درشت/46
 219. زراوند ظریف/46
 220. زراوند/46
 221. زرد ژاپنی آلیسا/47
 222. زرد ژاپنی/47
 223. زرشک/95
 224. زعفران پائیزی/27
 225. زنبق رشتی برلینی/48
 226. زنبق رشتی برونی/48
 227. زنبق رشتی/48
 228. زنبق/107/74/76
 229. زنجبیل شامی/41
 230. زنگوله آبی/75
 231. ژاکوبسی/45
 232. ژوبا/49
 233. ژوبای ظریف/49
 234. ژیپسوفیلا/50
 235. ژیپسوفیلای ایرانی/50
 236. ژیپسوفیلای بازرگانی/50
 237. ژیپسوفیلای پرشیا/50
 238. ژیپسوفیلای ژاپنی/50
 239. ژیپسوفیلی/50
 240. ژیمنوکالیسیوم/51
 241. ژینورا/52
 242. ساعت/53
 243. ساق عروس/54
 244. سبزی یوحنا/70
 245. ستاره در ستاره/106
 246. سدوم/55
 247. سدوم اسپانیایی/55
 248. سدوم خوشرنگ/55
 249. سدوم رونده/55
 250. سدوم ظریف/55
 251. سدوم کاذب/55
 252. سدوم کوتوله/55
 253. سرخس/56/57/81
 254. سرخس انگوری/56
 255. سرخس بانو/56
 256. سرخس بوستون/56
 257. سرخس پیچ/56
 258. سرخس درختی آمریکایی/56
 259. سرخس ساقه بلند/56
 260. سرخس سلطنتی/56
 261. سرخس کریسمس/56
 262. سرخس مقدس/56 گل
 263. سرخس نیویورک/56
 264. سرعصایی/45
 265. سرور پائیزی/55
 266. سوسن چشم مشکی/44
 267. سوسن سفید/48
 268. سوسن سفید/72
 269. سوسن شیپوری/107
 270. سوسی/104
 271. سیسوس/12
 272. سیکلامن/102
 273. سیکلمن/102
 274. سیکلمن ایرانی/102
 275. سیکلمن پرسیکوم/102
 276. شاهزاده کریمسون/106
 277. شاهی هندی/91
 278. شب بو/57
 279. شبه تاک/24
 280. شراب/58
 281. شرابی/58
 282. شفق شمال/43
 283. شقایق/45/59
 284. شقایق نعمانی/59
 285. شمشاد/96
 286. شمعی/106
 287. شنل بانو/11
 288. شیشه شور/60
 289. صابونی/61
 290. صبار/62
 291. صدتومانی/63
 292. صدتومانی الماسی/63
 293. صدتومانی درختی/63
 294. صدتومانی ویتمانیانا/63
 295. صلیب آهنی/64
 296. طاووسی/65
 297. طناب هندی/106
 298. طوسک/66
 299. طوسک کاکاسیسا/66
 300. ظریف کوتوله/4
 301. عاطفه/82
 302. عبایی/67
 303. عبایی راه شیری/67
 304. عرقیه الراهب/96
 305. عروسک پشت پرده/68
 306. عسلی/69
 307. عسلی آبی/69
 308. عشقه آسیایی/9
 309. عشقه انگلیسی/9
 310. علف آهو/109
 311. علف چای/70
 312. علف چای جذاب/70
 313. علف چای دوقلو/70
 314. علف چای صورتی/70
 315. علف عطسه/103
 316. علف عقرب/75
 317. غار انگلیسی/71
 318. غار گیلاسی/71
 319. غار معمولی/72
 320. غاز کانادایی/48
 321. غاسول/61
 322. غافث/73
 323. غافث فارسی/73
 324. غافث نو ظهور/73
 325. غاوت/73
 326. غده انگشتی/74
 327. غده انگشتی سایه پسند/74
 328. فراموشم مکن/75
 329. فرزی/76
 330. فرزیا/76
 331. فرش ایران/4
 332. فرش منجوقی/93
 333. فلوکس/77
 334. فنجانی/78
 335. فنجانی خزنده/78
 336. فنجانی سلیمان/78
 337. فنجانی کوتوله/78
 338. فوچسیا/90
 339. فوماریا/81
 340. قرنفل/79
 341. قره دون/72
 342. قطره گوش طلایی/81
 343. قلب ارغوانی/80
 344. قلب خونین/81
 345. قلب مریم/81
 346. قنطوریون/88
 347. قهرکن/82
 348. کاغذی/83
 349. کاکتوس/42/51/85
 350. کاکنج/68
 351. کالاتیا/65
 352. کالادیوم/89
 353. کالیستمون/60
 354. کاملیا/84
 355. کاملیای هندی/84
 356. کتاب جیبی/86
 357. کرمانسیس/61
 358. کروتون/85
 359. کروتون مادر/85
 360. کروتون مالزیایی/85
 361. کریا/47
 362. کریای ژاپنی/47
 363. کریستال سفید/4
 364. کفشک/86
 365. کفشک مکزیکی/86
 366. کلارکیا/78
 367. کلماتیس/45
 368. کوریدالیس/81
 369. کوکب کوهی/44
 370. کیش/32
 371. گالاردیا/43
 372. گاو پنبه/2
 373. گچ دوست/50
 374. گرتی/87
 375. گردی/87
 376. گردی زبره/87
 377. گردی نرمه/87
 378. گل آویز/90
 379. گلایول/107
 380. گل بی صبر/29
 381. گل پاسیون/53
 382. گل پتو/43
 383. گل پرطاووسی/65
 384. گل پلیکان/46
 385. گل جاسوزنی/66
 386. گل چنگ/81
 387. گل خدیجه/65
 388. گل خروسک/25
 389. گل سپاس/22
 390. گل شب تاب/52
 391. گل شگفتی/27
 392. گل قیصر/92
 393. گل کبوتر/66
 394. گل گندم/88
 395. گل گندم اورینتال/88
 396. گل گندم ایرانی/88
 397. گل گندم سلطنتی/88
 398. گل گندم سیانوس/88
 399. گل گندم صخره ای/88
 400. گل گندم کروی/88
 401. گل گوینه/47
 402. گل مرموز/27
 403. گل مغربی/90
 404. گل موم/69
 405. گل میترا/102
 406. گل میمون/82
 407. گل نفس/75
 408. گل نوروز/10
 409. گل هزار تاج/14
 410. گل واکس/69
 411. گودتیا/78
 412. گوش فیلی/89
 413. گوش فیلی دو رنگ/89
 414. گوشواره/90
 415. گوشواره آتشین/90
 416. گوشوارک/96
 417. گیاه بی رقیب/85
 418. گیاه حساس/82
 419. گیاه قرن/33
 420. گیاه گچی/50
 421. گیاه مخملی/52
 422. گیاه مخملی/54
 423. لادن/91
 424. لادن آلاسکایی/91
 425. لادن جواهر/91
 426. لادن درخشان/91
 427. لاله/92
 428. لاله خونین/92
 429. لاله سرنگون/92
 430. لاله سرنگون آریانا/92
 431. لاله سرنگون دلقک/92
 432. لاله سرنگون کله ماری/92
 433. لاله گریان/92
 434. لاله واژگون/92
 435. لبدیسی/93
 436. لبدیسی بوته ای/93
 437. لبدیسی پرسپولیس/93
 438. لبدیسی جنوبی/93
 439. لبدیسی رونده/93
 440. لبدیسی شیرازی/93
 441. لبدیسی گسترده/93
 442. لبدیسی منگوله ای/93
 443. لوتر/4
 444. لیویستونا/94
 445. لیویستونای چینی/94
 446. مارچوبه/87
 447. مامیسا/66
 448. ماهونی/95
 449. ماهونی برگ راجی/95
 450. ماهونی تاکه دا/95
 451. ماهونی رونده/95
 452. ماهونی ژاپنی/95
 453. ماهونی گوشواره ای/95
 454. ماهونی یوماری/95
 455. مجله/96
 456. مجله اروپایی/96
 457. مجله زگیل/96
 458. مجله ژاپنی/96
 459. مجله طلایی/96
 460. مجله گندمک/96
 461. مجله مخملی/96
 462. مجله نعنا/96
 463. مروارید/97 گل
 464. مروارید خوشه ای/97
 465. مروارید سرخ/97
 466. مشکانیه/73
 467. مروارید سفید/97
 468. مصفا/41
 469. مگس خوار/98
 470. مگنولیا/58
 471. ملامپودا/50
 472. ملکه بنفش/4
 473. مومی/106
 474. موی چسب/24
 475. میخک/50/79
 476. میموسا/82
 477. مینا/103/37
 478. نارگیل/49
 479. ناز/54
 480. ناز درشت/99
 481. ناز درشت دوقلو/99
 482. ناز ساعت آفتابی/99
 483. ناز قیصر/70
 484. نازک سرخ/54
 485. نازنین/55
 486. نخل/49
 487. نخل زینتی/94
 488. نخل شیلی/49
 489. نخل عسلی/49
 490. نخل فانتزی چینی/94
 491. نخل کلم پیچ استرالیایی/94
 492. نخل مرداب/100
 493. نرگس/101
 494. نرگس شهلا/101
 495. نرگس شیرازی/101
 496. نرگس شیرازی/101
 497. نرگس مسکین/101
 498. نگونسار/102
 499. نگونسار پاپیلو/102
 500. نگونسار پلین/102
 501. نگونسار گیگانستوم/102
 502. نیلوفر آبی/18
 503. نیلوفر آبی بزرگ/18
 504. نیلوفر آبی پایگما/18
 505. نیلوفر آبی سفید/18
 506. نیلوفر آبی سوئدی/18
 507. نیلوفر آبی معطر/18
 508. نیلوفر آبی زرد/18
 509. هدرا/9
 510. هفت کول/6
 511. هلنی باغی/103
 512. هلنی بولاندر/103
 513. هلنی پائیزه/103
 514. هلنی حلقه روشن/103
 515. هلنی روزیلا/103
 516. هلنی سپتامبر/103
 517. هلنی سلطنتی/103
 518. هلنی مریم/103
 519. هلنی کارنئو/103
 520. هلیون/87
 521. همیشه بهار/104
 522. هندبای جبلی/26
 523. هوفاریقون/70
 524. هویا/106
 525. هویا کارنوزا/106
 526. هویای بلا/106
 527. هیدرانژه/105
 528. هیدرانژه رونده/105
 529. هیدرانژه ماکروفیلا/105
 530. هیدرانژه هفت پوست/105
 531. واتسون/107
 532. واتسون حاشیه دار/107
 533. وریزا/108
 534. وریزا جواهر/108
 535. وریزا زامورنسیس/108
 536. وریزا شمشیر آتشین/108
 537. ونک/109
 538. ویژلیا/110
 539. ویژلیا فلوریدا/110
 540. ویژلیای قرمز/110
 541. ویژلیای قرمز جاوه/110
 542. یاس/65
 543. یاس بنفش/111
 544. یاس خوشه ای/111
 545. یاس خوشه ای برگ کوچک/111
 546. یاس خوشه ای جسیکا/111
 547. یاس خوشه ای معمولی/111
 548. یاس رازقی/112
 549. یاسمن/112
 550. یاسمن پر گل/112
 551. یاسمن چمپا/112
 552. یاسمن زرد/112
 553. یاسمن زمستانی/112
 554. یاسمن صورتی/112
 555. یاسمن عربی/112
 556. یاسمین/112
 557. یامابوکی/47
 558. یخ/113
 559. یونجه باغی/114
 560. یونجه تاجی/114
 561. یک میلیون ستاره/50

معرفی نویسنده:

ثبت نظر درباره «لیست اسامی گل ها»

دیدگاه خود را در کادر زیر بنویسید

3 + 6 = ?