کد مطلب: 8992 درج نظر
زمان مطالعه: 2 دقیقه
اشعار دهه فجر

اشعار دهه فجر

فجر است و سپیده حلقه بر در زده است  روز آمده، تاج لاله بر سر زده است با آمدن امام در کشور ما  خورشید حقیقت...
زمان مطالعه: 2 دقیقه

fajr-decade-poetry

فجر است و سپیده حلقه بر در زده است

 روز آمده، تاج لاله بر سر زده است

با آمدن امام در کشور ما

 خورشید حقیقت زافق سر زده است

دهه فجرمبارک

 

******************************************

 

این دهه فجر است گویی نوبهار
وین همه مهراست از او یادگار
غصه ها رفتند و افسانه شدند
ناله ها فریاد مستانه شدند
دردهه فجرامتش پیروزشد
ماه بهمن ماه جان افروزشد
فجرگویی نوبهارزندگی
چون چراغی در ره سازندگی
ماهمه دلداده ی رهبرشدیم
تا ابد او یار و ما یاورشدیم
گفته بودم قصه دارم با شما
قصه ای از ماه بهمن بچه ها
آنچه بشنیدید برآیندگان
بازگویید تا بماند همچنان
از نهضت قاطعانه ی روح الله
شد دست ستمگران ز ایران کوتاه
با دست تهی و این همه پیروزی
لا حول و لا قوت الا بالله
دهه فجر مبارکباد.

 

******************************************

از خون سرخ بهمن سرسبز شد بهاران

 اندیشه باور شد، در امتداد باران

بر صخره‏های همّت جوشیده خون غیرت

 بانگ سرود و وحدت آید زچشمه ساران

و الفجر بهمن آمد، فصل شکفتن آمد

 بر پهندشت باور، خالی است جای یاران

دهه فجرمبارک

 

******************************************

 

در مزا رآباد شـهر نیستی

 اسـتخوان زندگی پوسـیده بود

مرگ وحشت با دهان اسـلحه

 اسکلت ها را دهان بوسـیده بود

دیـو در تاریکی آن سـالـها

 از تن آلاله ها ، جان می گـرفت

خون سرخ شاهدان نوشیده بود

 عنجه هاشان را به دندان می گرفت

آدمی افسـون شـیطان پلید،

 گوسـفندان راضی از چوپانشـان

گر کسی بیدار می شد ناکهان

 کشته می شـد بی صدا یا بی نشان

در چنین ظلمت شب ایران زمین

 ناگهان، نـوری درخشـیدن گرفت

روح روح ا… ، جان در تن دمید

 ابر رحمـت نـیز باریدن گـرفت

آمد آن آرام جان از هجرتش

گوئیا آن شب شـده صبح سـپید

مردمانـش گشـته با هم متحد

 نـور ایمـان در دل آنها دمـید

مردم بیدار گشـته می شـدند

 هـمصـدا با رهـبر بیـدارگر

با غریو مشــتهای لالــه ها

 دیـو شـد از کاخهایش در بـدر

نورحـق تابـید در دلهـای ما

 دست ها دست خدایی گشته بود

نارها گشــته اســیرنـورها

 موسـم جشن رهایی گشته بود

سالگشت دیگری ازره رسـید

 تهنیت ایدوسـتان، همسنگران

شادی خود را کمی قسمت کنید

 سهم دارند از شـماها دیگران

دهه فجر مبارک

 

******************************************

آهن آبدیده را زنگ عوض نمی کند

چهره انقلاب را جنگ عوض نمی کند

به دشمن علی بگو به کوری دو چشمتان

 پیرو خط رهبری رنگ عوض نمی کند 

دهه فجر مبارک

 

******************************************

برخیز که فجر انقلاب است امروز

 بیگانه صفت خانه خراب است امروز

هر توطئه و نقشه که دشمن بکشد

 از لطف خدا نقش بر آب است امروز

 

******************************************

 

از خون سرخ بهمن سرسبز شد بهاران

اندیشه باور شد، در امتداد باران

بر صخره‏های همّت جوشیده خون غیرت

بانگ سرود و وحدت آید زچشمه ساران

و الفجر بهمن آمد، فصل شکفتن آمد

بر پهندشت باور، خالی است جای یاران

دهه فجر مبارک

 

******************************************

پویا و باوقار، شهوار می رویم

استاده بر مسیر، بیدار می رویم

در باغ انقلاب، شاد و بلند و سبز

هر روز تازه تر، پر بار می رویم

دانش سلاح ما، حق است یار ما

از ذکر یاحسین سرشار می رویم

دهه فجر مبارک

معرفی نویسنده:

ثبت نظر درباره «اشعار دهه فجر»

دیدگاه خود را در کادر زیر بنویسید

4 + 9 = ?