کد مطلب:  22615 
2 نظر
2 نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه
کمال گرایی نامطلوب (افراطی) - بخش اول

کمال گرایی نامطلوب (افراطی) - بخش اول

به نام یگانه عالماینگونه افراد با چهار مشکل اساسی در کار و زندگی خود رو به رو می شوند. رفتار اجتنابی...
زمان مطالعه: 1 دقیقه

به نام یگانه عالم

اینگونه افراد با چهار مشکل اساسی در کار و زندگی خود رو به رو می شوند.

  1. رفتار اجتنابی دارند: در افراد کمال گرایی افراطی رفتار اجتنابی وجود دارد یعنی از مسئولیتها و موقعیتهایی که ما را در معرض ارزیابی قرار می دهد فرار می کنیم.
  2. وحشت و ترس بیش از اندازه: این افراد وحشت و ترس بیش از اندازه از شکست و ناکامی دارند و همین امر موجب می شود تا کارهایشان را با وسواس زیاد و حتی با تأخیر انجام دهند.
    کمال گرایی نامطلوب (افراطی) - بخش اول
    کمال گرایی نامطلوب (افراطی) - بخش اول
  3. سرزنش کردن دائمی خود: این افراد به خاطر از دست دادن فرصتها و اشتباهات خود در زندگی، خودشان را دائم سرزنش می کنند.
  4. این افراد تک بعدی هستند: یعنی آنقدر روی یک کار تمرکز و دقت می کنند (برای جلوگیری از شکست) که دیگر جنبه های زندگی را نادیده می گیرند به طور مثال: ممکن است حتی اگر با درجات بالای علمی و اجتماعی باشند از ارتباط صحیح و عمیق با همسر عاجز باشند.

این مطلب ادامه دارد...

اختصاصی پورتال آسمونی

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

نظر خود را درباره «کمال گرایی نامطلوب (افراطی) - بخش اول» در کادر زیر بنویسید :
2 + 6 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید