کد مطلب: 38500 درج نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه
بهترین آکادمی های فناوری اطلاعات و کارآفرینی در تهران

بهترین آکادمی های فناوری اطلاعات و کارآفرینی در تهران

کارآفرینی فرآیند شناسایی و بهره برداری از فرصت ها است. در واقع، فرصت محور فعالیت های کارآفرینی و موضوع آن...
زمان مطالعه: 1 دقیقه

کارآفرینی فرآیند شناسایی و بهره برداری از فرصت ها است. در واقع، فرصت محور فعالیت های کارآفرینی و موضوع آن قلب تحلیل های کارآفرینی محسوب می شود. آسمونی در این بخش بهترین آکادمی های فناوری اطلاعات و کارآفرینی در تهران را معرفی می کند.کارآفرینی چیست؟

کارآفرینی فرآیند شناسایی نیاز بازار، خلق ایده، تشخیص فرصت ها و بهره برداری از این فرصت ها می باشد. بدون وجود فرصت، کارآفرینی رخ نمی دهد. فرآیند کارآفرینی چه به ایجاد یک سازمان جدید منجر شده و یا بکارگیری مکانیزم های بازار را باعث شود، نیازمند شناسایی فرصت ها و خلق روش های جدید برای بهره برداری یا سازماندهی آنها می باشد و در این میان آن دسته از افرادی که به کشف، ارزیابی و بهره برداری از فرصت ها می پردازند، کارآفرین نام دارند.

بهترین آکادمی های فناوری اطلاعات و کارآفرینی در تهران

مطالعات و پژوهش های خلاقیت و کارآفرینی نوین جم

5-02188368234

خدمات علمی صنعتی تهران

02188255276

مرکز اطلاعات و فناوری رشد رویش

02188898865

فرهنگ متین

02188926216

مهندسین مشاور زرگام روش

0218859412

پژوهشکده توسعه مدیریت کاربردی ایران

1-02188313530

جهان دانشگاهی دانشگاه تربیت مدرس

02188630480

جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف

0216618154

فرهیختگان دانشگاه تهران

16-02188263014

معرفی نویسنده:

ثبت نظر درباره «بهترین آکادمی های فناوری اطلاعات و کارآفرینی در تهران»

دیدگاه خود را در کادر زیر بنویسید

9 - 5 = ?