کد مطلب:  16928 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 2 دقیقه
خوردن گوشت کدام حیوانات حرام است؟

خوردن گوشت کدام حیوانات حرام است؟

پاسخ اجمالیبه طور کلی حیوانات حرام گوشت بر چند قسم می باشند:  1. تمام حیوانات دریایی غیر از ماهیانی که دارای...
زمان مطالعه: 2 دقیقه

حیوانات حرام گوشت
حیوانات حرام گوشت

پاسخ اجمالی

به طور کلی حیوانات حرام گوشت بر چند قسم می باشند:

  1. تمام حیوانات دریایی غیر از ماهیانی که دارای فلس (پولک ) هستند.

  2. در میان حیوانات خشکی؛ سگ و خوک و درندگانی که دارای دندان و چنگال و ناخن تیز بوده باشند؛ مثل شیر، روباه،خرگوش، گرگ، فیل و ... حرام اند. اما تمام اقسام گوسفند، گاو، شتر، آهو، گاو، بز و الاغ وحشی حلال گوشت بوده و گوشت اسب و الاغ اهلی مکروه است.

  3.پرندگانی که در هنگام پرواز بیشتر بال خود باز کرده و صاف نگه می دارند و کمتر بال می ز نند(کمتر بال خود را حرکت می دهند) حرام گوشت و پرندگانی که در هنگام پرواز بیشتر بال می زنند و کمتر بال خود را باز کرده و صاف نگه می دارند حلال گوشت هستند. همچنین پرندگانی که چینه‏دان یا سنگدان یا خار پشت پا داشته باشد حلال‏ گوشت می باشد. (تذکر: پرندگانی که مانند شاهین و عقاب و باز چنگال دارد حرام گوشت هستند.)

تمام اقسام حشرات به غیر از ملخ حرام گوشت می باشند.

پاسخ تفصیلی

به طور کلی حیوانات حرام گوشت بر چند قسم هستند:

  الف) حیوانات دریایی: از حیوانات دریایی فقط ماهی فلس(پولک) دار حلال بوده و سایر ماهیان و حیوانات دریایی حرام گوشت هستند.

  ب) حیوانات خشکی دو قسم هستند اهلی و وحشی:

اما اهلی:

 در میان حیوانات اهلی خوردن گوشت تمام گروه های گوسفند و گاو و شتر حلال است اما خوردن گوشت اسب  و استر و الاغ مکروه است که کراهت گوشت اسب از بقیه کمتر است و از میان حیوانات اهلی گوشت بقیه حیوانات مثل سگ و گربه و ... و أما حیوانات وحشی از میان آنها آهو و گاو و بز کوهی و الاغ وحشی حلال است و خوردن گوشت حیوانات درنده حرام است و آن حیوانی است که خوی درندگی دارد و دارای ناخن و دندان نیش قوی است؛ مثل شیر، پلنگ، یوز پلنگ، گرگ، یا دارای نیش ضعیفی است؛ مثل روباه، کفتار، شغال، و هم چنین خرگوش اگر چه از درندگان نیست ولی حرام است و نیز همه حشرات؛ مثل مار، موش، سوسمار، الیربوع، خار پشت سوسک، قاب بالان، کک، شپش و ... که قابل شمارش نیست. و نیز حیواناتی مه مسخ شدند؛ مثل فیل، میمون، خرس و ... .و دلیل بر این ها روایتی است که از پیامبر (ص) نقل شده است.

ج) پرندگان: پرندگان حلال گوشت، دو علامت داشته و غیر از آن، تمام اقسام پرندگان، حرام گوشت اند.

1. پرندگانی که در هنگام پرواز بیشتر بال می زنند و کمتر بال خود را باز کرده و صاف نگه می دارند حلال گوشت می باشند؛ اما پرندگانی که در هنگام پرواز بیشتر بال خود باز کرده و صاف نگه می دارند و کمتر بال می ز نند(کمتر بال خود را حرکت می دهند) حرام گوشت اند 2. پرندگانی که چینه‏دان یا سنگدان یا خار پشت پا داشته باشد حلال‏ گوشت می باشد. (تذکر: پرندگانی که مانند شاهین و عقاب و باز چنگال دارند حرام گوشت هستند.)

د) حشرات: تمام اقسام حشرات حرام گوشت اند.(تذکر : اگر ملخ را با دست یا به وسیله دیگری زنده بگیرند، بعد از جان دادن، خوردن آن حلال است‏).

حیوانات حلال گوشت نیز در چند صورت خوردن گوشت آنها حرام می شود:

1. در صورت نجاست خوار شدن: حیوانی که از مدفوع و نجاست انسان تغذیه کنند.اما خوردن غیر مدفوع انسان و نجاسات دیگر سبب حرام بودن گوشت آن حیوانات نمی شود.صدق نجاست خوار بودن به این است که تغذیه آن حیوان فقط از راه خوردن نجاسات بوده و تغذیه دیگری نداشته باشد.(تذکر :حیوانی که بواسطه نجاست خواری حرام گوشت شده باشد بعد از استبراء گوشتش حلال میشود.)

2. در صورتی که انسان با آن حیوان نزدیکی کرده باشد.در روایتی حضرت علی (ع) می فرماید خوردن گوشت و شیر حیوانی که انسان با آن وطی کرده است حرام می باشد.

3. حیوانی که از شیر خوک استفاده کرده و به واسطه آن شیر، گوشت و استخوان در آن پدید آمده و رشد نماید.

: برای دریافت مشاوره درباره خوردن گوشت کدام حیوانات حرام است؟ فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «خوردن گوشت کدام حیوانات حرام است؟» در کادر زیر بنویسید :
3 + 8 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید