به گزارش آسمونی سومین روز رقابت های جام حذفی تنیس باشگاهها و دسته جات آزاد کشور با برگزاری 14 دیدار و انصراف 2 تیم پیگیری شد و در نهایت از بین شرکت کنندگان حاضر در این مرحله 16 تیم به مرحله حذفی بازیها صعود کردند.

در پایان روز سوم تیم های پایا چوب تبریز، جت رو اصفهان، طلایه داران سبز کرج (الف)، معاونت ورزش کیش، کافه تنیس بابل، طلایه داران سبز کرج( ب)، هفت آسمان هرمزگان، خانه تنیس ملل (الف)، شهدای درکه تهران، سمن گستر مازندران ، سلیم سمنان، امید شیراز ، آکادمی تنیس ارومیه، آکادمی ام تی ای (الف) ، بیمه آسیا کرمان و جهانگردی کرمان به مرحله حذفی بازیها راه یافتند.

نتایج کامل بازیها:

آکادمی ام تی ای (الف) – افق شیراز

3 بر صفر آکادمی ام تی ای (الف)

انفرادی اول: مشکات السادات صفی – الهام قانعی ( 0-6 ، 1-6 مشکات السادات صفی از تیم آکادمی ام تی ای (الف)

انفرادی دوم: فاطمه سادات زنجانی – لادن جوادی ( 0-6 ، 2-6 فاطمه سادات زنجانی از تیم آکادمی ام تی ای (الف)

2 نفره: صفی – زنجانی و قانعی – جوادی ( 0-6 ، 0-6 صفی – زنجانی از تیم آکادمی ام تی ای (الف)

پایا چوب تبریز – سلیم سمنان

2 بر یک پایا چوب تبریز

انفرادی اول: غزل پاک باطن – زینب سادات حسینی ( 0-6 ، 0-6 غزل پاک باطن از تیم پایا چوب تبریز )

انفرادی دوم: غزاله ترکمن – پریسا شکاری ( -6 ، 0-6 غزاله ترکمن از تیم پایا چوب تبریز )

2 نفره: پاک باطن – ترکمن و شکاری – حسینی ( 0-6 ، 0-6 شکاری – حسینی از تیم سلیم سمنان)

طلایه داران سبز کرج (الف) – الیت همدان

2 بر یک طلایه داران سبز کرج (الف)

انفرادی اول: هلیا غفرانی – مهدخت میر اسماعیلی (0-6 ، 0-6 هلیا غفرانی از تیم طلایه داران سبز کرج (الف)

انفرادی دوم: جاسمین خوشابه – فاطمه عبداله زاده ( 0-6 ، 0-6 جاسمین خوشابه از تیم طلایه داران سبز کرج (الف)

2 نفره: خوشابه – غفرانی و میر اسماعیلی – میر اسماعیلی ( 0-6 ، 0-6 میر اسماعیلی – میر اسماعیلی از تیم الیت همدان)

جت رو اصفهان – آکادمی ام تی ای (ب)

2 بر یک جت رو اصفهان

انفرادی اول: مهشید کریم زاده – دنیا عامری ( 0-6 ، 0-6 مهشید کریم زاده از تیم جت رو اصفهان)

انفرادی دوم: مهشید حاجیان – دریا مستوفی ( (3)6-7 ، 2-6 دریا مستوفی از تیم آکادمی ام تی ای (ب)

2 نفره: حاجیان – اخلاصی و مستوفی – عامری ( 2-6 ، 2-6 حاجیان – اخلاصی از تیم جت رو اصفهان)

سمن گستر مازندران – شیرآلات کلارپویا (کرج)

2 بر یک سمن گستر مازندران

انفرادی اول: سمن قیومی- آسیه نوید طالمی ( 1-6 ، 0-6 سمن قیومی از تیم سمن گستر مازندران )

انفرادی دوم: الهه قوپرانلو – ندا صدوقی ( 2-6 ، 4-6 الهه قوپرانلو  از تیم سمن گستر مازندران )

2 نفره: قوپرانلو -قیومی و پوراحمدی – صدوقی ( 0-6 ، 0-6 پوراحمدی – صدوقی از تیم شیرآلات کلارپویا (کرج)

ماراتن اسپرت شیراز – جهانگردی کرمان

3 بر صفر جهانگردی کرمان

انفرادی اول: منا البوغبیش مکسری – دریا امیری ( 5-7 ، 2-6 دریا امیری از تیم جهانگردی کرمان)

انفرادی دوم: فتانه محمد پور – سارا کرباسی ( 2-6 ، 0-6 سارا کرباسی از تیم جهانگردی کرمان)

2 نفره: مکسری – محمدپور و امیری -کرباسی (0-6 و 0-6 امیری -کرباسی از تیم جهانگردی کرمان)

کافه تنیس بابل – معاونت ورزش کیش

3 بر صفر معاونت ورزش کیش

انفرادی اول: ترانه مهران – کیمیا دانشفر ( 2-6 ، 4-6 ، 6-10 کیمیا دانشفر از تیم معاونت ورزش کیش)

انفرادی دوم: مونا وثوقی راد – نیلوفر قاسمعلی پور ( 0-6،6-2، 4-6 نیلوفر قاسمعلی پور از تیم معاونت ورزش کیش)

2 نفره: وثوقی راد – مهران و دانش فر – قاسمعلی پور ( 0-6 ، 0-6 دانش فر – قاسمعلی پور از تیم معاونت ورزش کیش)

پرسپولیس شیراز- کارمنیا کرمان

2 بر یک کارمنیا کرمان

انفرادی اول : آرتا فریدی – فاطمه ذکائی ( 1-6 ، 3-6 آرتا فریدی از تیم پرسپولیس شیراز )

انفرادی دوم: کیمیا مناجاتی – کیمیا عامری ( 4-6 ، 2-6 کیمیا عامری از تیم کارمنیا کرمان)

2 نفره: فریدی – مناجاتی و عامری – ذکایی ( 0-6 ، 0-6 عامری – ذکایی از تیم کارمنیا کرمان)

آکادمی تنیس ارومیه – طلایه داران سبز کرج( ب)

2 بر یک آکادمی تنیس ارومیه

انفرادی اول: آرزو یولقونی – پونه طوافی ( 3-6 ، 2-6 آرزو یولقونی از تیم آکادمی تنیس ارومیه)

انفرادی دوم: شهرزاد بانی سعید – کیمیا اسبقی پور ( 1-6 ، 0-6 شهرزاد بانی سعید  از تیم آکادمی تنیس ارومیه)

2 نفره: بانی سعید – شقایق و اسبقی پور – طوافی ( 0-6 ، 0-6 اسبقی پور – طوافی از تیم طلایه داران سبز کرج( ب)

سورنا سیر کیش – خانه تنیس ملل اصفهان (ب)

2 بر یک خانه تنیس ملل اصفهان (ب)

انفرادی اول:شهرزاد بیستونی – المیرا قرنی ( 2-6 ، 3- 6 المیرا قرنی از تیم خانه تنیس ملل اصفهان (ب)

انفرادی دوم: شبنم بیستونی – رعنا بهنام فر 2-6 ، 1-6 رعنا بهنام فر از تیم خانه تنیس ملل اصفهان (ب)

2 نفره: بیستونی – بیستونی و فروزان فر – بهنام فر ( 0-6 ، 0-6 بیستونی – بیستونی از تیم سورنا سیر کیش)

بیمه آسیا کرمان – امید شیراز

2 بر یک بیمه آسیا کرمان

انفرادی اول: نیایش میرزایی – الهه ظفرخواه ( 3-6 ، 3-6 نیایش میرزایی از تیم بیمه آسیا کرمان )

انفرادی دوم: ماریا تیموری – مریم جاهدی ( 1-6 ، 1-6 ماریا تیموری از تیم بیمه آسیا کرمان )

2 نفره: میرزایی – تیموری و جاهدی – ظفرخواه ( 0-6 ، 0-6 جاهدی – ظفرخواه از تیم بیمه آسیا کرمان )

آکادمی ام تی ای (ج) – سالویا هرمزگان

3 بر صفر آکادمی ام تی ای (ج)

انفرادی اول: عسل عزیزی – مهتا میرزا زاده ( 4-6 ، 3-6 عسل عزیزی از تیم آکادمی ام تی ای (ج)

انفرادی دوم: عصمت موسوی – مریم عبداللهی (2-6 ، 1-6 عصمت موسوی از تیم آکادمی ام تی ای (ج)

2 نفره: عزیزی – موسوی و میرزا زاده – عبداللهی ( 0-6 ، 0-6 عزیزی – موسوی از تیم آکادمی ام تی ای (ج)

نیک افشار کیش – شهدای درکه تهران

2 بر یک شهدای درکه تهران

انفرادی اول: عسل حاج هادیان – سارا آزاد دوست ( 2-6 ، 0-6 سارا آزاد دوست از تیم شهدای درکه تهران)

انفرادی دوم: ندا فیروزی – کیمیا رحمانی ( 0-6 ، 1-6 کیمیا رحمانی از تیم شهدای درکه تهران)

2 نفره: فیروزی – حاج هادیان و آزاد دوست – رحمانی ( 0-6 ، 0-6 فیروزی – حاج هادیان  از تیم شهدای درکه تهران)

هفت آسمان هرمزگان – میراث کرمان

3 بر صفر هفت آسمان هرمزگان

انفرادی اول: یلدا صداقت – مریم نخعی پور ( 0-6 ، 1-6 یلدا صداقت از تیم هفت آسمان هرمزگان)

انفرادی دوم: فوزیه زحمت پیشه – فائقه حسین زاده ( 1-6 ، 1-6 فوزیه زحمت پیشه از تیم هفت آسمان هرمزگان)

2 نفره: جراحی – صداقت و نخعی پور – حسین زاده ( 0-6 ، 2-6 جراحی – صداقت از تیم هفت آسمان هرمزگان)

همچنین با انصراف تیم های منتخب خوزستان و نفت اهواز این 2 ددیار با نتیجه 3 بر صفر به سود تیم های خانه تنیس ملل (الف) و افشار تهران اعلام شد .

مرحله حذفی بازیها امروز با انجام 16 دیدار دیگر آغاز می شود.

سرداوری بازیها بر عهده آزیتا ملک احمدی است و زهرا لرستانی ، اکرم کامیاب، پری رخ احمدی، ریحانه ریحانی، فرناز فرخ پور نیر به عنوان داور حضور دارند.