مهاجرت به آمریکا و کانادا
کد مطلب:  23346 
1 نظر
1 نظر
زمان مطالعه: 5 دقیقه
سنتهای جالب در مراسم ازدواج در کشورهای مختلف دنیا

سنتهای جالب در مراسم ازدواج در کشورهای مختلف دنیا

آلمان عروسی به همراه ظروف شکسته (پلترابند) چند روز پیش از مراسم ازدواج دوستان و فامیل ظروف کهنه و چینی خود را...
زمان مطالعه: 5 دقیقه

آلمان

عروسی به همراه ظروف شکسته (پلترابند) چند روز پیش از مراسم ازدواج دوستان و فامیل ظروف کهنه و چینی خود را برای انداختن بر روی زمین بر مقابل عروس و داماد می آورند و این بدین مناسبت است که این مراسم برای آن دو شادی و زندگی خوبی به ارمغان می آورد و به همین دلیل این مراسم عصرانه را(پلترابند)یعنی عصری که در آن ظروف چینی بسیاری را می شکنند نام گرفته است.

هند

ازدواج دو خانواده و نه فقط دو فرد. در"سیخ فیت"(sikh faith)در شرق هند برخی ازدواج ها از قبل تعیین شده و برخی بر اساس عشق و علاقه است.وقتی دو نفر خواهان ازدواج با هم هستند این بدین معنا است که دو خانواده با هم ازدواج می کنند ونه فقط آندو فرد .عروس نیز طبق سنت قرمز می پوشد(سفید در فرهنگ هند بیانگر مرگ است) و داماد کت کرم رنگی را که "اتچکین"نامیده می شود همراه با عمامه ی قرمز رنگی می پوشد.پدر دختر،عروس و داماد را از طریق قرار دادن یک گوشه از لباس عروس در دســــــتان داماد به یک دیگر منتقل می کند.داماد چهار مرتبه با کمک برادران عروس و سه عمو ها عروس را به دور کتاب مقدس می چرخاند.بعد از اتمام چهار مرتبه چرخش آن دو زن و شــوهر محســــــوب می شوند.کشیش را یا دعای خیرشان را نثار آن دو می کند و به د و به زوج نصیحت می کنند که چگونه زندگی کنند و چگونه در زندگی جدید مشترکشان عشق بورزند.این زوج دو بدن با یک روح هستند.

اندونزی

در"جاوا"عروس و داماد در این روز نباید یکدیگر را ببینند چرا که اقبال بد به همراه خواهد داشت.

ایران :

رسم ساییدن قند: در کشور من رسم های زیادی در ارتباط با ازدواج وجود دارد که به طور حتم باید مورد توجه قرار گیرد که در غیر آن صورت اقبال بد به طور قطعی به دنبال آن ها خواهد آمد.به عنوان مثال شب بیشتر از ازدواج سه یا چهار دختره ازدواج نکرده یک پارچه ی تمیز و سفید رنگی را بالای سر عروس و داماد در حالی که آل ها بر روی نیمکت یا زمین نشسته اند می گیرند بعد یکی از دختر ها شروع به ساییدن دو کله قند بزرگ بالای سر آن دو می کند و هنگامی که این کار را انجام می دهد از خدا می خواهد که روح بد را از زندگی زوج تازه ازدواج کرده براند .قبل از مراسم خانواده ی پسر و دختر باید اطمینان حاصل کنند که دختری که قند می ساید قابل اعتماد محبوب باشد . این عمل همچنین سبب می شود که سایر دختران ازدواج نکرده حاضر در این مراسم نیز در مدت نه چندان دور ازدواج کنند.

اسپانیا

به این نکات توجه کنید اگر می خواهید در اسپانیا ازدواج کنید : - اگر دوست داما د تکه ای از کروات وی را ببرد او به زودی ازدواج خواهد کرد. - اگر عروس یک لباس آبی به تن داشته باشد وی ازدواج مبارکی خواهد داشت.

ترکیه 

در ترکیه هنگامی که دختری ازدواج می کند تمام دوستان وی نامشان را درون کفش عروسی وی می نویسند و در پایان مراسم ازدواج اگر کسی نامش از داخل کفش وی پاک شده باشد بدان معنی است که وی فردی خواهد بود که بعد از وی ازدواج خواهد کرد . خرافات هایی در ارتباط به ازدواج در ترکیه : اگر بین 2 عید مذهبی سالیانه که 2 ماه از هم فاصله دارند ازدواج صورت گیرد ممکن است که بد شگون باشد. اگر شما نام یکی از دوستان خود را در کف کفش عروسی خود بنویسید و آن نوشته پاک شود آن دختر یا پسر در مدت زمان کوتاهی ازدواج هواهند کرد . اگر شما آب نباتی را که توسط عروس پرتاب می شود را دریافت کنید شنادر مدت زمان کوتاهی ازدواج خواهید کرد.

ژاپن

مراسم شراب حاکی از وفاداری : ازدواج به سبک "شینتو" مراسم خاصی دارد . زوج در مقابل کشیش شراب برنج ژاپنی می نوشند در ابتدا عروس از فنجان کوچکی شراب می نوشد سپس فنجان را به داماد می دهد و وی نیز از همان فنجان می نوشد . آنها سه بار از آن شراب می نوشند این مراسم به این معنی است که آنها قول می دهند که به یکدیگر وفادار باقی بمانند .

کره

پرت کردن دسته گل عروس و اهدا کردن آجیل و عناب بسیاری از مردم جوان کره به سبک غربی ازدواج می کنند به این ترتیب که زنان لباس کوتاه و مردان کت و شلوار نوی غربی می پوشند عروس از پشت سرش دسته گلش را پرتاب می کند و دختری که دسته گل رابگیرد کسی خواهد بود که ازدواج خواهد کرد . پس از آن که مراسم ازدواج تمام شد کعروس و داماد لباس های سسنتی کره ای می پوشند و در مقابل والدین و بزررگان فامیل تعظیم می کنند و سپس والدین و بزرگان فامیل به آنها مقدار زیادی آجیل ،عناب و پول می دهند. آجیل وعناب نمایانگر آن است که آنها بچه دار خواهند شد و برای آن دو آرزوی ازدواجی مبارک و فرخنده می کنند . فرزنددختر است یا پسر اگر داماد در هنگام عروسی زیاد لبخند بزندفرزنداولش دختر خواهد شد اگر عروس آجیل برداردوی صاحب فرزندان پسر زیادی خواهد شد(رسم آن است که و والدین داماد آجیل و آلو بر روی عروس می ریزند و در این هنگام عروس آجیل و آلو را را پیراهنش می گیرد)‌

مکزیک

دسته ی گل برای مریم مقدس: در مکزیک هنگام مراسم عروسی کاتولیک ها ،عروس دسته گل خود را به مریم مقدس اهدا می کنند و آن را در پایین مجسمه ی مریم مقدس قرار می دهند بدین دلیل که از وی تشکر کنند و از او خواهان داشتن زندگی خوبی می شوند و نیز اینکه دعای خیر وی پشت سرشان باشد .این لحظه ای رسمی و جدی در پایان مراسم محسوب می شود .پس از آن عروس و داماد را ملاقات می کند و دعای خیر کشیش نثارشان می شود که این به معنای پایان مراسم است.

نپال 

اندکی پودر سرخ رنگ روی پیشانی عروس : یکی از مراسم مهم در ازدواج سنتی مااین است که داماد مقدار کمی پودر قرمز رنگ بر روی پیشانی عروس قرار می دهد.این بدان معنی است که آن ها دیگر زن و شوهر محصوب می شوند. رنگ قرمز بررویپیشانی خانم این فرق را قائل می شود که آیا وی عروسی کرده است یا خیر ؟

عربستان 

آروزی خوشبختی برای عروس : در عربستان هنگامی که زن و مرد می خواهند ازدواج کنند آن ها ترجیح می دهند که لباس های نو بخرند و لباس های کهنه شان را دور بریزند . آن هابر این عقیده اندکه این زندگی جدیدی است پس نیاز به لباس های جدیدی دارد. در شب عروسی مرد لباس سفید و دشتاشه ی بلندی که بیشت نامیده می شود می پوشد و عروس نسز لباس سفیدی بر تن می کند در پایان عروسی مردبه همراه پدر و فامیل به اتاق ازدواج می رود و چند دقیقه ای آنجا می مانند و قهوه می نوشند و سپس آن جا را ترک می کنند . سپس عروس به همراه مادر و فامیل اس می آیند و همین کار را تکرار می کنند . این سبب می شود که اضطراب از زن و مرد دور شود و برای آغاز زندگی جدید با هم خواهند بود . فردای ازدواج مرد هدیه ای به عروسش اهدا می کند .

بریدن کیک
هنگامی که عروس و داماد شروع به حرکت به سوی کیک عروسی می کنند ،تمام مهمانان عروس از سر راه آن ها به کنار می روند و به آن دو چشم می دوزند.داماد با احتیاط دست عروس را می گیرد وبا هم چاقو را در دست می گیرند.بعد بعد از آن که آن ها یک تکه کوچک کیک را بریدند داماد تکه ای از کیک را می برد و نگه می دارد تا عروس تکه ای از آن را بخورد و پس از آن این بار عروس این کار را تکرار می کند .حاضران هلهله می کنند و برای آن دو دست می زنند .بریدن کیک نمایانگر آن است که زوج به مراقبت از یکدیگر می پردازند مواظب یکدیگر خواهند بود.

مهاجرت به آمریکا و کانادا
: برای دریافت مشاوره درباره سنتهای جالب در مراسم ازدواج در کشورهای مختلف دنیا فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «سنتهای جالب در مراسم ازدواج در کشورهای مختلف دنیا» در کادر زیر بنویسید :
4 + 7 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید