کد مطلب:  67129 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه
زئوس

زئوس

رهبر ذاتی ،همه جا رئیس ،لایق ،با درایت اینها فقط چند نمونه ازکلماتی است که میتوان زئوس را خطاب کرد.
زمان مطالعه: 1 دقیقه

رهبر ذاتی ،همه جا رئیس ،لایق ،با درایت اینها فقط چند نمونه ازکلماتی است که میتوان زئوس را خطاب کرد.

  • آنها اگر تصمیمی بگیرند قاطعانه به آن عمل میکنند واگر مطمئن شوند که به هدفشان نمیرسند آن را رها میکنند .
  • آنها ارتباط احساسی با کسی ندارندواز افراد در سرجای خودشان بهترین استفاده را میکنند.
  • او کنجکاواست وکلی نگر است در کارها پیش قدم میشود .
  • این افراد همواره شکایت میکنند که چرا بالاسریهایش کارهایی که او درانها موفق است نمی بینند درواقع شکایت از رئیس بالا سرخوددارد.
  • اصولا ازلباسهای سنگین وشیک ومرتب استفاده میکنند .اصولا نگاه این افراد از بالا به پایین است .وهمیشه بغداز ازدواج هم جایگاهشان را درخانه پدری حفظ میکنند .
  • خشونت این افراد بیشتراست .خیلی احساساتی نیستند.این افراد اعتقاد دارند که زن (مادر)در تربیت وپرورش او ورسیدن به جایگاه کنونی اش نقش فعال داشته وازاو (مادر)متشکر وقدردان هستند.
نظر خود را درباره «زئوس» در کادر زیر بنویسید :
5 + 6 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید