کد مطلب:  66134 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 6 دقیقه
برنامه مسابقات لالیگا اسپانیا

برنامه مسابقات لالیگا اسپانیا

رقابت‌ های لیگ برتر فوتبال اسپانیا پنج‌ شنبه 2 تیر 1401، برای فصل 2023-2022 قرعه‌ کشی شد و تیم‌ های شرکت‌ کننده حریفان خود را شناختند.
زمان مطالعه: 6 دقیقه

رقابت‌ های لیگ برتر فوتبال اسپانیا پنج‌ شنبه 2 تیر 1401، برای فصل 2023-2022 قرعه‌ کشی شد و تیم‌ های شرکت‌ کننده حریفان خود را شناختند. طبق این قرعه‌ کشی مسابقات از تاریخ 21 مرداد سال جاری آغاز شود. با آسمونی همراه باشید.

نتایج بازی های لالیگا اسپانیا بعد از پایان هر هفته در پورتال آسمونی بروزرسانی خواهد شد.

برنامه هفته اول لالیگا

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
اوساسونا سویا جمعه 21 مرداد 1401 23:30 1-2
سلتاویگو اسپانیول شنبه 22 مرداد 1401 19:30 2-2
وایادولید ویارئال شنبه 22 مرداد 1401 21:30 3-0
بارسلونا رایاوایکانو شنبه 22 مرداد 1401 23:30 0-0
کادیز رئال سوسیداد یکشنبه 23 مرداد 1401 20:00 1-0
والنسیا خیرونا یکشنبه 23 مرداد 1401 22:00 0-1
آلمریا رئال مادرید یکشنبه 23 مرداد 1401 00:30 2-1
بیلبائو مایورکا دوشنبه 24 مرداد 1401 20:00 0-0
ختافه اتلتیکومادرید دوشنبه 24 مرداد 1401 22:00 3-0
بتیس الچه دوشنبه 24 مرداد 1401 00:00 0-3

برنامه هفته دوم لالیگا

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
اسپانیول رایو وایکانو جمعه 28 مرداد 1401 22:30 2-0
سویا وایادولید جمعه 28 مرداد 1401 00:30 1-1
اوساسونا کادیز شنبه 29 مرداد 1401 20:00 0-2
مایورکا بتیس شنبه 29 مرداد 1401 22:00 2-1
سلتاویگو رئال مادرید شنبه 29 مرداد 1401 00:30 4-1
بیلبائو والنسیا یکشنبه 30 مرداد 1401 20:00 0-1
اتلتیکومادرید ویارئال یکشنبه 30 مرداد 1401 22:00 2-0
سوسیداد بارسلونا یکشنبه 30 مرداد 1401 00:30 4-1
الچه المریا دوشنبه 31 مرداد 1401 22:30 1-1
خیرونا ختافه دوشنبه 31 مرداد 1401 00:30 1-3

برنامه هفته سوم لالیگا

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
خیرونا سلتاویگو جمعه 4 شهریور 1401 22:30 1-0
بتیس اوساسونا جمعه 4 شهریور 1401 00:30 0-1
الچه سوسیداد شنبه 5 شهریور 1401 20:00 1-0
رایو وایکانو مایورکا شنبه 5 شهریور 1401 22:00 2-0
المریا سویا شنبه 5 شهریور 1401 00:30 1-2
ختافه ویارئال یکشنبه 6 شهریور 1401 20:00 0-0
بارسلونا وایادولید یکشنبه 6 شهریور 1401 22:00 0-4
اسپانیول رئال مادرید یکشنبه 6 شهریور 1401 00:30 3-1
کادیز بیلبائو دوشنبه 7 شهریور 1401 22:30 4-0
والنسیا اتلتیکو مادرید دوشنبه 7 شهریور 1401 00:30 1-0

برنامه هفته چهارم لالیگا

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
سلتاویگو کادیز جمعه 11 شهریور 1401 23:30 0-3
مایورکا خیرونا شنبه 12 شهریور 1401 16:30 1-1
رئال مادرید بتیس شنبه 12 شهریور 1401 18:45 1-2
سوسیداد اتلتیکومادرید شنبه 12 شهریور 1401 21:00 1-1
سویا بارسلونا شنبه 12 شهریور 1401 23:30 3-0
اوساسونا رایو وایکانو یکشنبه 13 شهریور 1401 16:30 1-2
بیلبائو اسپانیول یکشنبه 13 شهریور 1401 18:45 1-0
ویارئال الچه یکشنبه 13 شهریور 1401 21:00 0-4
والنسیا ختافه یکشنبه 13 شهریور 1401 23:30 1-5
وایادولید المریا دوشنبه 14 شهریور 1401 23:30 0-1

برنامه هفته پنجم لالیگا

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
وایادولید
جمعه 18 شهریور 1401
23:30 1-2
والنسیا
شنبه 19 شهریور 1401
16:30 1-2
اسپانیول سویا
شنبه 19 شهریور 1401
18:45 3-2
کادیز
شنبه 19 شهریور 1401
21:00 4-0
شنبه 19 شهریور 1401
23:30 1-4
ختافه
یکشنبه 20 شهریور 1401
16:30 1-2
الچه
یکشنبه 20 شهریور 1401
18:45 4-1
سلتاویگو
یکشنبه 20 شهریور 1401
21:00 1-4
ویارئال
یکشنبه 20 شهریور 1401
23:30 0-1
دوشنبه 21 شهریور 1401
23:30 1-0

برنامه هفته ششم لالیگا

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
وایادولید کادیز
جمعه 25 شهریور 1401
23:30 1-0
مایورکا المریا
شنبه 26 شهریور 1401
16:30 0-1
بارسلونا الچه
شنبه 26 شهریور 1401
18:45 0-3
والنسیا سلتاویگو
شنبه 26 شهریور 1401
21:00 0-3
شنبه 26 شهریور 1401
23:30 2-3
یکشنبه 27 شهریور 1401
16:30 2-0
ویارئال سویا
یکشنبه 27 شهریور 1401
18:45 1-1
رئال بتیس خیرونا
یکشنبه 27 شهریور 1401
21:00 1-2
یکشنبه 27 شهریور 1401
23:30 1-2
یکشنبه 27 شهریور 1401
23:30 2-1

برنامه هفته هفتم لالیگا

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
المریا
جمعه 8 مهر 1401
23:30 0-4
کادیز ویارئال
شنبه 9 مهر 1401
16:30 0-0
ختافه وایادولید
شنبه 9 مهر 1401
18:45 3-2
سویا
شنبه 9 مهر 1401
21:00 2-0
مایورکا بارسلونا
شنبه 9 مهر 1401
23:30 1-0
اسپانیول والنسیا
یکشنبه 10 مهر 1401
16:30 2-2
سلتاویگو
یکشنبه 10 مهر 1401
18:45 0-1
خیرونا
یکشنبه 10 مهر 1401
21:00 5-3
الچه
یکشنبه 10 مهر 1401
23:30 1-1
اوساسونا
یکشنبه 10 مهر 1401
23:30 1-2

برنامه هفته هشتم لالیگا

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
والنسیا
جمعه 15 مهر 1401
23:30 2-1
المریا
شنبه 16 مهر 1401
16:30 1-3
خیرونا
شنبه 16 مهر 1401
18:45 1-2
سویا
شنبه 16 مهر 1401
21:00 1-1
ختافه
شنبه 16 مهر 1401
23:30 1-0
وایادولید
یکشنبه 17 مهر 1401
16:30 0-0
کادیز اسپانیول
یکشنبه 17 مهر 1401
18:45 2-2
یکشنبه 17 مهر 1401
21:00 0-1
بارسلونا
یکشنبه 17 مهر 1401
23:30 0-1
الچه مایورکا
دوشنبه 18 مهر 1401
23:30 1-1

برنامه هفته نهم لالیگا

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
ختافه
جمعه 22 مهر 1401
23:30 0-0
خیرونا کادیز
شنبه 23 مهر 1401
16:30 1-1
والنسیا الچه
شنبه 23 مهر 1401
18:45 2-2
مایورکا سویا
شنبه 23 مهر 1401
21:00 1-0
شنبه 23 مهر 1401
23:30 1-0
سلتاویگو
یکشنبه 24 مهر 1401
16:30 2-1
بارسلونا
یکشنبه 24 مهر 1401
18:45 1-3
اسپانیول وایادولید
یکشنبه 24 مهر 1401
21:00 0-1
المریا
یکشنبه 24 مهر 1401
23:30 1-3
ویارئال اوساسونا
دوشنبه 25 مهر 1401
23:30 0-2

برنامه هفته دهم لالیگا

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
سویا والنسیا
سه شنبه 26 مهر 1401
21:30 1-1
ختافه
سه شنبه 26 مهر 1401
22:30 2-2
سه شنبه 26 مهر 1401
23:30 1-1
کادیز
چهارشنبه 27 مهر 1401
21:30 0-0
وایادولید سلتاویگو
چهارشنبه 27 مهر 1401
21:30 1-4
مایورکا
چهارشنبه 27 مهر 1401
22:30 0-1
الچه
چهارشنبه 27 مهر 1401
23:30 3-0
المریا خیرونا
پنجشنبه 28 مهر 1401
21:30 2-3
اوساسونا اسپانیول
پنجشنبه 28 مهر 1401
22:30 0-1
بارسلونا ویارئال
پنجشنبه 28 مهر 1401
23:30 0-3

برنامه هفته یازدهم لالیگا

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
کادیز
شنبه 30 مهر 1401
16:30 1-5
وایادولید
شنبه 30 مهر 1401
18:30 0-1
والنسیا مایورکا
شنبه 30 مهر 1401
21:00 2-1
سویا
شنبه 30 مهر 1401
23:30 1-3
اسپانیول الچه
یکشنبه 1 آبان 1401
16:30 2-2
اتلتیکومادرید
یکشنبه 1 آبان 1401
18:45 2-1
خیرونا اوساسونا
یکشنبه 1 آبان 1401
21:00 1-1
ویارئال المریا
یکشنبه 1 آبان 1401
21:00 1-2
بارسلونا
یکشنبه 1 آبان 1401
23:30 0-4
دوشنبه 2 آبان 1401
23:30 1-1

برنامه هفته دوازدهم لالیگا

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
مایورکا اسپانیول
جمعه 6 آبان 1401
23:30 1-1
المریا سلتاویگو
شنبه 7 آبان 1401
16:30 1-3
کادیز
شنبه 7 آبان 1401
18:45 2-3
سویا
شنبه 7 آبان 1401
21:00 1-0
والنسیا
شنبه 7 آبان 1401
23:30 1-0
اوساسونا وایادولید
یکشنبه 8 آبان 1401
16:30 0-2
خیرونا
یکشنبه 8 آبان 1401
18:45 1-1
ویارئال
یکشنبه 8 آبان 1401
21:00 0-1
یکشنبه 8 آبان 1401
23:30 2-0
دوشنبه 9 آبان 1401
23:30 1-0

برنامه هفته سیزدهم لالیگا

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
خیرونا
جمعه 13 آبان 1401
23:30 1-2
ختافه کادیز
شنبه 14 آبان 1401
16:30 0-0
وایادولید الچه
شنبه 14 آبان 1401
18:45 1-2
سلتاویگو
شنبه 14 آبان 1401
21:00 2-1
بارسلونا المریا
شنبه 14 آبان 1401
23:30 0-2
اسپانیول
یکشنبه 15 آبان 1401
16:30 1-1
والنسیا
یکشنبه 15 آبان 1401
18:45 1-1
ویارئال مایورکا
یکشنبه 15 آبان 1401
21:00 2-0
سویا
یکشنبه 15 آبان 1401
23:30 1-1
دوشنبه 16 آبان 1401
23:30 2-3

برنامه هفته چهاردهم لالیگا

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
الچه خیرونا
سه شنبه 17 آبان 1401
21:30 2-1
وایادولید
سه شنبه 17 آبان 1401
22:30 0-3
اوساسونا بارسلونا
سه شنبه 17 آبان 1401
00:00 2-1
سویا
چهارشنبه 18 آبان 1401
21:30 2-1
المریا ختافه
چهارشنبه 18 آبان 1401
21:30 0-1
اسپانیول ویارئال
چهارشنبه 18 آبان 1401
22:30 1-0
مایورکا اتلتیکومادرید
چهارشنبه 18 آبان 1401
00:00 0-1
پنجشنبه 19 آبان 1401
21:30 0-0
والنسیا
پنجشنبه 19 آبان 1401
22:30 0-3
کادیز
پنجشنبه 19 آبان 1401
00:00 1-2

برنامه هفته پانزدهم لالیگا

میزان میهمان تاریخ ساعت نتیجه
خیرونا
پنجشنبه 8 دی 1401
19:30  
پنجشنبه 8 دی 1401
21:45  
الچه
پنجشنبه 8 دی 1401
00:00  
ختافه مایورکا
جمعه 9 دی 1401
19:30  
سویا
جمعه 9 دی 1401
21:45  
کادیز المریا
جمعه 9 دی 1401
22:45  
وایادولید
جمعه 9 دی 1401
00:00  
بارسلونا اسپانیول
شنبه 10 دی 1401
16:30  
ویارئال والنسیا
شنبه 10 دی 1401
18:45  
شنبه 10 دی 1401
18:45  
نظر خود را درباره «برنامه مسابقات لالیگا اسپانیا» در کادر زیر بنویسید :
5 + 7 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید