کد مطلب:  4905  45 نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه
حروف الفبای فارسی به ترتیب

حروف الفبای فارسی به ترتیب

حروف الفبای فارسی با الفبای عربی یکی است. الفبای فارسی را که شامل 32 حرف است در این مطلب می خوانید.
زمان مطالعه: 1 دقیقه

اساس الفبای فارسی با حروف الفبای عربی یکسان است، اما الفبای فارسی دارای چهار حرف است که واج های متناظر آنها در عربی استاندارد وجود ندارد. البته برخی از حروف فارسی با حروف متناظر خود در عربی متفاوت هستند. در این بخش از آسمونی تعداد حروف الفبای فارسی را به ترتیب مشاهده می کنید. ترتیب حروف الفبا فارسی از الف تا ی می باشد.

شماره حرف تلفظ
1 آ الف
2 ب ب
3 پ پ
4 ت ت
5 ث ث
6 ج جیم
7 چ چ
8 ح ح
9 خ خ
10 د دال
11 ذ ذال
12 ر ر
13 ز ز
14 ژ ژ
15 س سین
16 ش شین
17 ص صاد
18 ض ضاد
19 ط طا
20 ظ ظا
21 ع عین
22 غ غین
23 ف ف
24 ق قاف
25 ک کاف
26 گ گاف
27 ل لام
28 م میم
29 ن نون
30 و واو
31 ه ه
32 ی ی

 

: برای دریافت مشاوره درباره حروف الفبای فارسی به ترتیب فرم زیر را تکمیل کنید
پرداخت هزینه مشاوره

معرفی نویسنده:

محتوا و مقالات پروفایل عمومی آسمونی توسط جمعی از همکاران دپارتمان های مختلف آسمونی نگارش و ویراستاری می شود، و بیشتر حول و محور موضوعات عمومی و روزانه می باشد

instagram.com/asemooniportal

نمایش نظرات بیشتر

نظر خود را درباره «حروف الفبای فارسی به ترتیب» در کادر زیر بنویسید :

3 * 9 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید