کد مطلب:  4905 
45 نظر
45 نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه
حروف الفبای فارسی

حروف الفبای فارسی

حروف الفبای فارسی با الفبای عربی یکی است. الفبای فارسی را که شامل 32 حرف است در این مطلب می خوانید.
زمان مطالعه: 1 دقیقه

اساس الفبای فارسی با حروف الفبای عربی یکسان است، اما الفبای فارسی دارای چهار حرف است که واج های متناظر آنها در عربی استاندارد وجود ندارد. البته برخی از حروف فارسی با حروف متناظر خود در عربی متفاوت هستند. در این بخش از آسمونی جدول الفبای فارسی را به ترتیب مشاهده می کنید. ترتیب حروف الفبا فارسی از الف تا ی می باشد.

جدول حروف الفبای فارسی

حروف الفبای فارسی به ترتیب

شماره حرف تلفظ
1 آ اَلِف
2 ب بِ
3 پ پِ
4 ت تِ
5 ث ثِ
6 ج جیم
7 چ چِ
8 ح حِ
9 خ خِ
10 د دال
11 ذ ذال
12 ر رِ
13 ز زِ
14 ژ ژِ
15 س سین
16 ش شین
17 ص صاد
18 ض ضاد
19 ط طا
20 ظ ظا
21 ع عِین
22 غ غِین
23 ف

فِ

24 ق قاف
25 ک کاف
26 گ گاف
27 ل لام
28 م میم
29 ن نون
30 و واو
31 ه هِ
32 ی یِ

دانلود شعر حروف الفبای فارسی به ترتیب

https://files.asemooni.com/audio/alphabet-song.mp3


تفاوت تعداد حروف الفبای فارسی با تعداد حروف الفبای انگلیسی

حروف الفبای فارسی تعداد بیشتری نسبت به الفبای انگلیسی دارد. الفبای فارسی شامل 32 حرف است اما الفبای انگلیسی تنها دارای 26 حرف می باشد.


حروف عربی در الفبای فارسی

الفبای زبان عربی دارای 28 حرف می باشد و الفبای زبان فارسی از آن گرفته شده است. 5 حرف ازحروف الفبای فارسی مخصوص به زبان فارسی می باشد و در زبان عربی این حروف موجود نمی باشند. این حروف شامل (پ، ژ، گ، چ) می باشد.

نظر خود را درباره «حروف الفبای فارسی» در کادر زیر بنویسید :
5 + 8 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید
نمایش نظرات بیشتر