کد مطلب:  5293 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 8 دقیقه
قوانین ورزش کشتی

قوانین ورزش کشتی

قوانین ورزش کشتی آزاد و فرنگی تا حد زیادی مشترک هستند. از آنجایی که ورزش کشتی یکی از ورزش های باستانی می باشد تابحال دچار تحولات بسیاری شده است.
زمان مطالعه: 8 دقیقه

ورزش کشتی یکی از قدیمی ترین رشته های ورزشی است. بنابراین کاملاً طبیعی است که قوانین ورزش کشتی با گذشت زمان و دوره های مختلف دچار تغییرات و اصلاحات بسیاری شده است. این ورزش نسبت به سایر ورزش ها، رشته ای کم هزینه با قوانین و مقررات کمتری است که در ادامه مطلب اسمونی با قوانین ورزش کشتی آزاد و فرنگی آشنای می شویم.

قوانین ورزش کشتی آزاد و فرنگی

 1. کشتی گیرانی که در یک زمان دو دقیقه ایی موفق به اجرای یک فن پنج امتیازی و یا دو فن 3 امتیازی شوند بدون توجه به امتیازهای کسب شده از سوی حریف برنده آن زمان خواهند بود، در چنین شرایطی داور مسابقه موظف است کشتی را قطع و از کشتی گیر برتر برای ادامه کشتی سئوال کند، در صورت ادامه ندادن، نتیجه آن زمان دو دقیقه ایی کشتی به سود کشتی گیر برتر اعلام خواهد شد.
 2. هر وقت در یک زمان کشتی اختلاف امتیازهای دو کشتی گیر به شش برسد، رئیس تشک موظف است پس از به حالت عادی درآمدن کشتی دستور قطع آن را به داور وسط بدهد، که در این شرایط داور از کشتی گیر برتر سوال میکند کشتی را ادمه می دهد یا خیر، در صورت ادامه ندادن نتیجه زمان دو دقیقه ایی کشتی به سود کشتی گیر برتر اعلام خواهد شد. (تذکر: در شرایط فینال برای ادامه کشتی سئوال نخواهد شد.)
 3. ادامه کشتی در هر شرایطی که فنی اجرا و به بیرون از تشک منتهی شود بدون توجه به امتیاز دریافت شده به وسیله مجری سر پا در وسط تشک خواهد بود.
 4. تنها در یک مورد که کشتی گیر مدافع در حالت خاک اقدام به انجام حرکات خطا کند پس از در نظر گرفتن امتیاز جریمه و اخطار از سوی داوران، ادامه کشتی در خاک خواهد بود، در بقیه حالات ادامه کشتی در هر شرایطی پس از قطع از سوی داور سر پا در وسط تشک دنبال خواهد شد.
 5. کشتی در هر زمان منجر به ضربه فنی شود، ضربه کننده برنده نهایی کشتی خواهد بود، در واقع تنها ضربه فنی و سه اخطاره شدن است که در هر زمانی روی دهد، تمام کننده یک مسابقه خواهد بود.
 6. چنانچه کشتی در یک زمان دو دقیقه ایی با نتایج 1-1 ، 2-2 ، 4-4 و 6-6 و هر نتیجه دیگر مساوی به اتمام برسد ، برنده کشتی کسی خواهد بود که کمترین اخطار را داشته باشد، در صورت مساوی بودن امتیازها و اخطارها کشتی گیری که آخرین امتیاز را دریافت کرده است به عنوان برنده آن زمان اعلام خواهد شد.
 7. فرار از تشک و فرار از فن، تمارض استفاده از فنون خطا با یک امتیاز جریمه و یک اخطار برای خاطی همراه خواهد بود.
 8. در هر زمان از طول کشتی، تعداد اخطارهای کشتی گیری به سه برسد بازنده کشتی خواهد بود حتی اگر از نظر امتیاز نسبت به حریف برتری داشته باشد.
 9. در شرایط ضربه فنی، سه اخطاره شدن، حاظر نشدن روی تشک به هر نحوی آسیب دیدگی، کشتی گیر برنده صاحب پنج امتیاز مثبت خواهد شد و به بازنده نیز امتیازی تعلق نخواهد گرفت.
 10. اجرای مکرر بارانداز و فتیله پیج مجاز است و مجری می تواند در طول کشتی به دفعات از این دو فن استفاده کند.
 11. چنانچه کشتی گیری در کش و قوس و بدون هول دادن از سوی حریف پایش از تشک خارج شود یک امتیاز از دست خواهد داد، این شرایط برای مجری فن یا مدافع یکسان است، یعنی اگر مجری هم در حالت اجرای فن پایش از تشک خارج شود یک امتیاز از دست میدهد.
 12. کشتی گیرانی که به هر صورت از انجام کشتی با حریف خودداری و یا بطور عمد وانمود به آسیب دیدگی کنند، خطا کار شناخته شده و با یک امتیاز و یک اخطار جریمه برخواهند شد. (تذکر: در صورت آسیب دیدگی که با خونریزی همراه باشد زمان استراحت مجاز پزشکی بدون در نظر گرفتن جریمه برای کشتی گیر آسیب دیده حفوظ خواهد بود.)
 13. فاصله بین دو کشتی از 30 به 15 دقیقه کاهش یافته است.
 14. فرار از تشک در حالت خاک با یک امتیاز و یک اخطار همراه است و ادامه کشتی سرپا در وسط تشک خواهد بود.
 15. کشتی گیرانی که در داخل تشک به داخل ریسک اقدام به اجرای فن میکنند و بدون دریافت امتیاز در خاک حریف قرار می گیرند، امتیازی از دست نمی دهند، اما اگر به حالت ریسک در منطقه زون اقدام به اجرای فن کنند و در خارج از تشک در خاک حریف قرار گیرند، یک امتیاز از دست می دهند و ادامه کشتی سرپا در وسط تشک خواهد بود.
 16. در شرایط خاک اگر مدافع بدون فشار از سوی حریف از تشک خارج شود یک امتیاز از دست می دهد ادامه کشتی سرپا در وسط تشک خواهد بود.
 17. چنانچه کشتی در پایان یک زمان دو دقیقه ایی با نتیجه صفر بر صفر به پایان برسد داوران با استفاده توست سکه مجری قانون سینه به سینه در فرنگی و خم گیری در آزاد را مشخص می کنند که شامل شرایط ذیل است:
 • زمان برای اجرای قانون سینه به سینه یا خم گیری 30 ثانیه خواهد بود، چنانچه برنده توست نتواند در این مدت به امتیازی دست یابد با یک امتیاز و یک اخطار جریمه میشود و کشتی در یک تایم به سود حریف به اتمام خواهد رسید.
 • در هر شرایطی که قبل از اتمام زمان 30 ثانیه تعیین شده یکی از کشتی گیران موفق به اجرای فنی شود که امتیازی در بر داشته باشد، کشتی بلافاصله از سوی داور قطع و آن تایم به سود مجری به اتمام خواهد رسید.
 • در کشتی فرنگی اگر برنده توست موفق به جفت کردن دستان خود به دور کمر حریف شود، داور موظف است بلافاصله سوت آغاز کشتی را بزند، حتی اگر دستان حریف باز باشد، در واقع در این شرایط فقط برنده توست برای داور مهم است.
 • هرگز باز شدن دست مجری یا مدافع پس از سوت داور شامل جریمه و منجر به قطع کشتی نمی شود. تنها کسب امتیاز قبل از پایان 30 ثانیه تعیین شده منجر به قطع کشتی خواهد شد، اگر برنده توست نتواند تا 30 ثانیه امتیازی کسب کند با یک امتیاز و یک اخطار جریمه مواجه خواهد شد.
 • پای هر یک از کشتی گیران در شرایط عادی در اجرای قانون سینه به سینه یا خم گیری از تشک خارج شود با یک امتیاز و یک اخطار جریمه خواهند شد.
 • هر یک از کشتی گیران بدون تلاش برای اجرای فن و به صورت هول حریف را از تشک خارج کند نه تنها امتیازی دریافت نمی کند بلکه با یک امتیاز و یک اخطار جریمه خواهد شد.
 • در خم گیری داورم موظف پس از گرفتن خم از سوی برنده توست و بلافاصله پس از لمس دستان مدافع با بدن وی سوت آغاز کشتی را برنده، پس از سوت اگر پای مدافع از دستان برنده توست خارج شود و یا حتی کشتی به حالت رودر رو هم در بیاید داور مجاز به قطع کشتی نیست، تنها کسب امتیاز تا پایان مدت 30 ثانیه منجر به قطع کشتی خواهد بود. در واقع برنده توست 30 ثانیه فرصت دارد که به هر شکلی حتی پس از خارج شدن پای حریف از دستان وی موفق به کسب امتیاز شود، در غیر اینصورت با یک امتیاز و یک اخطار جریمه میشود و زمان دو دقیقه ایی مسابقه به سود حریف به اتمام خواهد رسید.
 • در اجرای قانون سینه به سینه یا خم گیری داور مجاز به لمس کشتی گیران نیست.
 • کشتی گیران که یکبار از اجرای دستور داور شرپیچی کنند (چه مدافع چه مجری) اگر برای بار دوم عمل خود را تکرار کنند با یک امتیاز و یک اخطار جریمه مواجه خواهند شد.
 • در جدول مسابقات تغییر تازه ای ایجاد نشده و رقابتها به همان شکلی که پیش از این از سوی فیلا اعلام شده بود برگزار خواهند شد.
قوانین ورزش کشتی
قوانین ورزش کشتی

قوانین کشتی بانوان و آقایان یکی است بجز وزن آنها. در بخش زیر با وزن کشتی برای خانم ها و آقایان آشنا می شویم:

کشتی مردان

 • 57 کیلو
 • 61 کیلو (غیر المپیکی)
 • 65 کیلو
 • 70 کیلو (غیر المپیکی)
 • 74 کیلو
 • 79 کیلو (غیر المپیکی)
 • 86 کیلو
 • 92 کیلو (غیر المپیکی)
 • 97 کیلو
 • 125 کیلو

کشتی آزاد در ردهٔ نونهالان (14 و 15 سال) در ده وزن از 29 تا 85 کیلو، در ردهٔ نوجوانان (16 و 17 سال) در ده وزن از 39 تا 100 کیلو و در جوانان (18 تا 20 سال) در 8 وزن از 46 تا 120 کیلوگرم برگزار می‌شود.

کشتی زنان

 • 50 کیلو
 • 53 کیلو
 • 55 کیلو (غیر المپیکی)
 • 57 کیلو
 • 59 کیلو (غیر المپیکی)
 • 62 کیلو
 • 65 کیلو (غیر المپیکی)
 • 68 کیلو
 • 72 کیلو (غیر المپیکی)
 • 76 کیلو

همچنین مسابقات بانوان در رده سنی نونهالان (14–15 سال) در 10 وزن از 28 تا 62 کیلوگرم، در رده سنی نوجوانان (16–17 سال) در 10 وزن از 36 تا 70 کیلوگرم، در رده سنی جوانان (18–20 سال) در 8 وزن 40 تا 72 کیلوگرم برگزار می‌شود.

قوانین داوری کشتی
قوانین داوری کشتی
 1. خطای پا توسط مدافع در کشتی فرنگی، برای اولین مرتبه اخطار  و 2 امتیاز برای حریفش خواهد داشت و طبق مقررات جدید قاضی و رئیس تشک همراه این اخطار حرف L ( از کلمه Leg) را برای بخاطر داشتن نحوه خطا، در برگه داوری ثبت می کنند  و اگر همان  کشتی گیر  مجددا بر روی مهاجم  مرتکب خطای پا  شود دیسکالیفه از  آن مسابقه  خواهد شد (بازنده از آن مسابقه) و برای دوره های بعدی در جدول مسابقات باقی خواهد ماند.
 2. فرار از تشک‌ و یا  ‌هرنوع خطایی توسط مدافع  بر روی کشتی گیر مهاجم در حالت پل و یا خطر در هر دو رشته کشتی آزاد و فر نگی با اخطار و دو امتیاز برای حریفش و ادامه کشتی نیز در مرکز تشک و در حالت خاک خواهد بود.
 3. در صورتی  که کمتر از 30 ثانیه به پایان وقت قانونی یک مسابقه باقی مانده باشد برای مجازات فرار  از فن می بایست هر سه داور (داور وسط، قاضی و رئیس تشک) هم رای باشند.
 4. در صورتی که مدافع در حالت خاک در حال فرار از فن باشد داور می بایست با صدای بلند کلمه Place  را بعنوان تذکر به کشتی گیر مدافع بگوید و در صورت عدم توجه به این تذکر و ادامه فرار از فن،  کشتی گیر خاطی با اخطار و امتیاز (آزاد با یک امتیاز و فرنگی با دو امتیاز) مجازات خواهد شد و ادامه کشتی نیز در حالت خاک خواهد بود.
 5. وزن کشی روز اول  برای هر گروه وزنی در صبح روز مسابقات  به مدت 30 دقیقه  و در روز دوم که مختص به کشتی گیران فینالیست و کشتی گیران بازنده که در شانس مجدد حضور دارند به مدت 15 دقیقه خواهد بود.
 6. در سه مورد ضربه فنی، کم کاری و اخطارها، رئیس تشک می تواند بدون مشورت با داور و قاضی با نشان دادن راکت سفید رای آنان را مردود نماید.

شرایط پیروزی در ورزش کشتی در شرایط اتمام وقت

 1.  مجموع امتیازات دو تایم محاسبه و برنده اعلام می‌شود.
 2. اگر در پایان وقت قانونی مسابقه امتیازات دو کشتی‌گیر، 1-1 ، 2-2 ، 3-3 و .... به پایان برسد کشتی‌گیر پیروز طبق اولویت و شرایط زیر مشخص می‌شود:
 • کشتی‌گیری که دارای امتیازات بزرگ‌تر (با ارزش‌تر) باشد.
 • کشتی‌گیری که دارای اخطارهای کمتری باشد. (P O)
 • کشتی‌گیری که آخرین امتیاز را کسب کرده باشد.

تایم کشتی چقدر است؟

مدت زمان کشتی به صورت زیر است:

 • زمان کشتی در رده سنی نونهالان، نوجوانان و پیشکسوتان دو تایم دو دقیقه‌ای با 30 ثانیه استراحت بین دو تایم است.
 • زمان کشتی در رده سنی جوانان و بزرگسالان دو تایم سه دقیقه‌ای با 30 ثانیه استراحت بین دو تایم است.

هر زمان دو دقیقه ایی از کشتی ها برای خودداری استقلال است و کشتی گیرانی که موفق شوند در دو زمان به پیروزی دست یابند به عنوان برنده معرفی خواهند شد و نیازی به برگزاری زمان سوم نیست.

: برای دریافت مشاوره درباره قوانین ورزش کشتی فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «قوانین ورزش کشتی» در کادر زیر بنویسید :
2 + 6 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید