کد مطلب:  5293  درج نظر
زمان مطالعه: 6 دقیقه
قوانین ورزش کشتی

قوانین ورزش کشتی

قوانین و مقررات ورزش كشتی آزاد و فرنگی 1- زمان كشتی نوجوانان 16-17 سال در سه زمان 30/1 دقیقه ایی ، جوانان و...
زمان مطالعه: 6 دقیقه

قوانین و مقررات ورزش کشتی آزاد و فرنگی

1- زمان کشتی نوجوانان 16-17 سال در سه زمان 30/1 دقیقه ایی ، جوانان و بزرگسالان در سه زمان 2 دقیقه ایی با 30 ثانیه استراحت مابین آنها برگزار خواهد شد هر زمان دو دقیقه ایی از کشتی ها برای خودداری استقلال است و کشتی گیرانی که موفق شوند در دو زمان به پیروزی دست یابند به عنوان برنده معرفی خواهند شد و نیازی به برگزاری زمان سوم نیست .

2- کشتی گیرانی که در یک زمان دو دقیقه ایی موفق به اجرای یک فن پنج امتیازی و یا دو فن 3 امتیازی شوند بدون توجه به امتیازهای کسب شده از سوی حریف برنده آن زمان خواهند بود ، در چنین شرایطی داور مسابقه موظف است کشتی را قطع و از کشتی گیر برتر برای ادامه کشتی سئوال کند ، در صورت ادامه ندادن ، نتیجه آن زمان دو دقیقه ایی کشتی به سود کشتی گیر برتر اعلام خواهد شد .

3- هر وقت در یک زمان کشتی اختلاف امتیازهای دو کشتی گیر به شش برسد ، رئیس تشک موظف است پس از به حالت عادی درآمدن کشتی دستور قطع آن را به داور وسط بدهد ، که در این شرایط داور از کشتی گیر برتر سوال میکند کشتی را ادمه می دهد یا خیر ، در صورت ادامه ندادن نتیجه زمان دو دقیقه ایی کشتی به سود کشتی گیر برتر اعلام خواهد شد .
تذکر : در شرایط فینال برای ادامه کشتی سئوال نخواهد شد .

4- ادامه کشتی در هر شرایطی که فنی اجرا و به بیرون از تشک منتهی شود بدون توجه به امتیاز دریافت شده به وسیله مجری سر پا در وسط تشک خواهد بود .

5- تنها در یک مورد که کشتی گیر مدافع در حالت خاک اقدام به انجام حرکات خطا کند پس از در نظر گرفتن امتیاز جریمه و اخطار از سوی داوران ، ادامه کشتی در خاک خواهد بود ، در بقیه حالات ادامه کشتی در هر شرایطی پس از قطع از سوی داور سر پا در وسط تشک دنبال خواهد شد .

6- کشتی در هر زمان منجر به ضربه فنی شود ، ضربه کننده برنده نهایی کشتی خواهد بود ، در واقع تنها ضربه فنی و سه اخطاره شدن است که در هر زمانی روی دهد ، تمام کننده یک مسابقه خواهد بود .

7- چنانچه کشتی .در یک زمان دو دقیقه ایی با نتایج 1-1 ، 2-2 ، 4-4 و 6-6 و هر نتیجه دیگر مساوی به اتمام برسد ، برنده کشتی کسی خواهد بود که کمترین اخطار را داشته باشد ، در صورت مساوی بودن امتیازها و اخطارها کشتی گیری که آخرین امتیاز را دریافت کرده است به عنوان برنده آن زمان اعلام خواهد شد .

8- فرار از تشک و فرار از فن ، تمارض استفاده از فنون خطا با یک امتیاز جریمه و یک اخطار برای خاطی همراه خواهد بود .

9- در هر زمان از طول کشتی ، تعداد اخطارهای کشتی گیری به سه برسد بازنده کشتی خواهد بود حتی اگر از نظر امتیاز نسبت به حریف برتری داشته باشد .

10- در شرایط ضربه فنی ، سه اخطاره شدن ، حاظر نشدن روی تشک به هر نحوی آسیب دیدگی ، کشتی گیر برنده صاحب پنج امتیاز مثبت خواهد شد و به بازنده نیز امتیازی تعلق نخواهد گرفت .

11- اجرای مکرر بارانداز و فتیله پیج مجاز است و مجری می تواند در طول کشتی به دفعات از این دو فن استفاده کند .

12- چنانچه کشتی گیری در کش و قوس و بدون هول دادن از سوی حریف پایش از تشک خارج شود یک امتیاز از دست خواهد داد ، این شرایط برای مجری فن یا مدافع یکسان است ، یعنی اگر مجری هم در حالت اجرای فن پایش از تشک خارج شود یک امتیاز از دست میدهد .

13- در مقررات جدید اخطار کم کاری ( پاسیو ) وجود ندارد در مقابل کشتی گیرانی که حالت کم کاری داشته باشند پس از یک باز تذکر از سوی داور در صورت ادامه با یک امتیاز و یک اخطارکشتی را قطع پس از اعلام به کشتی گیر

14- کشتی گیرانی که به هر صورت از انجام کشتی با حریف خودداری و یا بطور عمد وانمود به آسیب دیدگی کنند ، خطا کار شناخته شده و با یک امتیاز و یک اخطار جریمه برخواهند شد .

تذکر : در صورت آسیب دیدگی که با خونریزی همراه باشد زمان استراحت مجاز پزشکی بدون در نظر گرفتن جریمه برای کشتی گیر آسیب دیده حفوظ خواهد بود .

15- فاصله بین دو کشتی از 30 به 15 دقیقه کاهش یافته است .

16- فرار از تشک در حالت خاک با یک امتیاز و یک اخطار همراه است و ادامه کشتی سرپا در وسط تشک خواهد بود .

17- کشتی گیرانی که در داخل تشک به داخل ریسک اقدام به اجرای فن میکنند و بدون دریافت امتیاز در خاک حریف قرار می گیرند ، امتیازی از دست نمی دهند ، اما اگر به حالت ریسک در منطقه زون اقدام به اجرای فن کنند و در خارج از تشک در خاک حریف قرار گیرند ، یک امتیاز از دست می دهند و ادامه کشتی سرپا در وسط تشک خواهد بود .

18- در شرایط خاک اگر مدافع بدون فشار از سوی حریف از تشک خارج شود یک امتیاز از دست می دهد ادامه کشتی سرپا در وسط تشک خواهد بود .

19- چنانچه کشتی در پایان یک زمان دو دقیقه ایی با نتیجه صفر بر صفر به پایان برسد داوران با استفاده توست سکه مجری قانون سینه به سینه در فرنگی و خم گیری در آزاد را مشخص می کنند

که شامل شرایط ذیل است :

الف- زمان برای اجرای قانون سینه به سینه یا خم گیری 30 ثانیه خواهد بود ، چنانچه برنده توست نتواند در این مدت به امتیازی دست یابد با یک امتیاز و یک اخطار جریمه میشود و کشتی در یک تایم به سود حریف به اتمام خواهد رسید .

ب- در هر شرایطی که قبل از اتمام زمان 30 ثانیه تعیین شده یکی از کشتی گیران موفق به اجرای فنی شود که امتیازی در بر داشته باشد ، کشتی بلافاصله از سوی داور قطع و آن تایم به سود مجری به اتمام خواهد رسید .

پ- در کشتی فرنگی اگر برنده توست موفق به جفت کردن دستان خود به دور کمر حریف شود ، داور موظف است بلافاصله سوت آغاز کشتی را بزند ، حتی اگر دستان حریف باز باشد ، در واقع در این شرایط فقط برنده توست برای داور مهم است .

ت- هرگز باز شدن دست مجری یا مدافع پس از سوت داور شامل جریمه و منجر به قطع کشتی نمی شود . تنها کسب امتیاز قبل از پایان 30 ثانیه تعیین شده منجر به قطع کشتی خواهد شد ، اگر برنده توست نتواند تا 30 ثانیه امتیازی کسب کند با یک امتیاز و یک اخطار جریمه مواجه خواهد شد .

ث- پای هر یک از کشتی گیران در شرایط عادی در اجرای قانون سینه به سینه یا خم گیری از تشک خارج شود با یک امتیاز و یک اخطار جریمه خواهند شد .

ج- هر یک از کشتی گیران بدون تلاش برای اجرای فن و به صورت هول حریف را از تشک خارج کند نه تنها امتیازی دریافت نمی کند بلکه با یک امتیاز و یک اخطار جریمه خواهد شد .

چ-در خم گیری داورم موظف پس از گرفتن خم از سوی برنده توست و بلافاصله پس از لمس دستان مدافع با بدن وی سوت آغاز کشتی را برنده ، پس از سوت اگر پای مدافع از دستان برنده توست خارج شود و یا حتی کشتی به حالت رودر رو هم در بیاید داور مجاز به قطع کشتی نیست ، تنها کسب امتیاز تا پایان مدت 30 ثانیه منجر به قطع کشتی خواهد بود . در واقع برنده توست 30 ثانیه فرصت دارد که به هر شکلی حتی پس از خارج شدن پای حریف از دستان وی موفق به کسب امتیاز شود ، در غیر اینصورت با یک امتیاز و یک اخطار جریمه میشود و زمان دو دقیقه ایی مسابقه به سود حریف به اتمام خواهد رسید .

ح- در اجرای قانون سینه به سینه یا خم گیری داور مجاز به لمس کشتی گیران نیست .

خ- کشتی گیران که یکبار از اجرای دستور داور شرپیچی کنند ( چه مدافع چه مجری ) اگر برای بار دوم عمل خود را تکرار کنند با یک امتیاز و یک اخطار جریمه مواجه خواهند شد .

د- در جدول مسابقات تغییر تازه ای ایجاد نشده و رقابتها به همان شکلی که پیش از این از سوی فیلا اعلام شده بود برگزار خواهند شد .

: برای دریافت مشاوره درباره قوانین ورزش کشتی فرم زیر را تکمیل کنید
پرداخت هزینه مشاوره

معرفی نویسنده:

محتوا و مقالات پروفایل عمومی آسمونی توسط جمعی از همکاران دپارتمان های مختلف آسمونی نگارش و ویراستاری می شود، و بیشتر حول و محور موضوعات عمومی و روزانه می باشد

instagram.com/asemooniportal

نظر خود را درباره «قوانین ورزش کشتی» در کادر زیر بنویسید :

9 - 5 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید