مهاجرت به آمریکا و کانادا
کد مطلب:  10748 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه
شعر طنز زن ذلیل

شعر طنز زن ذلیل

گشته اسباب غرور و دلخوشییک زن لاغر سیاه و کشمشیبا قدی چون نردبانی بر چنارکی توانم راه رفتن در کناردستها چون...
زمان مطالعه: 1 دقیقه
woman-smite
woman-smite

گشته اسباب غرور و دلخوشی
یک زن لاغر سیاه و کشمشی
با قدی چون نردبانی بر چنار
کی توانم راه رفتن در کنار

دستها چون بیل و ناخن دسته بیل
در تنم خنجر کند چون سیخ و میل
موی سر کم پشت و صورت پر ز مو
ماه پر لک گشته این سیمینه رو

چون ببینی خنده هایش پر کشی
یک به یک دندان زرد و سیم کشی
با دماغی تیز و باریک و بلند
چهره اش کرده فریبا و لوند

چشم و ابرو در هم و مخموره حال
ریز چون بادام خشک و زرد کال
کی زبان آید به کامش در سکوت
میزند مغزم دگر زنگی و سوت

مادری دارد چو رستم پهلوان
نعره اش لرزد تن شیر ژیان
هفته ای ده شب بیاید خواهرش
پر کند از مرغ و ماهی هیکلش
گشته ام پیر و زمین گیر و علیل
هست تیره روزگار زن زلیل

 

مطالب مرتبط:

شعر طنز زن گرفتن

شعر طنز مجادله بین مرد و زن

مهاجرت به آمریکا و کانادا
: برای دریافت مشاوره درباره شعر طنز زن ذلیل فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «شعر طنز زن ذلیل» در کادر زیر بنویسید :
3 + 7 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید