کد مطلب: 4140 درج نظر
زمان مطالعه: 2 دقیقه
ضرب المثل با حرف ب

ضرب المثل با حرف ب

   • به باد هم نگو :  این راز را سخت پوشیده نگه دار    • با پنبه سر بریدن : با نرمی و لطف به کسی آسیب و ضرر...
زمان مطالعه: 2 دقیقه

 

 • به باد هم نگو :  این راز را سخت پوشیده نگه دار

 

 • با پنبه سر بریدن : با نرمی و لطف به کسی آسیب و ضرر رساندن

 

 • باد آورده را باد می برد : هر چه آسان به دست آید ، آسان هم از دست خواهد رفت

 

 • باد به پشت کسی خوردن : پس از مدتی کاهلی و بیکاری ، شروع کار بر کسی دشوار بودن

 

 • باد در آستین کسی کردن : کسی را با تعریف و تمجید فریفتن

 

 • با دمش گردو می شکند : از پیش آمد حاضر بسیار شاد و خرسند است

 

 • بادنجان بم آفت ندارد : خاطر جمع باش به او آسیبی نمی رسد

 

 • بادنجان دور قاب چین : چاپلوس و متملق

 

 • بار کج به منزل نمی رسد : کار از پایه خراب ، نتیجه ای در بر ندارد

 

بازی اشکنک دارد ، سر شکستنک دارد : مثلی است متداول میان اطفال ، برای تسلا به کودکی می گویند که در بازی به او آسیب رسیده است

 

 • با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشتن : با وجود فقر و بی بضاعتی صورت ظاهر را حفظ می کند

 

با شاخ گاو سر را به جنگ انداختن : خود را به مهلکه انداختن

 

با طناب پوسیده کسی به چاه رفتن : به واسطه امید و اعتقاد نابجا در بلا گرفتار آمدن

 

بالای سیاهی که رنگی نیست : بدتر از این نخواهد شد

 

باید گذاشت در کوزه آبش را خورد : این وعده وفا نخواهد داشت

 

با یک دست دو هندوانه نمی توان برداشت : به انجام رساندن دو کار خطیر همزمان دشوار است

 

با یک گل بهار نمی شود : از یک مورد نتیجه کلی نمی شود گرفت

 

ببینیم و تعریف کنیم : در پاسخ آن که ادعا کند چنین و چنان کنم گویند

 

بد را باید بد گفت ، خوب را خوب : اگر پیش از این کارهای بدی کرده است ، این یک کارش خوب بوده

 

برای کسی بمیر که برای تو تب کند : غم کسی را بخور که بر غم تو اندوهگین شود

 

برای همه مادر است برای من زن بابا : با همگان مهربان است و با من بی مهری می کند

 

بر یخ نوشتن : قطع امید کردن

 

بزک نمیر بهار میاد ، کنبزه با خیار میاد : وفای این وعده بسیار دور است

 

بوی حلواش می آید : پیر است و مرگش نزدیک

 

به روباه گفتند : شاهدت کیست ؟ گفت : دمم : شاهد مغرض است و با این شهادت به او منفعتی می رسد

 

به گمانش علی آباد شهری است : به غلط گمان نیک روزی می برد

 

به مرگ می گیرد تا به تب راضی شود : زیاده طلب می کند تا طرف به اندازه کافی تن بدهد

 

به نام ما به کام تو : به ظاهر از آن ماست اما نفعش به دیگری می رسد

 

یک تیر و دو نشان زدن : از امکانات موجود نهایت بهره را بردن

 

بی رگ است : غیور نیست

معرفی نویسنده:

ثبت نظر درباره «ضرب المثل با حرف ب»

دیدگاه خود را در کادر زیر بنویسید

6 - 4 = ?