کد مطلب: 1653 درج نظر
زمان مطالعه: 2 دقیقه
چرا نماز می خوانیم؟

چرا نماز می خوانیم؟

انسان در زندگى این جهان با توجه به «عوامل غافل كننده» به تذكر و یادآورى نیاز دارد.باید وسیله‏اى او را در...
زمان مطالعه: 2 دقیقه

انسان در زندگی این جهان با توجه به «عوامل غافل کننده» به تذکر و یادآوری نیاز دارد.باید وسیله‏ای او را در فاصله‏ های مختلف زمانی به مبدأ هستی توجه دهد، هدف آفرینش را بهیادش آورد و از غرق شدن در گرداب غفلت و بی‏ خبری بازش دارد .این وظیفه مهم به عهده نماز است

1 - به عبارت دیگر، انسان موجودی دو بعدی است و خداوند هستی‏ بخش او را مرکب از جسمو روح آفریده است. همان‏گونه که وی از ابتدای خلقت جسم و ماده خویش تا پایان زندگانی دراین دنیا به افاضه از ناحیه خالق خویش نیاز دارد و بدون آن لحظه‏ای درنگ نخواهد کرد، درزندگانی روحانی نیز از هنگامی که درک و شعورش کامل شد تا پایان زندگانی به فیض ‏بخشیاز سوی مبدأ پیدایش خویش نیازمند است تا قلبش نمیرد و به زندگانی روحانی‏اش ادامه دهد؛ واین مقصود جز از راه ارتباط با آفریدگار متعال حاصل نخواهد شد؛ و چنان که خود فرمود ودر آیات بسیاری از قرآن بر آن تأکید ورزید: بهترین راه ارتباط با او نماز است. از این رو، درنخستین دستورها به موسی(ع) آمده است «نماز را برپادار تا به یاد من باشی»

2 - یکی از مفسران می ‏گوید: این که در این آیه «ذکر» و یاد خدا را مخصوص نماز کردهبدان سبب است که نماز برترین عملی است که فروتنی و بندگی در آن نمودار می‏ شود؛ و بهعبارتی در نماز «یاد خداوند» تجسم پیدا می ‏کند

3 - در چندین آیه قرآن، مهم‏ترین مسأله پس از شناخت خداوند و ایمان به او برپا داشتن نمازشمرده شده است‏

4 - امام صادق(ع) نیز می‏ فرماید: پس از شناخت خداوند هیچ عملی نیست که با نماز برابری کند

5 - برخی از احادیث بر این نکته تأکید ورزیده‏اند که نماز اساس و پایه اصلی دین و ایماناست؛ پایه‏ای مرکزی که در وسط خیمه قرار می ‏گیرد و اگر برداشته شود، خیمه فرومی ‏ریزد

6 - برخی از اعمال چون امر به معروف و نهی از منکر و جهاد در راه خدا آثار بسیار دارندو بر آن‏ها تأکید فراوان شده است؛ اما اگر نیک بنگریم در می‏ یابیم همه آن‏ها بسان طناب‏ها یاچوبک‏های اطراف خیمه‏ اند. البته برای برپا ماندن خیمه به همه این طناب‏ها و چوبک‏ها نیاز است؛اما آنچه انگیزه کارهای نیک را تقویت می‏کند و کارهای امر به معروف و جهاد و... جهت می ‏دهد یاد خدا است که بهترین قالب آن نماز است.

قرآن کریم در دو سوره مؤمنون(آیات 1 تا 11) و معارج(آیات 22 تا 34) به ترتیب شش وهشت ویژگی انسان‏های شایسته را برشمرده و در آغاز و انجام آن‏ها نماز را مطرح فرمودهاست. از نماز شروع و به نماز ختم می ‏گردد. این آغاز و پایان نشان می‏دهد در میان تمام ایناوصاف توجه به نماز برترین و مهمترین آن‏ها است؛ چرا که نماز مهم‏ترین رابطهمخلوق باخالق و برترین مکتب تربیت است.

معرفی نویسنده:

ثبت نظر درباره «چرا نماز می خوانیم؟»

دیدگاه خود را در کادر زیر بنویسید

7 - 5 = ?