کد مطلب: 54612 درج نظر
مشاوره قبل از ازدواج چیست وبهترین زمان برای مشاوره گرفتن چه موقع میباشد؟؟
زمان مطالعه: 1 دقیقه
مشاوره ازدواج یعنی نشان دادن واقعیتها به دوطرف در هنگام مشاوره ازشما تستهایی گرفته میشود که همراه با نتایج...

مشاوره ازدواج یعنی نشان دادن واقعیتها به دوطرف در هنگام مشاوره ازشما تستهایی گرفته میشود که همراه با نتایج آن تستها وصحبتها میتوان گفت که دوفرد مراجعه کننده برای زندگی با یکدیگر مناسب هستند یاخیر

مشاوره قبل از ازدواج یکی ازملزومات میباشد که باید بیشتر مورد توجه قرارگیرد.

بسیاری از عزیزان درمورد مشاوره قبل از ازدواج تصویر مناسبی ندارند.
وشاید آن رامهم ندانند ولی باید متذکرشد که این مشاوره باعث میشود شما با عقل ومنطق وبه درستی قدم بردارید تا دچار مشکلات کمتری در زندگی مشترک باشید وبرای گرفتن مشاوره لطفا به روانشناس مراجعه نمایید نه اینکه از تجربیات اطرافیان ونسخه پیچیدن دیگران استفاده کنید .
بسیاری از عزیزان میپرسند بهترین زمان برای مشاوره قبل از ازدواج چه زمانیست ؟

درپاسخ به این عزیزان باید گفت قبل از شکل گیری روابط عاطفی ودلبستگی

یعنی بعداز تقریبا ده ساعت صحبت ودویا سه جلسه ملاقات میتوان ازمشاوره قبل از ازدواج استفاده کرد اگر زمان بیشتر شود به واسطه درگیر شدن عواطف هرگز اثر اصلی که مشاوره میتواند داشته باشد را نخواهد داشت پس باید قبل از درگیر شدن احساسات وعواطف این کار را انجام داد.

 

نوشته خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

ثبت نظر درباره «مشاوره قبل از ازدواج چیست وبهترین زمان برای مشاوره گرفتن چه موقع میباشد؟؟»

برای ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید


ورود به سایت