کد مطلب: 33444 درج نظر
17 خرداد ، سالروز پرده برداری از مجسمه فردوسی در تهران (1338 ش)
زمان مطالعه: 1 دقیقه
درهفدهم خرداد 1338 با برپایی مراسمی ، از مجسمه ابوالقاسم فردوسی ساخته استداد ابوالحسن صدیقی در میدان فردوسی شهر تهران پرده برداری شد.

تردیدی نیست که فردوسی بیش از هركس دیگر به ایران و ایرانی خدمت بی شائبه كرده، فرق فردوسی با سایر ایراندوستان ، در این بوده كه بدون چشم‌داشت عمر خود را وقف خدمت به وطن و زبان فارسی كرد. مهرماه سال 1313 کار نوسازی آرامگاه فردوسی درتوس پس از شش سال به پایان رسید و بیستم این ماه طی مراسمی با حضور مستشرقین و ایران‌شناسان سراسر جهان، ادیبان كشور و مقامات فرهنگی و دولتی گشایش یافت و در هفدهم خرداد 1338 نیز با برپایی مراسمی ، از مجسمه ابوالقاسم فردوسی در میدان فردوسی شهر تهران پرده برداری شد. ایران‌شناسان شرکت کننده در مراسم ضمن قطعنامه‌ای به فردوسی لقب میهن‌دوسترین ایرانیان داده شد كه عمر خود را داوطلبانه صرف خدمت به ایران، تاریخ آن و زبان پارسی كرد و تاریخ ایران (شاهنامه) را به شعر در آورد.

مورخان متفقا ابوالقاسم فردوسی را تنها فرد در سراسر تاریخ بشر خوانده اند كه بدون هرگونه دریافت، همه عمر خود را صرف زنده كردن تاریخ وطنش ، خصلت های نیك هموطنان  و زبان نیاكان و شناساندن فرهنگ و تمدن كهن میهنش كرد و به نوشته رضا زاده شفق، شصت هزار بیت شعر گفت تا شكوه ایران باقی بماند و باعث افتخار و دلگرمی نسل‌های بعد باشد تا بدانند كه چه میراثی گرانبها و با عظمت برایشان باقی مانده و با همه توان بكوشند كه این میراث همچنان سربلند و بزرگ و عزیز باقی بماند.

ثبت نظر درباره «17 خرداد ، سالروز پرده برداری از مجسمه فردوسی در تهران (1338 ش)»

برای ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید


ورود به سایت