کد مطلب:  7395 
2 نظر
2 نظر
زمان مطالعه: 7 دقیقه
عجایب شگفت انگیز اعماق دریا و اقیانوس

عجایب شگفت انگیز اعماق دریا و اقیانوس

عجایب دریا و راز های بی شمار آن همواره مورد توجه دریانوردان بوده است. دریا ها و اقیانوس ها علاوه بر زیبایی و آرامش، منابع وسیعی از ذخایر نفت و گاز جهان را در خود جای داده اند.
زمان مطالعه: 7 دقیقه

عجایب شگفت انگیز اعماق دریا و اقیانوس روز به روز در حال افزایش است. تقریبا بیشتر سطح زمین را آب فرا گرفته است و تنها 5 درصد آن تا به امروز کشف شده است. موجودات عجیبی در اعماق دریا ها و اقیانوس ها وجود دارند که تا کشف آن ها چیزی نمانده است. در این بخش از آسمونی عجایب شگفت انگیز اعماق دریاها و اقیانوس ها را مشاهده می کنید. 

عجایب اعماق دریا و اقیانوس


عجایب دریایی
عجایب دریایی

گونه های میکروسکوپی زیر دریا از تنوع زیادی برخوردار هستند. در اوایل قرن 21 نقش ویروس ها در اکوسیستم دریایی به خوبی شناخته شده است. نقش فیتوپلانکتون ها به عنوان تامین کننده های منابع غذایی در اقیانوس به خوبی مشخص شده است. فیتوپلانکتونها به انواع زیر تقسیم می شوند: سیانوباکتری ها (که به آنها جلبک یا باکتری های سبز- آبی نیز گفته می شود)، انواع جلبکها که عبارت هستند از قرمز، سبز، قهوه ای و دیاتوم های زرد – سبز، دینوفلاژلات ها، ائگلنوئیدها، کوکولیتوفوریت ها، کریپتوموندانس،کلروموندانس، پاریسنوموندانس و سیسلیکوفلاژلات ها.زوپلانکتون ها نمونه های بزرگ تر از فیتوپلانکتون ها هستند و همه گروههای آنها جز انواع میکروسکوپی محسوب نمی شوند. بسیاری از پروتوزوآها زوپلانکتون هستند، مانند دینوفلاژلاتها، زوفلاژلاتها، فرامینیفرها و رادیولارینها.

بسیاری از گونه های جانوری بزرگ تر در ابتدای زندگی به صورت زوپلانکتونها هستند مانند لارو ماهیها یا شکل های اولیه ستاره دریایی. زندگی گیاهی معمولا در مقایسه با زندگی جانوری از تنوع کمتری برخوردار است. بسیاری از قسمتهای کم عمق اقیانوس با گیاهان و جلبک ها پوشیده شده است. جلبکهایی نظیر «Sargassum» و جلبک قهوه ای از این گروه محسوب می شوند. گیاهانی که می توانند در دریا به بقای خود ادامه دهند معمولادر اعماق کم پیدا می شوند مانند علفهای دریایی منطقه بین جزر و مد نیز محیط مناسبی برای زندگی گیاهی است. زندگی گیاهی معمولادر مقایسه با زندگی جانوری از تنوع کمتری برخوردار است. بسیاری از قسمتهای کم عمق اقیانوس با گیاهان و جلبک ها پوشیده شده است.

ستاره دریایی و شقایق دریایی، کرم های دریایی،نرم تن صدف دار، اسکوئید و اختاپوس، اسفنج ها، بریوزوآ، اکینودرم ها شامل ستاره دریایی، هستند.

ماهی ها


ماهی اقیانوس
ماهی اقیانوس

ماهی ها یکی از بزرگ ترین گروه های جانوری هستند که در سطح زمین وجود دارند و با توجه به اینکه هنوز در محیط های آبی زندگی می کنند نشان می دهد که عوامل زیادی در تکامل آنها مهم هستند. آناتومی ماهیها شامل قلب، اپرکولوم، غدد ترشحی که تولید کننده مخاط هستند، کیسه های شنا، آبشش، لبها و چشمها است. ماهی در شرایط دریا و زیر آب می تواند عمل تنفس انجام دهد زیرا اکسیژن مورد نیاز خود رابا استفاده از آبششهایش از آب دریا دریافت می کند. باله ها به ماهی کمک می کند تا بتواند در محیط آبی پایدار باقی بماند.

ماهی های شناخته شده عبارت هستند از: ساردین، ماهی کولی، ماهی تن، دلقک ماهی و ماهیهایی که در اعماق زیاد به سر می برند شامل هالیبوت، ماهی روغن هستند. ماهی های شکارچی کوسه ها و باراکیودآ میباشند.

پستانداران دریایی


دنیای زیر اقیانوس
دنیای زیر اقیانوس

پنج نوع مختلف پستانداران دریایی وجود دارند. والهای دنداندار که خود شامل والهای Sperm و دلفینها میباشند. همچنین Cetaceans دارای والهای بالن مانند والهای خاکستری، والهای کوهاندار و والهای آبی است.

نهنگ دریایی، گونه انقراض یافته گاو دریایی،سیلها و شیرهای دریایی.خرسهای قطبی (خانواده Ursidae) هم جز پستانداران دریایی محسوب می شوند زیرا از نظر غذایی به دریا وابسته هستند.

ریف های مرجانی


شگفتی های اعماق دریا
شگفتی های اعماق دریا

یکی از سنگین ترین موجودات اقیانوس، ریفهای مرجانی هستند. ریفها از تنوع زیادی برخوردارند. ریفها هم در آب سرد و هم در آب گرم موجود هستند. ریف های مناطق حاره اکثرادر آبهای آب گرم موجودند. ریفها از مرجانها و نهشته های آهکی تشکیل می شوند و معمولادر بالای رخنمونهای سنگی در کف بستر اقیانوس قرار دارند. در حال حاضر در زیست شناسی دریایی، ریفها و پدیده ال نینو مورد توجه قرار گرفته است. در سال 1998، ریفهای مرجانی واقعه سفید شدگی برای یکبار در هزار سال متحمل شدند.

این واقعه سبب شد که تعداد زیادی مرجان در سطح جهان به دلیل افزایش ناگهانی دما در سطح دریا از بین رفتند. برخی از ریفها می توانند به شرایط اولیه برگردند، اما دانشمندان معتقد هستند که 58 درصد ریفهای مرجانی در معرض خطر قرار گرفته اند و پیش بینی می شود که با افزایش دمای جهان وضعیت مرجانها نسبت به گذشته وخیم تر شود.

اقیانوس شناسی زیست شناختی


عجایب اقیانوس
عجایب اقیانوس

زیست دریایی یا اقیانوس شناسی زیست شناختی تمام جانوران دریایی، شامل پلانکتونهای میکروسکوپی (از فمتوپلانکتون که حدود 0.02 میکرومتر هستند تا فیتوپلانکتون ها که تولیدکنندگان اصلی غذای دریا هستند) تا والها که طول بدنشان به 33 متر می رسد، را موردبررسی ومطالعه قرار می دهد. محیط هایی که در این رشته مورد بررسی قرار می گیرند عبارت هستند از لایه های کوچک سطح آب که در آن ارگانیسم ها و اجزا زیستی در سطح بین سطح اقیانوس و اتمسفر قرار گرفته اند تا بخشهای عمیق اقیانوس ها که گاهی اوقات عمق آنها به 10000 متر و یا بیشتر هم می رسد. ریفهای مرجانی، مجموعه جلبک های قهوه ای، محیط جزر و مد، محیط های گلی، ماسه ای و سنگی و مناطق پلاژیک اقیانوس مناطقی هستند که در آنها مواد جامد کمتر دیده میشوند.

تعداد زیادی از جمعیت جانوری و گیاهی سطح زمین در اقیانوس زندگی می کنند. با وجودی که اقیانوس ها 71درصد سطح زمین را به خود اختصاص داده اند، در مقایسه با خشکی 300 برابر موجودات را در خود جای داده اند. بسیاری ازگونه های اقیانوسی از نظر اقتصادی برای انسان اهمیت دارند مانند ماهی هایی که تامین کننده غذای انسان می باشند. البته باید این نکته را مورد توجه قرار داد، که بین موجوداتی که در اقیانوس و در خشکی زندگی می کنند، رابطه مستقیمی وجود دارد.

اطلاعات انسان درباره ارتباط زندگی در دریا با چرخه های مهم مواد مانند چرخه کربن و انتقال انرژی در اکوسیستم در حال گسترش است. با وجود این قسمت های زیادی از اعماق اقیانوس هنوز ناشناخته باقی مانده است.یکی از مطالبی که در زیست شناسی دریایی به کار می رود، اکتشاف و نقشه برداری از چرخه زندگی گونه های مختلف و مکانی که این گونه ها درآن زندگی می کنند، می باشد.

زیست شناسان دریایی تاثیر جریانهای اقیانوسی و جزرومد بر زندگی دریایی اثر میگذارند یا اثر سایر عوامل موجود در اقیانوس را در رشد، پراکندگی و زندگی گونه های دریایی بررسی می کنند. اخیرااز دستگاههایی مانند GPS در برای ثبت بصری وقایع زیر دریا استفاده می شود. دانشمندان مکانهایی را که گونه های مختلف دریایی زندگی می کنند و چرخه های زندگی خود را میگذرانند، مورد بررسی قرار می دهند. برخی از دستگاههایی که در زیر دریا مورد استفاده قرار می گیرند، برای تشخیص کلیه چرخه های زندگی مناسب نیستند، زیرا شرایط کاری در اقیانوس دشوار است.

عجایب دریا و اقیانوس یکی از پدیده های دیدنی طبیعت است. اتفاقات بسیاری در دنیای درون آب در جریان است که برخی از آن ها را دیده ایم و برخی دیگر هنوز کشف نشده اند. عجایب دریایی یکی از زیباترین جاذبه های طبیعی است و دنیای زیر اقیانوس داستان های بسیاری برای گفتن دارد.

جای ماشین در خیابان است اما تعدادی از آن ها در اعماق اقیانوس ها پیدا می شوند.

ماشین دریایی
ماشین دریایی

حلزون فلامینگو

حلزون فلامینگو
حلزون فلامینگو

موجود عجیبی که هنوز اسم ندارد!

ارواح دریایی
ارواح دریایی

شاید عجیب به نظر برسد اما هواپیما هم در قلب دریا وجود دارد!

تایتانیک در اعماق دریا
تایتانیک در اعماق دریا

عجایب دریای خزر


دریای خزر
دریای خزر

دریای خزر در دوران باستان قسمتی از اقیانوس تتیس بوده است. بعد از جدا شدن قاره گوندوانا از لوراسیا، این اقیانوس از بین می رود و امروزه کشورهای هند، پاکستان و اندونزی در محل آن اقیانوس قرار دارند.

دریای خزر به دریای "کاسپین"، "بزرگ‌ترین دریاچه جهان" و "کوچک ‌ترین دریای کره زمین» مشهور است. 

دریای خزر ذخایر نفت و گاز فراوانی دارد و بر اساس آمار به دست آمده، 4 درصد از ذخایر نفت و گاز جهان را در بر دارد. خاویار نیز یکی از منابع مهم دریای خزر است.

عجایب دریای خلیج فارس


عجایب خلیج فارس
عجایب خلیج فارس

خلیج‌فارس در امتداد دریای عمان و در کشور ایران قرار دارد. خلیج فارس چندین شبه جزیره دارد که هرساله میزبان گردشگران مختلفی در سراسر جهان هستند. از کشورهای همسایه با خلیج فارس می توان به عمان، عراق، عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، قطر و بحرین اشاره کرد. 

خلیج فارس جزایر بسیار زیبایی دارد. جزایر قشم، کیش، هرمز، هنگام، ناز و هندورابی و ... در دریای پارس قرار دارند. گونه های جانوری متنوعی در این دریا وجود دارد. خلیج فارس زیستگاه اصلی دلفین ‌ها و نهنگ ‌ها می باشد و 5 گونه از لاک‌ پشت‌های موجود در جهان در آب ‌های خلیج‌ فارس زندگی می‌ کنند.

عجایب دریای کارائیب


عجایب دریای کارائیب
عجایب دریای کارائیب

دریای کارائیب (دریای غرائب) در غرب اقیانوس اطلس قرار دارد. سواحل دیدنی دریای کارائیب هر ساله گردشگران بسیاری را به سوی خود جذب می کند. از مناطق شگفت انگیز و دیدنی دریای کارائیب می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • جزایر ویرجین بریتانیا
  • خلیج Bioluminescent، Vieques، پورتوریکو
  • پارک ملی دریایی Bonaire 
  • منطقه سنت لوسیا
  • دریاچه پچ، ترینیداد
  • آتشفشان Soufriere Hills، مونتسرات

 

عجایب اقیانوس ارام


عجایب اقیانوس آرام
عجایب اقیانوس آرام

اقیانوس آرام یک پدیده عجیب در درون خود دارد که تا به امروز دانشمندان هنوز جواب آن را نیافته اند. در اقیانوس آرام حفره ای وجود دارد که برخی آن مکان را دروازه جهنم می نامند. این حفره مانند یک گرداب آب ها را به درون خود می کشد و کسی تا به حال به این منطقه نزدیک نشده است. دانشمندان معتقدند که این منطقه بسیار خطرناک است، اما نه به دلایل و افسانه هایی که میان مردم رایج است.

دریا آن چنان مملو از معماهاست که حتی باتجربه ترین دریانوردان و اقیانوس شناسان دنیا نیز نمی توانند ادعا کنند که به تمامی رازهای آن پی برده اند.

هزاران سال است که انسان، کشتیهای خود را بر پهنه دریا می راند و جدای استفاده از آرامش و زیبایی های نهفته در آن، از آن ماهی صید می کند و مایحتاج خود را به دست می آورد.

 

نظر خود را درباره «عجایب شگفت انگیز اعماق دریا و اقیانوس» در کادر زیر بنویسید :
2 + 7 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید