کد مطلب: 10126 درج نظر
کلاهبرداری به روش پیدا کردن گنج با پیش شماره 0916

کلاهبرداری به روش پیدا کردن گنج با پیش شماره 0916

مدت هاست که برای برخی از شهروندان پیامک هایی از پیش شماره 0916 دریافت می شود، که شخص خودش را فردی روستایی و...
زمان مطالعه: 4 دقیقه
مدت هاست که برای برخی از شهروندان پیامک هایی از پیش شماره 0916 دریافت می شود، که شخص خودش را فردی روستایی و عشایر معرفی می کند که مقداری سکه و طلای قدیمی پیدا کرده است و از گیرنده پیام می خواهد که به او کمک کند تا این اشیای قیمتی را با هم بفروشند و سودش را تقسیم کنند و نکته ی جالب اینکه با استفاده از نام های ائمه و قرآن کریم شخص را قسم می دهد که شماره ی شما را با استخاره پیدا کرده است

با بررسی که پورتال آسمونی از این موضوع انجام داده است و همکاری که با پلیس 110 صورت گرفته است، این روش نوعی کلاهبرداری به روش پیامکی است که شهروندان زود باور را هدف قرار داده تا بتواند از این طریق کلاهبرداری و سوءاستفاده نماید. لطفاً در چنین مواردی این پیامک را نادیده گرفته و موضوع را با اعلام شماره موبایل فرد به پلیس 110 اطلاع دهید.

برای تماس با پلیس، شماره 110 را از طریق موبایل یا تلفن ثابت بگیرید.

نمونه هایی از این دست پیام ها را در این بخش آسمونی می توانید ببینید :

«سلام من سیدمراد حسینی از عشایر چادرنشین هستیم حقیقت چند وقت پیش باپسرعموم دنبال گوسفندا مقداری وسیله زیرخاکی پیدا کردیم 1000 تاسکه طلابا دوتا مجسمه شماره شمارا گرفتم قران وکیلی گوفتم شما برادری درحقم بکن برامون بفروش نسف برای شما نسف برای ما اما تورا به امام حسین قسم به کسی چیزی نگوزنگ بزن»

«سلام ببخشیدمزاحم شدم عشایرچادرنشین هستم شماره شماتوکل برخدانوشتم به نیت پنج تن وباقران استخاره کردم خوب امدمقداری اتیغه طلاداخله کوزه دنبال گوسفنداپیداکردیم اگه خریداری نصف شما نصف ما به اقاامام رضاحقیقت داره فقدتورابه اقاابولفضل قسمت میدم پیشه کسی نگی تاهمه چی تموم بشه برادربنه من وشماقران که به هم خیانت نکنیم زنگ بزن برادرتوکل برخدا»

«آقا سلام علیکم.من سیدعلی یار از منطقه اراک مرکزی هستم.گوسفند و گاو داریم.چادرنشین.هستیم.خواستم درباره روزی حلالی که خدا به ما داده با شما صحبت کنم چند وقت پیش من و عمویم با گوسفندها پایین تپه مقداری وسیله طلا داخل کوزه پیدا کردیم.دوتامجسمه با 1812تاسکه.مادرمن سیداست شماره شما رااستخاره کردیم .خوب آمد من هم چون درشهرآشنایی ندارم به شما پنا آوردم و از ناچاری پیام دادم حالا شما هم در حق مابرادری بکن اما تورا به امام حسین قسم به کسی چیزی نگو من چون به قرآن پنا بردم کارم درست می شود ان شااله..خدا برای شما هم بسازد!»

«سلام علیک من سید جواد بختیاری هستم ازمنطقه مرکزی اراک مزاهم شدم عشایر چادرنشین هستیم گاوگوسفند داریم .حقیقت عموم دوتا مجستمه با1312عدد سکه پیداکرده گوفتم پیام بدیم به شهر دوری که فامیلام نفهمند مادرمن سیداست من شماره شمارا پناه برخدانوشتم اوبه قرآن استخاره کرده خوب آمداگر درتوان شماهست کمک کنید آنهارا برای مابفروشید اما تورا به آقا امام حسین قسم میدهم باکسی صبحت نکن حضرت عباس وکیل بین ماوشماهرچند قیمت داشتن نصف به نصف خدابرای شما بسازد .»

«سلام؟من سیداحمد بخدیاری هستم ازترف اراک مرکزی مزاهمت میشم ماه عشایر چادرنشین هستیم ماه دونبال گوسفندابودمه دو هزارسکه و دوتا مجسمه پیدا کرمه گعفتم اوز برادر بزرگ برام بفروش نسم شما نسم ماه قسمت میدم به امام حسین برای هم کسی صحبت نکنی به ناموس زهراه دارم حقیقت میگویم اگه میتوانی کاری برام انجام بدی خبرم کن خیلی مهمنونمت این شمار شما استخار قران گرفتم به قران دارم حقیقت میگویم هتمن زنگ بزن»

«سلام برادرسیدمحمد بختیاری هستم عشایرازاستان مرکزی شهرستان خمین حقیقتش چندوقت پیش باعموم دنبال گوسفندابودیم که 1813سکه و2مجسمه طلاپیداکردیم ایناروبفروش نصف براشمانصف براما به قرآن راست میگم شمارتونو با قرآن استخاره گرفتم.ازناچاری به شما پیام دادم اگرمیتونی کمک کنی زنگ بزنی .»

«ﺁﻗﺎ ﺳﻼ‌ﻡ ﻋﻠﻴﮑﻢ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻣﻴﻦ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺭﺍﮎ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺷﻬﺮ ﺍﺯﻧﺎ ﻫﺴﺘﻢ. ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻭ ﮔﺎﻭ ﺩﺍﺭﻳﻢ، ﭼﺎﺩﺭ ﻧﺸﻴﻦ ﻫﺴﺘﻴﻢ، ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺭﻭﺯﻱ ﺣﻼ‌ﻟﻲ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﭘﻴﺶ ﻣﻦ ﻭ ﻋﻤﻮﻳﻢ ﺑﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻫﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﭙﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭﻱ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻃﻼ‌ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﻮﺯﻩ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﺮﺩﻳﻢ، ﺩﻭ ﺗﺎ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺑﺎ 1812 ﺗﺎ ﺳﮑﻪ، ﻣﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺳﺘﺨﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻳﻢ، ﺧﻮﺏ ﺁﻣﺪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﻨﺎﻩ ﺁﻭﺭﺩﻡ ﻭ ﺍﺯ ﻧﺎﭼﺎﺭﻱ ﭘﻴﺎﻡ ﺩﺍﺩﻡ ﺣﺎﻻ‌ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺎ ﺑﺮﺍﺩﺭﻱ ﺑﮑﻦ ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﻲ ﭼﻴﺰﻱ ﻧﮕﻮ ﻣﻦ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺮﺩﻡ ﮐﺎﺭﻡ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺍﻥ ﺷﺎﺀﺍ... ﺧﺪﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺴﺎﺯﺩ.»

«آقا سلام علیکم، ببخشید من سید مراد بختیاری از اراک روستای مومن آباد هستم، گوسفند و گاو داریم، چادرنشین هستیم، می‌خواهم درباره روزی حلالی که خدا به من داده با شما صحبت کنم، چند روز پیش عمویم با گوسفندان پایین تپه مقداری وسیله طلا داخل کوزه پیدا کرد، دو تا مجسمه با 1812سکه، مادر من سید است. شماره شما را به قرآن استخاره کردیم خوب آمد من هم چون آشنایی در شهر ندارم از ناچاری پیام دادم حالا شما هم در حق ما برادری بکن کاری برایمان بکن اما تو را به امام حسین به کسی چیزی نگویید من چون به قرآن پناه برده ام کارم درست می شود، انشاءا... خدا برای شما بسازد.»

«سلام من سید مراد بختیاری هستم از شهرستان دورود عشایر چادر نشین هستیم. گاو گوسفند داریم. حقیقت چند وقت پیش عموم با گوسفندا پاین تپه دوتا مجسمه 1812 تا سکه طلا قدیمی پیدا کر اگه میتوانی برایمان بفروش مادرم سید است شماره شما را به قران استخاره کردم خوب امد اگر در توان شما هست کمکم کن تورا به امام حسین با کسی صحبت نکن. بقران محمد حقیقت داره زن گبزن»

 

هموطنان گرامی امنیت شما، دوستان، خانواده و اطرافیانتان مهم است، لینک این صفحه برای آنها ارسال نمایید.
  • اختصاصی پورتال آسمونی 

معرفی نویسنده:

ثبت نظر درباره «کلاهبرداری به روش پیدا کردن گنج با پیش شماره 0916»

دیدگاه خود را در کادر زیر بنویسید

8 - 4 = ?