کد مطلب:  8356 
3 نظر
3 نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه
بهم گفتی خداحافظ ...

بهم گفتی خداحافظ ...

بهم گفتی خداحافظ منم میگم خداسعدی! ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﻏﻨﭽﻪ ﯼ ﻟﺒﻬﺎﺕ ، ﺑﺸﯿﻨﻪ ﻃﺮﺡ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ !!! بهم گفتی...
زمان مطالعه: 1 دقیقه

goodbye-summer2
goodbye-summer2

بهم گفتی خداحافظ

منم میگم خداسعدی!

ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﻏﻨﭽﻪ ﯼ ﻟﺒﻬﺎﺕ ،

ﺑﺸﯿﻨﻪ ﻃﺮﺡ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ !!!

بهم گفتی خداحافظ

منم میگم خداعطار!!

ﺑﺪﻭﻥ ﺟﺎﻭﯾﺪ ﻣﯽ ﻣﻮﻧﻪ ،

نخستین لحظه ی ﺩیدار!!

بهم گفتی خداحافظ

منم میگم خداسهراب!!

ﺧﻮﺷﺎ ﺁﻏﻮﺵ ﺩﺍﻍ ﺗﻮ ،

ﺧﻮﺷﺎ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﺏ !!!

بهم میگی خداحافظ

منم میگم خداخیام!!

ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺩﺍﻍ ﺁﺗﯿﺶ ﻟﺒﺖ ،

ﺭﻭ ﺻﻔﺤﻪ ﯼ ﻟﺒﻬﺎﻡ!

بهم میگی خداحافظ

منم میگم خداجامی!!

اﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﻧﺸﯽ ﻫﺮﮔﺰ ،

ﺍﺳﯿﺮ ﺗﯿﺮه ﻓﺮﺟﺎﻣﯽ !!!

بهم میگی خداحافظ

منم میگم خدا نیما!

ﻣﻨﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﺷﻖ ،

ﺑﺪﻭن ﺗﻮ ﺗﮏ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ..

نظر خود را درباره «بهم گفتی خداحافظ ...» در کادر زیر بنویسید :
2 + 7 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید