کد مطلب: 45885 درج نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه
همیشه و در همه حال به داشته هایتان فکر کنید نه به نداشته ها

همیشه و در همه حال به داشته هایتان فکر کنید نه به نداشته ها

همیشه و در همه حال به داشته هایتان فکر کنید نه به نداشته ها - Think about your possessions - آسمونی به نام یگانه عالم وقتی...
زمان مطالعه: 1 دقیقه
همیشه و در همه حال به داشته هایتان فکر کنید نه به نداشته ها - Think about your possessions - آسمونی همیشه و در همه حال به داشته هایتان فکر کنید نه به نداشته ها - Think about your possessions - آسمونی

به نام یگانه عالم

وقتی افسرده یا عصبانی هستیم به گونه ای با افکارمان برخورد می کنیم که انگار واقعیت دارند.

ممکن است فکر کنم حق با من است ولی امکان دارد اشتباه فکر کرده باشید.

وقتی مضطرب هستید شاید به این فکر کنید که نتوانید کارتان را به خوبی انجام دهید. این فکر می تواند درست یا غلط باشد.

چون من به گونه ای خاص می اندیشیم اصلا به این معنا نیست که افکار من واقعأ درست است.

افراد باید یاد بگیرند تا افکار خود را بشناسند و سپس آنها را با واقعیت تطبیق دهند.

برای جداسازی افکار، واقعیت ها و احساسات یک تکنیک وجود دارد.

در این تکنیک یاد می گیرید که چگونه یک واقعیت می تواند منجر به باورها، احساسها و رفتار متفاوت شود.

اگر من معتقد باشم که در امتحان به هیچ وجه خوب عمل نخواهم کرد ممکن است طبق همین فکر احساس نا امیدی کنم و حال و حوصله مطالعه نداشته باشم ولی وقتی به خودم امیدواری بدهم و بگویم که من نمره خوبی خواهم گرفت حتمأ حال و حوصله درس را پیدا می کنم. وقتی موج شما نسبت به امتحان منفی باشد این عمل باعث رفتار ناسازگارانه با امتحان می شود و در واقع نوعی پیشگویی خودکامبخشی است و در پی آن نتیجه خوبی از امتحان دریافت نخواهید کرد.

وقتی شما با افکارتان طوری برخورد کنید که انگار واقعیت دارند یعنی فکرتان با واقعیت یکسان است ولی باید بدانید واقعیتی بیشتر از افکارتان وجود دارد که ممکن است به آنها توجه نکرده باشید پس افکار و واقعیت باهم برابر نیستند.

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

معرفی نویسنده:

ثبت نظر درباره «همیشه و در همه حال به داشته هایتان فکر کنید نه به نداشته ها»

دیدگاه خود را در کادر زیر بنویسید

3 * 7 = ?