کد مطلب:  10662 
2 نظر
2 نظر
زمان مطالعه: 2 دقیقه
تاریخچه بازی تخته نرد

تاریخچه بازی تخته نرد

هیچ می دانید تخته نرد چگونه و توسط چه کسی ابداع شد و چه فلسفه زیبا و عبرت آموزی در پس آن نهان است؟ در اینجا...
زمان مطالعه: 2 دقیقه

the-history-of-backgammon1
the-history-of-backgammon1

هیچ می دانید تخته نرد چگونه و توسط چه کسی ابداع شد و چه فلسفه زیبا و عبرت آموزی در پس آن نهان است؟ در اینجا آسمونی به شرح فلسفه تخته نرد می پردازد.

تخته نرد توسط بزرگمهر ابداع شد و اما داستان پیدایشش:

در زمان پادشاهی انوشیروان خسرو پسر قباد، پادشاه هند «دیورسام بزرگ» برای سنجش خرد و دانایی ایرانیان و اثبات برتری خود، شطرنجی را که مهره های آن از زمرد و یاقوت سرخ بود، به همراه هدایایی نفیس به دربار ایران فرستاد و «تخت ریتوس» دانا را نیز گمارده ی انجام این کار ساخت. او در نامه‌ای به پادشاه ایران نوشت: «از آنجا که شما شاهنشاه ما هستید، دانایان شما نیز باید از دانایان ما برتر باشند.. پس یا روش و شیوه ی آنچه را که به نزد شما فرستاده‌ایم (شطرنج) بازگویید و یا پس از این ساو و باج برای ما بفرستید».
شاه ایران پس از خواندن نامه چهل روز زمان خواست و هیچ یک از دانایان در این چند روز چاره و روش آن را نیافت، تا اینکه روز چهلم، بزرگمهر که جوان ترین وزیر انوشیروان بود به پا خاست و گفت: «این شطرنج را، چون میدان جنگ ساخته‌اند که دو طرف با مهره های خود با هم می‌جنگند و هر کدام خرد و دوراندیشی بیشتری داشته باشد، پیروز می شود.» و رازهای کامل بازی شطرنج و روش چیدن مهره ها را گفت.
شاهنشاه سه بار بر او درود فرستاد و دوازده هزار سکه به او پاداش داد. پس از آن «تخت ریتوس» با بزرگمهر به بازی پرداخت. بزرگمهر سه بار بر تخت ریتوس پیروز شد. روز بعد بزرگمهر تخت ریتوس را به نزد خود خواند و وسیله ی بازی دیگری را نشان داد و گفت: اگر شما این را پاسخ دادید ما باج گزار شما می شویم و اگر نتوانستید باید باج گزار ما باشید.
دیورسام چهل روز زمان خواست، اما هیچ یک از دانایان آن سرزمین نتوانستند «وین اردشیر» را چاره گشایی کنند و به این ترتیب شاه هندوستان پذیرفت که باج گزار ایران باشد.

the-history-of-backgammon1(1)
the-history-of-backgammon1(1)

تخته نرد: کره زمین
30 مهره: نشان گر 30 شبانه روز یک ماه
24 خانه: نشانگر 24ساعت شبانه روز
4 قسمت زمین: 4 فصل سال
5 دست بازی: 5 وقت یک شبانه روز
2 رنگ سیاه و سپید: شب و روز
هر طرف زمین 12 خانه دارد: 12 ماه سال
زمین بازی: آسمان
تاس: ستاره بخت و اقبال
گردش تاس ها: گردش روزها
مهره ها: انسان ها
گردش مهره در زمین: حرکت انسان ها (زندگی )
برداشتن مهره در پایان هر بازی: مرگ انسان ها

اعداد تاس:

1: یکتایی و خداپرستی
2: آسمان و زمین
3: پندار نیک ، گفتار نیک ، کردار نیک
4: شمال ، جنوب ، شرق ، غرب
5: خورشید ، ماه ، ستاره ، آتش ، رعد
6: شش روز افرینش.

 

برای آشنایی با نمادهای ایران باستان بر روی لینک زیر کلیک کنید :

نمادهای ایران باستان

: برای دریافت مشاوره درباره تاریخچه بازی تخته نرد فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «تاریخچه بازی تخته نرد» در کادر زیر بنویسید :
3 + 7 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید