مهاجرت به آمریکا و کانادا
کد مطلب:  10792 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 2 دقیقه
آموزش گره پر کاربرد کورکودیل

آموزش گره پر کاربرد کورکودیل

در این بخش آسمونی بافت گره پر کاربرد کورکودیلی رودر نظر گرفته ام که مطمئنا مورد استقبال شما خانمهای هنرمند...
زمان مطالعه: 2 دقیقه

the-crocodile-stitch(13)
the-crocodile-stitch(13)

در این بخش آسمونی بافت گره پر کاربرد کورکودیلی رودر نظر گرفته ام که مطمئنا مورد استقبال شما خانمهای هنرمند قرار می گیره.

نکته : برای بافت گره کورکودیل در کل همیشه در نظرداشته باشید که مضربی از 5 به اضافه 1 یعنی اگر دو گل بخواهیم ببافیم باید 11 زنجیره بزنیم

برای شروع 21 زنجیره می زنیم
رج 1 – سه زنجیره می زنیم و در زنجیره چهارمی * 2 پایه بلند ،یک زنجیره،دو دانه نمی بافیم،ا پایه بلند،یک زنجیره ،دو دانه نمی بافیم ، یک پایه بلند،یک زنجیره،دودانه نمی بافیم،*تکرار قسمت ستاره تا اخر رج ادامه می دهیم.

the-crocodile-stitch
the-crocodile-stitch


رج 2 – کار را برمی گردانیم و شروع بافت در اولین جفت پایه بلند بافته شده در رج قبل آغاز می شود.یعنی به آخرین پایه بلند تکی که در رج قبل بافته ایم کار نداریم وپرش می زنیم در دوپایه بلند بافته شده بعدی!حالا دور پایه اول از جفت 5 پایه بلند می بافیم یعنی بافت را از طول پایه قبلی شروع می کنیم به صورتی که بعد از بافت پایه دیده نمی شود برای درک
بهتر به عکس زیر توجه کنید!

the-crocodile-stitch(1)
the-crocodile-stitch(1)


حالا 5 پایه بلند دیگر بر روی بدنه پایه بعدی به سمت بالا می بافیم!

the-crocodile-stitch(3)
the-crocodile-stitch(3)


و با یک گره نامرئی به رج قبل گل بعدی را می بافیم

the-crocodile-stitch(4)
the-crocodile-stitch(4)

نکته: اگر شما با دستور العمل ما بافتید یعنی کار در پایه تک به پایان رسید به رج 3 بروید واگر با پایه جفت به پایان رسید به رج 5 بروید
اینم بافت از پشت کار تار رج 2

the-crocodile-stitch(6)
the-crocodile-stitch(6)

رج 3 – 3 زنجیره می زنیم ودر زنجیره چهارمی یک پایه بلند می بافیم (که با سه زنجیره قبلی می شود یک جفت برای بافت گل )* یک زنجیره،1 پایه وسط گل قبلی ،یک زنجیره ، 2پایه بلند مابین هر گل تکرار از * تا آخر رج

the-crocodile-stitch(9)
the-crocodile-stitch(9)


رج 4 – تکرار رج 2،یعنی ادامه بافت گل در هر جفت دوتایی پایه که در این رج 4 گل می شود.

نکته : اگر این رج با گره نامرئی بر روی پایه تک به اتمام رسید از رج سوم تکرار کنید و اگر با بافت گل در دوپایه به اتمام رسید به رج بعدی(توضیحات رج 5)بروید

the-crocodile-stitch(7)
the-crocodile-stitch(7)

the-crocodile-stitch(8)
the-crocodile-stitch(8)

رج 5 – یک زنجیره ویک گره نامرئی به وسط آخرین گلی که بافته ایم می زنیم (همانجایی که آخرین 5 پایه بلند رابافته ایم)، 4 زنجیره(به عنوان یک پایه بلند ویک زنجیره اضافه)،دوپایه بلند مابین دو گل ،* یک زنجیره، یک پایه بلند وسط گل بعدی،یک زنجیره،دو پایه بلند مابین دو گل بعدی تکرار از قسمت * تا اخر رج

the-crocodile-stitch(2)
the-crocodile-stitch(2)

نکته : در کل دست کنید وقتی یک رج با گل تمام شد رج بعدی حتما با پایه تک تمام می شود به همین خاطر در یک ردیف سه گل ودر ردیف بعد 4 گل و دوباره ردیف بعد 3 گل داریم

و تا آخر بافت به همین صورت ادامه پیدا می کند!

the-crocodile-stitch(10)
the-crocodile-stitch(10)

 

برای مشاهده آموزش بافت پاپیون بر روی لینک زیر کلیک کنید :

آموزش بافت پاپیون

مهاجرت به آمریکا و کانادا
: برای دریافت مشاوره درباره آموزش گره پر کاربرد کورکودیل فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «آموزش گره پر کاربرد کورکودیل» در کادر زیر بنویسید :
2 + 9 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید