کد مطلب:  35685 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه
تروریسم در حقوق بین الملل

تروریسم در حقوق بین الملل

یکی از مهم ترین چالش های فرا روی جامعه جهانی و حقوق بین الملل کیفری گسترش روزافزون عملیات و اقدامات تروریستی...
زمان مطالعه: 1 دقیقه
یکی از مهم ترین چالش های فرا روی جامعه جهانی و حقوق بین الملل کیفری گسترش روزافزون عملیات و اقدامات تروریستی است که تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی به شمار می رود. آسمونی در این بخش به طور مفید و مختصر به شرح مفهوم تروریسم در حقوق بین الملل می پردازد.

تروریسم در حقوق بین الملل
تروریسم در حقوق بین الملل

تروریسم در حقوق بین الملل

آسمونی : تروریسم ؛ این پدیده هولناک در اشکال سازمان یافته و معمولاً فراملی رخ می دهد.

خطرات ناشی از تروریسم بیش از جرایم انفرادی بوده و مقابله ثمر بخش با آن بدون تنظیم زیربنای بین المللی قانونمند و پرهیز از سیاست «استانداردهای دوگانه» غیر قابل تصور است.

اعمال و روش های تروریستی نقض آشکار اصول و مقاصد سازمان متّحد تلقی می شود و تهدیدی جدّی علیه صلح و امنیت بین المللی است.

با این حال هنوز در جامعه جهانی در مورد تعریف تروریسم اجماع وجود ندارد.

بدون وجود تعریفی جامع و جهانی از این جرم، نمی توان به یک نظام دائمی و منسجم جلوگیری از تروریسم دست یافت.

به رغم کاستی ها، نتایج مبارزه با تروریسم چشمگیر است.

تاکنون بیش از ده کنوانسیون برای جلوگیری و سرکوب اعمال مختلف تروریستی به تصویب کشورها رسیده است و مجموعه ای ازاسناد بین المللی وجود دارد که مطابق با آنها دولت ها متعهد به مبارزه با تروریسم هستند.

از جمله این اسناد می توان به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 1999 و قطعنامه الزام آور شماره 1373 مورخ 28 سپتامبر 2001 شورای امنیت اشاره کرد.

شورا با تصمیمات خود تاکنون حوزه کنوانسیون های یاد شده را توسعه داده است.

به رغم این که حقوق بین الملل کیفری تعهدات متعددی را بر کشورها تحمیل می کند در این زمینه هنوز جای پیشرفت زیادی وجود دارد.

از یک طرف مبارزه با تروریسم نباید سبب نقض آزادی های مدنی افراد شود و از طرف دیگر، آزادی های مذکور نباید به نحوی تفسیر شوند که کلیه اقدامات امنیتی بین المللی ضد تروریستی را متوقف نمایند.

انجام اصلاحات در حقوق داخلی و قوانین بین المللی برای پاسخ گو نمودن بیشتر آنها در مقابل چالش های جدید، بدون آن که ماهیت حقوق و حکومت قانون خدشه دار گردد، در توسعه سازنده جنبش بین المللی ضد تروریسم مؤثر است.

آسمونی : منطبق ساختن قوانین داخلی کشورها با کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی و پیوستن تمامی کشورها به آنها، بالا بردن سطح آگاهی مردم در مورد تروریسم و مبارزه با آن و سرکوب جرایم مرتبط با تروریسم، از اقدامات ضروری است که باید صورت گیرد.

 
: برای دریافت مشاوره درباره تروریسم در حقوق بین الملل فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «تروریسم در حقوق بین الملل» در کادر زیر بنویسید :
5 + 9 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید