جدیدترین اخبار هاشمی رفسنجانی

جدیدترین اخبار مربوط به خانواده هاشمی رفسنجانی از جمله محسن هاشمی، فاطمه هاشمی، فائزه هاشمی، یاسر هاشمی و نوه های ایشان را می توانید در این بخش از آسمونی مطالعه کنید.